picozwavelzuur

Introductie

Picozwavelzuur heeft een laxerende werking. Het wordt gebruikt bij:

 • verstopping (obstipatie), om de ontlasting op gang te brengen, bijvoorbeeld bij plotseling optredende verstopping (zoals op reis);
 • om de darmen leeg te maken voorafgaand aan een darmonderzoek of operatie. Het wordt dan gebruikt in combinatie met magnesiumoxide.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Picozwavelzuur is een laxeermiddel. Het stimuleert de darmbeweging en maakt de ontlasting zachter. Hierdoor wordt de stoelgang makkelijker.
 • Bij verstopping. En om de darmen leeg te maken voorafgaand aan een darmonderzoek of operatie. Het wordt dan gebruikt in combinatie met het laxeermiddel magnesiumoxide.
 • Capsules heel doorslikken. Als u het 's avonds inneemt merkt u de volgende ochtend resultaat.
 • Drank om de darm te legen: los het poeder op in een kop water en roer minstens 2 minuten. Drink dan op. Binnen een kwartier ontstaat dunne ontlasting die u niet kunt ophouden. Zorg daarom dat u in de buurt van een toilet bent. U gebruikt het meestal 2 keer per dag op de dag voorafgaand aan het onderzoek. Drink elk uur een glas water tot er geen ontlasting meer komt.
 • U kunt last krijgen van diarree, buikkrampen en buikpijn. Dit hoort erbij en trekt vanzelf weg. Krijgt u ernstige buikkrampen of ernstige buikpijn die maar niet overgaat? Raadpleeg dan uw arts.


Werking

Verstopping

Bij verstopping komt de ontlasting minder vaak dan u gewend bent. De ontlasting is hard en droog, waardoor de stoelgang moeilijk gaat en pijnlijk is.

Oorzaken
Een verstopping kan ontstaan doordat u  te weinig vezelrijk voedsel gebruikt, te weinig drinkt, te weinig lichaamsbeweging heeft of door hormonale veranderingen, zoals tijdens de zwangerschap. Ook stress of een ander toilet, zoals op vakantie, kan verstopping geven.

Verder kan verstopping ontstaan als u de aandrang van uw darmen negeert en de ontlasting te lang ophoudt. Ten slotte zijn er bepaalde medicijnen en andere ziekten, zoals diabetes, die verstopping kunnen veroorzaken.

Behandeling
De klachten kunnen met de volgende maatregelen afnemen.

 • Eet vezelrijke voeding, zoals volkoren brood, zilvervliesrijst, of voeg zemelen toe aan yoghurt. Ook verse groenten, peulvruchten en fruit bevatten veel vezels.
 • Sla het ontbijt niet over. Dit brengt de darmen juist op gang.
 • Drink 6 tot 8 glazen vocht per dag.
 • Neem voldoende lichaamsbeweging.
 • Houd de ontlasting niet onnodig op.

Als deze maatregelen onvoldoende helpen na enkele dagen tot weken, neem dan contact op met uw arts. Bij plotselinge buikpijn moet u altijd de arts raadplegen.

Als u enkele dagen geen ontlasting heeft gehad of als uw stoelgang pijnlijk is, kunt u kortdurend een laxeermiddel gebruiken, zoals lactulose, bisacodyl of een microklysma. 

Bij langdurige verstopping kunt u middelen met psylliumvezels of lactulose gebruiken.

U kunt af en toe picozwavelzuur gebruiken, als bovenstaande maatregelen en medicijnen onvoldoende effect hebben. Picozwavelzuur is niet geschikt om langdurig te gebruiken, omdat uw darmen dan niet meer uit zichzelf op gang komen.

Werking
Picozwavelzuur zorgt dat het laatste deel van de darm (de dikke darm) minder vocht terugneemt van de ontlasting. Ook stimuleert picozwavelzuur de darm om slijm aan te maken. Hierdoor ontstaat een zachtere ontlasting en dus makkelijkere stoelgang. Bovendien stimuleert picozwavelzuur de darmbewegingen, waardoor de ontlasting minder lang in de darmen blijft en minder kan indikken.

Effect
Capsules (pearls) en druppels: als u dit medicijn ’s avonds neemt komt binnen 6 tot 12 uur ontlasting op gang die zachter is en minder pijnlijk verloopt. Komt er bij u geen ontlasting? Neem dan meteen contact op met uw arts.

Drank om de darm te legen voor darmonderzoek of operatie: de drank werkt veel sterker dan de druppels of de capsules. Binnen een kwartier  na inname kan een dunne ontlasting ontstaan die u niet in kunt houden. Zorg daarom dat u in de buurt bent van een toilet als u de drank gebruikt.

