flavoxaat

Introductie

Flavoxaat ontspant de spieren van blaas en urinewegen.

Artsen schrijven het voor bij urine-incontinentie.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Werking

Urine-incontinentie

Bij urine-incontinentie kan men de plas niet ophouden. Een bepaalde vorm van urine-incontinentie heet aandrangincontinentie. Men noemt dit ook wel urge-incontinentie.

De oorzaak van aandrangincontinentie is een overactieve blaasspier. Deze trekt op willekeurige momenten samen. U voelt dan aandrang, terwijl de blaas nog lang niet vol is. Daardoor moet u vaak plassen, ook `s nachts. Omdat u zo vaak moet plassen, zijn het vaak maar kleine beetjes.

Behandeling
U kunt de blaasspier trainen door elke keer als u moet plassen te proberen het plassen vijftien minuten uit stellen. Artsen schrijven flavoxaat voor als dergelijke oefeningen om de blaas te trainen niet of onvoldoende helpen.

Werking
Flavoxaat ontspant de blaasspier. De blaas kan daardoor meer urine bevatten voordat aandrang ontstaat. Flavoxaat is alleen zinvol bij mensen met aandrangincontinentie. Het is niet bij iedereen even effectief.

Het werkt bovendien niet bij mensen die last hebben van inspanningsincontinentie, waarbij men scheuten urine verliest bij lichte inspanning als hoesten, bukken, tillen of lachen.

Effect
Flavoxaat werkt maar bij een deel van de mensen met aandrangincontinentie. De werking begint binnen één tot twee uur na inname en houdt zes tot acht uur aan.

Lees meer over urine-incontinentie


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Misselijkheid. Dit kunt u voorkomen door de tablet met wat voedsel in te nemen.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Braken en opkomend maagzuur. Mensen met slokdarmontsteking door opkomend maagzuur moeten overleggen met hun arts als hun klachten verergeren of terugkeren.
 • Slaperigheid.
 • Verwardheid.
 • Wazig zien. Overleg hierover met uw arts.
 • Droge mond, doordat u minder speeksel aanmaakt. Als u in het begin van de behandeling veel last heeft van een droge mond, kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes. Door de droge mond ontstaan sneller gaatjes in uw gebit en ontstekingen van het slijmvlies van de mondholte. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren. Als u het syndroom van Sjögren heeft, een aandoening waarbij de slijmvliezen van onder andere ogen en mond droger zijn dan normaal: u kunt meer klachten krijgen. Dit middel vermindert de aanmaak van traanvocht en speeksel. Neem contact op met uw arts als u meer last heeft van oogirritatie of een droge mond. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.
 • Huiduitslag, jeuk en galbulten. Dit kan het gevolg zijn van overgevoeligheid maar dat hoeft niet. Raadpleeg uw arts bij huiduitslag.
 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit kan zich uiten in 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit soort middelen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor flavoxaat. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.
 • Hartkloppingen.
 • Moeilijk kunnen plassen. Waarschuw dan uw arts. Mannen met een vergrote prostaat hebben hier meer kans op. Overleg bij prostaatklachten daarom voor gebruik eerst met uw arts.
 • Ontsteking van de lever. Bij plotselinge hevige pijn in bovenbuik of geelzucht, moet u direct een arts waarschuwen.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
Neem dit middel in tijdens of kort na het eten met een half glas water. U heeft dan minder kans op eventuele klachten als misselijkheid of braken.

Hoe lang?
Uw arts bepaalt hoe lang u dit middel moet gebruiken, aan de hand van de resultaten. Het beste is het 2 weken te proberen. Als het na 2 weken geen effect heeft, is verder gebruik niet zinvol.


Vergeten

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

 • Als u dit middel 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel 4 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 1 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 1 uur? Sla de vergeten dosis dan over.


Verboden

autorijden?
Dit medicijn kan bijwerkingen veroorzaken, zoals slaperigheid, duizeligheid, vermoeidheid en wazig zien. Heeft u hier last van? Dan mag u niet autorijden. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen zo lang u last heeft van deze bijwerkingen. Deze bijwerkingen komen vooral de eerste paar dagen van het gebruik voor.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.


alcohol drinken?
Alcohol kan de slaperigheid en duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

alles eten?
U mag alles eten.


Wisselwerking

Bepaalde middelen tegen psychose en tegen depressie kunnen de bijwerkingen van flavoxaat versterken. U kunt dan meer last krijgen van een droge mond, slaperigheid, verstopping en problemen met plassen. Overleg hierover met uw apotheek.


Zwangerschap

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.


Stoppen

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.


Handelsinformatie

Flavoxaat is sinds 1972 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Urispas in dragees.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.