ferrofumaraat

Introductie

Ferrofumaraat is een vorm van ijzer die het lichaam makkelijk kan opnemen.

Artsen schrijven ferrofumaraat voor bij bloedarmoede.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Ferrofumaraat is een vorm van ijzer die het lichaam makkelijk kan opnemen. Het is nodig voor de rode bloedcellen.
 • Bij bloedarmoede door ijzertekort, bijvoorbeeld door bloedverlies of door zwangerschap. U bent dan erg moe en ziet bleek.
 • Het duurt enkele weken tot maanden voor een ijzertekort is opgeheven.
 • Neem ferrofumaraat bij voorkeur in op een lege maag. Dit is tot een half uur voor of minstens 1 uur na het eten. Combineer in elk geval niet met melk of melkproducten. Zo komt het ijzer het best in het bloed.
 • Als u veel last heeft van uw maag na inname, kunt u ferrofumaraat wel beter vlak na de maaltijd innemen. Dan heeft u er minder last van.
 • Verstopping kan voorkomen. Overleg dan met uw apotheker of arts. Verder kan uw ontlasting een zwarte kleur krijgen. Dat is onschuldig.
 • Uw tanden kunnen verkleuren. U voorkomt dat als u de tabletten in hun geheel doorslikt of de drank opzuigt via een rietje.
 • Er zijn veel wisselwerkingen met andere middelen. Vraag uw apotheker of u het veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook die u zonder recept heeft gekocht.


Werking

Bloedarmoede

Bij bloedarmoede kunnen de rode bloedcellen niet voldoende zuurstof door het lichaam transporteren. Hierdoor ziet u bleek en bent u voortdurend vermoeid. Bloedarmoede kan door ijzergebrek ontstaan, omdat ijzer nodig is om de rode bloedcellen zuurstof te laten opnemen. Bloedarmoede kan vele oorzaken hebben, bijvoorbeeld bloedverlies na operaties of bij heftige menstruaties.

Bloedarmoede komt soms ook voor tijdens de zwangerschap. De belangrijkste oorzaak hiervan is ijzergebrek en (minder vaak) een tekort aan foliumzuur. Tijdens de zwangerschap wordt regelmatig gecontroleerd of er bij u sprake is van bloedarmoede.

Behandeling
Belangrijke bronnen voor ijzer zijn vlees en vleeswaren, brood en graanproducten, aardappelen en groente. Mocht dit voor u onvoldoende ijzer opleveren, dan kan de arts een ijzerpreparaat, zoals ferrofumaraat voorschrijven. Het duurt enkele weken tot maanden van totdat een ijzertekort is aangevuld.

Lees meer over bloedarmoede


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals obstipatie. Zeer zelden maagpijn, misselijkheid, diarree, verminderde eetlust en verstopping. Als u hier erg veel last van heeft, kunt u dit middel vlak na het eten innemen.
 • De ontlasting kan zwart verkleuren. Dit is een onschuldig verschijnsel.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Dit middel kan de huid gevoeliger maken voor UV-licht (zon, zonnebank, UV-lamp). Blootstelling aan zonlicht, zelfs voor korte perioden, kan huiduitslag, jeuk, roodheid en andere verkleuring van de huid of ernstige verbranding door de zon geven. Begint u net met dit geneesmiddel? Blijf dan uit direct zonlicht, met name tussen 10.00 en 15.00 uur, draag beschermende kleding, waaronder hoed en zonnebril, smeer een zonnebrandmiddel op een met sun-block van minimaal factor 15, gebruik lippenbalsem met minstens factor 15, ga niet onder de zonnebank. Als u een ernstige reactie op de zon krijgt, staak dan meteen het gebruik en neem contact op met uw arts. U moet dan zo snel mogelijk overstappen op een ander middel.
 • Verkleuring van tanden. U kunt deze verkleuring voorkomen door de tabletten in geheel door te slikken, zonder te kauwen. De drank moet u met een rietje tot achter uw tanden innemen.
 • Huiduitslag, netelroos, roodheid van de huid en jeuk. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.

Jonge kinderen zijn erg gevoelig voor ijzervergiftiging. Berg dit middel altijd zo op, dat zij er niet bij kunnen.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?
Neem de tabletten in met water. Dus niet met melk of melkproducten, omdat de kalk in melk de opname van ijzer vermindert. Slik de tablet in zijn geheel door, zonder te kauwen.

Wanneer?
Veel voedingsmiddelen verminderen de opname van ijzer in het lichaam. Neem dit middel daarom bij voorkeur in op een lege maag. De opname in het lichaam verloopt dan het beste. Dit is een half uur voor, of minstens een uur na, een maaltijd.

Bij sommige mensen veroorzaakt dit middel echter maagklachten. Als u daar last van krijgt, kunt u het eventueel wel met wat voedsel innemen.

