oseltamivir

Introductie

Oseltamivir is een antivirusmiddel.

Artsen schrijven het voor bij griep, vogelgriep en om griep te voorkomen.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Oseltamivir remt de groei van het influenzavirus (griepvirus).
 • Bij infectie met het influenzavirus, zoals griep en vogelgriep. Alleen voor mensen voor wie de griep een ernstig risico is. Bijvoorbeeld mensen met een verminderde afweer en mensen met hart- of longziekten.
 • U merkt dat de verschijnselen van de griep minder hevig zijn en dat de griep gemiddeld anderhalve dag korter duurt.
 • Gebruik oseltamivir binnen 2 dagen nadat u in contact bent geweest met het griepvirus. Een kuur duurt meestal 5 tot 10 dagen. Als u het krijgt om griep te voorkomen tijdens een griepepidemie moet u het 6 weken gebruiken.
 • Bijwerkingen: hoofdpijn, misselijkheid, braken, buikpijn en diarree. Bij maagdarmklachten kunt u het middel met wat voedsel innemen. Dan heeft u er minder last van. De meeste bijwerkingen trekken binnen 2 dagen vanzelf weg.


Werking

Griep

Verschijnselen
Bij de 'echte' griep (influenza) zijn de luchtwegen geïnfecteerd met het influenzavirus. Het onderscheid tussen een verkoudheid en de echte griep is niet altijd makkelijk te maken. Bij de griep stijgt de koorts tot boven de 38 ºC, heeft u koude rillingen, stevige spierpijn, en voelt u zich lamlendig, moe en zwak.

Andere verschijnselen zijn afhankelijk van de eigenschappen van het influenzavirus, maar komen ook voor bij het verkoudheidsvirus. Veel voorkomende verschijnselen zijn hoofdpijn, keelpijn, hoesten, niezen en verstopte neus.

Behandeling
Griep en verkoudheid zijn meestal na een week over. Van de griep voelt u zich vaak daarna nog één tot twee weken slap.

Sommige mensen zijn extra gevoelig voor de verschijnselen van griep. Bijvoorbeeld ouderen, mensen met astma of COPD en mensen met hartklachten. Men raadt hen aan zich in de herfst tegen griep te laten inenten.

Mocht dat niet of te laat zijn gebeurd of niet hebben gewerkt, dan kunt u oseltamivir gebruiken bij een heersende griep, als u zelf een griep voelt opkomen of als u in contact bent geweest met iemand die griep heeft.

Werking
Er bestaan twee stammen van het influenzavirus, namelijk type-A en type-B. Oseltamivir remt de vermeerdering van beide soorten virussen.

Effect
Oseltamivir verlicht de verschijnselen van griep en verkort de duur van een griepinfectie met gemiddeld anderhalve dag. Bovendien kan het griep voorkómen als u in contact bent geweest met het griepvirus.

Lees meer over griep

Vogelgriep

Vogelgriep wordt ook wel vogelpest of aviaire influenza genoemd. Het wordt veroorzaakt door een influenza-A-virus. De jaarlijkse griep die in de wintermaanden in Nederland voorkomt, wordt ook veroorzaakt door een influenza-A-virus, maar dan van een ander subtype.

Het vogelgriepvirus is niet erg besmettelijk. Het kan alleen op de mens overgedragen worden na intensief contact met besmet pluimvee, en dan met name via de besmette ontlasting. Het risico bestaat dat het vogelgriepvirus op een gegeven moment verandert en zich gemakkelijker van mens op mens kan verspreiden.

Het heeft geen nut oseltamivir preventief te gebruiken. Alleen bij besmetting met het vogelgriepvirus kan het zin hebben een behandeling met oseltamivir te starten. Het heeft geen zin om oseltamivir uit voorzorg in huis te nemen.

De voorraad die de Nederlandse overheid heeft aangeschaft, wordt gebruikt om het ontstaan van een nieuw griepvirus in de kiem te smoren en om - in het geval van een wereldwijde griepepidemie - zieken te behandelen.

De voorraad van de overheid is voldoende en er is een plan deze te verspreiden wanneer dit nodig is. Bij onnodig gebruik bestaat de kans dat het middel minder goed zal werken of dat het virus zelf resistent (ongevoelig) wordt voor oseltamivir.

Lees meer over vogelgriep

Mexicaanse griep

Mexicaanse griep is genoemd naar het land waar de uitbraak is begonnen. De officiele naam is Nieuwe Influenza A (H1N1).

Het wordt veroorzaakt door een nieuw griepvirus. Het nieuwe virus is anders dan het menselijke griepvirus. Het bevat delen van het varkensgriepvirus, maar ook van het vogelgriepvirus en het menselijk griepvirus.

