U heeft nog geen producten in uw winkelmand

Terug naar medicijninformatie

lorazepam drank fna

Werkzame stof: lorazepam

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof lorazepam

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Verminderde coördinatie

  Hierdoor kunt u onhandig zijn in uw bewegingen en moeite hebben duidelijk te spreken (te articuleren).

 • Spierzwakte, krachteloos gevoel in spieren.

  Mensen met myasthenia gravis (een ernstige spierziekte) kunnen meer last krijgen van deze ziekte. Raadpleeg uw arts bij verergering van de klachten (zoals algemene spierzwakte, dubbelzien, dichtvallende oogleden, moeite met slikken, kauwen of ademhalen).

 • Wazig zien of dubbelzien.

  Dit komt door een tijdelijk effect op de oogspieren.

 • Incontinentie voor urine of juist moeilijk kunnen plassen.

  Incontinentie (Moeite hebben met het ophouden van uw plas) of juist moeilijk kunnen plassen kan ontstaan door onvoldoende beheersing van de blaasspier.

 • Snurken door verslapping van de huig.

  Heeft u tijdens uw slaap wel eens last heeft dat uw adem korte tijd stilvalt (slaapapneu)? Door dit medicijn kunt hier meer last van krijgen. Neem contact op met uw arts als u dat merkt.

 • Vallen

  Vooral doordat dit medicijn ook de coördinatie vermindert. Vooral ouderen en mensen met spierziekten hebben hier kans op.

  • Trager denken, geheugenproblemen, moeilijker kunnen concentreren, minder alert zijn, in de war zijn (verwardheid).

   Deze klachten kunnen toenemen als u dit medicijn langere tijd gebruikt.

  • Afname gevoelens

   Dit middel vlakt niet alleen emoties zoals angst en spanning af, maar ook positieve, zoals blijdschap en tevredenheid. Ook uw betrokkenheid bij en inlevingsvermogen in anderen kan verminderen.

  • Maagdarmstoornissen, zoals misselijkheid, verstopping en diarree, droge mond of juist extra speekselvorming, problemen met slikken.

  • Veranderde eetlust

   Meer of juist minder trek. Hierdoor ook veranderingen in het lichaamsgewicht.

  • Hoofdpijn en duizeligheid.

   Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na enige tijd als u gewend bent geraakt aan het medicijn.

  • Zweten en hartkloppingen.

  • Droge ogen

   Vooral mensen met contactlenzen kunnen last krijgen van droge ogen.

  • Huiduitslag en jeuk.

   Meestal is dit onschuldig, maar (zeer zelden) kunnen de verschijnselen ernstig zijn. Raadpleeg uw arts als de uitslag er ongewoon uitziet, als u er last van heeft, of als u ook koorts of blaren krijgt.

  • Afhankelijkheid

   U kunt last krijgen van ontwenningsverschijnselen als u stopt met het gebruik. Bij kortdurend gebruik is de kans hierop zeer klein. Mensen die dit medicijn langer dan twee maanden achtereen gebruiken hebben hier wel een grote kans op. Bouw daarom altijd geleidelijk af als u dit middel langer dan twee maanden heeft gebruikt als kalmeringsmiddel of langer dan twee weken dagelijks als slaapmiddel.

  • Verminderde werkzaamheid als slaapmiddel.

   Verminderde werkzaamheid als slaapmiddel als u dit medicijn gedurende meer dan 2 weken elke dag gebruikt. Het medicijn werkt dan niet meer of werkt minder goed om te slapen. Gebruik dit medicijn daarom alleen af en toe of voor periodes van maximaal twee weken.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Nachtmerries

   Meestal in de vroege ochtend.

  • Onrust en prikkelbaarheid.

   Dus tegenovergestelde verschijnselen dan u van dit medicijn zou verwachten. Vooral kinderen en ouderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig.

  • Waandenkbeelden en hallucinaties.

   U kunt dingen gaan denken of geloven die niet kloppen (waandenkbeelden). Verder kunt u dingen gaan zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties). Vooral kinderen en ouderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig.

  • Geheugenverlies

   Geheugenverlies van gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens gebruik van dit medicijn. Bijvoorbeeld gebeurtenissen in de nacht.

  • Depressieve gevoelens

   Depressieve gevoelens kunnen aan het licht komen.

  • Minder zin in seks

  • Problemen met ademhalen.

   Bij mensen met de longziekte COPD kunnen de ademhalingsklachten toenemen. Overleg hierover met uw arts.

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

  Copyright © 2021 Service Apotheek Beheer. Alle rechten voorbehouden.
  IDeal Visa Mastercard
  TOP