Condyline

Active ingredient: podofyllotoxine

The text below is about the active substance podofyllotoxine


Introductie

Podofyllotoxine remt de groei van cellen.

Artsen schrijven dit medicijn voor bij genitale wratten, een bepaald soort wratten aan de geslachtsdelen.


Highlight

 • Podofyllotoxine remt de groei van cellen.
 • Bij wratten aan de geslachtsdelen (genitale wratten).
 • Podofyllotoxine is er als aanstipvloeistof, crème en collodium. Collodium is een sterke aanstipvloeistof. Deze mag alleen uw arts aanbrengen.
 • De aanstipvloeistof of crème moet u meestal iedere week 3 dagen achter elkaar aanbrengen. Daarna volgt een pauze van 4 dagen. Zorg dat het niet in uw ogen komt of op uw oogleden. Het medicijn is zeer irriterend.
 • Zorg ervoor dat podofyllotoxine niet op uw gezonde huid komt. Bescherm daarom de omliggende huid met een laagje vaseline of zinkzalf.
 • De collodium kan meer irriteren. Dit brengt de arts 1 maal per week aan op uw wratten.
 • Nadat u dit medicijn heeft aangebracht kan de plek even pijn doen en branderig aanvoelen. Dit verdwijnt na enkele minuten. Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.
 • De aanstipvloeistof en de collodium zijn brandbaar. Gebruik deze niet in de buurt van vuur (sigaretten, geiser).
 • U mag dit medicijn niet gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
   

Download de samenvatting


Werking

Genitale wratten

Podofyllotoxine wordt toegepast bij condylomata acuminata (genitale wratten). Deze wratten bevinden zich vooral rond de anus en op de geslachtsorganen.

De wratten zijn vergroeiingen van de huid, die ontstaan door besmetting met een virus. Het zijn huidkleurige bobbels met een ruw bloemkoolachtig oppervlak. Door seksueel contact kunt u anderen besmetten.

Behandeling
De wratten verdwijnen meestal vanzelf, al kan dat soms meerdere maanden tot 2 jaar duren. In deze periode kunt u anderen besmetten. Daarom moet u bij geslachtsgemeenschap een condoom gebruiken.

Als u de wratten wilt laten behandelen, bijvoorbeeld omdat ze op een lastige plek zitten, kan de arts podofyllotoxine voorschrijven.

In de polikliniek gebruiken artsen soms podofylline collodium. Podofylline is een hars waarin podofyllotoxine zit. Artsen gebruiken podofylline collodium alleen als andere behandelingen niet werken.

Werking
Podofyllotoxine remt de groei van de huidcellen en doodt de met virus besmette cellen. Daardoor verdwijnt de wrat. Na de behandeling met dit medicijn is meestal meer dan driekwart van de mensen genezen.
Bij een kwart van de mensen komen de wratten na verloop van tijd wel weer terug. 

Lees meer over genitale wratten . "


Bijwerkingen

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Jeuk, branderig gevoel of irritatie op of rond de wratten.

  Dit verdwijnt meestal enkele minuten na aanbrengen. Raadpleeg uw arts als dit aanhoudt of als u hier te veel last van heeft.

 • Op de tweede en derde dag van de behandeling: roodheid en pijn op of rond de wrat.

  Dit is een normaal verschijnsel en geeft aan dat de wrat begint te verdwijnen. Blijven deze verschijnselen aanhouden of heeft u hier te veel last van? Neem dan contact op met uw arts

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • U kunt de gezonde huid rondom de wrat beschadigen als het medicijn er op komt.

  Bescherm daarom de gezonde huid, door op de gezonde huid rond de wrat een beetje zinkzalf of vaseline te smeren. Breng het medicijn NIET aan op grote delen van slijmvlies. Breng het ook niet aan op een ontstoken of beschadigde huid.

 • Bloeding en zwelling van het gebied waar u het medicijn heeft aangebracht.

  Raadpleeg uw arts als dit aanhoudt of als u hier te veel last van heeft. Mogelijk moet de dosering worden aangepast.

