Aromasin

Active ingredient: exemestaan

The text below is about the active substance exemestaan


Introductie

Exemestaan is een aromatase-remmer. Het vermindert de hoeveelheid oestrogeenhormoon in de eierstokken, vetweefsel, lever en in borstkankergezwellen.

Artsen schrijven exemestaan voor bij borstkanker, als de kanker gevoelig is voor oestrogeenhormonen.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight


Werking

Kanker

Kanker is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende aandoeningen, waarbij lichaamscellen zich ongeremd vermenigvuldigen. Het gevolg is tumoren (gezwellen) of afwijkingen in bloed en lymfebanen.

Het is een ernstige ziekte die fataal kan zijn, als men er niets aan doet. Dankzij nieuw onderzoek is tegenwoordig goede behandeling voor veel soorten kanker mogelijk. Bij snelle behandeling voorkomt u dat een kankergezwel doorgroeit in het omringende weefsel of dat het uitzaait. Bij uitzaaiingen ontstaat kanker op andere plaatsen in het lichaam.

Oorzaak
In elke cel zit DNA. DNA bevat de erfelijke eigenschappen van ons lichaam, zoals de bloedgroep en de kleur van de ogen. Door het DNA weten cellen wat ze moeten doen, bijvoorbeeld ook hoe snel ze zich moeten delen. Bij een celdeling ontstaan uit één cel twee dochtercellen, met exact hetzelfde DNA als de moedercel. Als het stukje DNA dat de celdeling bestuurt beschadigd raakt, kan de cel zich sneller gaan delen. De dochtercellen van elke cel bevatten dezelfde beschadiging in het DNA. Daardoor gaan ook deze cellen zich ongeremd delen, met kanker tot gevolg.

Hoe de beschadiging in het DNA ontstaat, is vaak onbekend. Het lijkt soms te komen door chemische stoffen zoals teer in tabaksrook, of door asbest, alcohol, te veel of te vet voedsel, straling of door een erfelijke aanleg.

Verschijnselen
Kanker is een verraderlijke ziekte. Elke kankersoort veroorzaakt weer andere klachten. In het beginstadium zijn er vaak helemaal geen verschijnselen. Pas als een kankergezwel tegen zenuwen aandrukt, is pijn te voelen.

Sommige klachten komen bij vrijwel alle kankersoorten voor, zoals erge vermoeidheid, gebrek aan eetlust en sterke vermagering (bijvoorbeeld meer dan drie kilo per maand).

Bij borstkanker kunt u een knobbeltje voelen in de borst, kan de huid indeuken of juist rood en gezwollen zijn, en kan er vocht uit de tepel komen of kan de tepel naar binnen trekken. Neem bij deze verschijnselen contact op met uw arts.

Behandeling
Operatie, bestraling, cytostatica-kuren en medicijnen die het oestrogeenhormoon in het lichaam verminderen zijn de meest voorkomende behandelingsmethoden bij borstkanker.

Bij een operatie verwijdert men de tumor in de borst. Daarna wordt nabehandeld met bestraling, cytostaticakuren of met beide. Dit is afhankelijk van de aard van de kankercellen en de kans op aanwezigheid van uitzaaiingen.

Als de kankercellen gevoelig zijn voor oestrogeenhormoon, zal de arts bovendien  een medicijn voorschrijven dat de werking van oestrogeen tegengaat, zoals tamoxifen of exemestaan. Soms schrijft de arts eerst 2 tot 3 jaar tamoxifen voor en daarna 2 tot 3 jaar exemestaan. Hierdoor is de kans op terugkeer van de tumor nog kleiner. Bij een bepaalde vorm van borstkanker schrijft de arts exemestaan voor samen met everolimus.

Ook als er sprake is van uitzaaiingen, kan de arts exemestaan voorschrijven. De groei van de tumor wordt dan geremd, waardoor uw klachten kunnen verminderen. Als de behandeling goed aanslaat, kunt u het een aantal maanden blijven gebruiken.

Werking
Bij borstkanker vermindert exemestaan de aanmaak van het vrouwelijke oestrogeenhormoon. Het remt daardoor de groei van de tumor en voorkomt dat er opnieuw borstkanker ontstaat.

Na behandeling met eerst tamoxifen en daarna exemestaan is het aantal teruggekeerde borstkankertumoren met de helft verminderd. Ook is de kans op kanker in de andere borst verminderd.

Lees meer over kanker . "


Bijwerkingen

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Overgangsklachten, zoals opvliegers, transpiratie, bloed uit de vagina, vocht of slijm uit de vagina. Ook kan het slijmvlies van de vagina droger worden, waardoor seks pijnlijk kan zijn en u meer kans heeft op infecties in de vagina.

