Corvert

Active ingredient: ibutilide

The text below is about the active substance ibutilide


Introductie

Ibutilide maakt de hartslag regelmatig.

Artsen schrijven het voor bij bepaalde hartritmestoornissen in het ziekenhuis.


Highlight

 • Ibutilide vertraagt de hartslag en zorgt dat het hart regelmatiger klopt.
 • Bij hartritmestoornissen, zoals boezemfibrilleren.
 • U krijgt het infuus in het ziekenhuis.
 • Bijwerkingen: hartritmestoornissen, hartkloppingen, lage of hoge bloeddruk, pijn op de borst.
 • Bij sommige mensen neemt de hartritmestoornis toe. Uw arts zal u hierop controleren. Overleg met uw arts, als u voelt dat uw klachten vergeren.
 • Wisselwerkingen met andere medicijnen die werken op het hart. Overleg hierover met uw arts of apotheker.


Werking

Hartritmestoornissen

Het hart is een holle spier die regelmatig hoort samen te trekken om het bloed door het lichaam te stuwen. Vanuit een punt op de hartwand, het prikkelcentrum, vertrekken zenuwen die de hartspier aansturen. De ruimtes waar het bloed het hart binnenstroomt, de boezems, trekken eerst samen, en daarna de ruimtes, waar het bloed het hart verlaat, de kamers. Doordat het hart samentrekt, pompt het met elke hartslag het bloed via de slagaders door het lichaam. Als de zenuwen het hart te onregelmatig aansturen, spreken we van hartritmestoornissen.

Verschijnselen
Bij een hartritmestoornis kan het hart overslaan, onregelmatig slaan, te langzaam kloppen of op ‘hol slaan’. Bijna iedereen heeft wel eens zijn hart voelen overslaan. Bijvoorbeeld bij spanningen of een sterke kop koffie. Soms blijft dit overslaan langer doorgaan dan een paar tellen en hindert het u in het dagelijks werk of de slaap. Pas dan noemen we het een hartritmestoornis.

U hoeft een afwijkende hartslag niet zelf op te merken. Maar vermoeidheid, kortademigheid, licht gevoel in het hoofd en hartkloppingen komen soms voor. U kunt zich gejaagd voelen, of angstig. Ook kunt u dikke enkels krijgen doordat het bloed minder goed wordt rondgepompt. De ritmestoornissen kunnen in aanvallen voorkomen van enkele seconden tot uren en dan weer verdwijnen. Zelden is de hartritmestoornis continu aanwezig.

Oorzaken
Het prikkelcentrum kan te traag of te snel werken. Ook kunnen de banen van de zenuwen verstoord zijn bijvoorbeeld doordat stukjes hartweefsel zijn afgestorven door een hartinfarct. Een andere oorzaak is wanneer de boezems heel snel samentrekken ('atriumfibrilleren') waardoor de samentrekking van de kamers onvoorspelbaar en onregelmatig wordt, soms veel te snel of juist erg langzaam.

Behandeling
Afhankelijk van het soort ritmestoornis en de conditie van het hart kan de arts medicijnen voorschrijven, een elektrische stroomschok toedienen of een operatie uitvoeren, bijvoorbeeld voor een pacemaker.

Artsen schrijven ibutilide voor bij snelle samentrekking van de boezems of kamers. Hierbij kan de hartslag regelmatig zijn (‘boezemflutter’) of onregelmatig ('atriumfibrilleren'). Het wordt ook toegepast om hartritmestoornissen te voorkomen.

Werking
Ibutilide vertraagt de prikkelgeleiding door de zenuwen en vermindert de prikkelbaarheid van de hartspier. Hierdoor vertraagt de hartslag en wordt de hartslag weer regelmatig.

Lees meer over hartritmestoornissen . "


Bijwerkingen

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt opeens last krijgen van duizeligheid of even buiten bewustzijn raken. Dit is vooral belangrijk voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het verlengde QT-interval. Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft.

  Overleg met uw arts. Uw arts zal uw hartritme in de gaten houden terwijl u dit medicijn krijgt en tot 4 uur daarna. Heeft u last van een hartaandoening? Vertel dit aan uw arts.

 • Hartkloppingen en een snelle hartslag.

  Dit gebeurt vaak binnen 40 minuten nadat u dit medicijn heeft gekregen. Uw arts zal uw hartritme in de gaten houden terwijl u dit medicijn krijgt en daarna.

 • Lagere bloeddruk en een langzame hartslag. Soms kunt u dit merken aan duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd, vooral als u opstaat.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Pijn op de borst.

  Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.

 • Hoge bloeddruk

 • De nierwerking gaat opeens achteruit. Dit merkt u aan minder plassen en donkere urine, hoofdpijn en misselijk zijn, vochtophoping zoals dikke enkels, handen of een dik gezicht.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Hoe?
U krijgt het infuus in het ziekenhuis. Dit duurt minstens 10 minuten. Ondertussen houden uw arts of verpleegkundige in de gaten of u goed reageert. Gaat de ritmestoornis niet over? Dan kunt u een tweede infuus krijgen.

Wanneer?
U krijgt het infuus als u in het ziekenhuis ligt en last krijgt van een hartritmestoornis. Bijvoorbeeld na een hartoperatie.

Hoelang?
U krijgt dit medicijn alleen in het ziekenhuis als u last krijgt van een hartritmestoornis.


Vergeten

Dit medicijn wordt door de arts of een verpleegkundige toegediend. Bent u de afspraak vergeten? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de arts of verpleegkundige voor een nieuwe afspraak.


Verboden

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?
Ja, dat kan. U mag autorijden, en u mag eten en drinken zoals u normaal doet.


Wisselwerking

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Medicijnen met een verhoogd risico op hartritmestoornissen. Bij combinatie met dit medicijn kan een ernstige hartritmestoornis ontstaan. Vooral bij vrouwen of bij mensen die ouder dan 70 jaar zijn of al een hartaandoening hebben. Overleg hierover met uw arts of apotheker. Mogelijk controleert de arts uw hart met een hartfilmpje. Of schrijft uw arts een ander medicijn voor. U merkt een hartritmestoornis aan opeens duizelig worden of even buiten bewustzijn raken. Neem direct contact op met uw arts als u dit merkt.


Zwangerschap

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.


Stoppen

Als u stopt met dit medicijn kunnen uw oorspronkelijke klachten terugkeren en uw hartritmestoornis kan weer erger worden. Overleg dus altijd eerst met uw arts als u wilt stoppen.


Handelsinformatie

Ibutilide is sinds 1996 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als infuus onder de merknaam Corvert.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.