Hirobriz Breezhaler

Active ingredient: indacaterol inhalatie

The text below is about the active substance indacaterol inhalatie


Introductie

Indacaterol is een langwerkende luchtwegverwijder.

Artsen schrijven het voor bij chronische obstructieve longziekte (COPD).


Instructiefilmpje

Film 1 - Inhalatoren met en zonder voorzetkamer


Highlight


Werking

Chronische obstructieve longziekte (COPD)

Verschijnselen
COPD is de Engelse afkorting voor chronische obstructieve longziekte. Bij COPD zijn de luchtwegen blijvend vernauwd en heeft u last van slijm in de luchtwegen. U moet daardoor veel hoesten en bent vrijwel altijd benauwd. De klachten kunnen af en toe verergeren of juist verbeteren. De oorzaak van COPD is meestal een beschadiging van de luchtwegen, bijvoorbeeld door roken.

Behandeling
De arts zal indacaterol voorschrijven als de behandeling met kortwerkende luchtwegverwijders onvoldoende helpt en als u vooral 's nachts last heeft van benauwdheid.

Werking
Indacaterol voorkomt aanvallen van benauwdheid. Het werkt binnen 5 minuten. De werking houdt ongeveer 24 uur aan. De meeste luchtwegverwijders werken ongeveer 4 uur en zijn bedoeld om een benauwdheidsaanval te stoppen. Omdat indacaterol 24 uur werkt wordt het een 'langwerkende luchtwegverwijder' genoemd. Het wordt gebruikt om benauwdheid te voorkomen.

Lees meer over chronische obstructieve longziekte (copd) . "


Bijwerkingen

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Hoest

  Ongeveer 1 op de 5 patiënten hoest even enkele seconden na inhalatie. Dit verschijnsel verdwijnt snel vanzelf. Mocht u langer hoesten of ook benauwd worden, waarschuw dan uw arts.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Ontsteking van de bovenste luchtwegen. U kunt last krijgen van verkoudheidsverschijnselen, keelpijn, loopneus, voorhoofdsholte- of bijholteontsteking (sinusitis).

  Meestal verdwijnen deze verschijnselen binnen enkele dagen. Blijft u last houden, of heeft u ernstige klachten? Neem dan contact op met uw arts.

 • Hoofdpijn

  Meestal verdwijnt dit binnen enkele dagen. Blijft u last houden? Neem dan contact op met uw arts.

 • Pijn op de borst

  Trekt de pijn niet snel weg, waarschuw dan uw arts.

 • Oedeem. Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten.

  Neem contact op met uw arts als u dit merkt.

 • Spierpijn en spierkramp.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Toename van benauwdheidsklachten direct na toedienen van het medicijn.

  In dat geval dit medicijn niet meer gebruiken en een arts raadplegen.

 • Hartkloppingen en andere hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval.

  Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

 • Tintelingen of een verdoofd gevoel.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan galbulten of jeuk.

  In zeer zeldzame gevallen kunt u last krijgen van gezwollen oogleden, lippen of gezicht of ernstige benauwdheid. Waarschuw dan direct een arts of ga naar de Eerste-Hulpdienst. Als u overgevoelig bent voor dit medicijn, geef dit dan altijd door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Goed inhaleren vergt veel oefening. De werkzame stof moet diep in uw longen terechtkomen.
 • De apotheekmedewerker zal u uitleggen hoe het apparaat werkt en het inhaleren een keer voordoen. Daarna kunt u een keer oefenen en kan de apotheekmedewerker nagaan of u alle handelingen goed uitvoert.
 • Laat regelmatig, bijvoorbeeld ieder jaar, controleren of u nog op de juiste manier inhaleert. Lukt het u niet goed te inhaleren? Vraag uw arts of apotheker om advies.
 • Het inhalatiepoeder zit in capsules. Deze plaatst u in het speciaal voor indacaterol bedoelde inhalatieapparaatje ('Breezhaler'). Met het inhalatieapparaatje prikt u de capsules kapot, waarna u het poeder kunt inhaleren. In elke verpakking voor 30 dagen zit een inhalator. Gebruik bij het aanbreken van de nieuwe verpakking de nieuwe inhalator en gooi de oude inhalator samen met de lege, oude verpakking weg.
 • Spoel uw mond na gebruik. U voorkomt hiermee gaatjes (tandcariës).

Wanneer?
U gebruikt dit medicijn eenmaal per dag. Kies hiervoor een vast tijdstip, dan vergeet u minder snel een dosis.

Hoe lang?
U gebruikt dit medicijn meestal langdurig. Het kan een paar weken duren voor uw klachten verminderd zijn. Als u na 4 weken geen effect merkt, neem dan contact op met uw arts.

COPD is een chronische longziekte. Meestal zult u dit medicijn langdurig gebruiken om benauwdheid te voorkomen.


Vergeten

Het is belangrijk dit medicijn consequent te gebruiken. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

 • Duurt het 12 uur of meer voor u aan de volgende inhalatie toe bent? Neem de vergeten inhalatie dan alsnog. Duurt het minder dan 12 uur voor u aan de volgende inhalatie toe bent? Sla de vergeten inhalatie dan over. Neem geen dubbele dosis.


Verboden

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Sommige bètablokkers. Bètablokkers worden gebruikt bij hart- en vaatziekten, migraine, schildklierziekten en examenvrees. Bètablokkers kunnen het effect van indacaterol tegengaan. Hierdoor kunt u meer last van benauwdheid krijgen. Als u merkt dat u benauwder bent, neem dan contact op met uw arts. Gebruikt u een bètablokker? Neem contact op met uw arts als u deze combinatie voorgeschreven krijgt. Mogelijk is een ander medicijn beter geschikt voor u. De bètablokkers bij hart- en vaatziekten waarbij de wisselwerking optreedt zijn carvedilol, labetalol, oxprenolol, propranolol, sotalol.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Daarom is niet zeker of dit medicijn altijd veilig is voor zwangere vrouwen en hun kind. Meld het aan uw arts en apotheker als u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Misschien kan uw arts een ander medicijn voorschrijven. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Borstvoeding
U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt (vanuit uw longen) in zeer kleine hoeveelheden in uw bloed. Hierdoor kan er maar weinig in de moedermelk komen.


Stoppen

U kunt op elk moment in één keer stoppen Bedenk wel dat het enkele dagen tot weken kan duren voor u het effect merkt. Stop dus niet te snel.


Handelsinformatie

Indacaterol is sinds 2010 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Hirobriz Breezhaler en Onbrez Breezhaler in inhalatiecapsules.

Het is ook op de markt combinatie met een andere medicijn onder de merknaam Ultibro Breezhaler, zie hiervoor de tekst Indacaterol met glycopyrronium inhalatie.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.