Dynastat

Active ingredient: parecoxib

The text below is about the active substance parecoxib


Introductie

Parecoxib is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID's genoemd. Parecoxib behoort tot een speciale groep NSAID-pijnstillers, namelijk de coxibs.

Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend. Artsen schrijven het voor bij pijn na een operatie.


Highlight

 • Parecoxib stilt pijn, remt ontstekingen en verlaagt koorts.
 • Kortdurend gebruikt bij pijn na een operatie.
 • De injectie vermindert pijn binnen een kwartier. De werking houdt 6 tot 12 uur aan.
 • Let op: kans op maag- en darmzweren en bloedingen. Bent u ouder dan 60 jaar, heeft u eerder een maag- of darmzweer gehad, of gebruikt u anti-bloedstollingsmedicijnen? Dan heeft u een maagbeschermer nodig. Vraag uw arts of apotheker hiernaar.
 • Pas op met alcohol. Alcohol vergroot de kans op maagklachten.
 • Veel wisselwerkingen met andere geneesmiddelen. Vraag uw apotheker of u etoricoxib veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.
 • Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby. NIET gebruiken bij pijn in de tweede helft van uw zwangerschap.


Werking

Pijn

Pijn bestaat in verschillende vormen. Pijn kan komen door een beschadiging in uw lichaam of als iets niet werkt zoals het hoort. De zenuwen in het beschadigde lichaamsdeel geven een seintje naar uw hersenen en u voelt pijn. Soms heeft pijn geen duidelijke oorzaak en weten we niet waar de pijn vandaan komt.

Behandeling
In de meeste gevallen is paracetamol de veiligste manier om pijn te bestrijden. Dit heeft de minste bijwerkingen en werkt meestal goed.

In sommige gevallen werkt een ontstekingremmende pijnstiller, zoals ibuprofen, diclofenac of naproxen beter. Bijvoorbeeld bij ontstekingen of wanneer u last heeft van pijnlijke zwellingen na een operatie of tandheelkundige ingreep. Deze veroorzaken bij sommige mensen maagklachten. Parecoxib geeft, net zoals de overige pijnstillers van het 'coxib-type', iets minder kans op deze maagklachten. Vandaar dat artsen dit medicijn voorschrijven aan mensen die eerder een maag- of darmzweer of bloeding hebben gekregen door pijnstillers.

Werking
Parecoxib verhindert dat het pijnsignaal aan de hersenen wordt doorgegeven. Bovendien remt het ontstekingen, waardoor pijn, zwelling en roodheid verminderen.

Het pijnstillende effect van een injectie begint binnen een kwartier. Deze werking houdt 6 tot 12 uur aan.

Lees meer over pijn . "


Bijwerkingen

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Maagklachten: misselijkheid en zelden maagirritatie, buikpijn, misselijkheid, braken, vol gevoel, gebrek aan eetlust, boeren, zuurbranden.

  Gebruik geen alcohol of andere voedingsmiddelen die de maag irriteren, zoals scherpe kruiden. Heeft u last van slokdarmontsteking door opkomend maagzuur? De klachten kunnen verergeren. Neem contact op met uw arts als u dat bemerkt. Mensen boven de 60 jaar hebben meer kans op bijwerkingen door dit medicijn. Artsen schrijven daarom meestal ook een maagbeschermer voor. Ook als u dit medicijn maar enkele dagen gaat gebruiken.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Darmklachten: diarree, verstopping en winderigheid

 • Een maag- of darmzweer of andere ernstige beschadiging van maag, darmen of slokdarm. U merkt dat aan zeurende pijn in de bovenbuik, ernstige maagpijn of pijn achter borstbeen. Door deze beschadigingen kunnen bloedingen in maag en darmen ontstaan. Dit merkt u aan bloederige diarree of zwarte, teerachtige ontlasting.

