estradiol om in te nemen

Introductie

Estradiol is een vrouwelijk geslachtshormoon, namelijk een oestrogeenhormoon. Het wordt voornamelijk in de eierstokken aangemaakt. Het speelt een belangrijke rol bij de vruchtbaarheidscyclus. Bovendien houden oestrogeenhormonen de botten stevig.

Artsen schrijven dit middel voor bij overgangsklachten, botontkalking, vertraagde puberteit en bepaalde vormen van kanker.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Werking

Overgangsklachten

Verschijnselen
Door een tekort aan oestrogenen kunt u overgangsklachten krijgen zoals menstruatiestoornissen, opvliegers, zweetaanvallen, slaapproblemen, prikkelbaarheid en stemmingswisselingen. Het slijmvlies van de vagina kan droger worden, waardoor het vrijen pijnlijk kan zijn en er zich makkelijker vaginale infecties kunnen voordoen.

Oorzaak
Als tussen het 40e en 55e levensjaar de activiteit van de eierstokken geleidelijk afneemt, ontstaat er een tekort aan oestrogenen in het lichaam. De menstruatie houdt geleidelijk aan op. De laatste menstruatie heet de menopauze. Na de menopauze maakt het lichaam minder oestrogenen aan dan tijdens de vruchtbare levensfase. Door dit tekort aan oestrogenen ontstaan overgangsklachten. Ook als de eierstokken operatief zijn verwijderd, ontstaan er overgangsverschijnselen.

Behandeling
Artsen schrijven dit medicijn alleen voor als de overgangsklachten u ernstig hinderen in de normale dagelijkse bezigheden.

Als u uw baarmoeder nog heeft, moet u deze tabletten combineren met progestageenhormoon. Als u geen baarmoeder meer heeft hoeft u geen progestageenhormoon te gebruiken.

Het progestageenhormoon voorkomt dat het baarmoederslijmvlies te veel gaat groeien en er mogelijk baarmoederkanker ontstaat.

Er zijn verschillende doseerschema’s:

 • Estradioltabletten aaneengesloten gebruiken en het progestageen hormoon op minstens tien, maar liever twaalf tot veertien dagen per vier weken erbij. Na de laatste dosis van progestageen hormoon ontstaat een onttrekkingsbloeding.
 • Estradioltabletten aaneengesloten gebruiken en op alle dagen progestageen hormoon erbij. Hierbij kan soms een doorbraakbloeding ontstaan op een onvoorspelbaar moment.
 • Estradioltabletten gebruiken gedurende drie tot vier weken, waarna een pauze volgt van twee tot zeven dagen. De laatste twaalf tot veertien dagen voor de pauze moet het progestageen hormoon erbij worden gebruikt. Na de laatste dosis progestageen ontstaat een op een menstruatie lijkende onttrekkingsbloeding. In dit geval, waarbij u de estradioltabletten met een aantal pauzedagen gebruikt, kunnen er juist op die dagen weer overgangsklachten ontstaan. Daarom adviseren artsen tegenwoordig om de estradioltabletten aaneengesloten te gebruiken.

Werking
Estradiol tabletten vullen de hoeveelheid oestrogenen aan. Hierdoor verminderen de overgangsklachten.

De gunstige werking bij overgangsklachten is pas na één tot twee weken merkbaar.

Lees meer over overgangsklachten

Botontkalking

Verschijnselen
Door de verminderde aanmaak van oestrogenen na de overgang kunnen de botten brozer worden. Dit heet botontkalking of osteoporose. Hierdoor kunnen sneller botbreuken of breuken in de ruggenwervels ontstaan.

U merkt zelf niet dat u botontkalking heeft. Vrouwen met een tenger postuur of vrouwen die al heel vroeg in de overgang zijn, bijvoorbeeld door de operatieve verwijdering van eierstokken, hebben er meer kans op. Als uw arts twijfelt of u botontkalking heeft, kan een botdichtheidsmeting worden uitgevoerd.

