dexamethason, chlooramfenicol en polymyxine B in het oor

Introductie

Dexamethason is een bijnierschorshormoon, ook wel corticosteroïd genoemd. Bijnierschorshormonen remmen ontstekingen.
Chlooramfenicol en polymyxine B zijn antibiotica. Ze bestrijden verschillende soorten bacteriën.

Artsen schrijven deze combinatie voor bij middenoorontsteking en gehoorgangontsteking.


Highlight

 • Chlooramfenicol en polymyxine B bestrijden bacteriën (antibiotica), dexamethason remt ontstekingen. Werkt binnen enkele dagen.
 • Bij infecties van het middenoor en de gehoorgang.
 • Soms heeft de arts een opgerold gaasje in uw oor gedaan waar u op moet druppelen.
 • Verwarm het druppelflesje vooraf even in uw handen.
  Houd uw hoofd opzij en laat de druppels vallen in de gehoorgang of op het gaasje in uw oor. Houd uw hoofd nog minsten 3 minuten schuin of ga op uw zij liggen. Lees ook de instructie op deze site.
 • Verdeel de doseringen zoveel mogelijk over de dag voor een constant effect.
 • Direct na druppelen kan het prikkelend of branderig aanvoelen. Dit verdwijnt snel. Houdt u last? Raadpleeg dan uw arts.
 • Heeft u 's ochtends bij het wakker worden geen afscheiding meer uit het oor? Gebruik het medicijn dan nog wel dezelfde dag, maar stop er daarna mee.
 • Gebruik de oordruppels niet langer dan 2 weken. Anders kan het trommelvlies kapotgaan.


Werking

Middenoorontsteking

Deze oordruppels worden gebruikt bij een chronische middenoorontsteking met een loopoor.

Oorzaak
Een middenoorontsteking is een ontsteking van de binnenkant van het oor. Dit is het gedeelte dat zich achter het trommelvlies in het oor bevindt.

Het middenoor kan ontstoken raken door een infectie met een bacterie of een virus. Bijvoorbeeld bij een verkoudheid.
Een middenoorontsteking komt vooral voor bij kleine kinderen.

Verschijnselen
Door de ontsteking komen pus en slijm vrij in het middenoor. Ook het slijmvlies in het middenoor is opgezwollen, zodat het gangetje tussen middenoor en neus en keel verstopt kan raken. Als dat gebeurt, lopen het pus en het slijm niet goed weg naar de keel. Het hoopt zich op in het middenoor. Dit geeft een drukkende oorpijn, soms met koorts.

Er is sprake van een loopoor als er pus uit het oor stroomt. Dit ontstaat als het opgehoopte pus in het middenoor naar buiten stroomt via een kapot trommelvlies of via een trommelvliesbuisje.
Doordat de bacterie samen met dit pus in de gehoorgang komt, kan ook daar de huid geïnfecteerd raken.


Behandeling
Meestal gaat een middenoorontsteking na een paar dagen vanzelf over. Tegen de pijn en koorts adviseert uw arts meestal paracetamol .

Soms schrijft de arts een antibioticum om in te nemen voor, zoals amoxicilline. Dat is bijvoorbeeld het geval bij baby’s jonger dan een half jaar of als de klachten heel heftig zijn.

Als u of uw kind trommelvliesbuisjes heeft, waardoor het pus naar buiten komt, kan de arts oordruppels met antibiotica voorschrijven. Meestal zijn dit oordruppels met de antibiotica bacitracine en colistine. In die oordruppels zit dan ook hydrocortison, om de ontsteking te remmen.

Als deze oordruppels niet gebruikt kunnen worden, kan de arts oordruppels voorschrijven met bijvoorbeeld dexamethason, chlooramfenicol en polymyxine B.

Effect
Dexamethason vermindert de ontsteking, zwelling en jeuk in het middenoor. De antibiotica chlooramfenicol en polymyxine B bestrijden veel bacteriën.
Binnen en paar dagen is het oor weer droog en schoon en niet meer pijnlijk.

Lees meer over middenoorontsteking

Gehoorgangontsteking

De gehoorgang loopt van de oorschelp tot aan het trommelvlies. De huid van de gehoorgang maakt oorsmeer aan om zich te beschermen tegen bacteriën, virussen en schimmels.

Verschijnselen
Bij een gehoorgangontsteking is de huid van de gehoorgang ontstoken. Dit kunt u merken aan pijn, jeuk, schilfering, roodheid en zwelling. Soms komt er vocht uit het oor en hoort u minder goed.

Oorzaak
De ontsteking ontstaat meestal doordat de natuurlijke bescherming van de huid met oorsmeer verstoord is geraakt. Bijvoorbeeld door te peuteren in het oor met een wattenstaafje of lucifer of door irriterende stoffen als shampoo, zeep of haarspray. Ook kan het dragen van een gehoorapparaat of oortelefoon de gehoorgang irriteren. Soms is achterblijvend vocht in het oor, bijvoorbeeld na zwemmen, de oorzaak. Bij een smalle gehoorgang kunt u eerder klachten krijgen.

Behandeling
Meestal zal uw arts de gehoorgang schoonmaken. De ontsteking verdwijnt dan binnen 1 tot 3 weken. Voorkom beschadiging van de huid en maak uw gehoorgang niet schoon door erin te peuteren, zoals met een wattenstaafje..

Als de ontsteking niet vanzelf over gaat schrijft de arts meestal eerst zure oordruppels voor met hydrocortison of triamcinolon of met aluminiumacetotartraat. Deze behandeling heeft minder bijwerkingen dan oordruppels met dexamethason, chlooramfenicol en polymyxine B. De arts schrijft soms deze oordruppels voor als de eerste keus-middelen onvoldoende helpen.