  Stop dan met het gebruik en neem contact op met een arts. Bij een maagbloeding kan het voorkomen dat u bloed braakt. Neem dan onmiddellijk contact op met een arts. Heeft u ooit een maag- of darmzweer gehad, of een andere ernstige maag- of darmaandoening, zoals een maag- of darmbloeding? U heeft dan meer kans op bijwerkingen op maag en darmen. Bespreek met uw arts of dit medicijn voor u geschikt is. Mogelijk schrijft uw arts behalve dit medicijn ook een maagbeschermend medicijn voor. Ook als u dit medicijn maar enkele dagen zal gebruiken.

 • Een verdoofd gevoel

 • Keelpijn

 • Ontsteking van de tandholte, na trekken van tanden of kiezen

 • Huiduitslag met jeuk

  Zeer zelden wordt deze huiduitslag veroorzaakt door allergie. De uitslag kan zeer zelden verergeren of ontstaan onder invloed van fel zonlicht of UV-licht van zonnebanken.

 • Als u aan psoriasis lijdt: u kunt hier meer last van krijgen

  Neem contact op met uw arts als uw ziekteverschijnselen verergeren.

 • Vocht vasthouden. Dit merkt u aan dikke enkels of polsen door vasthouden van vocht in armen en benen (oedeem), benauwdheid door vochtophoping in de longen.

  Vooral mensen met hartfalen kunnen hier last van krijgen. Overleg met uw arts als uw klachten, zoals benauwdheid en vochtophoping, toenemen.

 • Minder plassen

  Dit komt omdat u vocht vasthoudt en de nieren minder goed kunnen werken. Raadpleeg uw arts als u dat merkt.

 • Aantasting van de nieren. Dit merkt u onder andere aan opgezwollen enkels en voeten.

  Neem contact op met uw arts of apotheker als dit optreedt.

 • Psychische klachten, zoals slapeloosheid, nachtmerries, onrust, opwinding, nervositeit en angstgevoelens

 • Tekort aan kalium, een bepaalde stof in het bloed. U merkt dit het eerst aan spierzwakte, spierkramp of spierpijn meestal het eerst in de bovenbenen en armen, ernstige vermoeidheid, hartkloppingen, heftige buikklachten.

  Raadpleeg uw arts als u hier last heeft.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn, draaierigheid, duizelingen, wazig zien of dubbelzien

  Deze bijwerkingen gaan meestal over als u gewend bent geraakt aan dit medicijn.

 • Ontstekingen in de mondholte en op de tong

 • Oorsuizen of slechter horen

  Neem bij deze verschijnselen contact op met uw arts.

 • Hartkloppingen, en een versnelde of vertraagde hartslag

  Heeft u angina pectoris (hartkramp), of ooit een beroerte of een hartaanval gehad. Dan mag u dit medicijn niet gebruiken. Overleg met uw arts. Mogelijk kan uw arts een ander medicijn voorschrijven. Dit medicijn mag u ook niet gebruiken bij pijn na een 'bypass'-operatie. Bij een bypass-operatie maakt de arts omleidingen, bijvoorbeeld bij uw hart.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk.
  Zeer zelden kan een ernstige uitslag ontstaan met koorts of blaren. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht. 

  Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Raadpleeg dan uw arts. Zeer zelden kan een ernstige uitslag ontstaan met koorts of blaren. Neem dan meteen contact op met een arts. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts. U mag dit medicijn daarna niet meer gebruiken. Geef daarom door aan de apotheker dat u overgevoelig bent voor parecoxib. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of een andere ontstekingsremmende pijnstiller niet opnieuw krijgt.

 • Bloedafwijkingen en leverontsteking. Raadpleeg uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: plotselinge hevige pijn in bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de mond.

Zeer zelden, bij gebruik gedurende meerdere weken

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Hartvaataandoeningen, zoals meer kans op een hartaanval of beroerte

  De kans op hartvaataandoeningen is groter bij mensen met al een verhoogde kans op hart of vaataandoeningen. Mensen met een hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol, diabetes, etalagebenen, een vernauwing of afsluiting van de beenslagader, mensen die roken en mensen die ooit een hartaanval of trombose hebben gehad: overleg met uw arts voor u dit medicijn gaat gebruiken. Mogelijk kan uw arts u een andere ontstekingsremmende pijnstiller voorschrijven.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Deze injectie wordt toegediend door de arts of verpleegkundige.

