Duotrav

Active ingredient: timolol met travoprost oogdruppels

The text below is about the active substance timolol met travoprost oogdruppels


Introductie

Timolol behoort tot de bètablokkers. Travoprost behoort tot de prostaglandines.
In oogdruppels verlagen bètablokkers en prostaglandines de druk in het oog.

Artsen schrijven de combinatie voor bij glaucoom.


Instructiefilmpje

Film 1 - Oogdruppels en oogzalf


Werking

Glaucoom (verhoogde oogboldruk)

Glaucoom is een beschadiging van de oogzenuw in het netvlies. De oorzaak is meestal een verhoogde druk in de oogbol. Deze ligt normaal tussen de 10 en 22 millimeter kwikdruk.

Verschijnselen
In het begin merkt u niets van glaucoom. Na verloop van tijd kunt u aan de randen van het gezichtsveld steeds minder zien.

Onbehandeld leidt glaucoom meestal tot een pijnlijk oog met steeds meer gezichtsverlies, waarbij het lijkt of u door een koker kijkt. Glaucoom kan uiteindelijk tot blindheid leiden.

Behandeling
Uw arts schrijft timolol met travoprost voor als andere medicijnen of als deze medicijnen afzonderlijk niet voldoende werken of niet gebruikt kunnen worden.

Werking

Dit medicijn verlaagt de druk in het oog doordat het de hoeveelheid vloeistof in het oog vermindert. Travoprost en timolol versterken elkaar daarbij.

Effect
Na een aantal weken is het volledige effect van dit medicijn bereikt. Zelf merkt u de werking van dit medicijn niet. Daarom zal uw arts uw oogboldruk regelmatig meten.

Lees meer over glaucoom (verhoogde oogboldruk)


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Wazig zien. Dit gaat meestal vanzelf over. Raadpleeg uw arts als deze klachten blijven bestaan.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Rode geïrriteerde ogen, pijn in het oog, zwelling en roodheid van het ooglid. Raadpleeg dan uw arts.
 • Brandend en prikkelend gevoel in het oog vlak na het indruppelen. Dit gaat meestal vanzelf over. Raadpleeg uw arts als deze klachten blijven bestaan.
 • Droge ogen. Vooral mensen die contactlenzen dragen kunnen hier last van krijgen. De contactlenzen kunnen dan eerder irriteren. Houd ze in dat geval minder lang in of gebruik bevochtigende oogdruppels (kunsttranen).
 • Overige oogklachten, zoals irritatie, jeuk, korstjes op de wimpers, vermoeide ogen, het gevoel dat er een vuiltje in het oog zit, last van fel licht, tranende ogen. Deze bijwerkingen gaan meestal vanzelf over. Raadpleeg uw arts als deze klachten blijven bestaan.
 • Verandering van de oogwimpers. Toename van het aantal wimpers, de dikte, de lengte en de kleur van de wimpers.
 • Donkere verkleuring van de huid rond de ogen.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan jeukende, pijnlijke en rode ogen, maar u kunt het ook elders merken aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Gebruik dit medicijn dan niet meer. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts. In beide gevallen mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of soortgelijke medicijnen niet opnieuw krijgt.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Dubbelzien. Raadpleeg dan uw arts.
 • Keelirritatie, hoesten, gevoel van druppels achterin de keel.
 • Bij gedeeltelijk bruine ogen kan de kleur veranderen, vooral lichtbruine of groen-, blauw- of geelbruine ogen kunnen donkerder worden. Dit kan blijvend zijn.

Bijwerkingen in de rest van het lichaam
De oogdruppels kunnen ook in de rest van het lichaam terechtkomen. Via de traanbuisjes bestaat er namelijk een verbinding tussen de oogslijmvliezen en de neusholte. Vanuit de neusholte wordt het medicijn opgenomen in het bloed en kan zich zo verspreiden. Het heeft dan een werking op het hart en de bloedvaten.

Heeft u last van onderstaande bijwerkingen laat dan in de apotheek controleren of u goed druppelt. U vermindert namelijk de kans op deze bijwerkingen door de traankanaaltjes na het druppelen dicht te drukken. Zie hiervoor de vraag 'Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?' Neem contact op met uw arts al u toch last blijft houden van deze bijwerkingen. Mogelijk helpt het dichtdrukken van de traankanaaltjes bij u onvoldoende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid, kortademigheid, vermoeidheid, pijn in handen en voeten, maagdarmklachten, zoals misselijkheid of maagpijn, slapeloosheid of stemmingsveranderingen.

Van de volgende aandoeningen kunt u extra last krijgen als te veel van het medicijn in het bloed komt. Neem contact op met uw arts als uw klachten verergeren.

 • Astma, COPD, hartaandoeningen, de huidziekte psoriasis, de ziekte van Raynaud (extreem koude vingers en tenen) en de spierziekte myasthenia gravis.
 • Syndroom van Sjögren, een aandoening waarbij de slijmvliezen van onder andere ogen en mond droger zijn dan normaal. Dit middel vermindert de aanmaak van traanvocht en speeksel. Mogelijk is een ander middel geschikter.
 • Bij diabetes merkt u een 'hypo' minder snel op, doordat dit medicijn de hartkloppingen tegengaat die een van de verschijnselen zijn van een hypo. Controleer daarom vaker uw bloedglucose.
 • De concentratie cholesterol en vetten in het bloed kan verhoogd worden. Een bepaald soort vetten, triglyceriden, kan zich ophopen in de bloedvaten. Als u al een te hoog cholesterol en/of vetgehalte in uw bloed heeft, is het beter niet meer dan 1 druppel per keer te gebruiken.

