ergotamine met coffeïne

Introductie

Ergotamine vernauwt in de hersenen de bloedvaten die bij migraine zijn verwijd. Hoe ergotamine werkt bij clusterhoofdpijn is niet bekend. Coffeïne verbetert de opname van ergotamine in het lichaam.

Artsen schrijven deze combinatie voor bij migraine en clusterhoofdpijn.


Instructiefilmpje

Film 1 - Zetpil en klysma


Highlight


Werking

Migraine

Verschijnselen
Bij migraine heeft u aanvallen van bonzende hoofdpijn, meestal aan één kant van het hoofd. Ook bent u vaak misselijk en overgevoelig voor licht en geluid.
Tien tot vijftien van de honderd migrainepatiënten zien zo'n half uur voor de aanval vreemde sterretjespatronen of zwarte vlekken. Dit worden de zogenaamde auraverschijnselen genoemd.

Ongeveer een kwart van de migrainepatiënten voelt de aanval enkele uren tot dagen vooraf aankomen. Men heeft dan stemmingsveranderingen, zoals prikkelbaarheid of een depressief gevoel, een verandering van eetlust, zoals trek in zoetigheid of moet vaker geeuwen.

Een migraineaanval duurt meestal tussen de 4 en 16 uur, maar soms ook langer dan 24 uur. Het aantal aanvallen kan sterk variëren en treedt gemiddeld één tot vier keer per maand op. Het komt vaker voor bij vrouwen en kan een familiekwaal zijn.

Oorzaak
De oorzaak van migraine is niet bekend, waarschijnlijk gaat het om een combinatie van factoren. Wel weet men dat tijdens een migraineaanval bloedvaten in de hersenen korte tijd vernauwd en daarna sterk verwijd zijn. Mogelijk speelt de natuurlijk voorkomende stof serotonine een rol bij het ontstaan van migraine.

Behandeling
De veiligste behandeling van een migraineaanval is de combinatie van de pijnstiller paracetamol met een medicijn tegen misselijkheid, zoals domperidon of metoclopramide. Ook kunt u andere pijnstillers gebruiken, zoals diclofenac, ibuprofen, naproxen of acetylsalicylzuur.

Als deze medicijnen onvoldoende werken schrijft uw arts een triptan-antimigrainemiddel voor, zoals sumatriptan. Soms schrijft uw arts ergotamine voor. Ergotamine wordt vooral gebruikt als de aanval na gebruik van een triptan-antimigrainemiddel snel terugkomt.

Als u vaak migraine heeft, bijvoorbeeld meer dan twee aanvallen per maand, dan kunt u medicijnen gebruiken om de aanvallen te voorkomen. Eerste-keuzemiddelen zijn dan bètablokkers, zoals propranolol.

Werking
Ergotamine vernauwt in de hersenen de bloedvaten die tijdens een migraineaanval verwijd zijn. Uw klachten nemen geleidelijk af en de aanval duurt minder lang.

Ergotamine werkt alleen als u het meteen aan het begin van de migraineaanval gebruikt. U kunt het dus niet gebruiken om aanvallen te voorkomen.

Effect
Ergotamine begint na een half tot één uur te werken. Het effect houdt meer dan een dag aan.

Lees meer over migraine . "

Clusterhoofdpijn

Verschijnselen
Clusterhoofdpijn is een hevige, borende pijn aan één kant van het hoofd rondom of achter het oog. De hoofdpijnaanval begint plotseling zonder voorafgaande verschijnselen. De pijn gaat samen met een tranend rood oog en zwelling van het neusslijmvlies, loopneus en hevig zweten van het voorhoofd aan de aangedane zijde.

De aanval duurt vijftien minuten tot drie uur en kan één tot acht keer per dag optreden. De aanvallen komen vrijwel altijd in clusters van weken tot maanden voor en treden doorgaans 's nachts op. Een klein aantal patiënten krijgt een chronische vorm van clusterhoofdpijn. Hierbij is de hoofdpijn vrijwel continu aanwezig. Clusterhoofdpijn komt vaker voor bij mannen.

