Dipentum

Active ingredient: olsalazine

The text below is about the active substance olsalazine


Introductie

Olsalazine behoort tot de 5-ASA-medicijnen. Deze medicijnen remmen ontstekingen in de darmwand.

Artsen schrijven het voor bij de chronische darmontsteking colitis ulcerosa.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Olsalazine werkt in de darmen. Het remt ontstekingen in de darmwand.
 • Bij de chronische darmontsteking colitis ulcerosa.
 • Neem de tabletten en capsules tijdens of direct na een maaltijd in, of met wat voedsel. U heeft dan minder last van de bijwerking misselijkheid. U kunt diarree krijgen. Uw arts zal de dosering langzaam opbouwen om dit te voorkomen.
 • Ook kunt u hoofdpijn en gewrichtspijn krijgen. Deze bijwerkingen gaan over als u gewend bent aan het middel. Heeft u er veel last van? Raadpleeg dan uw arts.


Werking

Colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa is een chronische ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm. Hierdoor heeft u last van frequente en forse diarree, vaak met bloed en slijm erbij. Andere klachten zijn buikpijn, koorts, uitdroging, bloedarmoede en gewichtsverlies. Periodes met weinig klachten worden afgewisseld met periodes waarin de ziekte opvlamt.

Vaak begint de ontsteking in de endeldarm (het laatste stuk van de darm), maar na verloop van jaren kan de ziekte zich uitbreiden naar de rest van de dikke darm.

Oorzaak
De oorzaak van colitis ulcerosa is nog niet bekend. Waarschijnlijk spelen meerdere factoren een rol. Wel is bekend dat de darmontsteking het gevolg kan zijn van een “fout” in de natuurlijke afweer, waarbij de afweer per ongeluk de cellen van de dikke darm aanvalt. Deze darmcellen raken hierdoor ontstoken. Ook erfelijke aanleg kan een rol spelen: van de 20 mensen met colitis zijn er 1 of 2 die familie met de ziekte hebben.

Behandeling
Als de ontsteking alleen in de endeldarm zit, is behandeling met zetpillen of klysma’s met het medicijn mesalazine vaak genoeg.  Mesalazine is ook een 5-ASA-medicijn, net als olsalazine.
Als de ontsteking uitgebreid is of in een hoger deel van de darm zit, zal de arts tabletten of capsules voorschrijven. Bijvoorbeeld met olsalazine. Zetpillen en klysma's komen dan namelijk niet ver genoeg in de darm om de plaats van de ontsteking te bereiken.

Olsalazine en mesalazine worden ook gebruikt om nieuwe aanvallen van colitis ulcerosa te voorkomen.

Werking
Olsalazine remt de ontsteking in de darmwand. U merkt dat de diarree en de buikpijn binnen enkele dagen tot weken minder worden. Als u het continu gebruikt, merkt u dat de opvlammingen van de ziekte minder hevig zijn en langer uitblijven.

Lees meer over colitis ulcerosa . "


Bijwerkingen

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Diarree

  Uw arts zal de dosering geleidelijk ophogen, dan heeft u hier minder last van.

 • Misselijkheid, zeer zelden braken, een opgeblazen gevoel of oprispingen.

  Neem het medicijn in tijdens of net na een maaltijd, dan wordt u minder snel misselijk.

 • Hoofdpijn en gewrichtspijn. 

  Zeer zelden koorts of spierpijn. Raadpleeg uw arts als u veel last heeft van deze bijwerkingen.

 • Huiduitslag

  Zeer zelden jeuk of galbulten. Dit kan komen door overgevoeligheid maar dat hoeft niet. Raadpleeg uw arts als u dit merkt.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid of kortademigheid.

  Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden.

 • Stemmingsveranderingen, zoals depressie.

  Als u dit merkt neem dan contact op met uw arts.

 • Hartkloppingen, een heel enkele keer ontsteking van de hartspier of het hartzakje. Neem bij hartklachten of benauwdheid contact op met uw arts heeft.

 • Haaruitval

  Als u stopt met dit medicijn gaan deze klachten weer over.

 • Wazig zien.

  Raadpleeg dan uw arts.

 • Zenuwproblemen. Heeft u last van een tintelend of doof gevoel of een branderige pijn in handen of voeten? Raadpleeg dan uw arts.

 • Ontsteking van de alvleesklier of van de lever en bloedafwijkingen. Bij plotselinge hevige pijn in bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, bloedneuzen, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel, moet u direct een arts waarschuwen.

 • Beschadiging van de nieren. Krijgt u donkere urine, plast u weinig en schuimt de urine? Waarschuw dan uw arts.

  Voordat u aan dit medicijn begint en tijdens het gebruik zal uw arts uw nieren controleren. 

 • Dit medicijn kan de huid gevoeliger maken voor UV-licht (zon, zonnebank, UV-lamp). Door blootstelling aan zonlicht, zelfs voor korte perioden, kunt u last krijgen van huiduitslag, bobbeltjes, blaasjes, jeuk, roodheid van de huid en ernstige verbranding door de zon.

  Krijgt u huiduitslag door de zon? Neem dan contact op met uw arts.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit onder andere aan huiduitslag, jeuk en galbulten.

  In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige overgevoeligheid met benauwdheid of zwellingen in het gezicht, de tong of keel. Stop dan het gebruik en waarschuw een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.
  Als u overgevoelig bent, mag u dit medicijn of medicijnen die hier op lijken in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor olsalazine. Het apotheekteam kan er op letten dat u dit medicijn of soortgelijke medicijnen niet opnieuw krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
De tabletten en capsules tijdens of direct na een maaltijd innemen. Bijvoorbeeld als u het één keer per dag gebruikt, na het ontbijt. Als u het medicijn 2 keer per dag gebruikt: na ontbijt en avondeten. Als u het 3 keer per dag gebruikt: na ontbijt, lunch en avondeten.

Hoelang?
U kunt dit medicijn gedurende meerdere maanden of jaren gebruiken.


Vergeten

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn

 • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit medicijn 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.


Verboden

autorijden en alcohol drinken?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.
In verband met uw aandoening kan uw arts u adviseren om bepaalde voedingsmiddelen te vermijden.


Wisselwerking

Er zijn van dit medicijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.


Zwangerschap

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan bekend is dat u het wel veilig kunt gebruiken.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. De kans is echter klein dat dit medicijn in de moedermelk komt. Als dit gebeurt, kunt u het merken aan diarree bij de baby. Let daarom op of de baby diarree krijgt en raadpleeg dan uw arts.


Stoppen

U kunt in één keer stoppen met dit medicijn. De klachten kunnen dan wel terugkomen.


Handelsinformatie

Olsalazine is sinds 1988 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Dipentum. Het is te verkrijgen in tabletten en capsules.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.