Ebixa

Active ingredient: memantine

The text below is about the active substance memantine


Introductie

Memantine blokeert het effect van een te grote hoeveelheid glutamaat in de hersenen. Glutamaat is een stof die van nature voorkomt in de hersenen.

Soms wordt het voorgeschreven bij dementie. Door gebruik van memantine verergert de ziekte mogelijk iets minder snel. Het heeft ook niet bij iedereen effect.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Memantine verbetert de werking van de hersenzenuwen. Hierdoor vertraagt het bij sommige mensen de achteruitgang van het geheugen.
 • Bij dementie door de ziekte van Alzheimer.
 • Neem de dosis 1 keer per dag in op een vast tijdstip, bijvoorbeeld tijdens het ontbijt. U vergeet dan minder snel een dosis.
 • U kunt duizelig, slaperig en vermoeid worden en uw reactievermogen kan verminderen.
 • Rijd de eerste dagen (of elke keer als de dosis is verhoogd) geen auto. Als u na een paar dagen gewend bent en uw arts toestemming heeft gegeven, kunt u eventueel weer autorijden.
 • Pas op met alcohol. Dit kan u nog suffer maken.
 • Andere bijwerkingen: hoofdpijn, verstopping of kortademigheid. Heeft u hier last van? Raadpleeg dan uw arts.


Werking

Dementie

Bij dementie gaan de hersenen geleidelijk achteruit. Hierdoor ontstaan problemen met het geheugen, begrijpen, praten, herkennen en de dagelijkse handelingen uitvoeren.

Verschijnselen
Dementie is een sluipend proces van geleidelijke, onherstelbare achteruitgang van de hersenen. Hierdoor gaat onder andere het geheugen achteruit. Dit gaat verder dan gewone vergeetachtigheid. U verliest het vermogen om nieuwe dingen te leren, en wat u ooit geleerd heeft verdwijnt geleidelijk.

U heeft moeite om de tijd bij te houden: u onthoudt niet hoe laat het is of welke dag het is. U herkent mensen, plaatsen en voorwerpen niet meer, u bent voortdurend spullen kwijt of stelt steeds dezelfde vragen. U kunt moeilijker praten en uw sociale contacten onderhouden.   Op den duur zijn taken zoals eten koken of uzelf verzorgen te moeilijk. Ook uw karakter kan veranderen. Uiteindelijk kan iemand met dementie sociaal niet meer functioneren.

Oorzaak
Er zijn verschillende oorzaken van dementie. De bekendste is de ziekte van Alzheimer. De oorzaak van de ziekte van Alzheimer is nog onbekend. Wel is bekend dat eiwitstapelingen in de aangedane hersencellen van deze patiënten zijn te zien en dat gedeelten van de hersenen verschrompelen.

Men vermoedt dat bij dementie de hersenen te lijden hebben van een te grote hoeveelheid van de boodschapperstof glutamaat.

Werking en effect
Memantine blokkeert de werking van een te grote hoeveelheid glutamaat in de hersenen. Glutamaat is een boodschapperstof in de hersenen. Een te grote hoeveelheid verstoort echter de werking van de hersenzenuwen. Memantine verbetert de werking van de hersenzenuwen.

Genezen van dementie is echter niet mogelijk. Hooguit kan bij matige tot ernstige vormen van dementie de voortgang van de ziekte iets worden afgeremd. Het werkt maar bij weinig patiënten. Als u na 3 maanden de indruk heeft dat de ziekteverschijnselen nog altijd even snel achteruitgaan, kunt u beter stoppen met dit medicijn.

Lees meer over dementie . "


Bijwerkingen

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid, moeite het evenwicht te bewaren, zeer zelden een abnormale gang bij het lopen.

  Merkt u dat u duizelig bent? U kunt dan het beste even blijven zitten of liggen tot het is weggetrokken.

 • Slaperigheid, hoofdpijn en zeer zelden vermoeidheid.

  U kunt vooral in het begin van de behandeling slaperig zijn. Uw arts zal de dosering geleidelijk opbouwen zodat u minder kans op deze bijwerking heeft.