U kunt de kans op deze bijwerkingen verminderen door de traankanaaltjes na het druppelen dicht te drukken. Zie hiervoor de vraag 'Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Was uw handen met water en zeep en droog ze goed af met een papieren handdoekje of keukenrol.
 • Als u contactlenzen draagt: haal harde of zachte lenzen uit uw oog voor u de oogdruppels gebruikt. Het hangt af van het soort conserveermiddel of u uw contactlenzen tussen de toedieningen door weer kunt indoen. Er zijn namelijk conserveermiddelen die zachte contactlenzen kunnen beschadigen. Kijk hiervoor in de bijsluiter van de verpakking. Harde contactlenzen kunt u eventueel 10 minuten na toedienen van de druppels weer indoen.
 • Neem plaats op een stoel of een bank.
 • Schroef het dopje van flesje en leg het dopje op de zijkant.
 • Neem het flesje in uw hand alsof u een pen vasthoudt.
 • Trek voorzichtig met de vingertoppen van uw andere hand het onderste ooglid naar beneden, zodat er een 'gootje' ontstaat.
 • Buig het hoofd achterover en kijk recht omhoog.
 • Zet de hand met het flesje op de hand die het gootje maakt.
 • Breng het flesje boven het omlaag getrokken ooglid (het gootje). Zorg ervoor dat het flesje uw oog, ooglid of wimpers niet raakt, anders bederven de oogdruppels sneller.
 • Knijp in het flesje en laat één druppel in het gootje vallen.
 • Buig uw hoofd terug en doe voorzichtig uw oog dicht.
 • De werkzame stof in deze oogdruppels kan te snel uit het oog verdwijnen doordat het via het traankanaaltje in de neusholte wegloopt. Druk daarom deze kanaaltjes na het indruppelen één minuut dicht. Dit doet u door zachtjes uw vinger in de holling tussen het oog en de neus te duwen, net onder het bobbeltje in de hoek van uw oog.
 • Doe uw oog weer open.
 • Draai, na gebruik, de dop weer op het flesje.
 • Was uw handen nogmaals met water en zeep.
 • Vindt u het lastig om de druppel goed in het oog te krijgen? Vraag dan in de apotheek om een oogdruppelhulp. Met dit houdertje kunt u gemakkelijker in het oog druppelen.

Bewaar de oogdruppels zoals op het etiket is aangegeven. De meeste flesjes met oogdruppels zijn na openen nog één maand houdbaar. U kunt op de verpakking noteren wanneer u het heeft geopend.

Wanneer?
Het beste kunt u een vast tijdstip kiezen om te druppelen. Hierdoor is de kans op vergeten kleiner. Gebruik de oogdruppels bij voorkeur 's avonds.

Hoe lang?
Het gebruik van deze oogdruppels is meestal langdurig, gedurende vele jaren. Alleen door een operatie kan er een nieuwe situatie ontstaan, waarbij deze oogdruppels misschien niet meer nodig zijn. U kunt dit met uw arts overleggen.


Vergeten

Is de dag nog niet om? Druppel dan alsnog. Is de dag wel voorbij, wacht dan tot de volgende dag en druppel op het gebruikelijke tijdstip.

Druppel niet meer dan één keer per dag en gebruik zeker geen dubbele dosis.


Verboden

autorijden?
Na het indruppelen is het mogelijk dat u even wat wazig ziet. Dit gaat meestal binnen enkele minuten voorbij. Daarna kunt u autorijden. U kunt last hebben van fel licht. Draag in dat geval een zonnebril.

alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen.

In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Andere oogdruppels of oogzalven. Wacht minstens vijf minuten tussen het indruppelen van de verschillende oogdruppels. Gebruikt u zowel een oogdruppel als een oogzalf of ooggel: gebruik dan eerst de druppel en vijf minuten later de oogzalf of ooggel. Als u twee soorten oogdruppels moet gebruiken: eerst de oogdruppel gebruiken waar u het minst last van heeft en als laatste de oogdruppel waarvan u de meeste irritatie na het indruppelen krijgt. Zo voorkomt u dat u door de eventuele tranenvloed de werkzame bestanddelen van de oogdruppels te snel 'uittraant'.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Wel is bekend dat bij gebruik in de laatste maanden van de zwangerschap, de baby een te trage hartslag, een verlaagde bloeddruk of een te lage hoeveelheid bloedglucose kan krijgen. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het bijwerkingen geeft bij de baby. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.


Stoppen

Het is niet verstandig in één keer met dit medicijn te stoppen. De druk in uw oog kan dan plotseling toenemen.

Als u geopereerd moet worden, moet u meestal met dit medicijn stoppen. Overleg met uw arts wat u in dit specifieke geval moet doen.


Handelsinformatie

Timolol is sinds 1974 en travoprost is sinds 2001 internationaal op de markt. Deze combinatie is op recept verkrijgbaar in oogdruppels onder de merknaam Duotrav en als het merkloze Travoprost/Timolol.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.