Behandeling
Artsen schrijven bij botontkalking meestal een medicijn uit de groep bisfosfonaten voor. Als deze medicijnen niet gebruikt kunnen worden kan de arts estradioltabletten voorschrijven. Verder is het belangrijk voldoende calcium en vitamine D te gebruiken, deze zijn beide ook nodig voor gezonde botten.

Calcium en vitamine D zitten in zuivelproducten, maar zijn ook als voedingssupplement verkrijgbaar.

Vrouwen die hun baarmoeder nog hebben, moeten deze tabletten combineren met progestageen hormoon. Vrouwen die geen baarmoeder meer hebben hoeven geen progestageenhormoon te gebruiken. Het progestageen hormoon voorkomt dat het baarmoederslijmvlies te veel gaat groeien en er mogelijk baarmoederkanker ontstaat. Voor de verschillende doseerschema’s zie de tekst hierboven bij 'Overgangsklachten'.

Werking
Estradioltabletten vullen de hoeveelheid oestrogenen aan en voorkomen zo dat de botten broos worden.
De werking bij botontkalking merkt u zelf niet. U loopt wel minder kans op botbreuken.

Lees meer over botontkalking

Vertraagde puberteit

De puberteit kan te laat of niet starten, bijvoorbeeld bij het syndroom van Turner. Dit is een aangeboren aandoening, waarbij onder andere de eierstokken niet zijn ontwikkeld. Normale eierstokken maken vrouwelijk oestrogeenhormoon aan, dat zorgt voor de puberteit, vrouwelijke vormen en de menstruatie. Door het gemis aan oestrogeenhormoon gebeurt dit niet.

Artsen schrijven bij een vertraagde puberteit bij meisjes vanaf 11 jaar een zeer lage dosering van een oestrogeenhormoon voor, zoals estradiol. Estradiol wordt vaak gecombineerd met een vrouwelijk progestageenhormoon, bijvoorbeeld medroxyprogesteron.

Estradiol veroorzaakt dat de puberteit op gang komt, zorgt voor vrouwelijke vormen en brengt samen met progestageenhormoon de menstruatie op gang. Meestal blijft u estradiol hiervoor gedurende uw hele leven gebruiken.

Lees meer over vertraagde puberteit

Kanker

Borstkanker
Borstkanker is gevoelig voor vrouwelijke geslachtshormonen. De kankercellen worden geremd in hun groei door een hoge dosering vrouwelijke oestrogeenhormonen, zoals estradiol.

Uitgezaaide borstkanker is lastig te opereren, daarom schrijven artsen soms estradiol voor om de groei van de kankercellen te remmen.

Estradiol wordt meestal gebruikt in combinatie met andere medicijnen. Het wordt gebruikt bij vrouwen bij wie de borstkanker is ontdekt ruim na de overgang.

