Hemangiol

Active ingredient: propranolol

The text below is about the active substance propranolol


Introductie

Propranolol behoort tot de bètablokkers. Het verlaagt de bloeddruk, vertraagt de hartslag en vermindert de zuurstofbehoefte van het hart.

Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk, een pijnlijk en drukkend gevoel op de borst (angina pectoris), hartritmestoornissen, migraine, essentiële tremor (trillen), angstgevoelens en gespannenheid, een te snel werkende schildklier en bij een hartaanval (hartinfarct).


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Propranolol vertraagt uw hartslag en maakt uw bloeddruk lager. Hierdoor heeft uw hart minder zuurstof nodig.
 • Bij hoge bloeddruk, angina pectoris (pijnlijk en drukkend gevoel op de borst), hartritmestoornissen en hartinfarct (hartaanval).
 • Ook bij een schildkier die te snel werkt, migraine en bij angstgevoelens.
 • Gebruikt u propranolol bij hoge bloeddruk of angina pectoris? Uw bloeddruk zal binnen 6 weken langzaam dalen. Ook de pijn en drukkend gevoel op uw borst worden minder.
 • Gebruikt u propranolol bij hartkloppingen en trillen? Propranolol werkt na ongeveer 1 uur.
 • Gebruikt u propranolol bij migraine? U merkt pas na een paar maanden of propranolol goed bij u werkt.
 • Neem propranolol op vaste tijden in. Dan zult u minder snel vergeten om het te gebruiken.
 • Mogelijke bijwerkingen: slaapstoornissen, vermoeidheid, kortademigheid, koude handen en voeten. Houdt u klachten? Overleg dan met uw arts.
 • Bent u duizelig of moe? Dan mag u niet autorijden.
 • Dit medicijn heeft veel wisselwerkingen met andere medicijnen. Laat uw apotheker daarom controleren of u propranolol veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen. Ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.


Werking

Hoge bloeddruk

Verschijnselen
Mensen met een hoge bloeddruk voelen hier in het algemeen niets van. Hoge bloeddruk is ook geen ziekte, maar geeft meer risico op hart- en vaatziekten.

Als de bloeddruk is verhoogd, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) en ernstige hartziekten, zoals hartkramp en hartfalen.

Werking
Bètablokkers vertragen de hartslag zodat het hart rustiger pompt. Hierdoor daalt de bloeddruk en is er minder kans op een beroerte.

Bij hoge bloeddruk schrijven artsen bètablokkers meestal voor in combinatie met andere medicijnen, zoals plastabletten. In eerste instantie schrijft de arts als bètablokker metoprolol voor, omdat dit middel minder bijwerkingen heeft en in onderzoek het effectiefst is gebleken. Als metoprolol niet werkt of niet kan worden gebruikt, kan de arts propranolol voorschrijven.

Effect
Na zes weken is het volledige effect op de bloeddruk bereikt. Zelf merkt u hier niet veel van. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk propranolol elke dag in te nemen. Alleen dan kan propranolol de hart- en bloedvaten optimaal beschermen. 

Lees meer over hoge bloeddruk

Angina pectoris

Verschijnselen
Angina pectoris is een hartaandoening met aanvallen van pijn of beklemmend gevoel op de borst. Deze pijn kan uitstralen naar de arm, kaak, hals of schouder.

De pijn ontstaat vooral op momenten dat het hart harder moet gaan werken, zoals bij inspanning, stress, emoties, een zware maaltijd of bij de overgang van warmte naar kou.

Oorzaak
De belangrijkste oorzaak van angina pectoris is een vernauwing van de bloedvaten die het hart van bloed voorzien (de kransslagaderen). Hierdoor komt er minder bloed naar de hartspier, dus ook minder zuurstof. Dit zuurstofgebrek veroorzaakt de klachten.

Werking
Als u meer dan twee aanvallen van hartkramp per week heeft, schrijft uw arts meestal een bètablokker voor. In eerste instantie schrijft de arts metoprolol of atenolol voor, omdat deze middelen minder bijwerkingen hebben. Als deze niet werken of niet kunnen worden gebruikt, kan de arts propranolol voorschrijven.

