ferrofumaraat

Introductie

Ferrofumaraat is een vorm van ijzer die het lichaam makkelijk kan opnemen.

Artsen schrijven ferrofumaraat voor bij bloedarmoede.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Ferrofumaraat is een vorm van ijzer die het lichaam makkelijk kan opnemen. Het is nodig voor rode bloedcellen.
 • Bij bloedarmoede door ijzertekort, bijvoorbeeld door bloedverlies, door zwangerschap of na een operatie. U heeft dan te weinig rode bloedcellen in uw bloed. U kunt last hebben van snel moe voelen en minder kleur in uw gezicht.
 • Het duurt enkele weken tot maanden tot de hoeveelheid ijzer in uw bloed weer normaal is.
 • Neem ferrofumaraat bij voorkeur in de ochtend. Dan werkt dit medicijn het beste.
 • Neem ferrofumaraat bij voorkeur in op een lege maag. Dus het liefst in de ochtend, een half uur voor het eten.
 • Neem dit medicijn niet in met melk of melkproducten, koffie en thee. Neem dit medicijn minimaal 2 uur vóór of 4 uur na de melk of melkproducten. En een half uur voor u gaat eten. Zo komt het ijzer het best in uw bloed.
 • Heeft u snel last van uw maag? Neem ferrofumaraat dan in na wat eten. Dan heeft u er minder last van.
 • Verstopping kan voorkomen. Overleg dan met uw apotheker of arts. Verder kan uw poep een zwarte kleur krijgen of uw urine van kleur veranderen. Dat is onschuldig.
 • Uw tanden kunnen van kleur veranderen. Slik dit medicijn daarom zonder te kauwen. Zuig de drank op via een rietje. Als uw tanden van kleur veranderen, is dit op te lossen door uw gebit te laten polijsten.
 • Dit medicijn heeft veel wisselwerkingen met andere medicijnen. Vraag aan uw apotheker of u dit medicijn veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen. Ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.
 • U kunt dit medicijn veilig gebruiken tijdens de zwangerschap en als u borstvoeding geeft.

 

Download de samenvatting

 

 


Werking

Bloedarmoede

Bij bloedarmoede kunnen de rode bloedcellen niet voldoende zuurstof door het lichaam transporteren. Hierdoor ziet u bleek en bent u voortdurend vermoeid. Bloedarmoede kan door ijzergebrek ontstaan, omdat ijzer nodig is om de rode bloedcellen zuurstof te laten opnemen. Bloedarmoede kan vele oorzaken hebben, bijvoorbeeld bloedverlies na operaties of bij heftige menstruaties.

Bloedarmoede komt soms ook voor tijdens de zwangerschap. De belangrijkste oorzaak hiervan is ijzergebrek en (minder vaak) een tekort aan foliumzuur. Tijdens de zwangerschap wordt regelmatig gecontroleerd of er bij u sprake is van bloedarmoede.

Behandeling
Belangrijke bronnen voor ijzer zijn vlees en vleeswaren, brood en graanproducten, aardappelen en groente. Mocht dit voor u onvoldoende ijzer opleveren, dan kan de arts een ijzerpreparaat, zoals ferrofumaraat voorschrijven. Het duurt enkele weken tot maanden van totdat een ijzertekort is aangevuld.

Lees meer over bloedarmoede . "


Bijwerkingen

Jonge kinderen zijn erg gevoelig voor ijzervergiftiging. Berg dit medicijn altijd zo op, dat zij er niet bij kunnen.

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals verstopping. Zeer zelden maagpijn, misselijkheid, diarree, verminderde eetlust en verstopping.

  Als u hier erg veel last van heeft, kunt u dit middel vlak na het eten innemen.

 • De ontlasting kan zwart verkleuren. Dit is een onschuldig verschijnsel.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Dit middel kan de huid gevoeliger maken voor UV-licht (zon, zonnebank, UV-lamp). Blootstelling aan zonlicht, zelfs voor korte perioden, kan huiduitslag, jeuk, roodheid en andere verkleuring van de huid of ernstige verbranding door de zon geven.