 • Verhoging van de bloeddruk en zeer zelden hartfalen.

  Uw arts zal uw bloeddruk regelmatig controleren.

 • Maagdarmklachten, zoals verstopping (obstipatie) en zeer zelden misselijkheid en braken.

  Heeft u verstopping? Gebruik dan vezelrijke voeding en drink veel. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van verstopping. Als u misselijk wordt van memantine, helpt het om dit medicijn met wat voedsel in te nemen.

 • Kortademigheid

  Raadpleeg dan uw arts.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag of jeuk.

  Raadpleeg dan uw arts. Blijkt u overgevoelig voor memantine? Geef dat aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Psychische klachten, zoals verwardheid, hallucinaties en psychose.

  Raadpleeg uw arts als u hier last heeft.

 • Schimmelinfecties

  Overleg met uw arts als u hier last van krijgt.

 • Trombose, waarbij een bloedstolseltje een bloedvat kan afsluiten. Dit kunt u herkennen aan een dikke, harde, rode en pijnlijke plek op het been, soms aan pijn in de kuit en een zwaar gevoel in het been, zelden aan plotseling optredende kortademigheid, soms met pijn of het ophoesten van bloed.

  Waarschuw in deze gevallen onmiddellijk een arts, of ga meteen naar de Eerste-hulpdienst.

 • Aanval van epilepsie (stuipen). Waarschuw dan uw arts. Heeft u eerder een epilepsie-aanval gehad? Uw arts zal u extra controleren.

 • Leveraandoeningen en ontsteking van de alvleesklier. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik, een gele verkleuring van het oogwit of van de huid of een plotselinge hevige pijn in de bovenbuik.

  Waarschuw dan een arts.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Tabletten: innemen met een half glas water.
Druppels: de vloeistof zit in een flesje, waar u een doseerpompje opdraait. Het doseerpompje moet u de eerste keer 5 maal indrukken. De opgepompte vloeistof vangt u op in een glas of lepel, en gooit u weg. Daarna is het medicijn gereed voor gebruik. Zet het flesje met de doseerpomp op een vlakke ondergrond, bijvoorbeeld een tafel. Houd een glas met een beetje water of een lepel onder de uitloopopening van de doseerpomp. Druk de doseerpomp helemaal in en vang de dosis op in een glas of op een lepel. Een pompbeweging is gelijk aan 1 dosis. Door het dopje van de doseerpomp een kwart slag te draaien, sluit u het flesje.

Wanneer?
U gebruikt dit medicijn 1 keer per dag. Kies hiervoor een vast tijdstip, bijvoorbeeld bij het ontbijt. U vergeet dan minder snel een dosis. Als u misselijk wordt van memantine, helpt het om het met wat voedsel in te nemen.

Hoelang?
Na 3 tot 6 maanden zal uw arts met u bekijken of memantine voldoende werkzaam is. Als het voldoende werkzaam is, kunt u het langere tijd blijven gebruiken.


Vergeten

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen.

Gebruikt u dit medicijn 1 keer per dag en ontdekt u dat u per ongeluk een dosis niet heeft ingenomen? Ontdekt u dit dezelfde dag: neem dan alsnog de vergeten dosis in. Ontdekt u het de volgende dag? Sla de vergeten dosis dan over. Neem nooit een dubbele dosis op 1 dag.


Verboden

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn deel te nemen aan het verkeer als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid, verwardheid en hallucinaties. U mag de eerste paar dagen dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto als de dosering omhoog gaat. Na een paar dagen zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Let op: ook dementie kan een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit medicijn. Ook als u hier niets meer van merkt omdat u gewend bent geraakt aan dit medicijn, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Er zijn van dit medicijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.


Zwangerschap

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind.

Borstvoeding
Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven overleg dan met uw arts.


Stoppen

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.


Handelsinformatie

Memantine is sinds 1983 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten en druppels onder de merknaam Ebixa en als het merkloze Memantine.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.