Propranolol brengt de snelheid en de kracht waarmee het hart klopt terug tot een aanvaardbaar niveau. Het hart heeft dan minder zuurstof nodig. Dit vermindert de kans op een angina pectoris-aanval.

De werking van een gewone tablet propranolol begint één uur na inname en houdt ongeveer zes tot acht uur aan. De werking van een capsule met vertraagde afgifte (‘retard’ capsule) begint binnen één tot twee uur en houdt 24 uur aan.

Het effect merkt u doordat u minder last heeft van pijn op de borst, bijvoorbeeld bij het traplopen. Dit betekent echter niet dat u meteen meer inspannende activiteiten mag gaan doen. Uw lichaam moet hier weer langzaam aan wennen. Overleg hierover met uw arts.

Lees meer over angina pectoris

Hartritmestoornissen

Verschijnselen
Bij een hartritmestoornis kan het hart overslaan, onregelmatig slaan, te snel kloppen of 'op hol slaan'. Soms merkt u er niets van, maar soms kunt u de onregelmatige hartslag voelen. Door een hartritmestoornis kunt u zich duizelig, kortademig, gejaagd of angstig voelen.

Oorzaak
Er zijn verschillende oorzaken voor hartritmestoornissen, zoals een beschadigde hartspier door een hartinfarct of een te hard werkende schildklier. Maar vaak is de oorzaak onbekend.

Werking
Propranolol regelt de hartslag en heft verschillende stoornissen in het hartritme op. U merkt de werking doordat uw hartslag wat langzamer wordt.

De werking van een gewone tablet propranolol  begint binnen één uur na inname en houdt zes tot acht uur aan. De werking van een capsule met vertraagde afgifte (‘retard’ capsule) begint binnen één tot twee uur en houdt ongeveer 24 uur aan.

Lees meer over hartritmestoornissen

Migraine

Verschijnselen
Bij migraineaanvallen heeft u last van bonzende hoofdpijn, meestal aan één kant van het hoofd. Ook zijn mensen met migraine vaak misselijk en overgevoelig voor licht en geluid. Sommige vrouwen hebben aanvallen rond de menstruatie. Een migraineaanval duurt meestal een dag, maar kan ook korter of langer duren.

Behandeling
Om een aanval te stoppen, kunt u een pijnstiller gebruiken en eventueel een middel tegen de misselijkheid. Als u meer dan twee aanvallen per maand heeft, is het zinvol een medicijn te proberen dat de aanvallen voorkómt. Propranolol is één van deze medicijnen.

Effect
Bij ongeveer de helft van de gebruikers nemen de aanvallen af. Dit effect is meestal pas na drie maanden gebruik te beoordelen. Als u na drie maanden nog geen verbetering merkt, overleg dan met uw arts.

Lees meer over migraine

Essentiële tremor

Verschijnselen
Tremor is de medische term voor trillen, beven. Het is een snelle samentrekking van spieren zonder dat u er iets aan kunt doen.

Vaak heeft trillen een oorzaak: het tillen van een zware tas, koorts, hevige angst. Soms is een hersenaandoening de oorzaak, of het drinken van te veel koffie. Als er geen oorzaak is aan te wijzen noemen we het essentiële tremor.

Behandeling
Als er geen oorzaak wordt gevonden, kan uw arts propranolol voorschrijven.

Werking
De precieze werking is niet bekend. Overmatige prikkels veroorzaken de trilbewegingen. Propranolol remt deze prikkels. Het effect begint na een uur en houdt enkele uren aan.

Lees meer over essentiële tremor

Angstgevoelens en gespannenheid

Propranolol wordt gebruikt bij ernstige examenvrees en plankenkoorts.

Verschijnselen
Iedereen voelt spanning voor een examen of optreden. Uw hart gaat dan sneller kloppen, u transpireert en uw handen trillen. Dit is heel normaal. Een gezonde spanning is nodig om goed te kunnen presteren. Bij extreme spanning die een goede prestatie in de weg staat, kan de arts een medicijn als propranolol voorschrijven.