Effect
Dexamethason vermindert de ontsteking en de zwelling. Chlooramfenicol en polymyxine B bestrijden veel bacteriën.
Pijn en jeuk verdwijnen binnen enkele dagen.

Lees meer over gehoorgangontsteking


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Prikkelend of branderig gevoel direct na het druppelen. Dit trekt snel weer weg. Blijft u last houden? Raadpleeg dan uw arts.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Schimmelinfectie van de gehoorgang. Dit kan ontstaan na meerdere weken gebruik, als hierdoor het normale evenwicht tussen bacteriën en schimmels is verstoord. U merkt dit soort infecties minder snel op, omdat het bijnierschorshormoon dexamethason de verschijnselen van de infectie onderdrukt, zoals roodheid, zwelling en jeuk. Wel kunt u een witte aanslag in de gehoorgang zien. Overleg met uw arts, als uw klachten verergeren.
 • Bij gebruik langer dan enkele weken: dunner worden van het trommelvlies, waardoor het kapot kan gaan. Gebruik het daarom nooit langer dan 2 weken.
 • Oorsuizen of draaierigheid. Deze bijwerkingen kunnen ontstaan als de oordruppels bij gevoelige plekken in het oor terecht komen. Uiteindelijk kan dat leiden tot doofheid of blijvend oorsuizen. Stopdaarom met het gebruik als u deze klachten heeft en neem contact op met uw arts.
  Mensen met een gaatje of buisje in het trommelvlies lopen meer risico. Overleg hierover met uw arts. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u. Bij een middenoorontsteking is het risico klein. Dit komt doordat het middenoor dan vaak is opgezwollen. Hierdoor bereiken de oordruppels de gevoelige plekken niet.
 • Als u acute porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen krijgt van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen: dit medicijn kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheker door dat u acute porfyrie heeft. Het apotheekteam let er dan op dat u dit medicijn of andere uitlokkende medicijnen niet krijgt.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan een toegenomen jeuk, roodheid en zwelling. Neem contact op met uw arts als uw klachten verergeren. Blijkt u overgevoelig, geef dat dan aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u andere bijwerkingen opmerkt waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Heeft u een opgerold gaasje of oortampon in uw oor?

 • Houd het gaasje of de oortampon vochtig door 6 tot 8 keer per dag met de oordruppels te druppelen.
 • De arts adviseert u meestal het gaasje of de oortampon na 24 uur te verwisselen of te verwijderen.

Bij gebruik zonder gaasje of oortampon

 • Houd het druppelflesje enige tijd in uw hand om de vloeistof wat op te warmen.
 • Draai het dopje van de druppelaar af en leg het op de zijkant.
 • Ga op uw zij liggen, of houd uw hoofd opzij.
 • Trek het oor naar boven en naar achteren, bij kinderen jonger dan 6 jaar naar onderen en naar achteren.
 • Houd de druppelaar boven de gehoorgang en laat de druppels in het oor vallen. Zorg dat de druppelaar nergens mee in aanraking komt, anders bederven de druppels sneller.
 • Houd het hoofd nog minstens 3 minuten opzij, zodat de druppels alle plekken de gehoorgang kunnen bereiken.
 • Eventueel kunt u daarna een watje in uw oor doen. U voorkomt daarmee dat de vloeistof uit uw oor loopt.
 • Draai direct na gebruik de dop weer op het flesje.

Bewaren
Bewaar de oordruppels zoals op het etiket is aangegeven. Onaangebroken zijn de oordruppels houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking staat. Na openen zijn de oordruppels meestal 1 dag houdbaar.

Wanneer?
Verdeel de doseringen zo goed mogelijk over de dag om een constant effect te verkrijgen.

Hoe lang?

 • Is uw oor schoon en droog bij het opstaan? Meestal moet u dan de dag erna stoppen met de druppels.
 • Merkt u na 1 week gebruik nog geen verbetering, of verergeren de klachten juist? Overleg dan met uw arts.
 • Heeft u na 2 weken nog altijd een loopoor? Neem dan ook contact op met uw arts.


Vergeten

Het is belangrijk dit medicijn consequent te gebruiken. Probeer de toediening gelijkmatig over de dag te verdelen.

Mocht u toch een keer vergeten zijn en gebruikt u het medicijn elke 2 tot 4 uur: sla de vergeten dosis dan over.


Verboden

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Er zijn van dit medicijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.


Zwangerschap

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend om met zekerheid te kunnen stellen dat het veilig is. Hoewel u het in de oren toedient, kan er altijd iets van de werkzame stoffen in uw bloed terechtkomen en zo uw kind bereiken.

Gebruik dit medicijn NIET in de laatste maand van de zwangerschap. Door chlooramfenicol kan de baby namelijk zuurstoftekort en te lage lichaamstemperauur krijgen. In de eerste 8 maanden van de zwangerschap zijn er geen schadelijke gevolgen voor de baby.
Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of dit binnenkort wilt worden.

Borstvoeding
Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding wilt geven of stop de borstvoeding. Dit medicijn komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht en kan bijwerkingen geven bij de baby. Wilt u borstvoeding geven overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan uw arts u een ander medicijn voorschrijven dat u wel veilig kunt gebruiken.


Stoppen

Maak de behandeling af zoals uw arts heeft voorgeschreven.

U moet wel stoppen als u overgevoelig bent voor dit medicijn, of als u last krijgt van oorsuizen of draaierigheid . Neem in dat geval direct contact op met uw arts.


Handelsinformatie

Dexamethason is sinds 1958 internationaal in de handel, chlooramfenicol sinds 1949 en polymyxine B sinds 1947. De combinatie is op recept verkrijgbaar als het merkloze Dexamethason/Chlooramfenicol/Polymyxine B oordruppels FNA.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.