disopyramide

Introductie

Disopyramide laat het hart langzamer en regelmatiger kloppen.

Artsen schrijven het voor bij bepaalde hartritmestoornissen.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Vertraagt de hartslag en zorgt dat het hart regelmatiger klopt.
 • Bij hartritmestoornissen, bijvoorbeeld boezemfibrilleren. En om hartritmestoornissen te voorkomen.
 • Tabletten: heel doorslikken, zonder te kauwen, met een half glas water. Wordt u misselijk van disopyramide? Neem het dan in bij de maaltijd.
 • Kies vaste tijdstippen, dan vergeet u het minder snel.
 • U merkt binnen enkele uren dat de hartkloppingen afnemen.
 • U kunt duizelig worden of last krijgen van een droge mond, verstopping of moeite met plassen. Ook kunt u wazig zien. Meestal verdwijnen deze bijwerkingen binnen enkele weken.
 • Bij sommige mensen neemt de hartritmestoornis juist toe. Uw arts zal u hierop controleren. Overleg met uw arts, als u merkt dat uw klachten vergeren.
 • Er zijn veel wisselwerkingen met andere medicijnen. Vraag uw apotheker of u disopyramide veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen.


Werking

Hartritmestoornissen

Het hart is een spier die regelmatig samentrekt. Bij elke samentrekking (hartslag) pompt het hart het bloed het hele lichaam door. Zenuwen in de hartspier zorgen dat het hart regelmatig klopt. Ze vertrekken vanuit een punt op de hartwand, het ‘prikkelcentrum’. Als er iets mis is in het prikkelcentrum of bij deze zenuwen, zal het hart onregelmatig kloppen.

Verschijnselen
Bij een hartritmestoornis kan het hart overslaan, onregelmatig slaan, te langzaam kloppen of op ‘hol slaan’. Bijna iedereen heeft wel eens zijn hart voelen overslaan. Bijvoorbeeld bij spanningen of een sterke kop koffie. Soms blijft dit overslaan langer doorgaan dan een paar tellen en belemmert het u in het dagelijks werk of de slaap. Pas dan noemen we het een hartritmestoornis.

U merkt een afwijkende hartslag niet altijd zelf op. Maar vermoeidheid, kortademigheid, licht gevoel in het hoofd en hartkloppingen komen soms voor. U kunt zich gejaagd of angstig voelen. Ook kunt u dikke enkels krijgen doordat het bloed minder goed wordt rondgepompt. De ritmestoornissen kunnen in aanvallen voorkomen van enkele seconden tot uren en dan weer verdwijnen. Zelden is de hartritmestoornis voortdurend aanwezig.

Oorzaken
Het prikkelcentrum op de hartwand kan te traag of te snel werken. Ook kan het signaal niet goed door de zenuwen komen, bijvoorbeeld doordat stukjes hartweefsel zijn afgestorven bij een hartinfarct. Verder kunnen bepaalde delen van het hart heel snel samentrekken. Als dit bij de boezems van het hart (de bovenste hartkamers) gebeurt heet het ‘boezemfibrilleren’ of ‘atriumfibrilleren’. Het hart gaat dan onvoorspelbaar en onregelmatig kloppen, soms veel te snel of juist erg langzaam.

Werking
Disopyramide laat de zenuwen in de hartspier langzamer werken. Hierdoor reageert de hartspier er minder snel op, zodat de hartslag langzamer en regelmatiger wordt. U merkt het effect binnen enkele uren.

Behandeling
Afhankelijk van het soort ritmestoornis en de conditie van uw hart kan de arts medicijnen voorschrijven, een elektrische stroomschok (elektrische cardioversie) toedienen of een operatie uitvoeren, bijvoorbeeld voor een pacemaker.

Artsen schrijven disopyramide voor als delen van het hart te snel samentrekken, zoals bij boezemfibrilleren. Het wordt ook toegepast om hartritmestoornissen te voorkomen, bijvoorbeeld na een hartoperatie of cardioversie.

Lees meer over hartritmestoornissen


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkst bijwerkingen zijn de volgende.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Droge mond. Als u in het begin van de behandeling veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes.
 • Maagdarmklachten, zoals verstopping, misselijkheid, braken, minder eetlust, diarree, en buikpijn. Als u het inneemt met wat voedsel heeft u minder last van misselijkheid.
 • Wazig zien of dubbel zien. Hier heeft u meestal na enkele weken geen last meer van. Blijft u last houden? Raadpleeg dan uw arts.
 • Moeilijk kunnen plassen of pijn bij het plassen. Heeft u een vergrote prostaat? U kunt meer moeite met plassen krijgen. Raadpleeg dan uw arts.
 • Duizeligheid en hoofdpijn. Van de duizeligheid heeft u geen last meer als u aan dit medicijn gewend bent geraakt. Dat is meestal binnen enkele weken.
 • Een te sterke daling van uw bloedglucose (een 'hypo'). Met name bij oudere mensen met diabetes. En bij ondervoede mensen met diabetes die een verminderde nierwerking hebben. De verschijnselen van een 'hypo' zijn honger, een wisselend humeur, verwardheid, hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, bleek gezicht, wazig zien, beven en zweten. U kunt deze verschijnselen opheffen door iets te eten of te drinken. Bijvoorbeeld suikerklontjes, druivensuikertabletten, extra zoete limonade of een sportdrankje. Kunstmatige zoetstoffen hebben geen effect, dus neem bij een 'hypo' geen 'light' drankje.
 • Spierpijn en spierzwakte. In zeldzame gevallen kunnen spiertrekkingen of stuipen ontstaan. Waarschuw dan een arts.
 • Minder aanmaak van witte bloedcellen. Hierdoor bent u bevattelijker voor infecties. Overleg met uw arts, als u merkt dat u vaker infecties heeft.
 • Psychische klachten, zoals verwardheid, hallucinaties, depressiviteit, angst of slaapproblemen. Neem contact op met uw arts als u dit merkt.
 • Impotentie.
 • Hartkloppingen, andere ritmestoornissen of verergering van de hartritmestoornis. Dit kan voorkomen bij mensen die eerder voortdurend hartkloppingen hadden, een hartinfarct hebben gehad en bij mensen met hartfalen. Gebruik dit medicijn niet als u hartfalen heeft. U kunt namelijk meer last krijgen van uw klachten, zoals vasthouden van vocht (oedeem). Overleg met uw arts.
  Mensen met de ritmestoornissen verlengde QT-intervalsyndroom of Brugadasyndroom: u hebt meer kans op ernstige storingen in het hartritme. Gebruik disopyramide NIET als u een van deze hartritmestoornissen heeft. Overleg hierover met uw arts.
 • Verminderde leverwerking. In zeldzame gevallen kan geelzucht ontstaan. Waarschuw uw arts, als uw huid, slijmvliezen of ogen geel kleuren.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, roodheid van de huid en galbulten. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid, een bleke of klamme huid en flauwvallen. In zeldzame gevallen kan 'angio-oedeem' ontstaan. Dit is te merken aan een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Waarschuw in deze gevallen onmiddellijk een arts of ga naar de Eerste-Hulpdienst. U mag disopyramide in de toekomst niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?
De tabletten heel doorslikken met een half glas water. De tabletten niet kauwen of fijnmaken. U mag de tabletten wel in tweeën breken. U moet dan wel de helften heel doorslikken.