Werking
Propranolol zorgt ervoor dat uw hartslag wat minder snel gaat en dat u minder trilt. Het werkt na ongeveer een uur. De werking houdt zes tot acht uur aan.

Lees meer over angstgevoelens en gespannenheid

Te snelle schildklierwerking

Verschijnselen
De schildklier maakt een hormoon aan dat het tempo bepaalt van vele processen in het lichaam. Een te snel werkende schildklier kan dan ook veel verschillende klachten geven, zoals een gejaagd gevoel, afvallen, zweten, diarree, spierzwakte en een snelle of onregelmatige hartslag. U merkt dat aan hartkloppingen.

Oorzaak
Er zijn verschillende oorzaken voor, zoals de ziekte van Graves, de ziekte van Plummer of een goedaardige vergroting van de schildklier (struma).

Behandeling
Meestal probeert men de werking van de schildklier af te remmen. Dit kan met medicijnen of met andere behandelingen, zoals met radioactief jodium. Verder is vaak tijdelijk een bètablokker, zoals propranolol, nodig om het hartritme te vertragen.

Werking
Als de schildklier te snel werkt, worden er te veel stoffen aangemaakt die het hart stimuleren. Hierdoor kunt u last krijgen van hartkloppingen en ritmestoornissen. Propranolol regelt de hartslag en heft stoornissen in het hartritme op.

U merkt de werking doordat uw hartslag langzamer wordt. De werking van een gewone tablet propranolol begint binnen één uur na inname en houdt zes tot acht uur aan. De werking van een capsule met vertraagde afgifte (‘retard’ capsule) begint binnen 1 tot 2 uur en houdt 24 uur aan.

Lees meer over te snelle schildklierwerking

Hartinfarct (hartaanval)

Verschijnselen
De eerste tekenen van een hartinfarct zijn een hevig drukkende of snoerende pijn op de borst. Soms straalt de pijn uit naar de linkerarm of kaken. Vaak bent u ook misselijkheid, zweterig en klam.

Oorzaak
Een hartinfarct ontstaat door een afsluiting van één of meer van de bloedvaten die het hart van bloed voorzien (de kransslagaders). Hierdoor krijgt een deel van de hartspier langdurig te weinig bloed en dus te weinig zuurstof, waardoor het afsterft. 

Omdat een stukje van de hartspier niet meer werkt, kan het hart minder krachtig pompen. U kunt dan verschijnselen van hartfalen krijgen, zoals moeheid, kortademigheid en het vasthouden van vocht.

Behandeling
Meestal krijgt u binnen twaalf uur na ontstaan van de klachten een bètablokker via een infuus toegediend. Daarna gebruikt u het middel nog enkele dagen in tabletvorm.

Als het risico op een tweede infarct aanwezig is, zal de arts een bètablokker voor langdurig gebruik voorschrijven, meestal metoprolol. Als dat niet kan worden gebruikt, kan de arts een andere bètablokker voorschrijven, zoals propranolol.

Werking
De eerste dagen na het hartinfarct verbetert dit medicijn de werking van het hart. Het brengt de snelheid en de kracht waarmee het hart klopt terug tot een aanvaardbaar niveau. Het hart heeft dan minder zuurstof nodig en kan daardoor herstellen.

Lees meer over hartinfarct (hartaanval)


