Cytomel

Active ingredient: liothyronine

The text below is about the active substance liothyronine


Introductie

Liothyronine is een schildklierhormoon.

Artsen schrijven het voor bij een te trage schildklierwerking en als toevoeging op de medicijnen gebruikt bij een te snelle schildklierwerking.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Werking

Te trage schildklierwerking

Verschijnselen
Schildklierhormonen zijn noodzakelijk voor de lichaamsgroei en voor de ontwikkeling van het verstandelijk vermogen. Ook regelen ze vele stofwisselingsprocessen in het lichaam.

Bij bepaalde aandoeningen van de schildklier is er een tekort aan schildklierhormoon (dit heet hypothyreoïdie). Er ontstaan klachten als traagheid, lusteloosheid, kouwelijkheid en een geringe gewichtstoename.

Behandeling
Met liothyronine vult u het tekort aan schildklierhormoon aan. Het vaststellen van de voor u optimale dosering is maatwerk. U begint meestal met een lage dosering en uw arts zal deze net zo lang bijstellen totdat u klachtenvrij bent. U zult regelmatig bij uw arts op controle moeten en bloed moeten laten prikken.

Effect
Het kan twee tot drie dagen duren voordat u iets merkt.
 

Lees meer over te trage schildklierwerking

Te snelle schildklierwerking

Verschijnselen
Als de schildklier te hard werkt, maakt hij te veel schildklierhormoon aan. Hierdoor ontstaan klachten als hartkloppingen, kortademigheid, transpireren, diarree en vermagering bij een normale eetlust. Een te hoge schildklierwerking wordt ook wel hyperthyreoïdie genoemd.

Behandeling
Een te snel werkende schildklier wordt vaak behandeld met medicijnen die de aanmaak van schildklierhormonen remmen. Schildklierhormonen zijn echter wel nodig om goed te functioneren. Daarom combineren artsen de behandeling met de remmers vaak met het schildklierhormoon liothyronine. Zo heeft men de hoeveelheid schildklierhormoon dat in het lichaam vrijkomt beter in de hand.
 

Lees meer over te snelle schildklierwerking


Bijwerkingen

Bij een optimale dosering treden in het algemeen geen bijwerkingen op, omdat dit middel uw eigen schildklierhormoon vervangt. Uw arts zal continu meten of de dosering correct is.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Te traag werkende schildklier. Dit kan betekenen dat de dosering te laag is. Neem in dat geval contact op met uw arts.
 • Te snel werkende schildklier, een gejaagd gevoel, hartkloppingen, transpireren of diarree, kan betekenen dat de dosering te hoog is. Neem in dat geval contact op met uw arts.
 • Pijn op de borst bij inspanning. Bij mensen met hartkramp (angina pectoris) kan dit medicijn een aanval uitlokken door een te hoge dosering. Waarschuw uw arts als u hier last van krijgt.
 • Hartaandoeningen, zoals meer kans op een hartaanval bij een te hoge dosering. De kans hierop is groter bij mensen die al eerder een hartaanval hebben gehad. Waarschuw uw arts, als u plotseling pijn op de borst krijgt.
 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag en jeuk. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit middel. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt.

Krijgt u andere verschijnselen die u in verband brengt met dit middel, raadpleeg dan altijd uw arts of apotheker.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U mag het middel innemen op elk moment van de dag. Kies wel een vast tijdstip: bij voorkeur 's ochtends bij het ontbijt. Dan vergeet u minder snel een dosis.

Hoe lang?

 • Te traag werkende schildklier: in de meeste gevallen moet u dit middel uw leven lang gebruiken.
 • Te snel werkende schildklier: hoe lang u dit middel moet gebruiken, is afhankelijk van de oorzaak van de schildklierziekte. In de meeste gevallen moet u de combinatie van een schildklierremmer met dit schildklierhormoon uw leven lang gebruiken. In enkele gevallen moet u de combinatie van een schildklierremmer met dit schildklierhormoon een jaar tot anderhalf jaar slikken en wordt daarna gekeken of u ook zonder medicijnen kunt.