Behandeling
Bij clusterhoofdpijn worden altijd medicijnen gebruikt om aanvallen te voorkomen. Verapamil is dan het middel van eerste keus. Ergotamine wordt een heel enkele keer gebuikt als andere medicijnen onvoldoende effect hebben.

Werking
Hoe ergotamine werkt bij clusterhoofdpijn is niet bekend. Het effect van ergotamine is meestal gering.

Lees meer over clusterhoofdpijn . "


Bijwerkingen

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Misselijkheid en braken

 • Slaapproblemen door de coffeïne die in dit product is verwerkt

  De hoeveelheid staat gelijk aan ongeveer twee koppen koffie.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Diarree en buikpijn

 • Zwakte in de benen

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Een porfyrieaanval bij mensen met acute porfyrie. Dit is een stofwisselingsziekte met aanvallen van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen.

  Dit medicijn kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheker door dat u acute porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of andere uitlokkende medicijnen niet krijgt.

 • Verhoogde bloeddruk. 

 • Mensen met angina pectoris (hartkramp) kunnen extra gevoelig zijn voor het vaatvernauwende effect van dit medicijn.

  Overleg met uw arts.

 • Hartaandoeningen, zoals meer kans op een hartaanval. De kans hierop is groter bij mensen die al eerder een hartaanval hebben gehad. Waarschuw uw arts, als u plotseling pijn op de borst krijgt.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Gebruik dit medicijn dan niet meer. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts.

  In beide gevallen mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Bij veelvuldig gebruik

 • Bij vaker achter elkaar meerdere keren per week gebruik: minder goed en minder lang effect van ergotamine. Hierdoor kunt u de neiging hebben het juist meer te gebruiken, waardoor de bijwerkingen verder toenemen. Uiteindelijk kunnen tenen en vingers slecht doorbloed raken

  Dit heeft de volgende verschijnselen:

  • tintelende of gevoelloze tenen en vingers
  • koude handen en voeten
  • spierpijn en zwaktegevoel in armen en benen
  • stijve armen, benen, nek en schouder
   Als deze bijwerkingen te lang voortduren kunnen de vingers en tenen afsterven. Neem daarom altijd contact op met uw arts als u deze bijwerkingen bemerkt.
 • Bij vaker achter elkaar meerdere keren per week gebruik: als u aan de ziekte van Raynaud lijdt, kunt u meer last krijgen van deze aandoening.

  U kunt dit medicijn beter niet gebruiken. Vraag uw arts om advies.

 • Bij gebruik meerdere maanden elke week of vaak meermalen per week: hoofdpijn die op migraine lijkt.

  Sommige mensen nemen hiertegen weer ergotamine, waardoor deze hoofdpijn opnieuw ontstaat. Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan waarbij u steeds weer ergotamine nodig heeft. Gebruik ergotamine bij migraine daarom nooit vaker dan eenmaal per week.

 • Bij gebruik meerdere maanden elke week of vaak meermalen per week: irritatie aan de anus door gebruik van de zetpillen. Hierdoor kunnen uiteindelijk zweertjes ontstaan.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Zetpil: verwijder de folie of het plastic rond de zetpil en breng de zetpil in de anus. U kunt de zetpil met wat water bevochtigen zodat deze beter glijdt.

Wanneer?

Migraine
Gebruik dit medicijn zodra u de eerste verschijnselen van een aanval opmerkt. Als de aanval al enkele uren aan de gang is heeft ergotamine geen effect meer.

Doordat u dit medicijn al bij de eerste verschijnselen moet gebruiken, bestaat de kans dat u het te vaak gebruikt. Bijvoorbeeld ook als uw vermoeden onjuist is dat er een migraineaanval opkomt. Voorkom onnodig gebruik door de voortekenen van een aanval goed te leren herkennen.

Een enkele keer adviseert de arts om een tweede dosis te nemen als het medicijn na een uur nog onvoldoende effect heeft.

Clusterhoofdpijn
Gebruik dit medicijn voor het slapengaan.

Hoe lang?