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Slaapstoornissen, zoals moeite met inslapen en nachtmerries.
 • Vermoeidheid en traagheid.
 • Kortademigheid. Vooral als u astma of COPD heeft kunt u meer last van benauwdheid krijgen. Als u dit merkt, neem dan contact op met uw arts. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.
 • Koude handen en voeten. Dit komt doordat de bloedvaten in de huid onvoldoende reageren op kou. Het kan zijn dat u hier last van blijft houden zolang u het medicijn slikt. Zorg voor voldoende bescherming tegen kou door warme kleding te dragen, zoals wanten en sokken. Mensen met de ziekte van Raynaud hebben witte vingers en tenen die koud zijn en geen gevoel hebben. Zij kunnen meer last krijgen hiervan. Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals braken, misselijkheid en diarree. Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Meestal helpt het als u dit medicijn met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
 • Duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt dan het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.
 • Hoofdpijn.
 • Droge mond doordat u minder speeksel aanmaakt. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren. U kunt de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes.
 • Erectiestoornissen. Dit komt door de lagere bloeddruk. Als u last heeft van deze bijwerking, vraag dan advies aan uw arts. Mogelijk moet de dosering aangepast worden, of is een ander medicijn geschikter voor u.
 • Bij bepaalde vormen van de aangeboren hartafwijking Wolff-Parkinson-White-syndroom, kunnen ernstige hartritmestoornissen ontstaan door dit medicijn. U mag dit medicijn alleen op voorschrift en onder controle van een cardioloog of internist gebruiken.
 • Droge ogen. Mensen die contactlenzen dragen kunnen door propranolol last krijgen van droge ogen. De contactlenzen kunnen dan eerder irriteren. Houd ze in dat geval minder lang in of gebruik bevochtigende oogdruppels (kunsttranen).
 • Als u het syndroom van Sjögren heeft, een ziekte waarbij de slijmvliezen van onder andere ogen en mond droger zijn dan normaal: u kunt meer klachten krijgen. Dit medicijn vermindert de aanmaak van traanvocht en speeksel. Neem contact op met uw arts als u meer last heeft van oogirritatie of een droge mond. Mogelijk is een ander medicijn geschikter.
 • Haaruitval en huiduitslag.
 • In de war zijn (verwardheid) en depressiviteit. Ook kunt u dingen gaan geloven of denken die niet kloppen (waandenkbeelden) of dingen gaan zien, horen of voelen die er niet zijn (hallucinaties).
 • Als u diabetes heeft: u merkt minder snel dat u een te laag bloedsuiker (hypo) heeft. Dit komt doordat propranolol de hartkloppingen tegengaat die ontstaan bij een hypo. Controleer daarom vaker uw bloedsuiker (bloedglucose).
 • Als u aan de spierziekte myasthenia gravis lijdt: u kunt meer last krijgen van deze ziekte. Neem contact op met uw arts als u dat merkt.
 • Als u aan psoriasis lijdt: u kunt meer last krijgen van deze ziekte. Neem contact op met uw arts als u last heeft van rode schilferende of glanzende plekken op de huid, beschadigingen van de huid, jeuk, putjes in de nagels en gewrichtsklachten.
 • Verhoging van de concentratie cholesterol en vetten in het bloed. Een bepaald soort vetten, triglyceriden, kan zich ophopen in de bloedvaten. Als u al een te hoog cholesterol en/of vetgehalte in uw bloed heeft, zal uw arts u daar extra op controleren.
 • Mensen met het Brugada-syndroom, een erfelijke hartziekte, hebben mogelijk een grotere kans op hartritmestoornissen. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn. Als u dit medicijn toch moet gebruiken, zal uw arts u extra onder controleren.
 • Bloedafwijkingen, namelijk een tekort aan witte bloedlichaampjes. Als uw kind ineens onverklaarbare koorts of keelpijn krijgt, moet u direct contact opnemen met de arts.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Hoe?

 • Tabletten. Neem de tablet in met een half glas water.
 • Capsules met vertraagde afgifte. Slik de capsule in zijn geheel door met water, zonder te kauwen. Als u hier moeite mee heeft, kunt u de capsule openen. Neem de korreltjes dan wel in zonder te kauwen. De korrels zijn namelijk zo gemaakt dat ze de werkzame stof langzaam afgeven. Als u de korrels kapot kauwt, komt het werkzame bestanddeel te vroeg vrij en zal het niet goed werken.

Wanneer?
U mag dit medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis. Bijvoorbeeld:

 • Als u het 1 keer per dag gebruikt: 's ochtends.
 • Als u het 2 keer per dag gebruikt: 's ochtends en 's avonds.
 • Als u het 3 keer per dag gebruikt: 's ochtends, 's middags en 's avonds.
 • Als u het 4 keer per dag gebruikt: 's ochtends, 's middags, 's avonds en voor de nacht.