Lees meer over kanker


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Misselijkheid, hoofdpijn en pijnlijke of gespannen borsten. Deze klachten horen na enige tijd vanzelf over te gaan. Zo niet, neem dan contact op met uw arts en apotheker. Het kan zijn dat u minder sterke tabletten moet gebruiken.
 • Doorbraakbloedingen ('spotting') of meer of minder vaginale afscheiding dan normaal. Deze klachten horen na enige tijd vanzelf over te gaan. Als u last blijft houden, raadpleeg dan uw arts.
 • Vasthouden van vocht (dikke enkels en voeten). U merkt dit ook aan een toename van uw lichaamsgewicht. Hierdoor kan uw bloeddruk iets stijgen. Gebruik van minder sterke tabletten kan deze bijwerking meestal voorkomen. Het is zelden zo ernstig dat u met dit medicijn moet stoppen.
 • Buikpijn, diarree en een opgeblazen gevoel
 • Stemmingsveranderingen, nervositeit, depressiviteit en minder zin in vrijen.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Migraine en duizeligheid.
 • Huidafwijkingen, zoals bruine vlekken op de huid, droge huid, acne of huidirritatie onder invloed van zonlicht. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dat aan huiduitslag, jeuk of galbulten. Dit kan zich ook uiten in 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als dit ontstaat, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit soort middelen in de toekomst dan niet meer gebruiken. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of een ander oestrogeenhormoon niet opnieuw krijgt.
 • Als u endometriose heeft, kunt u hier meer last van krijgen. Bij endometriose groeit het slijmvlies dat normaal de binnenkant van de baarmoeder bekleedt op plaatsen buiten de baarmoeder. Neem contact op met uw arts als u meer of langduriger endometrioseklachten heeft, zoals buikpijn en menstruatiepijn. Mogelijk kan uw arts een ander middel toevoegen.
 • Trombose, waarbij een bloedstolseltje een bloedvat kan afsluiten. Dat gebeurt meestal in een been, soms komt het bloedstolsel in de longen terecht. U kunt trombose herkennen aan een dikke, harde, rode en pijnlijke plek op het been, soms aan pijn in de kuit en een zwaar gevoel in het been, zelden aan plotseling optredende kortademigheid, soms met pijn of het ophoesten van bloed. Waarschuw in deze gevallen onmiddellijk een arts of ga meteen naar de Eerste-Hulpdienst.
 • Beroerte (herseninfarct). Heeft u eerder een beroerte gehad? U heeft dan meer kans op trombose of het opnieuw krijgen van een beroerte. Overleg met uw arts of u dit medicijn mag gebruiken.
 • Verhoging van een bepaald soort vetten, triglyceriden, in het bloed. Als u al een te hoog vetgehalte in uw bloed heeft, zal uw arts u daar extra op controleren. Indien mogelijk, zal uw arts eventueel de dosering aanpassen of een ander medicijn of andere toedieningsvorm (bijvoorbeeld een pleister) aan u voorschrijven.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen), bij gebruik langer dan een half tot één jaar
De kans op onderstaande bijwerkingen is groter naarmate u dit medicijn langer gebruikt. Daarom is het belangrijk elk half jaar met uw arts te overleggen of het gebruik van dit medicijn nog nodig is. Als u stopt met het medicijn, daalt de kans op deze bijwerkingen weer.

 • Borstkanker. Hoewel de kans klein is, is de kans ongeveer twee keer hoger dan bij vrouwen die geen hormonen gebruiken. Bij vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad, kan de tumor groeien of terugkomen door het gebruik van dit middel. U kunt dit middel daarom beter niet gebruiken. Overleg met uw arts over een mogelijk alternatief. Indien dit er niet is, kunt u bij sommige vormen van borstkanker, wanneer is aangetoond dat de tumor ongevoelig is voor hormonen, dit middel wel gebruiken.
 • Baarmoederkanker, als deze tabletten zonder progestageenhormoon erbij worden gebruikt. Bij combinatie met progestageenhormoon is de kans op baarmoederkanker juist lager dan bij vrouwen die geen hormonen gebruiken. Bij vrouwen die baarmoederkanker hebben of hebben gehad, kan de tumor groeien of terugkomen door het gebruik van dit middel. U kunt dit middel daarom beter niet gebruiken. Overleg met uw arts over een mogelijk alternatief. Indien dit er niet is, kunt u in sommige gevallen dit middel wel gebruiken, in combinatie met een progestageenhormoon.
 • Leveraandoeningen en galstenen. De galstenen zelf zijn vaak pijnloos, een enkele keer ontstaat er een galblaaskoliek. U merkt dit aan hevige pijnaanvallen in de bovenbuik. Waarschuw dan een arts. Een leveraandoening merkt u aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw dan een arts.
 • Dementie bij vrouwen ouder dan 65 jaar.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u een vast tijdstip kiezen, bijvoorbeeld 's ochtends bij het ontbijt, dan vergeet u minder snel een dosis.

 • Overgangsklachten, botontkalking: gebruik de tabletten volgens het door uw arts voorgeschreven doseerschema. Zie ook de rubriek Werking en toepassingen onder 'Overgangsklachten'.
 • Starten van de puberteit: meestal start de arts met dit middel vanaf de leeftijd van ongeveer 12 jaar.