Mexicaanse griep is niet van varkens afkomstig, maar verspreidt zich van mens op mens. Verspreiding gebeurt door praten, hoesten, niezen, handen of voorwerpen, zoals een deurknop.

De meeste patiënten die met Mexicaanse griep zijn geïnfecteerd, worden vanzelf weer beter, zoals bij elke gewone griep.

Het heeft geen nut oseltamivir preventief te gebruiken. Alleen bij besmetting met Mexicaanse griep kan het zin hebben een behandeling met oseltamivir te starten. Het heeft geen zin om oseltamivir uit voorzorg in huis te nemen.

Meer informatie vindt u in het thema Mexicaanse griep op deze site.

Lees meer over mexicaanse griep


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn, bij gebruik voor langere periode.
 • Misselijkheid, vooral de eerste twee dagen dat u dit middel gebruikt. Als u het middel inneemt met wat voedsel, heeft u minder kans op maagklachten.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Braken en buikpijn, vooral de eerste twee dagen dat u dit middel gebruikt. Deze verschijnselen gaan meestal over binnen twee dagen gebruik als u gewend bent geraakt aan het middel. Als u het middel inneemt met wat voedsel, heeft u minder kans op maagklachten.
 • Diarree.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid, vermoeidheid en slapeloosheid.
 • Hoesten, bronchitis en luchtweginfectie.
 • Bij kinderen zwelling van de lymfeklieren. Als u dit opmerkt, neem dan contact op met uw arts.
 • Allergie voor dit middel. Te merken aan huiduitslag, netelroos, zwellingen in gezicht en mond en benauwdheid. Stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts. Geef aan de apotheek door dat u allergisch bent voor dit middel. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.
 • In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Neem dan direct contact op met uw arts.
 • Stoornissen in het hartritme. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.
 • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw dan een arts.
 • Stuipen en psychische klachten, zoals verminderd bewustzijn, afwijkend gedrag, hallucinaties (waanvoorstellingen) en zelfverwonding. Vooral kinderen en jongvolwassenen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Als u een van deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts.
 • Minder goed kunnnen zien.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Wanneer?

Gewone griep

 • Bij griep: gebruik dit middel zo snel mogelijk nadat de eerste verschijnselen van griep zijn ontstaan. Doe dit in elk geval binnen 48 uur. Hiermee vertraagt u de verspreiding van het virus in uw lichaam. Verschijnselen van griep zijn koorts boven de 38 ºC, koude rillingen, stevige spierpijn, lamlendig, moe en zwak gevoel. Bovendien vaak ook hoofdpijn, keelpijn, hoesten, niezen en verstopte neus.
 • Om griep te voorkomen: gebruik dit middel binnen twee dagen na contact met de persoon met griep of meteen als blijkt dat er een griepepidemie heerst.

Hoe lang?

Gewone griep

 • Behandeling van griep: gebruik dit middel gedurende 5 tot 10 dagen.
 • Voorkomen van griep na contact met een persoon met griep: gebruik dit middel gedurende 10 dagen.
 • Voorkomen van griep bij een heersende epidemie: gebruik dit middel gedurende 6 weken.

Hoe?
Capsules
Neem de capsules in met een half glas water.

Drank

 • Meestal heeft de apotheek de drank al voor u klaargemaakt. Is dat niet het geval, dan kunt u aan het poeder water toevoegen met behulp van de bijgevoegde maatbeker.
 • Schud de drank voor gebruik goed zodat de werkzame stof gelijkmatig is verdeeld.
 • Meet dan de voorgeschreven hoeveelheid af met het toegevoegde spuitje.


Vergeten

Het is belangrijk dit middel consequent gedurende het voorgeschreven aantal dagen te gebruiken. Mocht u toch een dosis vergeten zijn.

 • Als u dit middel 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel 1 keer per 2 dagen gebruikt: duurt het nog meer dan 24 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 24 uur? Sla de vergeten dosis dan over.


Verboden

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Van dit medicijn zijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.


Zwangerschap

Weeg samen met uw arts of apotheker de risico's van het gebruik af tegen de risico's van een infectie met het griepvirus. Er zijn niet veel vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt tijdens de zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor vrouwen en hun kind. Bij de vrouwen die dit medicijn gebruikten, zijn tot nu toe geen problemen bij de baby gezien.


Stoppen

Nee, u moet de kuur afmaken. Alleen dan kan dit medicijn u beschermen tegen het griepvirus.

Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, moet u wel stoppen. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.


Handelsinformatie

Oseltamivir is sinds 1999 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Tamiflu in capsules en als drank en Ebilfumin in capsules.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.