ferrochloride

Introductie

Ferrochloride is een vorm van ijzer die het lichaam makkelijk kan opnemen.

Artsen schrijven ferrochloride voor bij bloedarmoede.


Highlight

 • Ferrochloride is een vorm van ijzer die het lichaam makkelijk kan opnemen. Het is nodig voor de rode bloedcellen.
 • Bij bloedarmoede door ijzertekort, bijvoorbeeld door bloedverlies of door zwangerschap. U bent dan erg moe en ziet bleek.
 • Het duurt enkele weken tot maanden voor een ijzertekort is opgeheven.
 • Neem ferrochloride bij voorkeur in op een lege maag. Dit is een half uur voor of minstens 1 uur na een maaltijd. Combineer in elk geval niet met melk of melkproducten. Zo komt het ijzer het best in het bloed.
 • De drank kan de tanden verkleuren. Als u de drank opzuigt via een rietje voorkomt u dat.
 • U kunt maagpijn, diarree of verstopping krijgen of misselijk worden. Heeft u hier veel last van? Neem het middel dan vlak na het eten in. Verder kan uw ontlasting een zwarte kleur krijgen. Dit is onschuldig.
 • Er zijn veel wisselwerkingen met andere middelen. Vraag uw apotheker of u ferrochloride veilig kunt gebruiken naast uw andere medicijnen, ook die u zonder recept heeft gekocht.


Werking

Bloedarmoede

Bij bloedarmoede kunnen de rode bloedcellen niet voldoende zuurstof door het lichaam transporteren. Hierdoor ziet u bleek en bent u voortdurend vermoeid.

Bloedarmoede kan door ijzergebrek ontstaan, omdat ijzer nodig is om de rode bloedcellen zuurstof te laten opnemen.

Bloedarmoede kan vele oorzaken hebben, bijvoorbeeld bloedverlies na operaties of bij heftige menstruaties. Bloedarmoede komt soms ook voor tijdens de zwangerschap.

Behandeling
Belangrijke bronnen voor ijzer zijn vlees en vleeswaren, brood en graanproducten, aardappelen en groente. Mocht dit voor u onvoldoende ijzer opleveren, dan kan de arts een ijzerpreparaat, zoals ferrochloride voorschrijven. Het duurt zes weken tot enkele maanden van dagelijks gebruik totdat een ijzertekort is aangevuld.

Lees meer over bloedarmoede


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals maagpijn, misselijkheid, diarree en verstopping. Als u hier erg veel last van heeft, kunt u dit middel vlak na het eten innemen.
 • De ontlasting kan zwart verkleuren. Dit is een onschuldig verschijnsel.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • De tanden kunnen verkleuren. U kunt deze verkleuring voorkomen door de drank met een rietje in te nemen.
 • Huiduitslag, netelroos, roodheid van de huid en jeuk. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts

Jonge kinderen zijn erg gevoelig voor ijzervergiftiging. Berg dit middel altijd zo op dat zij er niet bij kunnen.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?
Neem de drank niet tegelijk met melk of melkproducten, omdat de kalk in melkproducten de opname van ijzer vermindert.

Wanneer?
Veel voedingsmiddelen verminderen de opname van ijzer in het lichaam. Neem dit middel daarom bij voorkeur in op een lege maag. De opname in het lichaam verloopt dan het beste. Dit is een half uur voor, of minstens een uur na, een maaltijd.

Bij sommige mensen veroorzaakt dit middel echter maagklachten. Als u daar last van krijgt, kunt u het eventueel wel met wat voedsel innemen.

Hoe lang?
Een ijzerkuur duurt meestal enkele weken tot maanden. Hoe lang u het precies moet gebruiken bepaalt uw arts, eventueel aan de hand van bloedcontroles.


Vergeten

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

 • Als u dit middel 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.


Verboden

autorijden en alcohol drinken?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

alles eten?
Gebruik tegelijk met dit middel geen melkproducten, zoals melk, kaas of yoghurt. De kalk in deze producten vermindert de opname van het ijzer in belangrijke mate.


