U heeft nog geen producten in uw winkelmand

Terug naar medicijninformatie

enalaprilmaleaat

Werkzame stof: enalapril

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof enalapril

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Kriebelhoest

  De hoest kan heel hardnekkig zijn en niet verminderen als u de gebruikelijke middelen tegen kriebelhoest gebruikt. Als bij u deze bijwerking niet overgaat, ga dan naar uw arts. Mogelijk kan uw arts een ander medicijn voorschrijven dat deze bijwerking niet heeft.

 • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel

  Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk, binnen enkele dagen tot weken. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Neem dit middel de eerste paar keer 's avonds in op de rand van uw bed, zodat u bij duizeligheid kunt gaan liggen. Raadpleeg uw arts als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid.

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn of diarree

  Meestal helpt het als u dit medicijn met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

 • Zwak gevoel

  Als u hier last van blijft houden, raadpleeg dan uw arts.

 • Wazig zien

  Meestal gaat dit na enige dagen tot weken over. Blijft u er last van houden? Raadpleeg dan uw arts.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn en vermoeidheid

 • Smaakveranderingen en een droge mond. Zeer zelden zweertjes in de mond (aften), ontsteking van de tong.

   Door de droge mond kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren.

 • Teveel aan kalium, een bepaalde stof in het bloed. U merkt dit meestal zelf niet op. Een enkele keer kunt u hierdoor last krijgen van lusteloosheid en hartritmestoornissen. Een te hoog kaliumgehalte kan met name ontstaan als uw nieren minder goed werken of als u hartfalen heeft.

  Uw arts zal het kaliumgehalte regelmatig controleren.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U kunt dit merken aan huiduitslag, galbulten of 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als dit ontstaat, moet u onmiddellijk een arts raadplegen of naar de Eerste-hulpdienst gaan.

  U mag dit soort middelen in de toekomst dan niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor enalapril. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of een andere ACE-remmer niet opnieuw krijgt.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Spierkramp, oorsuizen, haaruitval en blozen

 • Slaperigheid of juist slapeloosheid, zenuwachtigheid, draaiduizeligheid en verwardheid

 • Impotentie

  Dit komt door de lagere bloeddruk. Als u last heeft van deze bijwerking, vraag dan advies aan uw arts. Mogelijk moet de dosering aangepast worden of is een ander medicijn geschikter voor u.

 • Ernstige huidaandoening met blaren op de huid of een vurige rode huid

  Waarschuw dan een arts.

 • Griepachtige verschijnselen met loopneus, keelpijn, heesheid, kortademigheid, zweten en longontsteking. Waarschuw bij ernstige benauwdheid een arts.

 • Een verminderde nierwerking na gebruik gedurende meerdere maanden

  Meestal merkt u dit niet zelf op, maar via bloedonderzoek kan dit worden opgemerkt. Uw arts zal de nierfunctie regelmatig controleren.

 • Ontsteking van de alvleesklier of van de lever en bloedafwijkingen. Bij plotselinge hevige pijn in bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel, moet u direct een arts waarschuwen.

 • Als u diabetes mellitus heeft: u kunt eerder een te laag bloedglucosegehalte (hypo) krijgen door dit medicijn. Controleer daarom vaker uw bloedglucosegehalte.

 • Als u de huidziekte psoriasis heeft: de klachten kunnen verergeren

  Als u dit merkt, neem dan contact op met uw arts.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Copyright © 2021 Service Apotheek Beheer. Alle rechten voorbehouden.
IDeal Visa Mastercard
TOP