Hoe lang?

 • Overgangsklachten: gebruik dit medicijn bij voorkeur niet langer dan een of 2 jaar. Probeer na een half jaar te stoppen om na te gaan of uw klachten over zijn. Als de klachten terugkeren, kunt u in overleg met uw arts de behandeling weer voortzetten.
 • Botontkalking: gebruik dit medicijn bij voorkeur niet langer dan 1 of 2 jaar. In verband met het verhoogde risico op borst- en baarmoederkanker zijn medicijnen van het bisfosfonaat-type meer geschikt voor toepassing langer dan 1 tot 2 jaar.
 • Starten van de puberteit: meestal gebruikt u dit medicijn gedurende uw hele leven.


Vergeten

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

U gebruikt dit medicijn 1 keer per dag: duurt het nog meer dan 12 uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in.
Duurt het nog minder dan 12 uur? Sla de vergeten tablet dan over.


Verboden

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Dit middel kan wisselwerkingen hebben met andere medicijnen.

Het medicijn waarmee de belangrijkste wisselwerking optreedt, is het volgende. In de tekst hieronder staat alleen de werkzame stof van dit medicijn, dus niet de merknaam. Of uw medicijn die werkzame stof bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

 • Tamoxifen en fulvestrant (anti-oestrogenen) en anastrozol, exemestaan en letrozol (aromatase-remmers) die gebruikt worden bij bepaalde vormen van borstkanker. Deze middelen en estradiol kunnen elkaars werking tegengaan. Overleg met uw arts.

Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn NIET tijdens de zwangerschap of als u binnenkort zwanger wilt worden. Als u dit middel gebruikt en u raakt zwanger of denkt erover om zwanger te worden, overleg dan met uw arts.

Deze tabletten zijn niet geschikt als anticonceptiepil. De anticonceptiepil bevat een zwaarder hormoon. Als u niet zeker weet of u nog zwanger kunt worden, moet u extra maatregelen nemen, bijvoorbeeld door ook condooms te gebruiken. Mogelijk is een gewone anticonceptiepil geschikter voor u. Raadpleeg daarover uw arts.

Als uw laatste menstruatie meer dan een jaar geleden was, zijn extra maatregelen waarschijnlijk niet meer nodig.

Borstvoeding
Dit medicijn komt in de moedermelk terecht. De hoeveelheid is echter uiterst gering en schadelijke effecten voor de zuigeling zijn er waarschijnlijk niet. Een groter probleem is echter dat het oestrogeenhormoon de borstvoeding laat teruglopen. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts.


Stoppen

Gebruikt u dit middel voor het starten van de puberteit? U heeft dit medicijn meestal gedurende uw hele leven nodig. Stop alleen in overleg met uw arts.

Gebruikt u dit middel voor de overige toepassingen? U kunt met dit medicijn stoppen wanneer u wilt. Als u stopt, kunnen de klachten terugkeren. In dat geval kunt u in overleg met uw arts de behandeling weer een half jaar voortzetten.


Handelsinformatie

Estradiol is sinds 1928 internationaal op de markt. Tabletten met estradiol zijn op recept verkrijgbaar onder de merknamen Cetura, Estrofem, Progynova en Zumenon en en als het merkloze Estradiol.

Estradiol tabletten worden ook gebruikt in combinatie met andere werkzame stoffen, namelijk gecombineerd met

 • drospirenon onder de merknaam Angeliq
 • dydrogesteron onder de merknaam Femoston
 • norethisteron onder de merknamen Activelle, Kliogest, Trisequens
 • diënogest onder de merknaam Qlaira
 • nomegestrol onder de merknaam Zoely

Estradiol is ook verkrijgbaar in pleisters (estradiol pleisters), implantatietablet onder de huid (Meno-implant), vaginaal tablet (Vagifem) en neusspray (Aerodiol). Deze tekst gaat uitsluitend over de tabletten met alleen estradiol.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.