Aranesp

Active ingredient: darbepoëtine alfa

The text below is about the active substance darbepoëtine alfa


Introductie

Darbepoëtine alfa stimuleert de aanmaak van rode bloedcellen.

Artsen schrijven het voor bij bloedarmoede.


Highlight

 • Darbepoëtine-alfa-injecties stimuleren het lichaam om rode bloedcellen aan te maken.
 • Bij ernstige bloedarmoede (zoals kan ontstaan bij bepaalde nierziekten). Bij chemotherapie tegen kanker. En voorafgaand aan een operatie als de artsen veel bloedverlies verwachten.
 • Het duurt 2 tot 6 weken voor het aantal rode bloedcellen op peil is.
 • U krijgt de injecties meestal 1 maal per 1, 2, of 3 weken.
 • Bijwerkingen onder meer: verhoogde bloeddruk en opgezwollen enkels en voeten. Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.
 • Verder: overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dat onder meer aan huiduitslag, jeuk, koorts of benauwdheid. Waarschuw dan een arts.
 • Een zeldzame bijwerking is trombose (bloedstolsel in een bloedvat). U merkt trombose aan plotselinge pijn of zwelling in uw been, of aan benauwdheid of kortademigheid. Waarschuw dan direct een arts.


Werking

Bloedarmoede

Bloedarmoede kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een tekort aan rode bloedcellen. De rode bloedcellen brengen, met behulp van ijzer, zuurstof via het bloed naar de rest van het lichaam. Bij een tekort aan rode bloedcellen kan het bloed onvoldoende zuurstof vervoeren. Dit veroorzaakt extreme vermoeidheid.

Een tekort aan rode bloedcellen kan bijvoorbeeld ontstaan bij bepaalde nierziekten. En bij chemotherapie tegen kanker. En bij extreem bloedverlies door verwondingen of operatie. En bij te vroeg geboren baby`s.

Behandeling
Darbepoëtine stimuleert het lichaam nieuwe rode bloedcellen te maken. Darbepoëtine lijkt op het natuurlijke hormoon erypoëtine, dat hetzelfde effect heeft. Het wordt gebruikt bij bloedarmoede, om te voorkomen dat een bloedtransfusie nodig is.

Darbepoëtine wordt ook gebruikt om het aantal rode bloedcellen te verhogen. Dit gebeurt bij mensen van wie het bloed wordt afgenomen om later bij zich zelf weer te laten toedienen. Dit wordt gedaan bij mensen die geen bloedtransfusies met bloed van andere mensen verdragen of dat niet willen.

Effect
Na begin van de behandeling duurt het 2 tot 6 weken voor het aantal rode bloedcellen is toegenomen.

Lees meer over bloedarmoede . "


Bijwerkingen

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Verhoogde bloeddruk. Zeer zelden ontstaat een plotseling sterk verhoogde bloeddruk. Waarschuw uw arts bij spiertrekkingen en plotseling opkomende migraineachtige hoofdpijn (heftig kloppende eenzijdige hoofdpijn).

  U mag dit middel alleen gebruiken als de bloeddruk goed is. Eventueel geeft u arts hiervoor bloeddrukverlagers.

 • Oedeem. Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten.

   Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.

 • Overgevoeligheid voor darbepoëtine alfa. Dit merkt u onder andere aan onverklaarbare vermoeidheid, benauwdheid jeuk of galbulten, huiduitslag en roodheid van de huid. En aan griepachtige verschijnselen, koorts, spierpijn, benauwdheid of flauwvallen. Stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts.
  In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met koorts en blaarvorming. De blaren ontstaan vooral op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Waarschuw dan direct een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.

  U mag dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor darbepoëtine alfa. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn

 • Pijn op de injectieplaats

  Dit gaat na enige tijd over.

 • Vorming van bloedstolsels in de vaten (trombose), vooral op de plaats van de injectienaald. Gebruik dit middel niet als u een verhoogde kans heeft op trombose. Of als u ooit door trombose een hartaanval of beroerte heeft gehad.

  Mogelijk combineert uw arts de behandeling van darbepoëtine met antistollingsmiddelen.

 • Beroerte (herseninfarct). Dit merkt u vooral aan plotselinge klachten. Deze kunnen zijn verlammingen in het gezicht (scheve mond bijvoorbeeld) of verward spreken en denken. Of verlammingen aan arm of been, verlies van gezichtsvermogen, en tintelingen. Waarschuw direct een arts.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Epileptische aanvallen

  Waarschuw dan uw arts.

 • Te veel kalium in het bloed. Dit merkt u aan een onregelmatige hartslag (vaak het eerste symptoom), gevoelloosheid of vreemde gevoelswaarnemingen in de armen en de benen. En aan lusteloosheid, verwardheid en zwakte.

  Raadpleeg bij die verschijnselen uw arts.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de goede dosering op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?
In het algemeen worden de injecties in het ziekenhuis, de polikliniek of door de wijkverpleegkundige gegeven. Mogelijk heeft u geleerd om uzelf te injecteren.

Bewaar de injectiespuiten in de koelkast (niet in het vriesvak).

Hoe lang?

 • Mensen met kanker die chemotherapie krijgen: u moet dit middel de hele chemotherapie lang gebruiken. Of tot er weer voldoende rode bloedcellen zijn. U krijgt dan 1 maal per week of per 3 weken een injectie. Mocht het middel na 9 weken nog onvoldoende effect hebben, dan werkt het bij u waarschijnlijk niet. U zult met de behandeling door moeten gaan tot 4 weken na beëindiging van de chemotherapie.
 • Mensen met chronische nierziekten, zoals mensen die nierdialyse nodig hebben: u gebruikt dit middel steeds 1 maal per week of 1 maal per 2 weken.


Vergeten

Als u zelf injecteert: bent u een dosis vergeten en ontdekt u dat nog dezelfde dag? Gebruik de dosis dan alsnog. Ontdekt u het de volgende dag? Raadpleeg dan uw arts. Gebruik nooit een dubbele dosis.


Verboden

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.


Zwangerschap

Zwangerschap
Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is.


Stoppen

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit middel.


Handelsinformatie

Ja, u  heeft een recept nodig.

Darbepoëtine alfa is sinds 2001 internationaal op de markt. Het is op recept te krijgen onder de merknaam Aranesp in injecties.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.