edoxaban

Introductie

Edoxaban is een antistollingsmedicijn.

Artsen schrijven het voor bij trombose en om trombose of een beroerte te voorkomen bij bepaalde hartritmestoornissen.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Edoxaban zorgt ervoor dat bloed minder makkelijk samenklontert (antistollingsmedicijn).

 • U gebruikt edoxaban bij trombose (bloedpropje in een bloedvat) of bij de hartritmestoornis atriumfibrilleren (boezemfibrilleren).

 • Bij trombose gebruikt u dit medicijn minstens 3 maanden.

 • Bij hartritmestoornissen gebruikt u dit medicijn levenslang.

 • Slik de tablet door met een half glas water.

 • Het is belangrijk dat u edoxaban elke dag gebruikt. Op die manier verkleint u de kans op trombose, een beroerte of longembolie.

 • Bloedingen kunnen voorkomen. U krijgt dan sneller blauwe plekken of andere bloedingen. Krijgt u grote blauwe plekken, bloed in uw ontlasting of urine of ineens zware hoofdpijn? Waarschuw direct uw arts.

 • Wees voorzichtig met alcohol drinken. Door alcohol duurt het langer voordat uw bloed stolt. Samen met de bloedverdunner duurt het nog langer.

 • Wisselwerkingen met andere medicijnen kunnen voorkomen. Uw apotheker controleert of u edoxaban veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen. Gebruikt u medicijnen zonder recept? Laat uw apotheker controleren of u die veilig kunt gebruiken.


Werking

Hartritmestoornissen

Bij de hartritmestoornis atriumfibrilleren (boezemfibrilleren, AF) trekken de boezems van het hart heel snel en onregelmatig samen. De bloeddoorstroming in het hart is dan minder goed, waardoor er een kans is dat er stolsels in het hart ontstaan. Deze stolsels kunnen vanuit het hart in de bloedvaten van de hersenen schieten en daar een beroerte veroorzaken.

 

Behandeling

Meestal schrijven artsen een antistollingsmedicijn voor om de kans op een beroerte te verminderen. Tot nu toe waren dat meestal de antistollingsmedicijnen acenocoumarol of fenprocoumon. De bloedstolling moet bij deze medicijnen gecontroleerd worden. Dit doet de trombosedienst door regelmatig bloed af te nemen. Bij edoxaban hoeft de trombosedienst niet te controleren.

Artsen kunnen edoxaban voorschrijven bij mensen met atriumfibrilleren met een wat grotere kans op trombose. Dit zijn mensen die eerder een TIA of beroerte hebben gehad, 75 jaar of ouder zijn, óf een hoge bloeddruk, diabetes of hartfalen hebben.

Werking
Edoxaban vermindert het samenklonteren van bloed. Het remt zo de vorming van bloedstolsels en vermindert de kans op afsluiting van een bloedvat.

Consequent gebruiken
Het lichaam maakt voortdurend nieuwe bloedcellen aan die weer kunnen samenklonteren. Daarom is het van belang dat u dit medicijn volgens voorschrift inneemt. Zo remt u constant de vorming van bloedstolsels en verkleint u de kans op ernstige hart- en vaatproblemen.

Lees meer over hartritmestoornissen . "

Trombosebeen

Als er schade is aan bloedvaten, kunnen we bloed verliezen. Als reactie klontert het bloed samen en vormt een bloedstolsel. Het bloedstolsel repareert de schade aan het bloedvat. Hierdoor stopt het bloeden.
Maar het bloedstolsel kan ook los raken van het bloedvat en in het bloed komen. Via het bloed kan het bloedstolsel ergens anders komen en een kleiner bloedvat afsluiten. Als dit bloedstolsel een bloedvat in het been afsluit, spreken we van een trombosebeen.
Bij een trombosebeen kan het bloed minder goed stromen en krijgt het been te weinig bloed. Ook kan een ader helemaal afgesloten zijn. Uw onderbeen kan dan dik, rood en pijnlijk zijn.

Oorzaak
Bloedstolsels kunnen ontstaan in ruwe, ontstoken of beschadigde bloedvaten. Dit kan bijvoorbeeld bij ernstige aderverkalking (atherosclerose). Ook na operaties, bij kunstmatige hartkleppen of vaatprothesen kunnen bloedstolsels ontstaan. Zo`n bloedstolsel kan een bloedvat afsluiten, met soms ernstige gevolgen. Ook kan de bloedstroom losgeraakte stukjes bloedstolsel meevoeren die  verderop een bloedvat in het been afsluiten.

Werking
Edoxaban voorkomt de vorming van bloedstolsels. Van de werking van edoxaban voelt u zelf niets.

Iedere dag gebruiken
Het lichaam maakt steeds weer nieuwe bloedcellen aan die kunnen samenklonteren. Daarom is het belangrijk dat u edoxaban elke dag inneemt. Zo remt u het ontstaan van bloedstolsels en is de kans op een trombosebeen kleiner.