  Begint u net met dit geneesmiddel? Blijf dan uit direct zonlicht, met name tussen 10.00 en 15.00 uur, draag beschermende kleding, waaronder hoed en zonnebril, smeer een zonnebrandmiddel op een met sun-block van minimaal factor 15, gebruik lippenbalsem met minstens factor 15, ga niet onder de zonnebank. Als u een ernstige reactie op de zon krijgt, staak dan meteen het gebruik en neem contact op met uw arts. U moet dan zo snel mogelijk overstappen op een ander middel.

 • Verkleuring van tanden

  U kunt deze verkleuring voorkomen door de tabletten in geheel door te slikken, zonder te kauwen. De drank moet u met een rietje tot achter uw tanden innemen.
  Als uw tanden verkleurd zijn, is dit te verhelpen door polijsten van het gebit.
  Ook het kunstgebit kan verkleuren door de tabletten. Het advies is om het kunstgebit uit te doen bij het innemen van de tabletten.

 • Huiduitslag, netelroos, roodheid van de huid en jeuk.

  Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?

 • Tablet. Heel doorslikken met een half glas water. De tablet niet kauwen.
 • Drank. Schud het flesje goed voor elk gebruik.

Let op! Neem ferrofumaraat NIET in met melk of melkproducten, omdat de kalk in melk zorgt dat uw lichaam minder ijzer opneemt. Neem daarom ferrofumaraat minimaal 2 uur vóór of 4 uur na de melk of melkproducten.

Neem de tabletten ook NIET in met koffie of thee. U kunt het beste eerst de tabletten innemen en daarna minimaal een half uur wachten tot u koffie of thee drinkt.

Dit medicijn kan uw tanden verkleuren. Slik daarom de tabletten heel door met water (niet in de mond houden, zuigen of kauwen). Of neem de suspensie met een rietje tot achter de tanden in. Heeft u een kunstgebit? Doe dit uit als u dit medicijn inneemt.

Wanneer?

 • U kunt dit medicijn het beste in de ochtend innemen. Dan werkt dit medicijn het beste.
 • Veel voedingsmiddelen verminderen de opname van ijzer in het lichaam. U kunt dit medicijn daarom het beste innemen op een lege maag. Dit is een half uur voor, of minstens een uur na, een maaltijd. De opname in het lichaam verloopt dan het beste.
 • Krijgt u van dit medicijn last van uw maag? Neem dit medicijn dan wel tijdens of vlak na een maaltijd in. Het veroorzaakt dan minder maagklachten.

Hoe lang?
Een ijzerkuur duurt meestal enkele weken tot maanden. Hoe lang u het precies moet gebruiken bepaalt uw arts, eventueel aan de hand van bloedcontroles.

Zwangerschap
Krijgt u een ijzerkuur voorgeschreven voor bloedarmoede tijdens de zwangerschap? Dan moet u deze meestal minimaal 4 weken blijven gebruiken. Daarna wordt uw bloed weer gecontroleerd. Wanneer uit de bloedcontrole blijkt dat u geen ijzergebrek meer heeft, moet u de ijzerkuur nog enkele weken doorgebruiken om de ijzerreserves in het bloed weer aan te vullen. De dosering wordt dan gehalveerd.


Vergeten

Het is belangrijk dat u dit medicijn gebruikt zoals de arts heeft voorgeschreven. Bent u het medicijn vergeten in te nemen?

 • Als u dit medicijn 2 keer per week gebruikt:
  • Duurt het langer dan 48 uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
  • Duurt het korter dan 48 uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel 1 keer per twee dagen gebruikt:
  • duurt het nog meer dan 24 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
  • Duurt het korter dan 24 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel 1 keer per dag gebruikt:
  • duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
  • Duurt het korter dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel 2 keer per dag gebruikt:
  • duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
  • Duurt het korter dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel 3 keer per dag gebruikt:
  • duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
  • Duurt het korter dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

 


Verboden

autorijden en alcohol drinken?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

alles eten en drinken?

