glycopyrronium inhalatie

Introductie

Glycopyrronium als inhalatie is een luchtwegverwijder.

Artsen schrijven het voor bij COPD.


Instructiefilmpje

Film 1 - Inhalatoren met en zonder voorzetkamer


Werking

Chronische obstructieve longziekte (COPD)

Verschijnselen
COPD is de Engelse afkorting voor chronisch obstructieve longziekte. Bij COPD zijn de luchtwegen blijvend vernauwd en heeft u last van slijm in de luchtwegen. U moet daardoor veel hoesten en u bent vrijwel altijd benauwd. De klachten kunnen af en toe verergeren of juist verminderen. De oorzaak van COPD is meestal een beschadiging van de luchtwegen, bijvoorbeeld door roken.

Werking
Glycopyrronium vermindert aanvallen van benauwdheid doordat het de verkramping in de luchtwegen opheft en de vorming van slijm in de longen vermindert.

Het werkt binnen 15 minuten. De werking houdt 24 uur aan.

Lees meer over chronische obstructieve longziekte (copd)


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Een droge mond, geïrriteerde keel en neusholte. Als de mond te droog wordt kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een te droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren.
 • Verkoudheid en slapeloosheid.
 • Hoofdpijn, vooral bij ouderen.
 • Blaasontsteking en moeilijk kunnen plassen. Vooral ouderen en mensen met een vergrote prostaat kunnen hier meer last van krijgen. Overleg hierover met uw arts.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Droge neus, hierdoor kunnen bloedneuzen ontstaan. Ook kunnen de bijholten (sinussen) verstopt raken. U heeft dan last van een pijnlijke druk in het hoofd, vooral bij voorover bukken. Heeft u last van deze bijwerkingen? Raadpleeg dan uw arts.
 • Maagdarmklachten, zoals maagpijn, verminderde eetlust, misselijkheid, braken, diarree, buikpijn en opkomend maagzuur. Mensen met slokdarmontsteking door opkomend maagzuur (refluxziekte) kunnen hier meer last van krijgen. Overleg hierover met uw arts.
 • Vermoeidheid, een zwak gevoel, hoesten en stemveranderingen (heesheid). Neem dan contact op met uw arts.
 • Hartkloppingen. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.
 • Spierpijn, pijn in de armen of benen, doof of tintelend gevoel in de vingers of tenen. Raadpleeg bij deze bijwerkingen uw arts.
 • Jeuk en huiduitslag. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kan zich uiten in 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit soort middelen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor glycopyrronium. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Goed inhaleren vergt veel oefening
De werkzame stof moet diep in uw longen terechtkomen. In de apotheek kunt u een checklist krijgen waarop voor uw inhalatieapparaat alle handelingen staan die nodig zijn bij het inhaleren. Vraag de apotheekmedewerker of arts om het voor te doen en oefen een keer in zijn bijzijn. Deze persoon kan dan nagaan of u alle handelingen goed uitvoert. Laat regelmatig, bijvoorbeeld ieder jaar, controleren of u nog op de juiste manier inhaleert. Lukt het u niet om goed te inhaleren? Vraag uw arts of apotheek om advies.

 • Gebruik alleen de Breezhaler die in de verpakking zit, andere inhalatie-apparaatjes zijn niet geschikt.
 • Haal vlak voor gebruik een capsule uit de strip. Scheur een vakje van de strip af, haal de folie van de achterkant af en neem de capsule uit het vakje. Druk de capsule niet door de folie heen!
 • Verwijder het beschermkapje van de inhalator.
 • Houd de onderkant van de inhalator vast en klap het mondstuk open. U ziet nu een holte waar de capsule in past. Stop de capsule daar in.
 • Klap het mondstuk weer terug, u hoort een klik als de inhalator correct gesloten is.
 • Houd de inhalator met het mondstuk naar boven en druk de beide knoppen aan de onderkant gelijktijdig in. U hoort een klik, zodat u weet dat de capsule is doorgeprikt. Druk maar één keer op de knoppen! Laat daarna de knoppen los. Adem uit en plaats het mondstuk in uw mond. Sluit uw lippen stevig om het mondstuk.
 • Adem rustig en volledig in. Het poeder komt zo dieper in de longen.
 • Tijdens het inhaleren hoort u een zoemend geluid. Dit is een teken dat u juist inhaleert. Hoort u het geluid niet, dan zit de capsule mogelijk vast in de holte. Open het mondstuk en maak de capsule voorzichtig los door op de bodem van de inhalator te tikken. Druk niet op de knoppen aan de zijkant.
 • Hou na inhalatie de adem 5-10 tellen vast en doe het mondstuk uit uw mond.
 • Adem vervolgens uit.
 • Controleer of alle poeder uit de capsule weg is. Zo niet, inhaleer het resterende poeder uit de capsule nogmaals.
 • Gooi de lege capsule weg, sluit de inhalator en zet het beschermkapje er weer op.
 • Bij elke verpakking zit een inhalator. Gooi de oude inhalator weg, zodra u een nieuwe verpakking aanbreekt. Gooi een inhalator altijd weg na 30 dagen gebruik.
 • Let op: soms breken stukjes van de capsulewand af bij het doorprikken van de capsule. U voelt het dan op uw tong. Inademen of doorslikken van stukjes capsule kan geen kwaad. De kans op afbreken is groter als u de capsule vaker dan één keer doorprikt. Druk de knoppen aan de zijkant dus altijd maar één keer in.

Wanneer?
U mag het medicijn inhaleren op elk moment van de dag. Kies wel een vast tijdstip, dan vergeet u minder snel een dosis.

Hoe lang?
Meestal moet u dit medicijn langdurig blijven gebruiken tegen uw benauwdheid. Gebruikt u dit medicijn, maar blijft u last houden van benauwdheid? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.


Vergeten

Als u een inhalatie vergeet, en u herinnert zich dat dezelfde dag, dan kunt u die alsnog nemen. Is het al de volgende dag, sla dan de vergeten dosis over.


Verboden

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Er zijn van dit medicijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.


Zwangerschap

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terecht komt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u een ander medicijn voorschrijven.


Stoppen

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen. Uw klachten kunnen dan wel weer terugkomen. Overleg hierover met uw arts.


Handelsinformatie

Glycopyrronium inhalatie is sinds 2013 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Seebri Breezhaler in inhalatiepoeder.

Glycopyrrnium is ook verkrijgbaar in combinatie met andere werkzame stoffen, onder de merknamen Trimbow en Bevespi Aerosphere. Ook onder de merknaam Ultibro Breezhaler, zie hiervoor de tekst Indacaterol met glycopyrronium inhalatie.

Glycopyrronium is ook in drankvorm beschikbaar als het merkloze Glycopyrronium drank LNA. Dit wordt toegepast bij overmatige speekselvloed. Deze tekst gaat alleen over de inhalatiecapsules, zie de tekst over de drank Glycopyrronium drank.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.