Wanneer?
Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis. Bijvoorbeeld bij het eten.

Hoelang?
Als u disopyramide gebruikt om ritmestoornissen te voorkomen, moet u het meestal langdurig gebruiken. Overleg hierover met uw arts.


Vergeten

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

 • U gebruikt dit medicijn 2 keer per dag : duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.


Verboden

autorijden?
Duizeligheid en problemen met zien komen soms voor bij dit medicijn. Neem dan geen deel aan het verkeer.

alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • De antistollingsmedicijnen, acenocoumarol en fenprocoumon. De werking van acenocoumarol en fenprocoumon kan afnemen. Meld het aan de trombosedienst als u disopyramide gaat gebruiken. Ook als de dosering van disopyramide wijzigt of als u stopt met disopyramide, moet u de trombosedienst hierover inlichten.
 • Antibiotica, zoals claritromycine of erytromycine. En medicijnen tegen schimmelinfecties, zoals itraconazol, ketoconazol, posaconazol en voriconazol. Deze medicijnen remmen de afbraak van disopyramide. Hierdoor stijgt de hoeveelheid van disopyramide in het bloed. Er kan dan een ernstige hartritmestoornis ontstaan. Vooral bij vrouwen of bij mensen die ouder dan 70 jaar zijn of al een hartaandoening hebben. Overleg hierover met uw arts of apotheker. Mogelijk controleert de arts uw hart met een hartfilmpje. Of schrijft hij een ander medicijn voor. U merkt een hartritmestoornis aan plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Neem direct contact op met uw arts als u dit merkt.
 • Medicijnen met een verhoogd risico op hartritmestoornissen. Bij combinatie met disopyramide kan een ernstige hartritmestoornis ontstaan. Vooral bij vrouwen of bij mensen die ouder dan 70 jaar zijn of al een hartaandoening hebben. Overleg hierover met uw arts of apotheker. Mogelijk controleert de arts uw hart met een hartfilmpje. Of schrijft hij een ander medicijn voor. U merkt een hartritmestoornis aan plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Neem direct contact op met uw arts als u dit merkt.
 • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.
 • Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. De werking of bijwerkingen van deze medicijnen kunnen veranderen. Overleg hierover met uw arts.

Onderstaande medicijnen kunnen de werking van doxycycline verminderen. Overleg hierover met uw arts of apotheker. Uw arts kan bijvoorbeeld een ander medicijn voorschrijven of de hoeveelheid dipyramide aanpassen. Waarschuw de arts bij de volgende bijwerkingen: droge ogen, wazig zien, verstopping en moeite om te plassen.

 • De medicijnen tegen epilepsie, namelijk carbamazepine, fenytoïne, primidon en fenobarbital. De werking van disopyramide kan verminderen. Uw arts zal daarom de werkzaamheid controleren en eventueel de dosering aanpassen.
 • De medicijnen tegen tuberculose, rifampicine en rifabutine.
 • Sint-janskruid (hypericum), een kruidenmiddel tegen depressieve klachten. Overleg met uw arts.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of wilt worden. Over het gebruik tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Bij gebruik aan het eind van de zwangerschap kan dit medicijn samentrekkingen van de baarmoeder veroorzaken. Als u dit middel gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts.

Borstvoeding
Geef liever geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het komt namelijk in de moedermelk en kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Wilt u wel borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mochten u en uw arts besluiten dat u toch borstvoeding gaat geven, dan moet een arts de baby regelmatig op bijwerkingen controleren.


Stoppen

Stop niet zomaar. Uw oorspronkelijke klachten kunnen terugkeren, en uw hartritmestoornissen kunnen verergeren. Stop alleen in overleg met uw arts.

Denkt u dat u bijwerkingen heeft? Neem dan altijd contact op met uw arts en verander nooit zelf de dosering.

Zodra uw arts het gebruik van disopyramide niet meer nodig vindt, kunt u in één keer stoppen, zonder af te bouwen.


Handelsinformatie

Disopyramide is sinds 1969 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Ritmoforine. Het is te verkrijgen in tabletten met gereguleerde afgifte.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.