Hoe lang?
Een ijzerkuur duurt meestal enkele weken tot maanden. Hoe lang u het precies moet gebruiken bepaalt uw arts, eventueel aan de hand van bloedcontroles.

Zwangerschap
Krijgt u een ijzerkuur voorgeschreven voor bloedarmoede tijdens de zwangerschap? Dan moet u deze meestal minimaal 4 weken blijven gebruiken. Daarna wordt uw bloed weer gecontroleerd. Wanneer uit de bloedcontrole blijkt dat u geen ijzergebrek meer heeft, moet u de ijzerkuur nog enkele weken doorgebruiken om de ijzerreserves in het bloed weer aan te vullen. De dosering wordt dan gehalveerd.


Vergeten

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis zijn vergeten.

 • Als u dit middel 1 keer per twee dagen gebruikt: duurt het nog meer dan 24 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het minder dan 24 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.


Verboden

autorijden en alcohol drinken?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

alles eten?
Gebruik tegelijk met dit middel geen melkproducten, zoals melk, kaas of yoghurt. De kalk in deze producten vermindert de opname van het ijzer in belangrijke mate.


Wisselwerking

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

De volgende middelen verminderen de opname van het ijzer in ferrofumaraat in het lichaam bij gelijktijdig innemen. Neem de volgende middelen daarom niet tegelijkertijd met ferrofumaraat. Vraag de apotheek eventueel om een innameschema.

 • Maagzuurbinders. Dit zijn meestal zonder recept verkrijgbare medicijnen, met bijvoorbeeld algeldraat, calciumcarbonaat of magnesiumhydroxide als werkzame stof. Deze medicijnen verminderen de opname van ijzer in het lichaam. Overleg hierover met uw arts. Mogelijk kunt u tijdelijk stoppen met de maagzuurbinder. Of misschien is een ander medicijn geschikter voor u. U kunt ook het ijzerpreparaat minimaal twee uur voor de maagzuurbinder of vier uur na de maagzuurbinder nemen. U kunt dan het beste het ijzerpreparaat een uur voor het eten nemen en de maagzuurbinder een uur erna.
 • Lanthaancarbonaat, een middel dat wordt toegepast bij nierdialysepatiënten. Dit middel vermindert de opname van ijzer in het lichaam. Neem het ijzerpreparaat minimaal twee uur voor lanthaancarbonaat. Het beste kunt u het ijzerpreparaat een uur voor het eten nemen en lanthaancarbonaat een uur erna.

Ferrofumaraat vermindert de opname in het lichaam van de volgende middelen bij gelijktijdig innemen. De werking van deze middelen neemt dan af. Neem de volgende middelen daarom niet tegelijkertijd met ferrofumaraat. Vraag de apotheek eventueel om een innameschema.

 • Antibiotica van het chinolon-type: ciprofloxacine, levofloxacine, moxifloxacine, norfloxacine en ofloxacine. Bij voorkeur stopt u tijdens de antibioticumkuur een paar dagen met het innemen van ijzer. Overleg hierover met uw arts. Als het niet mogelijk is een paar dagen te stoppen, dan moet u ervoor zorgen dat u eerst het antibioticum inneemt en minstens twee uur later het ijzerpreparaat. Als u het ijzer op een nuchtere maag inneemt mag u vervolgens pas een half uur later de eventuele volgende dosis van het antibioticum slikken. Als u het ijzer bij de maaltijd inneemt mag dat pas na twee uur.
 • De antibiotica van het tetracycline-type tetracycline, minocycline en demeclocycline. Neem het antibioticum minstens 2 uur voor of 4 uur na het ijzerpreparaat.
 • Het antibioticum doxycycline mag u helemaal niet combineren met een ijzerpreparaat. Het wordt onwerkzaam door het ijzer. Overleg met uw arts of u tijdelijk met het ijzer kunt stoppen of dat een ander antibioticum mogelijk is.
 • Middelen tegen botontkalking: alendroninezuur, clodroninezuur, etidroninezuur en risedroninezuur. Neem het ijzerpreparaat minstens 2 uur na deze middelen in.
 • Schildklierhormonen: levothyroxine en liothyronine. Neem het ijzerpreparaat minimaal twee uur na deze middelen in. Neemt u het schildklierhormoon bijvoorbeeld 's ochtends om half acht in, dan kunt u het ijzerpreparaat om half tien of later gebruiken.
 • Het reumamiddel penicillamine, het parkinson-middel levodopa, het middel tegen hoge bloeddruk methyldopa en het middel tegen de ziekte van Wilson triëntine. Neem het ijzerpreparaat minstens 2 uur na deze middelen in.
 • Het medicijn bij bloedingsstoornissen eltrombopag. Neem het ijzerpreparaat minstens 4 uur vóór of 2 uur na eltrombopag.
 • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.


Stoppen

Ja, u kunt zonder problemen in één keer stoppen.


Handelsinformatie

Ferrofumaraat is sinds 1960 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten en drank als het merkloze Ferrofumaraat.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.