terazosine

Introductie

Terazosine behoort tot de alfablokkers. Het ontspant de spieren van de blaashals en de prostaat. Het verbetert de doorstroming van urine door de plasbuis en vermindert klachten als vaak moeten plassen.

Artsen schrijven het voor bij een vergrote prostaat of bij een hoge bloeddruk.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Terazosine ontspant de spieren van blaas en prostaat en verwijdt bloedvaten.
 • Bij problemen met plassen door een vergrote prostaat en bij hoge bloeddruk.
 • Prostaatklachten: merkt u binnen 6 weken geen verbetering? Dan heeft verder gebruik van dit middel geen zin.
 • Hoge bloeddruk: het effect komt geleidelijk binnen 3 tot 6 weken tot stand. Dan is te meten hoeveel uw bloeddruk is gedaald.
 • Meest voorkomende bijwerkingen: duizeligheid door een te lage bloeddruk, maagdarmklachten, hoofdpijn en een verstopte neus.
 • Heeft u last van duizeligheid? Neem terazosine dan in voor u gaat slapen.
 • De meeste bijwerkingen verdwijnen als uw lichaam gewend is aan terazosine. Houdt u klachten? Overleg dan met uw arts.


Werking

Prostaatvergroting

Verschijnselen
De prostaat is een klier die bij mannen vlakbij de blaas rondom de urinebuis zit. Als de prostaat is vergroot, kan deze gaan drukken op de urinebuis. De afvoer van de urine kan dan minder vlot verlopen. U merkt dit doordat u niet meer krachtig kunt plassen, vaak kleine beetjes moet plassen en soms last heeft van nadruppelen.

Prostaatvergroting kan zich vanaf de leeftijd van dertig jaar ontwikkelen, op tachtigjarige leeftijd hebben negen op de tien mannen een vergrote prostaat. Het is dus een normaal ouderdomsverschijnsel. De helft van deze mannen krijgt op den duur plasproblemen.

Werking
Terazosine ontspant de spieren van prostaat en blaashals. Hierdoor vermindert de vernauwing van de urinebuis en kan de urine beter doorstromen. De prostaatvergroting zelf verandert echter niet. Terazosine werkt niet bij iedereen even goed. Als het middel bij u aanslaat, kunt u binnen twee weken een lichte verbetering van de klachten verwachten. Het effect is maximaal na ongeveer zes weken.

Behandeling
Met eenvoudige leefregels zijn veel problemen te verminderen: op tijd plassen als u aandrang voelt, bij voorkeur zittend plassen, voldoende drinken en niet te veel alcoholische drank gebruiken. Artsen schrijven dit middel voor als eenvoudige leefregels niet voldoende helpen en als een operatie nog niet nodig is of als u niet geopereerd wilt of kunt worden.

Lees meer over prostaatvergroting

Hoge bloeddruk

Als de bloeddruk is verhoogd, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct) en ernstige hartziekten, zoals angina pectoris (hartkramp) en hartfalen.

Meestal zal uw arts bij een te hoge bloeddruk eerst een ander middel, bijvoorbeeld een plasmiddel of een bètablokker, voorschrijven. Terazosine wordt alleen voorgeschreven als andere middelen tegen hoge bloeddruk onvoldoende werken of als u deze niet mag gebruiken.

Werking
Terazosine maakt de bloedvaten wijder. Het bloed kan beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag. Terazosine kan ook in combinatie met andere bloeddrukverlagende middelen worden gebruikt.

Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk dit middel elke dag in te nemen. Alleen dan kan dit middel hart- en bloedvaten optimaal beschermen.

