Glycopyrroniumdrank FNA

Active ingredient: glycopyrronium drank

The text below is about the active substance glycopyrronium drank


Introductie

Glycopyrronium drank vermindert overmatige speekselvloed.

Artsen schrijven het voor bij overmatige speekselvloed (kwijlen) bij kinderen met hersenletsel en bij volwassenen met de ziekte van Parkinson.


Werking

Overmatige speekselvloed

Overmatige speekselvloed of kwijlen is een sociaal zeer hinderlijke aandoening. Het kan verschillende oorzaken hebben: neurologische stoornissen, zoals epilepsie of hersenbeschadiging, de ziekte van Parkinson, amyotrofe lateraalsclerose (ALS), een beroerte, infectie van de mondholte of het gebruik van sommige geneesmiddelen.

Overmatig kwijlen is niet alleen lastig, maar verhoogt ook het risico op verslikken.

Glycopyrronium wordt vooral toegepast bij mensen (vaak kinderen) die door een hersenbeschadiging een slechte spierbeheersing en neurologische stoornissen hebben, bijvoorbeeld spasticiteit.

Werking
Glycopyrronium vermindert de hoeveelheid speeksel. Het remt de werking van een lichaamseigen stof ('acetylcholine'). Acetylcholine beïnvloedt verschillende organen in het lichaam, zoals blaas, darmen, longen, de iris in het oog en de speekselklieren.

Effect
Bij zeven op de tien kinderen werkt het medicijn goed. Ook bij de meeste volwassenen met Parkinson werkt het goed. Het effect is merkbaar binnen een week.

Lees meer over overmatige speekselvloed


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, verstopping, diarree en braken en opkomend maagzuur. Gebruik, als dat mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel. Soms schrijven artsen bij dit medicijn een laxerend middel voor. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van verstopping. Zelden ontstaat een verlamming van de darm. Als u enkele dagen geen ontlasting heeft gehad, waarschuw dan een arts. Raadpleeg ook uw arts, als u last krijgt van zuurbranden, oprispingen of pijn achter het borstbeen, vooral na de maaltijd of bij bukken of liggen.
 • Psychische klachten, zoals prikkelbaarheid en zelden rusteloosheid, sufheid, stemmingswisselingen en concentratieproblemen.
 • Blozen, duizeligheid en wazig zien.
 • Droge mond en droge ogen. Als de mond te droog wordt, kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een te droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit middel gedurende verschillende weken gebruikt. Mensen met de ziekte van Sjögren kunnen eerder last hebben van deze bijwerkingen. Raadpleeg uw arts, als u last krijgt van een te droge mond of oogirritatie.
 • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts als u dit merkt.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Rode, warme, droge huid en niet kunnen zweten. Hierdoor kunt u oververhit raken bij koorts of als het in de omgeving erg warm is. Raadpleeg uw arts als u koorts heeft of niet normaal kan zweten.
 • Longontsteking. Krijgt u koorts en verschijnselen van een longontsteking, zoals benauwdheid, kortademigheid en hoesten? Raadpleeg dan uw arts.
 • Verstopte neus, bloedneus.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn.
 • Slechte adem.
 • Hartkloppingen. Als u hier last van krijgt, waarschuw dan uw arts.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, galbulten of jeuk. Raadpleeg dan uw arts.
  Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Stop dan met het gebruik en waarschuw direct een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.
  Als u overgevoelig bent voor glycopyrronium, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef dit daarom aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Meet de hoeveelheid drank af met de bijgeleverde maatpipet of maatbeker.

Wanneer?
Neem de voorgeschreven hoeveelheid drank in op een lege maag, dan wordt het medicijn het best opgenomen.

U gebruikt deze drank meestal 3 keer per dag. Gebruik deze drank dus 1 uur voor de maaltijden of 2 uur na de maaltijden.

Hoelang?
Als dit medicijn binnen een aantal weken geen effect heeft, heeft verder gebruik geen zin. Als het medicijn wel effect heeft, kunt u dit medicijn gebruiken zo lang u het nodig heeft.


Vergeten

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

Als u dit medicijn 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.


Verboden

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals duizeligheid, wazig zien, sufheid, concentratiestoornissen en rusteloosheid. U mag de eerste paar dagen dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto als de dosering omhoog gaat. Pas nadat u gedurende een paar dagen dezelfde dosering gebruikt, mag u weer autorijden. Na een paar dagen zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Let op: ook de ziekte van Parkinson kan een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol kan de duizeligheid en blozen in het begin van de behandeling versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Bepaalde medicijnen tegen depressie of psychosen. Deze medicijnen kunnen de bijwerkingen van glycopyrronium versterken. Overleg hierover met uw arts of apotheker.
 • Amantadine, een medicijn bij de ziekte van Parkinson of bij infectie met het influenza-virus. Deze combinatie kan meer bijwerkingen veroorzaken, met name duizeligheid, slaperigheid, opwinding en verwardheid. Overleg hierover met uw arts of apotheker.

Glycopyrronium kan de werking van onderstaande medicijnen verminderen.

 • Medicijnen bij de spierziekte myasthenia gravis (neostigmine, pyridostigmine, distigmine).
 • Pilocarpine, een medicijn tegen verhoogde druk in het oog en tegen een droge mond.
 • Medicijnen tegen de ziekte van Alzheimer, zoals rivastigmine.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u tijdelijk een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. Of u kunt kunstvoeding geven.


Stoppen

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.


Handelsinformatie

Glycopyrronium is sinds 1962 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als het merkloze Glycopyrroniumdrank FNA.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.