Euthyrox

Active ingredient: levothyroxine

The text below is about the active substance levothyroxine


Introductie

Levothyroxine is een schildklierhormoon.

Artsen schrijven het voor bij een te trage schildklierwerking en als toevoeging op de medicijnen die worden gebruikt bij een te snelle schildklierwerking.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Levothyroxine is een schildklierhormoon. Het is nodig voor allerlei processen in het lichaam. Zoals lichaamsgroei, stofwisseling en verstandelijk vermogen.
 • Bij een traag werkende schildklier. Hierbij bent u traag, kouwelijk, lusteloos en neemt uw gewicht toe. Ook samen met medicijnen die de schildklier remmen: deze kunnen een tekort aan schildklierhormoon veroorzaken. Levothyroxine heft dit op.
 • Het duurt enkele dagen voordat u iets merkt. Meestal moet u het medicijn levenslang gebruiken.
 • Neem de tabletten, capsules of drank elke dag op een vast tijdstip in en op een lege maag. Op een lege maag wordt het medicijn beter in het bloed opgenomen. Bijvoorbeeld een half uur voor het ontbijt of 2 uur na het avondeten.
 • Het kan een paar maanden duren voor de arts de juiste dosering voor u heeft gevonden. Als u goed bent ingesteld op het schildklierhormoon, zijn er vrijwel geen bijwerkingen.
 • Krijgt u hartkloppingen, een gejaagd gevoel, diarree of transpireert u veel en valt u af? Dan is de dosis misschien te hoog. Uw arts zal uw bloed regelmatig controleren om te bepalen of de dosis moet worden aangepast.
 • Veel wisselwerkingen met andere middelen. Laat uw apotheker controleren of u levothyroxine veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.


Werking

Te trage schildklierwerking

Schildklierhormonen zijn noodzakelijk voor de lichaamsgroei en voor de ontwikkeling van het verstandelijk vermogen. Ook regelen ze vele stofwisselingsprocessen in het lichaam.

Bij bepaalde aandoeningen van de schildklier is er een tekort aan schildklierhormoon (dit heet hypothyreoïdie). Er ontstaan klachten als traagheid, lusteloosheid, kouwelijkheid en een geringe gewichtstoename.

Behandeling
Met levothyroxine vult u het tekort aan schildklierhormoon aan. Het vaststellen van de voor u optimale dosering is maatwerk. U begint meestal met een lage dosering en uw arts zal deze net zo lang bijstellen totdat u klachtenvrij bent. Dit instellen kan enkele maanden duren. U zult regelmatig bij uw arts op controle moeten en bloed moeten laten prikken.

Effect
Omdat levothyroxine in het lichaam eerst moet worden omgezet in een actiever hormoon, duurt het enkele dagen voordat u iets merkt.

Lees meer over te trage schildklierwerking

Te snelle schildklierwerking

Verschijnselen
Als de schildklier te hard werkt, maakt hij te veel schildklierhormoon aan. Hierdoor ontstaan klachten als hartkloppingen, kortademigheid, transpireren, diarree en vermagering bij een normale eetlust. Een te hoge schildklierwerking wordt ook wel hyperthyreoïdie genoemd.

Behandeling
Een te snel werkende schildklier wordt vaak behandeld met medicijnen die de aanmaak van schildklierhormonen remmen.

Schildklierhormonen zijn echter wel nodig om goed te functioneren. Daarom combineren artsen de behandeling met de remmers vaak met het schildklierhormoon levothyroxine. Zo heeft men de hoeveelheid schildklierhormoon dat in het lichaam vrijkomt, beter in de hand.

Lees meer over te snelle schildklierwerking


Bijwerkingen

Bij een optimale dosering treden in het algemeen geen bijwerkingen op, omdat dit middel uw eigen schildklierhormoon vervangt. Uw arts zal continu meten of de dosering correct is.

De belangrijkst bijwerkingen zijn de volgende.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Te traag werkende schildklier. Dit kan betekenen dat de dosering te laag is. Neem in dat geval contact op met uw arts.
 • Te snel werkende schildklier, een gejaagd gevoel, hartkloppingen, transpireren of diarree, kan betekenen dat de dosering te hoog is. Neem in dat geval contact op met uw arts.
 • Pijn op de borst bij inspanning. Bij mensen met hartkramp (angina pectoris) kan dit medicijn een aanval uitlokken door een te hoge dosering. Waarschuw uw arts als u hier last van krijgt.
 • Hartaandoeningen, zoals meer kans op een hartaanval bij een te hoge dosering. De kans hierop is groter bij mensen die al eerder een hartaanval hebben gehad. Waarschuw uw arts, als u plotseling pijn op de borst krijgt.
 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag en jeuk. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit middel. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt.

Krijgt u andere verschijnselen die u in verband brengt met dit middel, raadpleeg dan altijd uw apotheker.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Hoe?
Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

 • Tabletten en capsules: innemen met een half glas water.
 • Drank: schud de fles eerst goed. Duw de plastic adapter (hulpstuk) in de flessenhals. Deze moet altijd in de fles blijven zitten. Zet de spuit stevig op de adapter, houd de fles ondersteboven en zuig de benodigde hoeveelheid op met de spuit. Draai dan eerst de fles weer rechtop en haal dan pas de spuit weer uit de adapter. Ga rechtop staan op zitten. Nu kunt u het medicijn innemen met de spuit.

