Betmiga

Active ingredient: mirabegron

The text below is about the active substance mirabegron


Introductie

Mirabegron ontspant de spieren van de blaas.

Artsen schrijven het voor bij urine-incontinentie.


Highlight

 • Mirabegron ontspant de spieren van de blaas. De blaas kan hierdoor meer urine bevatten. U hoeft minder vaak te plassen.
 • Bij urine-incontinentie, als u vaak aandrang heeft en steeds maar weinig plast.
 • De tablet werkt binnen een paar uur. Heel doorslikken met een half glas water.
 • Merkt u na 6 weken nog onvoldoende effect? Raadpleeg dan uw arts.
 • Wordt u misselijk van dit medicijn? Neem het dan in met wat voedsel. Dan heeft u daar minder last van.
 • Mogelijke bijwerkingen zijn onder andere: blaasontsteking, hoofdpijn, duizeligheid, snelle hartslag, verstopping of diarree. Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.
 • U kunt een hoge bloeddruk krijgen van dit medicijn. Uw arts zal uw bloeddruk regelmatig meten.


Werking

Urine-incontinentie

Verschijnselen
Bij urine-incontinentie kan men de plas niet ophouden. Een bepaalde vorm van urine-incontinentie heet aandrangincontinentie. U heeft dan plotseling sterke aandrang om te plassen, u moet vaker dan normaal plassen en u kunt vaak de plas niet ophouden.

Oorzaak
De oorzaak van aandrangincontinentie is een overactieve blaasspier. Deze trekt op willekeurige momenten samen. U voelt dan aandrang, terwijl de blaas nog lang niet vol is. Daardoor moet u vaak plassen, ook 's nachts. Omdat u zo vaak moet plassen, zijn het vaak maar kleine beetjes.

Behandeling
U kunt de blaasspier trainen door elke keer als u moet plassen, te proberen het plassen 15 minuten uit te stellen. Artsen schrijven mirabegron voor als dergelijke oefeningen om de blaas te trainen niet of onvoldoende helpen.

Werking
Mirabegron ontspant de blaasspier. De blaas kan daardoor meer urine bevatten voor u aandrang voelt. Mirabegron is alleen zinvol bij mensen met aandrangincontinentie. Het werkt niet bij iedereen met aandrangincontinentie even goed.

Het werkt niet bij mensen die last hebben van inspanningsincontinentie, waarbij men scheuten urine verliest bij lichte inspanning als hoesten, bukken, tillen of lachen.

Effect
 
Na inname begint de werking binnen een paar uur. Het houdt een dag aan.

Lees meer over urine-incontinentie . "


Bijwerkingen

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Infectie van de urinewegen, blaasontsteking. Raadpleeg uw arts als u pijn krijgt bij het plassen, en als u buikpijn of koorts krijgt.

  In zeldzame gevallen kunt u de blaas niet leegplassen. Waarschuw dan een arts.

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, verstopping of diarree.

  Zeer zelden maagpijn, buikpijn. Wordt u misselijk van dit medicijn? Neem het dan in met wat voedsel.

 • Hoofdpijn, duizeligheid.

 • Snelle hartslag en zeer zelden een te hoge bloeddruk.

  Voordat u begint met dit medicijn en regelmatig tijdens de behandeling zal uw arts uw bloeddruk controleren.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Hartritmestoornissen, zoals een onregelmatige hartslag of atriumfibrilleren (boezemfibrilleren). Een enkele keer kunt u last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het verlengde QT-interval.

  Gebruik dit middel NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

 • Vaginale infecties, jeuk aan de vagina. Merkt u meer afscheiding uit de vagina, of een pijnlijke of jeukende vagina? Raadpleeg dan uw arts.

 • Pijnlijke, gezwollen gewrichten.

 • Slapeloosheid

 • Psychische klachten, zoals verwardheid.

 • Huiduitslag, zoals rode vlekken of bultjes.

  In zeldzame gevallen wijst dit op overgevoeligheid. Raadpleeg uw arts bij huiduitslag.

 • Donkere of paarse plekken op de huid.

  Dit kan ontstaan door een ontsteking van de kleinste bloedvaatjes in de huid. Raadpleeg dan uw arts.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit onder andere aan huiduitslag of galbulten.

  Raadpleeg dan uw arts. In zeer zeldzame gevallen ontstaan zwellingen van de oogleden, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierdoor benauwd worden. Waarschuw dan direct een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.
  Als u overgevoelig bent, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef dit daarom aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet meer krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Hoe?
Slik de tablet heel door, met een half glas water. De tabletten niet kauwen of fijnmaken.

Wanneer?
Kies een vast tijdstip, dan vergeet u minder snel een dosis.

Hoelang?
Na 6 weken moet duidelijk zijn of dit medicijn bij u werkt. Merkt u het effect onvoldoende? Raadpleeg dan uw arts. Misschien is een ander medicijn meer geschikt voor u.
Werkt het medicijn bij u goed? Dan kunt u het langdurig gebruiken.


Vergeten

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

U gebruikt dit medicijn 1 keer per dag. Duurt het nog meer dan 6 uur voor u de volgende dosis moet innemen? Neem de dosis dan alsnog in. Duurt het minder dan 6 uur? Sla de vergeten dosis dan over en ga verder met uw normale schema.


Verboden

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Dit middel heeft wisselwerkingen met een ander medicijn, namelijk metoprolol.

 • De bètablokker metoprolol. Door mirabegron kan de hoeveelheid metoprolol in het bloed toenemen, waardoor u meer bijwerkingen krijgt door metoprolol.
  Gebruikt u metoprolol bij hartfalen? Gebruik de combinatie niet en raadpleeg uw arts. Uw arts kan een van de twee medicijnen vervangen door een ander, zodat de wisselwerking niet ontstaat.
  Gebruikt u metoprolol bij hoge bloeddruk, migraine of nog een andere aandoening? Overleg met uw arts of een ander medicijn meer geschikt is. Moet u ze toch samen gebruiken? Let dan op de bijwerkingen van metoprolol: duizeligheid, trage hartslag of flauwvallen. Waarschuw uw arts als u hier last van krijgt.

Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.


Stoppen

U kunt in 1 keer stoppen met dit medicijn.

Denkt u erover na om te stoppen met dit medicijn? Lees voor meer informatie het thema 'Kan ik stoppen met mijn medicijnen tegen plasklachten?'.


Handelsinformatie

Mirabegron is sinds 2013 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Betmiga.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.