Di-Adreson-F aquosum

Active ingredient: prednisolon injectie in of rond een gewricht of huidaandoening

The text below is about the active substance prednisolon injectie in of rond een gewricht of huidaandoening


Introductie

Prednisolon behoort tot de groep geneesmiddelen die bijnierschorshormonen of corticosteroïden worden genoemd. Natuurlijke bijnierschorshormonen remmen ontstekingen en overgevoeligheidsreacties en zijn nodig voor het vrijmaken en opslaan van energie, mineralen en zouten.

Een plaatselijke injectie wordt meestal gespoten in en rond ontstoken gewrichten (intra-articulair) of huidaandoeningen (intradermaal). Aan de te injecteren vloeistof is vaak een snelwerkend verdovingsmiddel toegevoegd om de injectie minder pijnlijk te maken.

Prednisolon wordt ingespoten in of rond zeer veel aandoeningen waarbij plaatselijke ontstekingsverschijnselen een rol spelen, zoals bij gewrichtsklachten bijvoorbeeld schouderklachten, tenniselleboog, jicht en reumatoïde artritis en bij bepaalde huidverdikkingen.


Werking

Gewrichtspijn

Prednisolon-injecties worden gebruikt bij pijnlijke of ontstoken gewrichten, pezen of slijmbeurzen, bijvoorbeeld schouderklachten en bepaalde vorm van knieslijtage. Het wordt soms gebruikt bij een tenniselleboog.

Plaatselijke injecties met prednisolon worden ook gebruikt bij reumatoïde artritis en jicht (zie hieronder).

Werking
Prednisolon remt ontstekingen en vermindert pijn.

Behandeling
Uw arts schrijft eerst een pijnstiller voor zoals paracetamol. Heeft u dan nog veel klachten? Dan kunt uw arts prednisolon-injecties geven.

Effect
Een injectie bij een ontstoken gewricht kan de pijn snel verminderen. Daardoor kunt u het gewricht vaak beter bewegen en dat is goed voor het herstel. De injectie werkt gedurende enkele weken.

Dit middel geneest de aandoening niet, maar zorgt dat u er gedurende enkele weken minder last van heeft. In de tussentijd kan de aandoening wel uit zichzelf verbeteren.

Bij schouderklachten geeft de arts dit medicijn maximaal 2 keer. Hierna heeft het weinig effect.

Bij een tenniselleboog geeft dit medicijn meer kans op terugkeer van de klachten. Daarom geeft uw arts dit medicijn eerst niet. Pas als u na 6 weken nog veel klachten heeft, kan uw arts u dit medicijn geven. U heeft dan een snelle verlichting van de pijn. Uw arts geeft dit medicijn maximaal 3 keer.

Lees meer over gewrichtspijn

Jicht

Jicht en pseudo-jicht zijn gewrichtsontstekingen. Meestal van de grote teen, soms van andere gewrichten in de voet, enkel, knie of pols.

Verschijnselen en oorzaak
Bij jicht is het gewricht rood, gezwollen, warm en pijnlijk. Bewegen is erg pijnlijk. De ontsteking is heftig en komt meestal plotseling opzetten.

De oorzaak is dat urinezuur ‘neerslaat’ in het gewricht, in de vorm van kristallen. Dit kan gebeuren als u teveel urinezuur in het bloed heeft. De kristallen veroorzaken de ontsteking en de pijn.

Bij pseudo-jicht is het calciumpyrofosfaat dat uit het bloed in het gewricht neerslaat.

Behandeling
De ontsteking geneest binnen één tot drie weken. U kunt de pijn verzachten door rust te nemen en het gewricht te koelen. Tegen de pijn schrijven artsen meestal een ontstekingsremmende pijnstiller en/of colchicine voor. Als dat onvoldoende helpt of als die behandeling niet mogelijk is, schrijven dienen artsen soms een  prednisolon-injectie toe.

Werking

Prednisolon remt ontstekingen en vermindert pijn.

Effect
Een injectie bij een ontstoken gewricht vermindert de pijn binnen 24 uur.De injectie werkt gedurende enkele weken.

Lees meer over jicht

Reumatoïde artritis

Verschijnselen
Reumatoïde artritis (RA) is een ontsteking van de gewrichten. Het geeft pijn, stijfheid en zwelling in de gewrichten van bijvoorbeeld de handen, polsen, enkels of voeten. Meestal zijn de verschijnselen zowel links als rechts in dezelfde gewrichten aanwezig. Door de ontsteking wordt het gewricht dik en gevoelig, soms ook warm. Op den duur raken de gewrichten beschadigd.