Lees meer over hoge bloeddruk


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid, licht gevoel in het hoofd en zeer zelden flauwvallen vooral bij opstaan uit bed of van een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op het middel, binnen enkele dagen tot weken. Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel. U kunt het best even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Neem dit middel de eerste paar keer 's avonds in op de rand van uw bed, zodat u bij duizeligheid kunt gaan liggen. Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en zeer zelden buikpijn, verstopping of diarree. Meestal helpt het als u het middel met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
 • Lichte hoofdpijn en een verstopte neus kunnen voorkomen. Dit komt doordat de bloedvaten iets verwijden, waardoor uw bloeddruk wat kan dalen. Bij de hogere dosering komt dit vaker voor dan bij de lagere. Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over als u gewend bent geraakt aan het middel.
 • Zwak gevoel, slaperigheid, wazig zien, vochtophoping rond de enkels (oedeem), toename van het lichaamsgewicht, hartkloppingen, versnelde hartslag of zeer zelden benauwdheid. Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.
 • Seksuele stoornissen, zoals erectiestoornissen en zelden meer zin in vrijen en langdurige en pijnlijke erectie. Overleg hierover met uw arts. Als de erectie langer dan vier uur duurt moet u uw arts waarschuwen. Er bestaat dan een kleine kans op beschadiging van de zwellichamen in de penis.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Verkoudheidsverschijnselen, zoals een loopneus en voorhoofdsholteontsteking en zeer zelden hoesten en keelontsteking.
 • Zenuwachtigheid.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Doof of tintelend gevoel in de ledematen. Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal weer als u stopt met het middel.
 • Bij patiënten die een staaroperatie ondergaan, kan het Floppy Iris Syndroom (slappe iris) ontstaan. Hierdoor kunnen tijdens de operatie complicaties aan het oog optreden. Meld het aan uw arts als u een staaroperatie moet ondergaan.
 • Huiduitslag. Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.
 • Ernstige allergie (met onder andere benauwdheid, zwelling van mond, keel of strottenhoofd, shock). Krijgt u last van benauwdheid, zwelling van mond, tong, keel of strottenhoofd, ernstige huiduitslag of galbulten, staak dan meteen het gebruik en neem contact op met uw arts.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste innametijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis. De eerste keren dat u terazosine gebruikt kan het voorkomen dat u er duizelig van wordt. Om dat te voorkomen kunt u het de eerste keren het beste 's avonds voor het slapengaan innemen.

Hoe lang?
Uw arts bepaalt hoe lang u dit medicijn moet gebruiken, aan de hand van de resultaten.

 • Prostaatvergroting: het beste is het 6 weken te proberen. Als het na 6 weken geen effect heeft, is verder gebruik niet zinvol. Heeft het middel wel effect, dan is het raadzaam na drie tot zes maanden het gebruik te onderbreken om te kijken of u het middel nog nodig heeft. Overleg hierover met uw arts.
 • Hoge bloeddruk: een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als u een jaar lang met dezelfde dosering een goede bloeddruk heeft, kunt u in overleg met uw arts het gebruik geleidelijk afbouwen. Zo kunt u kijken of u het middel nog nodig heeft. Soms blijkt de bloeddruk dan toch weer te stijgen. Dan zult u het middel moeten blijven gebruiken.


Vergeten

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Als u toch een dosis bent vergeten en u gebruikt dit medicijn 1 keer per dag: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten tablet dan over.


Verboden

autorijden?
Het kan voorkomen dat u de eerste dagen dat u dit medicijn gebruikt, duizelig bent. Na een paar dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem. Rijd geen auto als u duizelig bent.

alcohol drinken?
Alcohol kan de duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

alles eten?
U mag alles eten.


Wisselwerking

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Hart- en vaatmiddelen die de bloeddruk verlagen kunnen de duizeligheid door dit middel versterken. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u al een bloeddrukverlagend middel gebruikt en u nu voor het eerst terazosine hierbij krijgt. De bloeddruk kan de eerste keren dat u terazosine gebruikt te veel dalen, waardoor u erg duizelig kunt worden of zelfs flauw kunt vallen. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt. Neem de terazosine de eerste keren 's avonds voor het slapengaan in op de rand van uw bed en blijf daarna liggen. U zult dan geen last krijgen van duizeligheid.
 • Erectiemiddelen, zoals sildenafil, tadalafil en vardenafil. Uw bloeddruk kan tijdelijk extra dalen als u een erectiemiddel neemt. U merkt dit aan duizeligheid. Dit gaat vanzelf weer voorbij. Ga niet plotseling staan als u duizelig bent.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Mogelijk kunt u tijdelijk overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.


Stoppen

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn.


Handelsinformatie

Terazosine is sinds 1987 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Hytrin en als het merkloze Terazosine in tabletten.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.