Flammacerium

Active ingredient: zilversulfadiazine voor op de huid

The text below is about the active substance zilversulfadiazine voor op de huid


Introductie

Zilversulfadiazine is een ontsmettend middel. Het werkt tegen bacteriën.

Artsen schrijven het voor om huidinfecties te behandelen of te voorkomen bij ernstige brandwonden en bij doorligwonden.


Highlight

 • Zilversulfadiazine is een ontsmettend middel. Het bestrijdt veel soorten bacteriën. Bij infecties in ernstige brandwonden of doorligwonden.
 • Geïnfecteerde wonden: binnen een paar dagen nemen roodheid, pijn, zwelling en koorts af.
 • Maak de wond en een stukje er omheen voorzichtig schoon. Breng een laag crème van 2 tot 3 mm aan op de wond. Verwijder een teveel aan crème met een steriel gaasje gedoopt in een fysiologische zoutoplossing. Dek de wond eventueel af met een steriel gaasje.
 • Breng de crème minstens 1 keer op een dag aan. De wond moet altijd bedekt zijn met crème. Is de crème van de wond verdwenen door bijvoorbeeld baden? Breng de crème dan opnieuw aan.
 • Is de infectie na enkele dagen nog aanwezig? Raadpleeg dan uw arts.
 • Zelden ziet u een grijze verkleuring van de wond: dit komt door neerslag door het zilver in de crème. Dit is onschuldig.
 • Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.
 • Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.


Werking

Huidinfectie

Oorzaak
Op iedere huid bevinden zich bacteriën. Als de huid beschadigd is kunnen ze de huid binnendringen en een infectie veroorzaken. Bijvoorbeeld bij zeer ernstige brandwonden of bij doorligwonden.

Een infectie merkt u aan zwelling, roodheid, pus en soms koorts.

Behandeling
Zilversulfadiazine wordt gebruikt bij ernstige brandwonden en doorligwonden om infecties met bacteriën te voorkomen of te behandelen.

Effect
Zilversulfadiazine bestrijdt veel soorten bacteriën.

Als u zilversulfadiazine gebruikt om een infectie te bestrijden, merkt u binnen een paar dagen vermindering van zwelling, roodheid en koorts.

Lees meer over huidinfectie . "

Doorligwonden

Oorzaak
Doorligplekken (decubitus) ontstaat door druk op de huid. Het komt voor bij mensen die lang in dezelfde houding moeten liggen of zitten. De langdurige druk knelt de bloedvaten af, waardoor de huid minder zuurstof krijgt en kapot gaat.
Bij liggende mensen ontstaan de plekken bijvoorbeeld aan het stuitje of de hielen. Bij iemand die lang zit ontstaan ze vooral op de billen.

Verschijnselen
Het begint met een gevoelige, rode vlek. Later ontstaan er blaren en kan de huid opengaan. Uiteindelijk komt er een steeds diepere wond.

Doorligplekken kunnen veel pijn geven en het kan erg lang duren voordat de wonden verdwijnen.

Doordat de huid beschadigd is, kunnen bacteriën de huid binnendringen en een infectie veroorzaken. Er kunnen dan stinkende, pijnlijke zweren ontstaan met pus, wondvocht en soms ook koorts.

Behandeling
Een infectie van de wond moet u meteen laten behandelen, meestal door een wondverpleegkundige. Deze maakt de wond schoon en dekt het af met een verband. Meestal is het niet nodig een desinfecterend middel aan te brengen. In ernstige gevallen zal de arts een antibioticum voorschrijven om in te nemen.
In zeer uitzonderlijke gevallen adviseert de arts om de wond te behandelen met een ontsmettend middel, zoals zilversulfadiazine. Het effect hiervan is echter beperkt.

Lees meer over doorligwonden . "


Bijwerkingen

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Verkleuring van de wond.

  Er kan een grijze neerslag ontstaan door het zilver in deze crème. Dit is niet ernstig. De grijze verkleuring ontstaat vooral onder invloed van zonlicht. Scherm het behandelde huiddeel daarom af van direct zonlicht.
  Ook kan afgestorven weefsel bruin tot zwart verkleuren. Hierdoor is het moeilijker te zien hoe goed de wond herstelt.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Irritatie, pijn, jeuk of een branderig gevoel op de plaats van aanbrengen.