Lees meer over trombosebeen . "

Longembolie

Als er schade is aan bloedvaten, kunnen we bloed verliezen. Als reactie klontert het bloed samen en vormt een bloedstolsel. Het bloedstolsel repareert de schade aan het bloedvat. Hierdoor stopt het bloeden.
Maar het bloedstolsel kan ook los raken van het bloedvat en in het bloed komen. Via het bloed kan het bloedstolsel ergens anders komen en een kleiner bloedvat afsluiten. Als dit bloedstolsel een bloedvat in de longen afsluit, spreken we van een longembolie.
Bij een longembolie kan het bloed minder goed stromen en krijgen de longen te weinig bloed. Ook kan een ader helemaal afgesloten zijn. U gaat dan sneller ademen en heeft pijn met ademen. Ook kan het zijn dat u slijm met een beetje bloed ophoest.

Oorzaak
Bloedstolsels kunnen ontstaan in ruwe, ontstoken of beschadigde bloedvaten. Dit kan bijvoorbeeld bij ernstige aderverkalking (atherosclerose). Ook na operaties, bij kunstmatige hartkleppen of vaatprothesen kunnen bloedstolsels ontstaan. Zo`n bloedstolsel kan een bloedvat afsluiten, met soms ernstige gevolgen. Ook kan de bloedstroom losgeraakte stukjes bloedstolsel meevoeren, die verderop een bloedvat in de longen afsluiten.

Werking
Edoxaban voorkomt de vorming van bloedstolsels. Van de werking van edoxaban voelt u zelf niets.

Iedere dag gebruiken
Het lichaam maakt steeds weer nieuwe bloedcellen aan die kunnen samenklonteren. Daarom is het belangrijk dat u edoxaban elke dag inneemt. Zo remt u het ontstaan van bloedstolsels en is de kans op een longembolie kleiner.

Lees meer over longembolie . "


Bijwerkingen

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en buikpijn

  Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden of als u bloed bij de ontlasting ziet.

 • Meer kans op bloedingen. U merkt dat aan bloedneuzen, sneller bloeduitstortingen of blauwe plekken, ook zonder dat u zich hard stoot. In de volgende gevallen moet u direct een arts waarschuwen: bloed in de urine, bloederige diarree, bloedspugen, bloed opgeven bij het hoesten, bloeding in het oog, vaginale bloeding, en elke andere bloeding die niet wil stoppen. Als u een maag- of darmzweer heeft of een bloedstollingsziekte, zoals bijvoorbeeld hemofilie, is er meer kans op bloedingen.

  Dit komt doordat het bloed langzamer stolt en het dus langer duurt voordat een wondje stopt met bloeden. Zeer zelden kan deze bijwerking ontstaan door een tekort aan bloedplaatjes. Waarschuw daarom uw arts als de klachten niet overgaan of als u zich zorgen maakt.
  Als u een maag- of darmzweer heeft, is er meer kans op bloedingen die moeilijk te stoppen zijn. Door een maagbeschermend medicijn te gebruiken vermindert u dit risico. Overleg hierover met uw arts.
  Heeft u een bloedstollingsziekte, bijvoorbeeld hemofilie? U heeft meer kans op bloedingen. Overleg met uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

 • Bloedarmoede. Te merken aan extreme vermoeidheid, bleke huid en bleke slijmvliezen.

  Neem bij deze verschijnselen contact op met uw arts.

 • Jeuk en huiduitslag

  Dit kan duiden op overgevoeligheid, maar dat hoeft niet. Raadpleeg uw arts als deze klachten optreden.

 • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele kleur van het oogwit of van de huid. Waarschuw bij deze klachten uw arts.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Kans op hersenbloeding (beroerte). Heeft u plotseling last van een verdoofd gevoel of zwakte, vooral als u dat aan één kant van het lichaam heeft, plotselinge verwardheid, moeite met lopen of coördinatie, plotselinge ernstige hoofdpijn of duizeligheid? Waarschuw dan direct een arts. Heeft u al eerder een hersenbloeding gehad? U heeft dan meer kans opnieuw een hersenbloeding te krijgen. Bespreek met uw arts of dit medicijn voor u geschikt is.

  Als u dit medicijn gebruikt, zal de arts uw bloeddruk regelmatig controleren en zo nodig medicijnen voorschrijven om de bloeddruk te verlagen.

 • Hoofdpijn en duizeligheid

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Raadpleeg dan uw arts. Overgevoeligheid kan zich ook uiten door opzwellen van gezicht, mond, tong of keel en moeite met ademhalen. Waarschuw bij deze verschijnselen direct een arts of ga naar de eerste-hulpdienst.