 • Neem ferrofumaraat NIET in met melk of melkproducten, zoals kaas of yoghurt. Omdat de kalk in melk de opname van ijzer vermindert. Neem daarom ferrofumaraat minimaal 2 uur vóór of 4 uur na de melk of melkproducten.
 • Neem de tabletten ook NIET in met koffie of thee. Neem daarom eerst ferrofumaraat en wacht daarna minimaal een half uur voor u koffie of thee drinkt.

 


Wisselwerking

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

De volgende middelen verminderen de opname van het ijzer in ferrofumaraat in het lichaam bij gelijktijdig innemen. Neem de volgende middelen daarom niet tegelijkertijd met ferrofumaraat. Vraag de apotheek eventueel om een innameschema.

 • Maagzuurbinders en andere medicijnen met calcium (kalk), magnesium of aluminium. Dit zijn Antagel, Rennies, Regla PH en vele andere medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Deze medicijnen verminderen de opname van ijzer in het lichaam. Indien deze medicijnen echt nodig zijn: neem het ijzerpreparaat minimaal twee uur voor of vier uur na deze medicijnen in.
 • Lanthaancarbonaat, een middel dat wordt toegepast bij nierdialysepatiënten. Dit middel vermindert de opname van ijzer in het lichaam. Neem het ijzerpreparaat minimaal twee uur voor lanthaancarbonaat. Het beste kunt u het ijzerpreparaat een uur voor het eten nemen en lanthaancarbonaat een uur erna.

Ferrofumaraat vermindert de opname in het lichaam van de volgende middelen bij gelijktijdig innemen. De werking van deze middelen neemt dan af. Neem de volgende middelen daarom niet tegelijkertijd met ferrofumaraat. Vraag de apotheek eventueel om een innameschema.

 • Antibiotica van het chinolon-type: ciprofloxacine, levofloxacine, moxifloxacine, norfloxacine en ofloxacine. Bij voorkeur stopt u tijdens de antibioticumkuur een paar dagen met het innemen van ijzer. Overleg hierover met uw arts. Als het niet mogelijk is een paar dagen te stoppen, dan moet u ervoor zorgen dat u eerst het antibioticum inneemt en minstens twee uur later het ijzerpreparaat. Als u het ijzer op een nuchtere maag inneemt mag u vervolgens pas een half uur later de eventuele volgende dosis van het antibioticum slikken. Als u het ijzer bij de maaltijd inneemt mag dat pas na twee uur.
 • De antibiotica van het tetracycline-type tetracycline, minocycline en demeclocycline. Neem het antibioticum minstens 2 uur voor of 4 uur na het ijzerpreparaat.
 • Het antibioticum doxycycline mag u helemaal niet combineren met een ijzerpreparaat. Het wordt onwerkzaam door het ijzer. Overleg met uw arts of u tijdelijk met het ijzer kunt stoppen of dat een ander antibioticum mogelijk is.
 • Middelen tegen botontkalking: alendroninezuur, clodroninezuur, etidroninezuur en risedroninezuur. Neem het ijzerpreparaat minstens 2 uur na deze middelen in.
 • Schildklierhormonen: levothyroxine en liothyronine. Neem het ijzerpreparaat minimaal twee uur na deze middelen in. Neemt u het schildklierhormoon bijvoorbeeld 's ochtends om half acht in, dan kunt u het ijzerpreparaat om half tien of later gebruiken.
 • Het reumamiddel penicillamine, het parkinson-middel levodopa, het middel tegen hoge bloeddruk methyldopa en het middel tegen de ziekte van Wilson triëntine. Neem het ijzerpreparaat minstens 2 uur na deze middelen in.
 • Het medicijn bij bloedingsstoornissen eltrombopag. Neem het ijzerpreparaat minstens 4 uur vóór of 2 uur na eltrombopag.
 • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.


Stoppen

Ja, u kunt zonder problemen in één keer stoppen.


Handelsinformatie

Ja, u heeft een recept nodig.

Ferrofumaraat is sinds 1960 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten en drank als het merkloze Ferrofumaraat.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.