Behandeling
Reumatoïde artritis wordt meestal behandeld met DMARD’s, een speciale groep medicijnen die een sterke werking heeft bij reuma en de voortgang van de gewrichtsbeschadiging kan afremmen.

Helpen deze DMARD’s onvoldoende en geven één of enkele grote gewrichten ernstige klachten, dan kan de arts bij deze gewrichten een plaatselijke injectie geven met prednisolon.

Werking
Prednisolon remt ontstekingen en vermindert pijn.

Effect

Een injectie bij een ontstoken gewricht kan de pijn snel verminderen. De injectie werkt gedurende enkele weken.

Lees meer over reumatoïde artritis

Overige huidaandoeningen

Deze injecties worden ook nog gebruikt bij bepaalde huidverdikkingen die bijvoorbeeld kunnen ontstaan bij littekens. 

Lees meer over overige huidaandoeningen


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

 • Pijn op de injectieplaats.
 • Aan de injectie wordt altijd een plaatselijk verdovend middel toegevoegd om de pijn te verminderen. Toch kan de pijn nog enkele dagen aanhouden. U kunt tegen deze pijn bijvoorbeeld paracetamol gebruiken.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Opvliegers (aanvallen met een warmtegevoel en rood hoofd).

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Uitblijven of tijdelijk veranderen van de menstruatie of bloedverlies bij vrouwen die al in de overgang zijn geweest.
 • Bij mensen met diabetes (suikerziekte) kan de bloedglucose tijdelijk verhogen.

Zeer zelden, bij toediening in de huid

 • Ontkleuring of bruin worden van de huid.
 • Bij huidaandoeningen: deukje in de huid op de plaats van de injectie.

Zeer zelden, bij toediening rond of in een gewricht

 • Beschadiging van het bot. Daarom gaat men uit van maximaal 5 injecties in hetzelfde gewricht gedurende het hele leven.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Dit middel wordt toegediend door een arts.

Hoe vaak en hoe lang?

 • Schouderklachten: bij onvoldoende verbetering kan de injectie na 2 tot 4 weken worden herhaald. U mag maximaal 2 injecties op die plaats krijgen. Hierna heeft het weinig effect.
 • Tenniselleboog: bij onvoldoende verbetering kan de injectie na 2 weken worden herhaald. U mag maximaal 3 injecties op die plaats krijgen. Als u dit vaker gebruikt heeft u meer kans op terugkeer van de klachten.
 • Gewrichtsklachten, zoals reuma of jicht: de injecties worden herhaald als de klachten weer opspelen, maar om blijvende beschadiging van het gewricht te voorkomen niet meer dan vijfmaal in hetzelfde gewricht.
 • Huidaandoeningen: de injecties kunnen wekelijks worden herhaald.


Vergeten

Niet van toepassing.


Verboden

autorijden, alcohol drinken of alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
U zult samen met uw arts een afweging moeten maken tussen de voordelen van de behandeling en de risico's voor het kind. De effecten op het ongeboren kind zijn nog niet allemaal bekend, maar bij veel injecties of hoge doseringen kan het kind minder goed groeien.

Borstvoeding
U zult samen met uw arts een afweging moeten maken tussen de voordelen van de behandeling en de risico's voor het kind. Prednisolon komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. De hoeveelheden zijn zo klein, dat het waarschijnlijk niet schadelijk is voor het kind.


Stoppen

Bij plaatselijke injecties van dit middel kunt u in een keer stoppen.


Handelsinformatie

Prednisolon is sinds 1955 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in injecties als Di-Adreson-F-aquosum en als het merkloze Prednisolon injectie voor in het gewricht. Het is ook verkrijgbaar in tabletten, capsules, drank, oogzalf en oogdruppels.

Prednisolon-injecties worden ook gebruikt voor toediening in een bloedvat of in een spier, van waaruit de werkzame stof in het bloed kan worden opgenomen. In tegenstelling tot de plaatselijke injectie hebben dit type injecties een werking in het hele lichaam. Dit geeft een sneller en sterker effect dan tabletten, capsules of drank (stootkuur). Lees hiervoor de tekst van prednisolon.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.