U heeft nog geen producten in uw winkelmand

Terug naar medicijninformatie

maxalt

Werkzame stof: rizatriptan

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof rizatriptan

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, zuurbranden, maagpijn, opgeblazen gevoel diarree en buikpijn.

 • Pijn en beklemd of drukkend gevoel in verschillende delen van uw lichaam, zoals borst en keel.
  Bij mensen met hartkramp (angina pectoris) kan dit medicijn een aanval uitlokken. Waarschuw uw arts als u hier last van krijgt.

  Deze verschijnselen gaan meestal binnen 2 uur over. Blijft u last houden of maakt u zich hierover zorgen, raadpleeg dan uw arts.

 • Doof of tintelend gevoel in handen of voeten, verminderd gevoel bij aanraking.

 • Hoofdpijn, nekpijn, stijfheid en zeer zelden spierpijn.

 • Droge mond en zeer zelden dorst, smaakstoornissen of een vieze smaak in de mond.

 • Hartkloppingen en zeer zelden een versnelde of juist vertraagde hartslag.

  Raadpleeg uw arts als u last van heeft van een van deze bijwerkingen.

 • Duizeligheid, zwakte, vermoeidheid, minder alert zijn, slaperigheid of juist niet kunnen slapen.

  Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Opvliegers, warmtegevoel, blozen, zweten.

  Dit gaat binnen enkele uren over.

 • Bewegingsstoornissen. U kunt onhandig zijn in uw bewegingen en moeite hebben duidelijk te spreken (te articuleren).

 • Draaiduizeligheid, wazig zien, flauwvallen, beven en spierzwakte.

 • Psychische klachten, zoals zenuwachtigheid en verwardheid.

 • Aangezichtspijn (zenuwpijn).

 • Verhoogde bloeddruk.

 • Hart- en vaataandoeningen, zoals meer risico op een hartaanval of beroerte. Het risico hierop is groter bij mensen die al eerder een hartaanval of beroerte hebben gehad. Heeft u plotseling klachten als verlammingen in het gezicht (scheve mond bijvoorbeeld), verward spreken en denken, verlammingen aan arm of been, verlies van gezichtsvermogen, tintelingen, plotselinge ernstige hoofdpijn, duizeligheid of plotselinge pijn op de borst? Waarschuw dan onmiddelijk een arts.

 • Benauwdheid

  Raadpleeg uw arts als u hier last van krijgt.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, galbulten of jeuk.

  Raadpleeg dan uw arts.
  Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan flauwvallen of een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. In zeer zeldzame gevallen ontstaat er een ernstige huidaandoening met blaren op de huid. Waarschuw in al deze gevallen direct een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.
  Als u overgevoelig bent voor rizatriptan, mag u het niet meer gebruiken. Geef dit daarom aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

 • Koude vingers en tenen door een verminderde doorbloeding van de huid. Mensen die lijden aan de ziekte van Raynaud kunnen door dit medicijn extra last van deze aandoening krijgen.

  Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.

Bij mensen die rizatriptan te vaak gebruiken:

 • Hoofdpijn

  Sommige mensen nemen hiertegen weer rizatriptan, waardoor deze hoofdpijn opnieuw ontstaat. Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan waarbij u steeds weer rizatriptan nodig heeft. Heeft u vaker dan 2 keer per maand een migraineaanval, overleg dan met uw arts of een behandeling om aanvallen te voorkomen misschien beter voor u is.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Copyright © 2021 Service Apotheek Beheer. Alle rechten voorbehouden.
IDeal Visa Mastercard
TOP