Lees meer over verstopping


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Diarree. Het is normaal dat de ontlasting zachter is, maar de ontlasting kan ook zo dun zijn dat u hem moeilijk in kunt houden. Bij de drank om de darmen echt te legen is dat meestal het geval.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Buikpijn en buikkramp. Dit gaat vanzelf over als het medicijn is uitgewerkt. Bij de drank om de darmen te legen, komt dit vaker voor.
  Stop onmiddellijk met dit medicijn bij ernstige buikkrampen of ernstige aanhoudende buikpijn. Raadpleeg dan uw arts.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Misselijkheid en braken.
 • Duizeligheid en flauwvallen. Meestal ontstaat dat door persen bij de ontlasting of doordat de darmen bepaalde zenuwen prikkelen. Het is dan niet ernstig. Raadpleeg bij twijfel uw arts.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan jeuk, huiduitslag en galbulten. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts. Geef in beide gevallen aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor picozwavelzuur. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.

Bij langdurig gebruik of te hoge dosering
Gebruik dit medicijn niet vaker dan 2 tot 3 keer per week en op die manier niet langer dan 2 weken, behalve als uw arts u anders adviseert. Bij langdurig gebruik of te hoge doseringen kunnen de volgende bijwerkingen ontstaan.

 • Verlamming van de dikke darm. Deze kan dan niet meer op natuurlijke wijze de darminhoud verwerken.
 • Ernstige diarree.
 • Te weinig kalium en natrium in het bloed. U merkt dat aan spierkramp, vermoeidheid, hartkloppingen, sufheid of een verminderde eetlust.

Raadpleeg dan uw arts.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering altijd op de verpakking, het etiket of in de bijsluiter.

Hoe?

 • Capsules (Pearls): heel doorslikken met een half glas water.
 • Picoprep-poeder: oplossen in ongeveer 150 ml (een kop) water. Roer gedurende minstens 2 minuten en drink de oplossing dan op. Drink daarna bovendien elk uur een heel glas water of andere heldere vloeistof. Ga daarmee door tot u geen dunne ontlasting meer heeft.

Wanneer?

 • Bij verstopping of harde ontlasting: meestal kunt u picozwavelzuur 's avonds voor het slapen innemen. Houd er rekening mee dat de ontlasting meestal na 6 tot 12 uur op gang komt.
 • Om de darm te legen voorafgaand aan een darmonderzoek of operatie: 10 tot 18 uur vóór het onderzoek of de operatie de drank innemen en vervolgens 4 tot 6 uur vóór het onderzoek of de operatie.

Hoelang?
Gebruik dit medicijn niet langer dan 3 dagen achter elkaar. Behalve als uw arts iets anders heeft aangeraden. U heeft anders kans dat de ontlasting niet meer uit zichzelf op gang komt. Dan heeft u steeds een laxeermiddel nodig.

Raadpleeg uw arts of apotheek als u niet binnen 2 dagen het gewenste resultaat heeft.


Vergeten

Heeft u het medicijn nog nodig, neem het dan alsnog in. Houd er rekening mee dat de ontlasting meestal na 6 tot 12 uur op gang komt.


Verboden

autorijden en alcohol drinken?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

alles eten?
Hiervoor zijn geen beperkingen. Houd er wel rekening mee dat bepaalde voedingsmiddelen, zoals wit brood, uw klachten kunnen verergeren. Een vezelrijk dieet kan juist een gunstig effect hebben.

Klik voor meer informatie over wat u zelf kunt doen bij verstopping.


Wisselwerking

Er zijn van dit medicijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Er zijn wel medicijnen die verstopping als bijwerking kunnen geven. Dit zijn bijvoorbeeld medicijnen tegen depressie, psychose, epilepsie, sommige pijnstillers (morfine), codeïne, ijzertabletten, verapamil en plastabletten.

Als u twijfelt of de verstopping door uw medicijnen komt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


Zwangerschap

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Mogelijk kunt u een ander medicijn gebruiken dat wel veilig is tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding
U kunt veilig borstvoeding geven als u dit medicijn in de normale dosering gebruikt. Het komt niet in de moedermelk terecht.


Stoppen

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.
Heeft u het verschillende dagen achter elkaar gebruikt, dan kan uw darm eraan gewend zijn geraakt. Hierdoor kunt u juist extra last krijgen van verstopping. Gebruik het daarom nooit langer dan 3 dagen achtereen. Overleg met uw arts of apotheker als u het langer nodig heeft of als u het te lang heeft gebruikt, waardoor uw darmen niet meer op gang komen.


Handelsinformatie

Picozwavelzuur is in de apotheek zonder recept verkrijgbaar onder de merknaam Dulcopearls in capsules.

Het is op recept ook verkrijgbaar in combinatie met een andere werkzame stof onder de merknaam Picoprep.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.