Increlex

Active ingredient: mecasermine

The text below is about the active substance mecasermine


Introductie

Mecarsermine is een groeihormoon. Het lijkt op het lichaamseigen groeihormoon somatomedine (IGF-1).

Artsen schrijven dit middel voor bij groeiachterstand bij kinderen.


Highlight


Werking

Groeiachterstand

Groeiachterstand bij kinderen
Bij kinderen en jongeren groeien de botten en spieren door tot de volwassen lengte is bereikt. Deze groei is mogelijk door het lichaamseigen hormoon somatomedine (IGF-1).

Bij een tekort aan somatomedine kan groeiachterstand ontstaan. 

Behandeling
Als de groeiachterstand wordt veroorzaakt door een tekort aan somatomedine, kan uw arts mecasermine voorschrijven. De behandeling kan doorgaan tot de groeischijven zijn gesloten. Dat is tot na de puberteit.

Werking
Mecasermine is identiek aan ons eigen somatomedine. Behandeling met dit middel kan de groei met enkele centimeters per jaar verhogen.

Lees meer over groeiachterstand . "


Bijwerkingen

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Flauwte door te weinig glucose in het bloed (hypoglycemie). Dit is te merken aan hartkloppingen, gejaagdheid en verwardheid. Kinderen met diabetes kunnen tijdens de behandeling minder insuline of bloedsuikerverlagende tabletten nodig hebben. Meet daarom extra vaak het bloedglucosegehalte.

  Zorg dat uw kind bij deze verschijnselen meteen iets eet of drinkt, zoals druivensuiker (bijvoorbeeld Dextro energy), een appel of een glas vruchtensap. Na enkele weken stelt het lichaam zich beter in op de injecties en treedt deze bijwerking minder vaak op. Als uw kind veel last heeft van de hypoglycemieën of uw kind blijft er ook na een paar weken nog vaak last van hebben, overleg dan met uw arts. Misschien moet uw kind een lagere dosering gebruiken. In zeldzame gevallen ontstaan epilepsieachtige aanvallen en uiteindelijk verlies van bewustzijn. Stop dan met het gebruik en waarschuw meteen een arts.

 • Hoofdpijn

 • Maagdarmklachten, zoals braken en buikpijn.

 • Gewrichtspijn, pijn in armen en benen en zelden spierpijn.

 • Blauwe plekken, verdikking en zelden pijn, roodheid, bloedingen, irritatie en verharding op de injectieplaats.

  Om dit voorkomen, kunt u het beste elke keer een andere plaats kiezen om te injecteren. Door af te wisselen, voorkomt u ook dat bobbels of putjes in de huid ontstaan.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Moeilijke ademhaling door vergrote amandelen. Hiervan heeft uw kind vooral last tijdens de slaap nachts (snurken, eventjes stokken van de ademhaling). Ook ontstaan eerder oorklachten, zoals oorpijn en soms middenoorontsteking.

  Raadpleeg uw arts bij een bemoeilijkte ademhaling, zoals snurken of bij oorklachten. De vergroting van de amandelen komt vooral de eerste twee jaar van het gebruik voor. Daarna hebben de meeste kinderen er geen last meer van.

 • Slechter horen.

  Neem contact op met uw arts als u merkt dat het gehoor van uw kind afneemt.

 • Diabetesachtige klachten, zoals dorst en veel plassen.

 • Duizeligheid en trillen.

 • Hartafwijkingen. Raadpleeg uw arts bij hartkloppingen.

 • Borstontwikkeling bij jongens of bij hiervoor nog te jonge meisjes.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Depressie en nervositeit.

 • Groeiafwijkingen van de dijbenen, rug of kaak. Raadpleeg uw arts als uw kind mank of scheef gaat lopen of pijn in een heup of knie krijgt.

  Dit ontstaat als de groei opeens te snel gaat. 

 • Zwelling in de hersenen. Bel uw arts bij de combinatie van hoofdpijn, misselijkheid, braken en oogklachten.

 • Gewichtstoename

 • Haaruitval

 • Overgevoeligheidsreacties vlak na de injectie, zoals benauwdheid, galbulten, zwelling van mond, tong, keel en strottenhoofd.

  Waarschuw dan uw arts. Uw kind mag dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat uw kind overgevoelig is voor dit middel. Het apotheekteam kan er dan op letten dat uw kind het niet opnieuw krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?
Dit middel moet u vlak onder de huid injecteren. Meestal heeft u geleerd uw kind te injecteren of doet een bekende of familielid dat. Soms heeft uw kind dat zelf geleerd of worden de injecties door de wijkverpleegkundige of arts toegediend.

Kies elke keer een andere injectieplaats, dan heeft uw kind minder last van pijn en irritatie op de injectieplaats.

Bewaar het flesje met de injectievloeistof in de koelkast, maar niet in het vriesvak.

Wanneer?
Dien de injectie toe kort voor of kort na een maaltijd of tussendoortje. Dit middel heeft als bijwerking dat het bloedsuiker snel kan dalen. Uw kind kan dan verward raken of het bewustzijn verliezen. Gebruik dit middel daarom alléén als uw kind ook wat eet.

Als uw kind de injectie altijd rond hetzelfde tijdstip gebruikt, vergeet u minder snel een dosis.

Hoelang?
Een behandeling met dit medicijn heeft na de puberteit geen zin meer, aangezien de groeischijven dan zijn gesloten.


Vergeten

Uw kind gebruikt dit medicijn twee keer per dag:

 • Bent u minder dan 2 uur te laat? Gebruik de vergeten dosis dan alsnog in. Zorg wel dat uw kind rond de injectie iets eet!
 • Bent u meer dan 2 uur te laat? Sla de vergeten dosis dan over. Gebruik nooit een dubbele dosis.


Verboden

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

U kunt dit medicijn veilig gebruiken in combinatie met andere medicijnen.


Zwangerschap

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Het is niet bekend of dit middel schadelijk is voor het ongeboren kind. Gebruikt u dit middel en denkt u erover om zwanger te worden, overleg dan met uw arts.

Borstvoeding
Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt en of dit schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts.


Stoppen

Als uw kind stopt met dit medicijn, kan de groei weer vertragen. Wilt u stoppen, overleg dan eerst met de arts.


Handelsinformatie

Mecasermine is sinds 2005 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in injecties onder de merknaam Increlex.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.