  Als u overgevoelig bent voor edoxaban, mag u het niet meer gebruiken. Geef dit aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.

 • Heeft u het antifosfolipidensyndroom en al eerder trombose gehad? U heeft dan meer kans op nieuwe tromboses.

  Overleg met uw arts of apotheker voor u dit medicijn gaat gebruiken.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Neem de tablet in met een glas water. U kunt dit medicijn met of zonder eten innemen.
Vind u het moeilijk om tabletten heel door te slikken? Dan mag u de tablet fijnmaken en dan in water of appelmoes mengen. U moet het daarna meteen innemen.

Wanneer?
U gebruikt dit medicijn 1 keer per dag. Het beste kunt u een vast tijdstip kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis, bijvoorbeeld 's ochtends bij het ontbijt.

Hoelang?
Hoe lang u dit medicijn moet gebruiken hangt af van uw situatie:

 • bij trombose: meestal minstens 3 maanden. Dit is afhankelijk van hoe groot de kans is dat u opnieuw trombose krijgt.
 • om trombose of een beroerte bij hartritmestoornissen te voorkomen: meestal moet u dit medicijn uw leven lang gebruiken.


Vergeten

Het is belangrijk dat u edoxaban elke dag gebruikt.

Bent u toch een dosis vergeten en ontdekt u het dezelfde dag? Neem de dosis direct in. Ontdekt u het de volgende dag? Sla dan de vergeten dosis over. Neem nooit een dubbele dosis in om de vergeten dosis in te halen.

Komt het regelmatig voor dat u dit medicijn vergeet in te nemen? Overleg dan met uw apotheker. Deze kan u hierover adviseren.


Verboden

autorijden?
Ja, dat kan. Dit medicijn heeft geen invloed op hoe goed u kunt autorijden.

alcohol drinken?
Door alcohol duurt het langer voordat uw bloed stolt. Samen met de bloedverdunner duurt het nog langer. Hierdoor duurt het langer voor een wondje stopt met bloeden. En bij grote (inwendige) bloedingen kan dit gevaarlijk zijn. U kunt dus beter niet te veel alcohol drinken. Drink in elk geval niet meer dan 1 of 2 glazen alcohol per dag.

alles eten?
U mag eten zoals u normaal ook doet.


Wisselwerking

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende:

 • Ontstekingsremmende pijnstillers, zoals ibuprofen, diclofenac, naproxen, acetylsalicylzuur en celecoxib, verhogen de kans op bloedingen in maag en darmen. Gebruik daarom liever paracetamol als pijnstiller. Die heeft dit nadeel niet. Als u toch edoxaban samen met een ontstekingsremmende pijnstiller moet gebruiken, wees dan extra alert en raadpleeg uw arts bij maagklachten. Meestal adviseert de arts u een maagbeschermer te slikken om maagklachten te voorkomen. Overleg met uw arts of dat bij u nodig is.
 • Het medicijn tegen kanker ibrutinib. Dit medicijn verhoogt de kans op bloedingen. Overleg met uw arts.

  Onderstaande medicijnen kunnen de werking van edoxaban beïnvloeden. Raadpleeg uw arts, voordat u een van deze medicijnen gaat gebruiken. Misschien is een ander medicijn geschikter voor u. Als u stopt met deze medicijnen kan het effect op edoxaban nog een paar weken voortduren:
 • Rifampicine, een medicijn tegen onder andere tuberculose. Overleg hierover met uw arts.
 • Medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en primidon. Sommige van deze medicijnen worden ook gebruikt tegen zenuwpijn of manische depressiviteit. Overleg hierover met uw arts.
 • Hypericum (sint-janskruid), een kruidenmiddel gebruikt bij depressieve klachten. Gebruik dit middel niet als u edoxaban gebruikt. Overleg met uw arts.

  Onderstaande medicijnen kunnen de bijwerkingen van edoxaban versterken. Overleg met uw arts voor u deze medicijnen gaat gebruiken. Misschien is een ander medicijn geschikter voor u:
 • Medicijnen tegen hartritmestoornissen amiodaron, kinidine en verapamil.
 • Het antibioticum erytromycine.
 • De afweeronderdrukker (immuno-suppressivum) ciclosporine.
 • Het medicijn tegen de ziekte van Cushing ketoconazol.
 • Sommige medicijnen tegen hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap

Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het daarom aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.


Stoppen

Stop alleen met dit medicijn als uw arts dat adviseert. U kunt dan op elk moment in 1keer stoppen met het gebruik van dit medicijn. Het kan 1 of 2 dagen duren voor het effect op de bloedstolling weg is.

Denkt u erover na om te stoppen met dit medicijn? Lees voor meer informatie het thema 'Kan ik stoppen met mijn bloedverdunners?'.


Handelsinformatie

Edoxaban is sinds 2015 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Lixiana in tabletten.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.