Hoe lang?
Omdat er nog niet zo veel ervaring is met dit medicijn, wordt het in het algemeen niet langer dan drie dagen achter elkaar toegediend.


Vergeten

Niet van toepassing. Dit medicijn wordt via een injectie toegediend door de arts of verpleegkundige.


Verboden

autorijden?
Vermoeidheid, wazig zien, draaierigheid of duizelingen komen een enkele keer voor bij dit medicijn. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft.

alcohol drinken?
Alcohol irriteert de maag. U kunt daardoor eerder last krijgen van uw maag. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

alles eten?
Dit medicijn veroorzaakt bij sommige mensen maagklachten. Heeft u hier last van? Gebruik dan geen voedingsmiddelen die de maag irriteren, zoals scherpe kruiden.


Wisselwerking

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Andere ontstekingsremmende pijnstillers (deze worden ook wel NSAID's genoemd). Als u beide pijnstillers tegelijkertijd gebruikt, verdubbelt u de kans op bijwerkingen, zoals maagdarmklachten. De namen van andere ontstekingsremmende pijnstillers zijn aceclofenac, acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium, celecoxib, deketoprofen, diclofenac, etoricoxib, fenylbutazon, flurbiprofen, ibuprofen, indometacine, ketoprofen, meloxicam, nabumeton, naproxen, parecoxib, piroxicam, propyfenazon, sulindac en tiaprofeenzuur. Gebruik deze pijnstillers dus niet tegelijkertijd met parecoxib.
 • De antistollingsmiddelen acenocoumarol, fenprocoumon, acetylsalicylzuur en carbasalaatcalcium. Bij de combinatie heeft u meer kans op bijwerkingen op de maag of zelfs een maagbloeding. Meestal zal de arts u een maagbeschermer voorschrijven om deze maagklachten te voorkomen. Wees extra alert op het effect op uw maag en raadpleeg uw arts bij maagklachten. Ook kan parecoxib soms de werking van het antistollingsmiddel versterken. Vertel bij uw volgend bezoek aan de trombosedienst dat u parecoxib gebruikt of heeft gebruikt.
 • De antistollingsmedicijnen apixaban, dabigatran en rivaroxaban. Deze medicijnen verhogen het risico op bloedingen in maag en darmen. Wees extra alert op het effect op uw maag en raadpleeg uw arts bij maagklachten. Meestal adviseert de arts u een maagbeschermer te slikken om maagklachten te voorkomen. Overleg met uw arts of dat bij u nodig is.
 • Plasmiddelen (chloortalidon, chloorthiazide, clopamide, epitizide, hydrochloorthiazide, indapamide, bumetanide, furosemide, amiloride, eplerenon, spironolacton en triamtereen). ACE-remmers en angiotensine-II-blokkers, medicijnen gebruikt bij hoge bloeddruk en hartfalen), zoals enalapril, perindopril, lisinopril en losartan. Parecoxib kan de werking van deze medicijnen verminderen. Overleg hierover met uw arts. Paracetamol kunt u wel veilig gebruiken.
  • Gebruikt u een van bovenstaande deze medicijnen tegen hoge bloeddruk en gaat u nu parecoxib gebruiken? Parecoxib wordt meestal maar kortdurend gebruikt. Dan is de combinatie geen probleem. Als u het wel langer dan twee weken gebruikt, zal uw arts uw bloeddruk extra controleren.
  • Gebruikt u een van deze medicijnen tegen hartfalen en gaat u nu parecoxib gebruiken? Uw klachten door hartfalen kunnen verergeren. Merkt u dat uw enkels of voeten dikker worden, of bent u sneller kortademig? Neem dan contact op met uw arts.
  • Gebruikt u een van deze medicijnen na een hartinfarct of tegen een nierziekte en gaat u nu parecoxib gebruiken? Vraag uw arts of apotheker om advies.
 • Bètablokkers, zoals acebutolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, carvedilol, celiprolol, metoprolol, oxprenolol en propranolol. De werking van deze medicijnen tegen hoge bloeddruk of hartfalen kan verminderen door het gebruik van deze pijnstiller.