Wisselwerking

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

De volgende middelen verminderen de opname van het ijzer in ferrochloride in het lichaam bij gelijktijdig innemen. Neem de volgende middelen daarom niet tegelijkertijd met ferrochloride. Vraag de apotheek eventueel om een innameschema.

 • Maagzuurbinders. Dit zijn meestal zonder recept verkrijgbare middelen, met bijvoorbeeld algeldraat, calciumcarbonaat of magnesiumhydroxide als werkzame stof. Deze middelen verminderen de opname van ijzer in het lichaam. Overleg hierover met uw arts. Mogelijk kunt u tijdelijk stoppen met de maagzuurbinder. Of misschien is een ander medicijn geschikter voor u. U kunt ook het ijzerpreparaat minimaal twee uur voor de maagzuurbinder of vier uur na de maagzuurbinder nemen. U kunt dan het beste het ijzerpreparaat een uur voor het eten nemen en de maagzuurbinder een uur erna.
 • Lanthaancarbonaat, een middel dat wordt toegepast bij nierdialysepatiënten. Dit middel vermindert de opname van ijzer in het lichaam. Neem het ijzerpreparaat minimaal twee uur voor lanthaancarbonaat. Het beste kunt u het ijzerpreparaat een uur voor het eten nemen en lanthaancarbonaat een uur erna.

Ferrochloride vermindert de opname in het lichaam van de volgende middelen bij gelijktijdig innemen. De werking van deze middelen neemt dan af. Neem de volgende middelen daarom niet tegelijkertijd met ferrochloride. Vraag de apotheek eventueel om een innameschema.

 • Antibiotica van het chinolon-type: ciprofloxacine, levofloxacine, moxifloxacine, norfloxacine en ofloxacine. Bij voorkeur stopt u tijdens de antibioticumkuur een paar dagen met het innemen van ijzer. Overleg hierover met uw arts. Als het niet mogelijk is een paar dagen te stoppen, dan moet u ervoor zorgen dat u eerst het antibioticum inneemt en minstens twee uur later het ijzerpreparaat. Als u het ijzer op een nuchtere maag inneemt mag u vervolgens pas een half uur later de eventuele volgende dosis van het antibioticum slikken. Als u het ijzer bij de maaltijd inneemt mag dat pas na twee uur.
 • De antibiotica van het tetracycline-type tetracycline, minocycline en demeclocycline. Neem het antibioticum minstens 2 uur voor of 4 uur na het ijzerpreparaat.
 • Het antibioticum doxycycline mag u helemaal niet combineren met een ijzerpreparaat. Het wordt onwerkzaam door het ijzer. Overleg met uw arts of u tijdelijk met het ijzer kunt stoppen of dat een ander antibioticum mogelijk is.
 • Middelen tegen botontkalking: alendroninezuur, clodroninezuur, etidroninezuur en risedroninezuur. Neem het ijzerpreparaat minstens twee uur na deze middelen in.
 • Schildklierhormonen: levothyroxine en liothyronine. Neem het ijzerpreparaat minimaal twee uur na deze middelen in. Neemt u het schildklierhormoon bijvoorbeeld 's ochtends om half acht in, dan kunt u het ijzerpreparaat om half tien of later gebruiken.
 • Het reumamiddel penicillamine, het parkinson-middel levodopa, het middel tegen hoge bloeddruk methyldopa en het middel tegen de ziekte van Wilson triëntine. Neem het ijzerpreparaat minstens 2 uur na deze middelen in.
 • Het medicijn bij bloedingsstoornissen eltrombopag. Neem het ijzerpreparaat minstens 4 uur vóór of 2 uur na eltrombopag.
 • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.


Stoppen

Ja, u kunt zonder problemen in één keer stoppen.


Handelsinformatie

Ferrochloride is al heel lang internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als drank als het merkloze Ferrochloride drank FNA.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.