Vergeten

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

 • Gebruikt u dit medicijn 1 keer per dag? Duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Gebruikt u dit medicijn 2 keer per dag? Duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.


Verboden

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • De antistollingsmedicijnen, acenocoumarol en fenprocoumon. De werking van acenocoumarol en fenprocoumon kan afnemen. Meld het aan de trombosedienst als u liothyronine gaat gebruiken. Ook als de dosering van liothyronine wijzigt of als u stopt met liothyronine, moet u de trombosedienst hierover inlichten.

Gebruik liothyronine NIET tegelijkertijd met de volgende middelen. Ze verminderen de opname van liothyronine.

 • Maagzuurbinder. Dit zijn meestal zonder recept verkrijgbare middelen, met bijvoorbeeld algeldraat, calciumcarbonaat of magnesiumhydroxide als werkzame stof. Deze middelen verminderen de opname van liothyronine in het lichaam. Overleg met uw arts. Misschien is een ander medicijn geschikter. U kunt ook liothyronine ten minste 2 uur vóor de maagzuurbinder nemen of 4 uur na de maagzuurbinder.
 • Medicijnen die calcium bevatten. Neem liothyronine ten minste 2 uur vóor het medicijn met calcium of 4 uur na het medicijn met calcium.
 • Sucralfaat, een middel tegen maag- of darmzweer en slokdarmontsteking. Neem sucralfaat ten minste 2 uur na liothyronine.
 • Colestyramine en colesevelam, galzuurbindende middelen, die worden gebruikt bij een te hoog cholesterolgehalte. Neem deze middelen ten minste 4 uur na liothyroxine.
 • IJzer en vitamine/mineralenpreparaten met ijzer. Zorg dat u deze middelen minstens 2 uur na liothyronine inneemt. Een ijzerpreparaat met gereguleerde afgifte mag u helemaal niet samen met liothyronine gebruiken. De gereguleerde afgifte is te herkennen aan 'MGA' of 'retard'. Overleg met uw arts of een ijzerpreparaat ZONDER gereguleerde afgifte voor u mogelijk is.
 • Calciumproducten verminderen de opname van liothyroxine in het lichaam. Neem liothyroxine ten minste 2 uur vóór calcium in.
 • Orlistat, een middel tegen overgewicht. Overleg hierover met uw arts.
 • Sevelameer, een middel dat gebruikt wordt door hemodialysepatiënten. Neem sevelameer een paar uur voor of na de liothyronine in.
 • Polystyreensulfonzuur, een middel gebruikt bij nierziekten. Neem polystyreensulfonzuur een paar uur voor of na de liothyronine in.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn alleen na overleg met uw arts. Als u zwanger bent of binnenkort wilt worden, kunt u namelijk beter levothyroxine gebruiken. Meestal zal uw arts u (tijdelijk) laten overstappen op dit medicijn. Overleg hierover met uw arts.

N.B. Gebruikt u liothyronine in combinatie met carbimazol, propylthiouracil of thiamazol, waarschuw dan direct uw arts zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Deze combinatie kan ongunstige effecten hebben op uw kind. Het kan zijn dat u gedurende de zwangerschap de therapie moet staken. Dat zal uw arts bepalen.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. Als u borstvoeding wilt geven, kunt u beter levothyroxine gebruiken. Overleg hierover met uw arts.


Stoppen

Nee, u kunt beter niet zomaar stoppen met dit middel. De kans is groot dat uw klachten terugkeren. Stop daarom alleen in overleg met uw arts.


Handelsinformatie

Liothyronine is sinds 1956 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Cytomel in tabletten.

Liothyronine wordt ook gebruikt in combinatie met een andere werkzame stof onder de merknaam Novothyral. Dit combinatiepreparaat is officieel niet in Nederland in de handel, maar is op speciaal verzoek van de voorschrijvend arts door de fabrikant te leveren. De arts moet in dit verzoek verklaren waarom hij dit middel voor een bepaalde patiënt wil voorschrijven (de zogenaamde artsenverklaring). Het wordt dan via de apotheek geleverd.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.