 • Zweervorming op of rond de wrat, soms met wat zwelling of ontsteking. Ook kan de huid op rond de behandelde plek verkleuren. Deze verkleuring kan blijvend zijn.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Hoe?

Aanstipvloeistof (applicatievloeistof)

 • Was de aangedane huid met water en zeep en droog goed af.
 • Bescherm de huid rond de wrat met behulp van een laagje vaseline of zinkzalf.
 • Bedek de wrat met een beetje aanstipvloeistof met het meegeleverde plastic staafje (applicator). Laat de vloeistof goed opdrogen.
 • Sluit het flesje goed af, om verdampen van de inhoud te voorkomen.
 • Dit medicijn is brandbaar. Pas daarom op met gebruik in de nabijheid van open vuur, zoals de geiser.
 • Was de handen grondig na gebruik en gooi het plastic staafje (applicator) weg..

Crème

 • Was de aangedane huid met water en zeep en droog goed af.
 • Bescherm de huid rond de wrat met behulp van een laagje vaseline of zinkzalf
 • Breng de crème met uw vingertop aan. Zorg ervoor dat u alleen de wrat aanraakt en niet de omringende gezonde huid. Wrijf de crème daarna in.
 • Was de handen grondig na gebruik. Ook kunt u voor het aanbrengen een `vingercondoom` gebruiken. Dit is een hoesje dat u over de vinger aanbrengt. Het is te krijgen in uw apotheek.
 • Als de crème per ongeluk toch in aanraking komt met de omringende huid, was het er dan weer af met water en zeep.

Collodium

 • Uw arts brengt het collodium aan.
 • Uw arts brengt rond de wrat vaseline of zinkzalf aan om de huid te beschermen.
 • Was het collodium na 1 tot 4 uur af met water en zeep. Gebruikt u het collodium al langer dan 4 weken? Dan mag u het collodium 6 uur laten zitten, en daarna afwassen met water en zeep of alcohol.

Let op
Laat het medicijn NIET in het oog of op de oogleden komen. Dit is zeer irriterend voor de ogen. Laat het product ook niet in de mond, neus of in een wondje komen. In al deze gevallen direct met veel water spoelen.

Wanneer?
Meestal moet u de aanstipvloeistof of crème 2 keer per dag gedurende 3 opeenvolgende dagen per week aanbrengen. Daarna volgt een pauze van 4 dagen.

Het collodium wordt 1x per week door de arts bij u aangebracht.

Hoelang?

 • Aanstipvloeistof: niet langer dan 5 weken achter elkaar gebruiken (telkens maximaal 3 dagen per week).
 • Crème: niet langer dan 4 weken achter elkaar gebruiken (telkens maximaal 3 dagen per week).
 • Collodium: wordt meestal niet langer dan 3 tot 6 weken gebruikt.


Vergeten

Gebruikt u de aanstipvloeistof of crème?
Sla de vergeten dosis dan over en ga gewoon verder met uw schema. De vergeten dosis haalt u aan het eind van de 3 dagen dat u het per week gebruikt weer in. Daarna volgen 4 dagen pauze.

Gebruikt u het collodium?
Bent u de afspraak vergeten? Neem dan contact op met de polikliniek om een nieuwe afspraak te maken.


Verboden

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Er zijn van dit medicijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend. Gebruik op de behandelde huiddelen echter alleen andere producten in overleg met uw arts.


Zwangerschap

Zwangerschap 
Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Het kan schadelijk zijn voor de baby. Als u dit medicijn gebruikt en u denkt erover om zwanger te worden, overleg dan met uw arts of u een ander medicijn kunt gebruiken of de wratten operatief kunt laten verwijderen.

Borstvoeding 
Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Dit medicijn is schadelijk voor de baby als het in de moedermelk komt. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken of kunt u de wratten operatief laten verwijderen.


Stoppen

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.


Handelsinformatie

Ja, u heeft een recept nodig.

Podofyllotoxine is sinds 1985 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar met de merknaam Condyline en Wartec. Het is verkrijgbaar in een crème en in een aanstipvloeistof. Podofylline is op recept verkrijgbaar als het merkloze Podofylline collodium FNA.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.