dornase alfa inhalatie

Introductie

Dornase alfa is een enzym dat slijm in de luchtwegen verdunt. Het maakt het slijm vloeibaarder, waardoor het makkelijker is op te hoesten.

Artsen schrijven het voor bij cystische fibrose (CF).


Highlight

 • Dornase alfa verdunt taai slijm in de longen. U kunt het hierdoor makkelijker ophoesten.
 • Bij cystische fibrose (taaislijmziekte).
 • U merkt dat het slijm na 3 dagen losser wordt.
 • Dornase alfa moet u gebruiken met een jet-vernevelaar.
 • Een vernevelaar gebruiken is niet eenvoudig. Een arts of verpleegkundige van het ziekenhuis legt het u uit. Vraag als het nodig is om extra uitleg.
 • Een vernevelaar kan makkelijk vervuild raken met ziektekiemen. Daarom is dagelijks schoonmaken nodig.
 • Bewaar de vernevel-vloeistof in de koelkast. Neemt u deze mee op een korte reis? Vervoer het medicijn dan in een koelbox.
 • Bespreek met uw arts wat voor u het beste tijdstip van de dag is om te vernevelen. Als u 's ochtends vernevelt, verwijdert u het taaie slijm dat zich gedurende de nacht heeft opgehoopt. Als u 's avonds vernevelt bent u tijdens de slaap minder benauwd.
 • Overgevoeligheid komt zelden voor als bijwerking. Dit merkt u aan extra benauwdheid na vernevelen of huiduitslag. Meld dit uw arts en apotheek.


Werking

Cystische fibrose

Cystische fibrose (CF) wordt ook wel cystic fibrosis of taaislijmziekte genoemd. Het is een erfelijke ziekte. De klieren van de longen, alvleesklier, lever, darmen, huid en mond maken slijm aan. Dit slijm zorgt dat het lichaam makkelijker afvalstoffen kan afvoeren.

Bij cystische fibrose is het slijm veel taaier dan normaal. Hierdoor is het slijm in de luchtwegen moeilijk op te hoesten. Bacteriën en virussen worden zodoende moeilijker verwijderd uit de longen, waardoor veel luchtweginfecties optreden.

Behandeling
Om infecties en benauwdheid te voorkomen, moet het taaie slijm uit de luchtwegen worden verwijderd. Om het ophoesten gemakkelijker te maken, wordt het slijm verdund, bijvoorbeeld door te inhaleren met dornase alfa.

Effect
Dornase alfa maakt het slijm dunner en dus minder taai. Het zorgt er voor dat het slijm makkelijker op te hoesten is. U merkt na ongeveer 3 dagen dat u minder benauwd bent en beter slijm kunt ophoesten.

Lees meer over cystische fibrose . "


Bijwerkingen

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Als u na inhalatie plotseling last krijgt van gezwollen oogleden, lippen of gezicht, benauwdheid, rode huid, galbulten of jeuk, bent u misschien overgevoelig voor dit medicijn.

  Stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts. Blijkt u inderdaad overgevoelig te zijn, geef dit dan altijd door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Irritatie van de keel, keelontsteking. loopneus of verstopte neus en niezen

   Deze bijwerkingen zijn meestal mild en gaan vanzelf weer over.

 • Tijdelijke stemverandering, zoals heesheid of stemverlies

 • Pijn op de borst

 • Ontsteking van het bindvlies van het oog. Dit merkt u aan rode geïrriteerde ogen. Neem dan contact op met uw arts.

 • Maagklachten, zoals brandend maagzuur

 • Moeite met ademhalen

  Dit kan in het begin ontstaan als er meer slijm loskomt dan normaal. Dit verdwijnt vanzelf in enkele dagen. Blijft u last houden? Waarschuw dan uw arts.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Dornase alfa moet u met een perslucht-drukvernevelaar of compressor-syteem gebruiken. Van de arts of verpleegkundige van het ziekenhuis krijgt u een gedetailleerde instructie. Hieronder volgt een aantal aandachtspunten.

 • Als u een herbruikbare vernevelaar heeft: de vernevelaar kan gemakkelijk vervuilen met ziekteverwekkers. Het is daarom belangrijk hem elke dag schoon te maken.
 • Bewaar dit medicijn in een koelkast (niet in het vriesvak). Neemt u het medicijn mee op een korte reis? Vervoer het dan in een koelbox.
 • Vraag om een extra toelichting als u nog twijfelt over de toediening en het onderhoud. Het gebruik van een vernevelaar is niet eenvoudig.

Wanneer?
Meestal gebruikt u dornase alfa 1 keer per dag. In sommige gevallen 2 keer per dag. U kunt op verschillende momenten van de dag vernevelen. Volg hierbij de aanwijzingen van uw arts.

 • Voordeel van 's ochtends vernevelen is dat u hiermee het taaie slijm verwijdert dat gedurende de nacht is opgehoopt.
 • Het voordeel van 's middags, meteen na school of werk, vernevelen is dat mensen er dan vaak meer rust voor weten te vinden.
 • Het voordeel van 's avonds vernevelen is dat u tijdens de slaap minder benauwd bent, maar een nadeel is dat het dunne slijm mogelijke gedurende de slaap verder de luchtwegen in kan lopen en dat vernevelen tot hoesten kan leiden.

Hoe lang?
U kunt dit medicijn elke dag gebruiken zo lang u het nodig heeft. Ook als u een luchtweginfectie heeft, kunt u dit medicijn gewoon doorgebruiken.


Vergeten

Bent u een keer vergeten te vernevelen? Gebruik de dosis zodra u het zich herinnert, en stel de volgende dosis enkele uren uit. Gebruik geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.


Verboden

Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Meng dornase alfa niet met andere inhalatievloeistoffen of medicijnen in de vernevelaar. Dit vermindert de werking van het medicijn.


Zwangerschap

U kunt dit medicijn veilig gebruiken tijdens de zwangerschap of als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt vanuit de longen maar in een heel kleine hoeveelheid in uw bloed. Hierdoor kan er maar weinig bij het kind en in de moedermelk komen.


Stoppen

U kunt in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn. U kunt dan wel weer benauwd worden. Overleg met uw arts, als u wilt stoppen.


Handelsinformatie

Dornase alfa is sinds 1993 internationaal op de markt. Een andere naam voor dornase alfa is DNase.

Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Pulmozyme. Het is te verkrijgen als inhalatievloeistof.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.