  • Gebruikt u de bètablokker tegen hoge bloeddruk? Parecoxib wordt meestal maar kortdurend gebruikt. Dan is de combinatie geen probleem. Als u het wel langer dan twee weken gebruikt, zal uw arts uw bloeddruk extra controleren.
  • Gebruikt u de bètablokker tegen hartfalen? Uw klachten kunnen verergeren of terugkomen. Neem contact op met uw arts als u weer dikke voeten of enkels krijgt of als u weer sneller kortademig wordt.
  • Gebruikt u de bètablokker voor een andere aandoening? U kunt deze pijnstiller veilig gebruiken.
 • Bepaalde medicijnen tegen depressiviteit, namelijk citalopram, duloxetine, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, trazodon en venlafaxine, en de bijnierschorshormonen (corticosteroïden) betamethason, budesonide, cortison, dexamethason, hydrocortison, methylprednisolon, prednisolon, prednison en triamcinolon. Dit geldt alleen als u deze medicijnen inneemt of geïnjecteerd krijgt.
  Als u medicijnen tegen depressiviteit of bijnierschorshormonen gebruikt heeft u meer kans dat parecoxib bijwerkingen op de maag veroorzaakt. Wees daar extra alert op en raadpleeg uw arts bij maagklachten. Meestal adviseert de arts u om ook een maagbeschermer te gebruiken, zodat u maagklachten voorkomt. Overleg met uw arts of dat bij u nodig is.
 • Lithium, een medicijn tegen manische depressiviteit. Parecoxib kan de bijwerkingen van lithium versterken. Uw arts zal het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten meten en de dosering eventueel aanpassen. Waarschuw meteen uw arts als u last krijgt van bijwerkingen van lithium, zoals maagdarmklachten, trillen, spierzwakte, spiertrekkingen, duizeligheid, slaperigheid, sufheid, verwardheid, verminderde concentratie, moeite met lopen en spreken, en epileptische aanvallen. Zorg er bij warm weer voor dat u voldoende drinkt. Waarschuw uw arts ook als u stopt met de pijnstiller. Het lithium kan dan minder goed werken. Ook dan moet de arts het lithiumgehalte in uw bloed extra controleren.
 • Methotrexaat. Dit wordt gebruikt bij ontstekingsziekten zoals reuma of psoriasis, maar ook bij kanker. Parecoxib kan de bijwerkingen van methotrexaat versterken. Uw arts zal de hoeveelheid methotrexaat in het bloed extra controleren.
 • Ciclosporine, een afweeronderdrukkende medicijn. De combinatie kan schadelijk zijn voor de nieren. Uw arts zal uw nierwerking extra controleren als u de pijnstiller langer dan drie dagen gebruikt.
 • Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. Deze medicijnen verhogen de kans op bloedingen. Overleg hierover met uw arts.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? U kunt dan beter paracetamol gebruiken bij pijn. Paracetamol is een veiligere pijnstiller tijdens de zwangerschap. Werkt paracetamol niet voldoende tegen uw pijn? Overleg dan met uw arts.

Gebruik parecoxib NIET bij pijn in de tweede helft van de zwangerschap. Dit medicijn is dan schadelijk voor de baby. Het risico op aangeboren afwijkingen bij de baby is verhoogd. Ook kan het problemen geven bij de bevalling. Gebruikt u dit medicijn al? Overleg dan met uw arts. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn dat wel veilig is tijdens de zwangerschap.

Wilt u dit medicijn gebruiken in de eerste helft van de zwangerschap? Of als u zwanger wilt worden? Overleg dan met uw arts. Ook dan kunt u dit medicijn beter NIET gebruiken. Is dat niet mogelijk? Dan kunt u af en toe dit medicijn gebruiken, in een zo laag mogelijke dosering.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk en kan zo schadelijk zijn voor de baby. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 


Stoppen

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.


Handelsinformatie

Parecoxib is sinds 2002 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in injecties onder de merknaam Dynastat.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.