  Overgangsklachten zijn een gevolg van de verminderde hoeveelheid oestrogeenhormoon in het lichaam. Heeft u er veel last van? Of heeft u last van bloed uit de vagina? Neem dan contact op met uw arts.

 • Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid en slapeloosheid.

 • Misselijk zijn

 • Depressief gevoel

 • Pijn en stijfheid van de gewrichten

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals braken, diarree, verstopping, verlies van eetlust en soms buikpijn.

 • Huiduitslag, jeuk en haaruitval.

 • Tintelingen of een doof gevoel in handen of voeten.

 • Botontkalking (osteoporose)

  Oestrogeenhormonen maken de botten stevig. Als de hoeveelheid oestrogeenhormoon daalt, worden de botten broos en kunt u eerder botbreuken krijgen. Om dit te voorkomen kan de arts medicijnen voorschrijven. Overleg hierover met uw arts.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Slaperigheid

 • Trombose, waarbij een bloedstolseltje een bloedvat kan afsluiten. Dat gebeurt meestal in een been, soms komt het bloedstolsel in de longen terecht. U kunt trombose herkennen aan een dikke, harde, rode en pijnlijke plek op het been, soms pijn in de kuit en een zwaar gevoel in het been, zelden aan plotseling optredende kortademigheid, soms met pijn of het ophoesten van bloed.

  Waarschuw in deze gevallen onmiddellijk een arts, of ga naar de Eerste-Hulpdienst.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk of galbulten. Heeft u hier last van? Neem dan contact op met uw arts.

  Een ernstige overgevoeligheid merkt u aan benauwdheid, flauwvallen of een opgezwollen gezicht, keel of tong. Ga dan onmiddellijk naar een arts of naar de Eerste-hulpdienst. Als u overgevoelig bent mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef dat door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
Neem dit medicijn tijdens of vlak na het eten. Het liefst in de ochtend bij het ontbijt.

Hoelang?
Meestal gebruikt u dit medicijn zolang het goed bij u werkt. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en welke andere medicijnen u gebruikt.


Vergeten

Het is belangrijk dat u dit medicijn e;le dag gebruikt. Mocht u toch een dosis vergeten:

 • U gebruikt dit medicijn 1 keer per dag: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.


Verboden

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?
Ja, dat kan. U mag autorijden, en u mag eten en drinken zoals u normaal doet.


Wisselwerking

Dit middel kan wisselwerkingen hebben met andere medicijnen.

Het medicijn waarmee de belangrijkste wisselwerking optreedt, is het volgende. In de tekst hieronder staat alleen de werkzame stof van dit medicijn, dus niet de merknaam. Of uw medicijn die werkzame stof bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

 • De vrouwelijke geslachthormonen, estriol, estradiol en geconjugeerde oestrogenen. Deze hormonen en exemestaan kunnen elkaars werking tegengaan. Overleg met uw arts.

Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Het is belangrijk dat uw arts weet welke medicijnen u nog meer gebruikt. Neem daarom uw medicatieoverzicht mee als u naar het ziekenhuis gaat. Dit is een overzicht waarop staat welke medicijnen u gebruikt, maar ook of u bijvoorbeeld allergisch bent voor bepaalde medicijnen. U kunt dit overzicht bij uw eigen apotheek opvragen. Krijgt u in het ziekenhuis nieuwe medicijnen, of verandert er iets aan uw medicijngebruik? Geef dit dan ook weer door aan uw eigen apotheek. Dan blijft uw medicatieoverzicht actueel.


Zwangerschap

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of zwanger kunt worden. Er is een grote kans dat dit medicijn aangeboren afwijkingen kan veroorzaken bij de baby.

U mag dit medicijn alleen gebruiken als niet meer menstrueert, dus in de overgang bent. Twijfelt u of u nog zwanger kunt worden, raadpleeg dan uw arts. Uw arts controleert ook of u in de overgang bent.

Borstvoeding
Dit medicijn wordt meestal alleen gebruikt door vrouwen die niet meer zwanger kunnen worden, dus geen borstvoeding geven. Geeft u toch borstvoeding? Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt. Het medicijn kan schadelijk zijn voor de baby.


Stoppen

Voor het effect is het nodig dit medicijn een aantal jaar te gebruiken. Stop dus niet met dit medicijn, maar overleg eerst met uw arts.


Handelsinformatie

Exemestaan is sinds 1999 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Aromasin en als het merkloze exemestaan.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.