Hib-vaccin

Introductie

Hib-vaccin bevat onschadelijk gemaakte onderdelen van de Haemophilus influenzae-bacterie.

Het beschermt tegen een infectie met de Haemophilus influenzae-bacterie en daardoor ook tegen bepaalde vormen van hersenvliesontsteking.

Het wordt gegeven als vaccinatie aan mensen bij wie een dergelijke infectie zeer ernstig kan verlopen.


Highlight

 • Hib-vaccin beschermt tegen infecties met de bacterie Haemophilus influenzae type B (Hib). Deze infecties kunnen soms zeer ernstig verlopen.
 • Om hersenvliesontsteking (meningitis of nekkramp) of bloedvergiftiging door Hib te voorkomen. Het zit in het Rijksvaccinatieprogramma voor jonge kinderen.
 • Volwassenen met een verminderde afweer of mensen die geen milt meer hebben, kunnen een Hib-vaccinatie nodig hebben. 1 inenting is voldoende.
 • De plaats van de injectie kan wat rood, pijnlijk of gezwollen worden. Dit trekt vanzelf weer weg.
 • Andere bijwerkingen: prikkelbaarheid of onrust, koorts en een verminderde eetlust. Dit verdwijnt weer vanzelf.


Werking

Vaccinaties

Rijksvaccinatieprogramma
Het vaccin wordt gegeven aan mensen die extra kans lopen op een infectie met Hib-bacteriën, zoals:

 • kinderen tot 6 jaar. Vandaar dat kinderen worden gevaccineerd in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. Zie hiervoor de tekst Hib-vaccin bij kinderen;
 • mensen die geen milt (meer) hebben, of met een slecht functionerende milt;
 • sommige mensen met een sterk verminderde afweer.

 

Lees meer over vaccinaties

Infecties met bacteriën

Hib
Hib is een afkorting voor een bacterie genaamd Haemophilus influenzae type B.
Deze bacterie kan vrij onschuldige ziektes geven, zoals verkoudheid en keel-, oor- en bijholteontsteking. Het kan echter ook ernstige aandoeningen veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking, zwelling van het strotklepje, bloedvatverstoppingen en bloedvergiftiging.
U kunt tegen een Hib-infectie worden gevaccineerd met een injectie.

Werking van het vaccin
Na injectie maakt het lichaam afweerstoffen tegen de bacterie. Als u dan in aanraking komt met levende Hib-bacteriën, kan uw lichaam ze effectief bestrijden. Zover men weet duurt deze bescherming levenslang.

Lees meer over infecties met bacteriën

Hersenvliesontsteking

Dit vaccin wordt gebruikt om hersenvliesontsteking door Hib te voorkomen. Hersenvliesontsteking wordt ook wel meningitis of nekkramp genoemd.

Verschijnselen
Verschijnselen van hersenvliesontsteking zijn koorts, spierpijn, koude rillingen, hoofdpijn, misselijkheid, verwardheid, overgevoeligheid voor licht en geluid, en lusteloosheid. Vaak ontstaat nekstijfheid, u kunt de kin dan niet meer op de borst doen.

Oorzaak
Hersenvliesontsteking is een ontsteking van de vliezen rond de hersenen door bepaalde virussen of bacteriën. Het wordt door verschillende soorten bacteriën veroorzaakt, zoals Haemophilus influenzae B (Hib), meningokokken groep B en groep C en pneumokokken. Hersenvliesontsteking door Hib-bacteriën komt vooral voor bij baby’s en kinderen onder de 5 jaar, maar kan ook bij volwassenen voorkomen. Deze Hib-bacteriën leven in neus en keel en kunnen zich door bijvoorbeeld hoesten of niezen, verspreiden van mens tot mens. Ook kunnen ze worden overgedragen door zoenen. Gelukkig wordt slechts een klein deel van de besmette personen ziek.

Hersenvliesontsteking door Hib voorkomen
Bij sommige mensen kan een hersenvliesontsteking zeer ernstig verlopen. Vandaar dat die mensen gevaccineerd worden tegen Hib. Kinderen worden via het Rijksvaccinatieprogramma ingeënt tegen Hib, meningokokken C en ook tegen pneumokokken. Zie hiervoor de tekst Hib-vaccin bij kinderen. Meningokokken B komen het meest voor in Nederland, maar daar bestaat nog geen vaccin tegen.

Lees meer over hersenvliesontsteking


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. Deze ontstaan vooral doordat uw afweersysteem denkt dat er sprake is van een echte infectie. De bijwerkingen zijn dus een signaal dat het vaccin aanslaat.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Pijn op de plaats van de injectie, soms met roodheid, zwelling of harde plek onder de huid.
 • Prikkelbaarheid of onrust.
 • Koorts.
 • Verminderde eetlust.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Flauwvallen. Meestal gebeurt dit vlak voor, tijdens of na de vaccinatie. Dit komt meestal doordat het zenuwstelsel gevoelig reageert op prikkels van buitenaf. Meld het in elk geval bij een volgende vaccinatie, zodat u die zittend of liggend kunt krijgen.
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken en diarree.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Huiduitslag. Neem bij ernstige jeukende huiduitslag contact op met de arts. Er kan dan sprake zijn van overgevoeligheid voor het vaccin.
 • Overgevoeligheid. U merkt dat aan huiduitslag, galbulten of jeuk.
  In zeldzame gevallen ontstaat er koorts, benauwdheid, opgezwollen lippen, tong of gezicht, flauwvallen of een ernstige huidafwijking. Waarschuw dan meteen uw arts. In beide gevallen mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit vaccin. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit vaccin niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u veel last heeft van bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Hoe?
De arts of verpleegkundige geeft de injectie in de spier van de bovenarm of dijbeen.

Wanneer?
Kinderen jonger dan 1 jaar krijgen in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma in totaal vier inentingen. Zie hiervoor de tekst Hib-vaccin bij kinderen.

Bij volwassenen is 1 prik voldoende voor langdurige bescherming.


Vergeten

Laat de inenting dan alsnog zo snel mogelijk uitvoeren.


Verboden

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Dit vaccin heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De onderstaande medicijnen verminderen de werking van het vaccin. Hierdoor bent u mogelijk onvoldoende beschermt. Overleg hierover met uw arts. Uw arts zal u extra controleren. Als het nodig is, krijgt u een tweede vaccinatie.

 • Medicijnen tegen kanker die het afweer onderdrukken, zoals dasatinib, imatinib en methotrexaat.
 • Bijnierschorshormonen, zoals betamethason, hydrocortison en prednisolon.
 • Afweeronderdrukkende medicijnen gebruikt bij onder andere reumatoïde artritis en na een orgaantransplantaties, zoals azathioprine, ciclosporine en tacrolimus.

Twijfelt u eraan of de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang zijn? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Over het gebruik van dit vaccin tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Realiseer u echter dat de ziektes waar het vaccin tegen beschermt ook schadelijk kunnen zijn. Weeg daarom samen met uw arts of apotheker de risico's tegen elkaar af.

Borstvoeding
U kunt dit vaccin veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit vaccin in de moedermelk terecht komt. Als het in de moedermelk terecht komt, is het niet schadelijk voor de baby.


Handelsinformatie

Het Hib-vaccin (haemophilus influenzae B-vaccin) is sinds 1990 internationaal op de markt. Injecties met dit vaccin zijn op recept verkrijgbaar onder de merknaam Act-HIB.

De combinatie met DKTP-vaccin en hepatitis-B-vaccin zit in het Rijksvaccinatieprogramma en is het verkrijgbaar onder de merknaam Infanrix Hexa.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.