Bij plankenkoorts of examenvrees: neem het medicijn een half uur tot 2 uur voor het examen of optreden in. Het is aan te bevelen ook de dag ervoor een dosis te gebruiken. U weet dan hoe u op dit middel reageert.

Hoelang?

 • Hoge bloeddruk. Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als dit medicijn goed bij u werkt, moet u dit medicijn waarschijnlijk uw leven lang gebruiken.
 • Een pijnlijk en drukkend gevoel op de borst (angina pectoris), hartritmestoornissen, voorkómen hartaanval. Waarschijnlijk moet u dit medicijn langdurig gebruiken. Overleg dit met uw arts.
 • Een te snel werkende schildklier. Meestal is propranolol tijdelijk nodig om de hartkloppingen door de verhoogde schildklierwerking te stoppen. Als de schildklierfunctie weer normaal is, zal ook het hartritme normaal worden en is propranolol niet meer nodig.
 • Migraine. Bij het ouder worden neemt het aantal migraineaanvallen meestal af. Misschien heeft u dit medicijn dan niet meer nodig. Bespreek dit met uw arts. Bij migraine rond de menstruatie gebruikt u propranolol drie dagen voordat u de menstruatie verwacht. U gebruikt het dan door tot het einde van de menstruatie.
 • Essentiële tremor (trillen). Zolang u last heeft van trillen, zult u dit medicijn nodig hebben. Overleg dit met uw arts.
 • Examenvrees of plankenkoorts. In dit geval moet u propranolol eenmalig gebruiken vlak voor het examen of het optreden.


Vergeten

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

 • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit medicijn 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit medicijn 4 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 1 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 1 uur? Sla de vergeten dosis dan over.


Verboden

autorijden?
Dit medicijn kan bijwerkingen veroorzaken, zoals vermoeidheid, duizeligheid en traagheid. Heeft u hier last van? Dan mag u niet autorijden. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen zo lang u last heeft van deze bijwerkingen.

 • Gebruikt u propranolol elke dag? U zult dan vooral de eerste dagen van het gebruik last hebben van deze bijwerkingen. Ook nadat de dosering omhoog gaat, kunt u (extra) last hebben van de bijwerkingen.
 • Gebruikt u propranolol eenmalig of af en toe? U zult dan vooral de eerste uren na gebruik deze bijwerkingen hebben.
 • Gebruikt u propranolol voor uw rijexamen? Neem de dag ervoor ook een dosis in. U weet dan hoe u op dit medicijn reageert. Gebruik dit medicijn alleen als u geen last had van bijwerkingen.

Let op: ook bepaalde hart- en vaatziekten kunnen een reden zijn dat u niet mag autorijden. Een ernstig verhoogde bloeddruk kan een reden zijn dat uw rijbewijs minder lang geldig is. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

Voor meer algemene informatie kunt het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol verwijdt de bloedvaten. Het kan daardoor in het begin van de behandeling de bijwerking duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

roken?
Roken versnelt de afbraak van dit medicijn. Als u stopt met roken, kan de hoeveelheid van dit medicijn in het bloed toenemen. Hierdoor kan het sterker werken of bijwerkingen geven. Overleg met uw arts voordat u gaat stoppen met roken. Het kan nodig zijn dat uw arts de dosering dan verlaagt.