Migraine
Gebruik dit medicijn alleen om de klachten tijdens een aanval van migraine te verminderen. Zodra de aanval voorbij is, heeft u het niet meer nodig, totdat de volgende aanval opkomt.

Beperk het gebruik van dit medicijn. Als u er te veel van gebruikt, kan namelijk een nieuwe vorm van hoofdpijn ontstaan. Als algemene richtlijn geldt: niet meer dan 4 mg ergotamine bij een aanval en niet meer dan één keer per week.

Clusterhoofdpijn
Uw arts geeft aan hoe lang u dit medicijn mag gebruiken. Bij langdurig gebruik kunt u last krijgen van bijwerkingen. Daarom mag u dit medicijn meestal niet langer dan enkele maanden achter elkaar gebruiken.


Vergeten

Migraine
Neem het dan zo snel mogelijk, maar bedenk dat dit medicijn alleen aan het begin van een hoofdpijnaanval werkt. Enkele uren later heeft het geen effect meer.

Clusterhoofdpijn
Duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.


Verboden

autorijden?
U kunt door de hoofdpijnaanval zwak en duizelig zijn. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft.

alcohol drinken?
Drink liever geen alcohol als u net een aanval van migraine of clusterhoofdpijn heeft gehad. Alcohol kan een nieuwe aanval uitlokken.

Als u een aanval van migraine of clusterhoofdpijn heeft gehad nadat u alcohol heeft gebruikt, kunt u dit medicijn wel gebruiken.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • De antibiotica claritromycine en erytromicine en de antischimmelmiddelen itraconazol, ketoconazol en voriconazol. Deze medicijnen kunnen de bijwerkingen van ergotamine versterken. Raadpleeg uw arts of apotheker als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
 • Andere medicijnen tegen migraine, namelijk met almotriptan, eletriptan, naratriptan, rizatriptan, sumatriptan, zolmitriptan en methysergide. Als u deze medicijnen tegelijk met ergotamine gebruikt heeft u mogelijk meer kans op bijwerkingen, omdat deze medicijnen ook de bloedvaten vernauwen.
  • De antimigrainemiddelen van het triptan-type met almotriptan, rizatriptan, sumatriptan en zolmitriptan.
   Heeft u het triptan-antimigrainemiddel gebruikt en wilt u nu ergotamine gebruiken? Wacht hier ten minste 6 uur mee. Heeft u ergotamine gebruikt en wilt u nu het triptan-antimigrainemiddel gebruiken? Wacht hier ten minste 24 uur mee.
  • De antimigrainemiddelen van het triptan-type met eletriptan, frovatriptan en naratriptan. Gebruik deze medicijnen niet tegelijkertijd: houd 24 uur tussen inname van beide geneesmiddelen.
 • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Het kan schadelijk zijn voor de baby en de weeën kunnen te vroeg beginnen. Meld het uw arts of apotheker zodra u zwanger bent of dit binnenkort wil worden. Zo mogelijk kunt u tijdelijk overstappen op een ander veilig medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Dit medicijn komt in de moedermelk en kan dan bijwerkingen bij het kind veroorzaken, zoals braken en diarree. Misschien kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.


Stoppen

Gebruik u dit medicijn voor migraine? Gebruik het dan alleen bij een aanval.

Gebruikt u het wel voortdurend, bijvoorbeeld om aanvallen van clusterhoofdpijn te voorkomen of bij migraine gedurende meerdere maanden elke week twee keer of vaker? U kunt in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen, maar het is mogelijk dat u daarna korte tijd meer last krijgt van hoofdpijn. Vraag eventueel uw arts of apotheker u te begeleiden bij het stoppen.

Is er bij u sprake van hoofdpijn die juist ontstaat door dit medicijn? Stop dan alleen in overleg met uw arts. U moet in een keer stoppen, maar u heeft veel kans op vervelende ontwenningsverschijnselen.


Handelsinformatie

Ergotamine is sinds 1921 internationaal op de markt. De combinatie met coffeïne is op recept verkrijgbaar als het merkloze Ergocoffeïne zetpillen FNA.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.