U heeft nog geen producten in uw winkelmand

Terug naar medicijninformatie

aclasta

Werkzame stof: zoledroninezuur

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof zoledroninezuur

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Griepachtige verschijnselen in de eerste 3 dagen na het infuus. U kunt last krijgen van koorts, spierpijn, gewrichtspijn, vermoeidheid, een ziek gevoel en blozen.

  Dit komt vooral voor bij de eerste keer dat u het medicijn krijgt. U kunt de kans hierop verkleinen door direct na toediening van dit medicijn paracetamol in te nemen. Raadpleeg uw arts als het na een paar dagen niet overgaat of als de klachten zeer ernstig zijn.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, gevoel van zwakte.

 • Pijn in botten, spieren en gewrichten, stijve spieren.

  Heeft u hier veel last van? Neem dan contact op met uw arts.
  Zeer zelden, en alleen na meerdere keren gebruik, scheurtjes in het bot van het dijbeen. Dit merkt u aan pijn in uw liesstreek, dijbeen of heup. Neem dan contact op met uw arts.

 • Bloedarmoede, u merkt dat onder andere aan een extreme vermoeidheid, een bleke huid en slijmvliezen.

  Raadpleeg dan uw arts.

 • Oogontsteking. Raadpleeg uw arts als u wazig of slecht gaat zien en bij een pijnlijk of rood oog.

 • Maagdarmklachten, de eerste dagen na het infuus. Zoals misselijkheid, braken, geen eetlust. Zeer zelden buikpijn, verstopping, diarree, winderigheid ontstoken slokdarm.

  Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.

 • Te weinig calcium (kalk) in het bloed. Te weinig calcium kunt u merken aan braken, trillende handen, benauwdheid, hartkloppingen, spierkrampen en gevoelige handen, voeten, lippen en tong.

  Als dit optreedt, is het meestal binnen 10 dagen na het infuus. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts.
  Dit komt vooral, maar zelden, voor als u dit medicijn gebruikt tegen de ziekte van Paget.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Pijn, zwelling of roodheid op de plaats van het infuus.

  Raadpleeg uw arts als de klachten niet overgaan.

 • Overmatig zweten of trillen.

 • Tintelingen of een doof of prikkelend gevoel op de huid.

 • Benauwdheid, hoest of kortademigheid.

  Raadpleeg uw arts als u dit bemerkt.

 • Droge mond, smaakstoornissen, ontsteking van het mondslijmvlies.

 • Pijn in de kaak of oor, oorontsteking of loopoor.

  Raadpleeg uw arts als dit niet overgaat. Het kan namelijk wijzen op een beschadiging van het kaakgewricht of het botweefsel rond het oor. De kans hierop neemt toe als u dit medicijn meerdere malen krijgt toegediend. Deze klachten kunnen eerder ontstaan na een tandheelkundige ingreep in de mond, zoals het trekken van tanden en kiezen. Overleg met uw arts als u een behandeling van tandarts of kaakchirurg nodig heeft in de weken na het infuus.
  Verzorg uw gebit goed en laat uw gebit regelmatig door uw tandarts controleren.
  Waarschuw meteen uw (tand)arts als u last krijgt van uw mond of gebit, zoals loszittende tanden of kiezen en pijn of zwelling.

 • Hartvaatklachten zoals hartkloppingen, vertraagde hartslag, te hoge of juist lage bloeddruk.

  Raadpleeg uw arts als u dit bemerkt.

 • Nierbeschadiging. Dit merkt u onder andere aan vaak moeten plassen, vochtophoping in de benen of voeten (oedeem), gewichtstoename, bloed in de urine.

  Neem bij deze klachten contact op met uw arts.
  U kunt de kans hierop verkleinen door voor elke behandeling voldoende te drinken. Als u al een verminderde nierwerking heeft, is behandeling met dit medicijn niet verstandig. Bespreek dit met uw arts.

 • Spierkrampen. Waarschuw bij epileptische aanvallen of hevige spierkrampen uw arts.

 • Psychische klachten zoals angst, verwardheid, slapeloosheid of juist slaperigheid.

  Raadpleeg uw arts.

 • Infecties of bloedingen. U merkt het aan keelpijn, koorts, blaren in de mond, snel blauwe plekken of bloedneuzen of infecties.

  Waarschuw in deze gevallen direct uw arts. De bijwerking kan komen door te weinig witte bloedcellen of bloedplaatjes.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk.

  Neem bij deze verschijnselen contact op met uw arts.
  In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan een of meer van de volgende verschijnselen: koorts, opgezwollen mond, tong, keel of gezicht, ademhalingsproblemen en flauwvallen. Raadpleeg meteen een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.
  Als u overgevoelig blijkt te zijn, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef dat aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Copyright © 2021 Service Apotheek Beheer. Alle rechten voorbehouden.
IDeal Visa Mastercard
TOP