Overleg ook met uw arts als u lange tijd niet heeft gerookt en (weer) bent begonnen. Dan is het misschien nodig dat uw arts de dosering van dit medicijn juist verhoogt.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Andere hart- en vaatmiddelen, die de bloeddruk verlagen. De bloeddruk kan te laag worden als u andere bloeddrukverlagers erbij gaat gebruiken. Uw arts houdt hier rekening mee en zal in het begin een lagere dosering voorschrijven. Al naar gelang het effect zal de arts de dosering geleidelijk verhogen. Bij combinatie met de hartmedicijnen verapamil of diltiazem kan de hartslag trager en onregelmatiger worden. Uw arts zal in dit geval uw hartfunctie regelmatig controleren.
 • Clonidine in een hoge dosering, zoals bij hypertensie. Uw bloeddruk kan plotsteling stijgen. Neem contact op met uw arts als u deze combinatie krijgt. Uw arts zal uw bloeddruk vaker controleren. Ook als u stopt met clonidine kan uw bloeddruk plotseling stijgen. Daarom zal uw arts de combinatie geleidelijk afbouwen.
 • Pijnstillers van het NSAID-type zoals ibuprofen, naproxen of diclofenac. Deze pijnstillers kunnen de werking van propranolol bij hoge bloeddruk en een hart dat minder goed pompt (hartfalen) verminderen. Gebruikt u een pijnstiller van het NSAID-type langer dan twee weken en gebruikt u propranolol voor een hoge bloeddruk? Dan zal uw bloeddruk extra gecontroleerd moeten worden. Neem hiervoor contact op met uw arts.
 • Luchtwegverwijdende middelen bij benauwdheidsklachten, zoals salbutamol, terbutaline, salmeterol en formoterol. Bij veel toepassingen is het mogelijk om een andere bètablokker te gebruiken die deze wisselwerking niet heeft, zoals metoprolol of atenolol. Overleg hierover met uw arts.
 • Bepaalde medicijnen voor een vergrote prostaat, namelijk de alfa-blokkers (alfuzosine, doxazosine en terazosine). Deze kunnen in het begin van de behandeling de bloeddruk verlagen en duizeligheid veroorzaken. Propranolol versterkt deze bijwerking. Deze wisselwerking is alleen van belang de eerste dagen dat u met een alfa-blokker begint. U kunt de alfa-blokker de eerste keren het beste 's avonds innemen, als u al op bed zit, voor het geval u duizelig wordt. Als u een alfa-blokker met vertraagde afgifte gebruikt, kunt u de volgende ochtend duizelig worden bij het opstaan. Dit is na enkele dagen over.
 • Bloedsuikerverlagende medicijnen, zoals insuline, tolbutamide, glibenclamide en glimepiride. Deze medicijnen worden gebruikt om de hoeveelheid suiker in het bloed te verminderen bij mensen met diabetes. Een te lage hoeveelheid suiker in het bloed wordt een hypo genoemd. Wanneer u een bètablokker gebruikt, voelt u minder snel dat u een hypo heeft. Dat komt omdat de bètablokker de waarschuwende signalen zoals trillen en hartkloppingen onderdrukt. Andere verschijnselen, zoals zweten, wazig zien en hongergevoel verdwijnen niet. Let daarom extra op deze laatste verschijnselen.
 • Epinefrine (adrenaline) injectie bij allergie. Propranolol vermindert het effect van epinefrine. Dat kan gevaarlijk zijn bij ernstige allergische reacties waarbij een epinefrine-injectie nodig is. Overleg hierover met uw arts als u af en toe een dergelijke injectie nodig heeft en uw arts wil u een bètablokker voorschrijven.
 • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Samen met uw arts kunt u bespreken wat het risico voor de baby is als u doorgaat met het medicijn. Of wat het risico voor u is als u met het medicijn stopt.

Bij gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap bestaat er namelijk een risico op bijwerkingen bij het kind. Zoals een lage bloedsuikerspiegel, een lage bloeddruk, een lage hartslag, suf worden en moeite met ademhalen. Mogelijk zal uw arts uw baby extra controleren. Overleg hierover met uw arts. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Dit medicijn komt in zeer kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. U kunt, na overleg met uw arts, borstvoeding (blijven) geven. Mogelijk zal uw arts uw baby extra controleren.


Stoppen

Als u propranolol chronisch gebruikt, is het niet verstandig in één keer met dit medicijn te stoppen. De verandering is voor uw hart dan te snel. Bouw het gebruik gedurende 1 tot 2 weken geleidelijk af in overleg met uw arts.

Als u propranolol moet stoppen voor een operatie, moet u meestal minstens 48 uur voor de operatie stoppen. Overleg met de behandelend arts.


Handelsinformatie

Propranolol is sinds 1965 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als het merkloze Propranolol in tabletten en in capsules met vertraagde afgifte. Daarnaast is het voor kinderen ook verkrijgbaar onder de merknaam Hemangiol als drank en als het merkloze Propranolol drank FNA.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.