 • Bloedafwijkingen door een verminderde aanmaak van de bloedcellen. Aanwijzingen hiervoor zijn: vaak infecties, onverklaarbare koorts, keelpijn, blaren in de mond en keel, extreme vermoeidheid of een donkerblauwe en paarse verkleuring van de huid of slijmvliezen.

  Waarschuw dan uw arts.

 • Bij mensen met een aangeboren tekort van het enzym G6PD kan een ernstige bloedafwijking ontstaan. U merkt deze bloedafwijking aan vermoeidheid, duizeligheid, bleekheid, gele huid, donkere verkleuring van de urine of kortademigheid.

  Overleg met uw arts.
  Weet u dat u een G6PD-tekort heeft? Geef dat door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u medicijnen die problemen veroorzaken bij G6PD-tekort niet meer krijgt.

 • Overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van de crème. Dit merkt u aan galbulten, jeuk of huiduitslag.

  Raadpleeg uw arts als u overgevoeligheid vermoedt.
  Blijkt u overgevoelig, geef dat dan door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er op letten dat u medicijnen met dat bestanddeel niet opnieuw krijgt.
  Raadpleeg uw arts vooraf als u weet dat u overgevoelig bent voor sulfonamiden (een groep antibiotica), plasmiddelen (thiazidediuretica en furosemide), acetazolamide en medicijnen tegen diabetes. Mogelijk bent u dan ook overgevoelig voor dit middel en mag u het niet gebruiken.

 • In zeer zeldzame gevallen een zeer ernstige huidaandoening met blaarvorming en loslating van de huid.

  De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. De kans hierop is het grootste in de eerste weken van de behandeling. Neem direct contact op met uw arts. U mag dit middel in de toekomst niet meer gebruiken.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Maak de wond en een stukje er omheen voorzichtig schoon. Verwijder korsten en dode huid.
 • Heeft u de crème al eerder aangebracht? Haal dan de oude laag crème weg met een steriel gaasje dat u heeft gedoopt in fysiologische zoutoplossing. Dat is een oplossing van een oplossing van 1 theelepel keukenzout in een glas water.
 • Breng een laag crème van 2 tot 3 mm aan op de wond (dat is ongeveer de dikte van een luciferhoutje). U kunt hier eventueel een steriel gaasje voor gebruiken.
 • Verwijder een teveel aan crème met een steriel gaasje gedoopt in een fysiologische zoutoplossing.
 • U kunt de wond zo nodig afdekken met een steriel gaasje.

Wanneer?

 • Breng de crème minstens 1 keer per dag aan. De wond moet altijd bedekt zijn met crème. Is de crème van de wond verdwenen door bijvoorbeeld baden? Breng de crème dan opnieuw aan.


Hoe lang?

 • Raadpleeg uw arts als de infectie na een paar dagen nog altijd aanwezig is.


Vergeten

Smeer dit middel dan alsnog, tenzij het alweer bijna tijd is voor de volgende behandeling. Het heeft geen zin een dubbele hoeveelheid te smeren.


Verboden

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Gebruik alleen andere huidmiddelen op dezelfde plek na overleg met uw arts of apotheek.


Zwangerschap

Zwangerschap
Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Misschien kunt u een ander middel gebruiken. Een middel waarvan wel bekend is dat het veilig is voor de baby.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Dit middel komt in de moedermelk. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven.
Als u het op kleine oppervlakken gebruikt, is er meestal geen probleem. De arts kan dat voor u beoordelen.

Gebruikt u dit middel gedurende korte tijd? Dan kunt u gedurende deze tijd de melk afkolven en weggooien. U kunt dan tijdelijk flesvoeding geven.


Stoppen

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn. Overleg met uw arts of verpleegkundige wanneer u kunt stoppen. Als u veel last heeft van irritatie door het medicijn, kunt u met uw arts of verpleegkundige overleggen of het beter is te stoppen.


Handelsinformatie

Ja. u heeft een recept nodig.

Zilversulfadiazine is sinds 1972 internationaal op de markt. Het is te krijgen in een crème onder de merknaam Flammazine en als het merkloze Zilversulfadiazine.

Het is ook in de handel in combinatie met een andere werkzame stof onder de merknaam Flammacerium.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.