U heeft nog geen producten in uw winkelmand

Terug naar medicijninformatie

ibandroninezuur

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals buikpijn, opkomend maagzuur, opgeblazen gevoel verstopping, diarree, buikkrampen, misselijkheid, braken, winderigheid.

  Zeer zelden maagdarmbloeding. Neem contact op met uw arts bij een zwarte ontlasting of braken van bloed.
  Deze bijwerkingen komen vooral voor aan het begin van de behandeling. Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.

 • Geïrriteerde slokdarm.
  Heeft u een slikstoornis of een aandoening aan de slokdarm, zoals slokdarmstenose? Overleg dan met uw arts voor u dit medicijn gaat gebruiken.

  Deze bijwerking kunt u voorkomen door het medicijn in te nemen met een vol glas water (géén andere drank), terwijl u rechtop staat of zit. Blijf hierna nog 1 uur rechtop. Zo voorkomt u dat de tablet aan de wand van de slokdarm blijft kleven.
  Krijgt u pijn achter uw borstbeen of pijn bij slikken? Raadpleeg dan uw arts. Dit kan duiden op een beschadiging van uw slokdarm.

 • Grieperig gevoel, met verschijnselen zoals koorts, rillen en geen eetlust de eerste keer nadat u dit medicijn gebruikt.

  Raadpleeg uw arts als het na een paar dagen niet overgaat of als de klachten zeer ernstig zijn.

 • Pijn in botten, spieren en gewrichten.

  Heeft u hier veel last van? Neem dan contact op met uw arts.
  Zeer zelden, en alleen na meerdere jaren gebruik, scheurtjes in het bot van het dijbeen. Dit merkt u aan pijn in uw liesstreek, dijbeen of heup. Neem dan contact op met uw arts.

 • Hoofdpijn, vermoeidheid en een gevoel van zwakte.

 • Huiduitslag

   Dit kan komen door overgevoeligheid, maar dat hoeft niet. Overleg met uw arts bij huiduitslag.

 • Te weinig calcium (kalk) in het bloed. Dit kunt u merken aan braken, trillende handen, benauwdheid, hartkloppingen, spierkrampen en gevoelige handen, voeten, lippen en tong.

  Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid

  Heeft u hier veel last van, neem dan contact op met uw arts.

 • Tintelend of doof gevoel in handen of voeten.

  Raadpleeg dan uw arts.

 • Oogontsteking. Raadpleeg uw arts als u wazig of slecht gaat zien en bij een pijnlijk of rood oog.

 • Smaakstoornis en droge mond.

  Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.

 • Pijn in de kaak of oor, oorontsteking of loopoor.

  Raadpleeg uw arts als dit niet overgaat. Het kan namelijk wijzen op een beschadiging van het kaakgewricht of het botweefsel rond het oor. De kans hierop neemt toe als u dit medicijn meerdere jaren gebruikt.
  Deze klachten kunnen eerder ontstaan na een tandheelkundige ingreep in de mond, zoals het trekken van tanden en kiezen. Overleg met uw arts als u een behandeling van tandarts of kaakchirurg nodig heeft.
  Verzorg uw gebit goed en laat uw gebit regelmatig door uw tandarts controleren.
  Waarschuw meteen uw (tand)arts als u last krijgt van uw mond of gebit, zoals loszittende tanden of kiezen en pijn of zwelling.

 • Bloedarmoede, u merkt dat onder andere aan een extreme vermoeidheid, een bleke huid en slijmvliezen.

  Raadpleeg dan uw arts.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk, galbulten en rode vlekken.

  Neem bij deze verschijnselen contact op met uw arts.
  In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan een of meer van de volgende verschijnselen: blaren op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen, koorts, opgezwollen mond, tong, keel of gezicht, ademhalingsproblemen, flauwvallen. Stop bij een of meer van deze verschijnselen het gebruik en raadpleeg meteen een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.
  Als u overgevoelig blijkt te zijn, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef dat aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Bij de injectie

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Pijn en ontsteking van het bloedvat op de plaats van de injectie. Waarschuw uw arts als de plaats rond de injectie pijnlijk, rood en gezwollen wordt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Copyright © 2021 Service Apotheek Beheer. Alle rechten voorbehouden.
IDeal Visa Mastercard
TOP