Wanneer?
Het is belangrijk het medicijn elke dag op een vast tijdstip en op een lege maag in te nemen. Bijvoorbeeld ten minste een halfuur voor het ontbijt of minstens 2 uur na het avondeten. Dit medicijn wordt namelijk slecht opgenomen als er ook voedsel in de maag zit. Door een vast tijdstip te kiezen voorkomt u te grote schommelingen van de hoeveelheid levothyroxine in het bloed. Dit is belangrijk voor een continu effect.

Hoe lang?

 • Te traag werkende schildklier: in de meeste gevallen moet u dit middel uw leven lang gebruiken.
 • Te snel werkende schildklier: hoe lang u dit middel moet gebruiken is afhankelijk van de oorzaak van de schildklierziekte. In de meeste gevallen moet u de combinatie van een schildklierremmer met dit schildklierhormoon uw leven lang gebruiken. In enkele gevallen moet u de combinatie van een schildklierremmer met dit schildklierhormoon een jaar tot anderhalf jaar slikken en wordt daarna gekeken of u ook zonder medicijnen kunt.


Vergeten

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen.

Mocht u toch een dosis vergeten zijn: sla de dosis dan over. Het is namelijk niet zo erg als u een enkele keer een dosis mist, omdat de werking lang aanhoudt.


Verboden

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in de bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • De antistollingsmedicijnen, acenocoumarol en fenprocoumon. De werking van acenocoumarol en fenprocoumon kan afnemen. Meld het aan de trombosedienst als u levothyroxine gaat gebruiken. Ook als de dosering van levothyroxine wijzigt of als u stopt met levothyroxine, moet u de trombosedienst hierover inlichten.
 • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Gebruik levothyroxine NIET tegelijkertijd met de volgende middelen. Ze verminderen de opname van levothyroxine.

 • Maagzuurbinder. Dit zijn meestal zonder recept verkrijgbare middelen, met bijvoorbeeld algeldraat, calciumcarbonaat of magnesiumhydroxide als werkzame stof. Deze middelen verminderen de opname van levothyroxine in het lichaam. Overleg met uw arts. Misschien is een ander medicijn geschikter. U kunt ook levothyroxine ten minste 2 uur vóor de maagzuurbinder nemen of 4 uur na de maagzuurbinder.
 • Medicijnen die calcium bevatten. Neem levothyroxine ten minste 2 uur vóor het medicijn met calcium of 4 uur na het medicijn met calcium.
 • Sucralfaat: een middel tegen maag- of darmzweer en slokdarmontsteking. Neem sucralfaat ten minste 2 uur na de levothyroxine.
 • Colestyramine en colesevelam, galzuurbindende middelen, die worden gebruikt bij een te hoog cholesterolgehalte. Neem deze middelen ten minste 4 uur na de levothyroxine.
 • IJzer en vitamine-mineralenpreparaten met ijzer. Zorg dat u deze middelen minstens 2 uur na levothyroxine inneemt. Een ijzerpreparaat met gereguleerde afgifte mag u helemaal niet samen met levothyroxine gebruiken. De gereguleerde afgifte is te herkennen aan 'MGA' of 'retard'. Overleg met uw arts of een ijzerpreparaat ZONDER gereguleerde afgifte voor u mogelijk is.
 • Orlistat, een middel tegen overgewicht. Overleg hierover met uw arts.
 • Sevelameer, een middel dat gebruikt wordt door hemodialysepatiënten. Neem sevelameer een paar uur voor of na de levothyroxine in.
 • Polystyreensulfonzuur, een middel gebruikt bij nierziekten. Neem polystyreensulfonzuur een paar uur voor of na de levothyroxine in.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige gevolgen voor het kind. Mogelijk heeft u tijdens uw zwangerschap wel een hogere dosering nodig van dit middel. Waarschuw daarom uw arts zodra u zwanger bent of dit binnenkort wilt worden.

N.B. Gebruikt u levothyroxine in combinatie met carbimazol, propylthiouracil of thiamazol, waarschuw dan direct uw arts zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Deze combinatie kan ongunstige effecten hebben op uw kind. Het kan zijn dat u gedurende de zwangerschap de therapie moet staken. Dat zal uw arts bepalen.

Borstvoeding
U kunt veilig borstvoeding geven als u dit middel in de normale dosering gebruikt. Het komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Dit middel wordt echter al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.


Stoppen

Nee, u kunt beter niet zomaar stoppen met dit middel. De kans is groot dat uw klachten terugkeren. Stop daarom alleen in overleg met uw arts.


Handelsinformatie

Levothyroxine is sinds 1956 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Eltroxin, Euthyrox, Thyrax, Thyrofix, Tirosint en als het merkloze Levothyroxine in tabletten, capsules en in drank.

Levothyroxine wordt ook gebruikt in combinatie met een andere werkzame stof, onder de merknaam Novothyral. Dit combinatiepreparaat is officieel niet in Nederland in de handel, maar is op speciaal verzoek van de voorschrijvend arts door de fabrikant te leveren. De arts moet in dit verzoek verklaren waarom hij dit middel voor een bepaalde patiënt wil voorschrijven (de zogenaamde artsenverklaring). Het wordt dan via de apotheek geleverd.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.