dantroleen

Introductie

Dantroleen is een spierverslapper.

Artsen schrijven het voor bij spierkrampen door spasticiteit. Het wordt ook gebruikt bij maligne hyperthermie (aanvallen met onder andere hevige koorts).


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Werking

Spierkrampen

Spieren kunnen ongewild samentrekken door prikkeling van zenuwbanen. Dit komt bijvoorbeeld voor bij spasticiteit, multiple sclerose (MS), amyotrofische laterale sclerose (ALS), dwarslaesies en na beroertes.

Behandeling
Bij dergelijke spierkrampen kiezen artsen meestal voor baclofen, tizanidine of diazepam. Als deze middelen niet voldoende helpen of niet kunnen worden gebruikt, kan de arts dantroleen voorschrijven.

Werking
Dantroleen werkt in op de spiercellen en laat verkrampte spieren verslappen. De spieren kunnen hierdoor beter bewegen en eventuele spierpijnen verminderen.

Effect
Van de tabletten begint de werking na 1 tot 2 uur. Het effect houdt 8 tot 12 uur aan.

Lees meer over spierkrampen

Koorts

Een speciale vorm van koorts is maligne hyperthermie. Maligne hyperthermie is een zeer zeldzame erfelijke aandoening. Meestal merkt men het op jongvolwassen leeftijd, bijvoorbeeld bij een operatie waarbij narcose nodig is.

Verschijnselen
Maligne hyperthermie kan plotseling ontstaan als reactie op prikkels van buitenaf, zoals de toediening van een narcosemiddel, extreme stress of inspanning bij grote hitte.

De verschijnselen zijn ernstige koorts, snelle hartslag en spierkramp. Door de spierkramp kunnen de spiercellen kapot gaan. De afbraakproducten kunnen uiteindelijk nierschade veroorzaken. Dit merkt u aan een erg donkere urine. Dit is een ernstige, levensbedreigende situatie, waarbij direct ingrijpen door de arts nodig is.

Oorzaak
De precieze oorzaak is niet bekend. Men vermoedt dat het te maken heeft met calcium. Calcium is nodig om de spieren te laten samentrekken. Normaal gesproken verdwijnt calcium weer vanzelf uit de spiercellen, waarna de spieren verslappen. Waarschijnlijk blijft bij maligne hyperthermie calcium in de spieren aanwezig, waardoor ze constant zijn verkrampt. Hierdoor ontstaat veel warmte en gaat de lichaamstemperatuur omhoog.

Behandeling
Zodra bij een operatie maligne hyperthermie ontstaat, zal de arts de toediening van narcose stoppen. Verder zal hij dantroleen via een intraveneuze injectie inspuiten, waardoor de spieren verslappen en de verschijnselen verminderen. Soms is het nodig na de injecties nog enkele dagen door te gaan met de behandeling met dantroleen tabletten.

Hoe kunt u een aanval voorkomen?

 • Komt de aandoening in uw familie voor? Waarschuw dan vóór een operatie de arts en de anesthesist. Mogelijk kunnen zij een narcosemiddel kiezen dat minder kans op maligne hyperthermie geeft.
 • Heeft u al een keer maligne hyperthermie gehad? Belangrijk is dan dat de arts precies uitzoekt waardoor u het heeft gekregen. Deze informatie moet u altijd bij u dragen en aan uw arts laten zien als u een ingreep moet ondergaan. Uw arts kan u één tot twee dagen voor de ingreep al dantroleen voorschrijven, zodat de verschijnselen tijdens de operatie uitblijven of sterk verminderd zijn.
 • Is de aanval het gevolg van stress of inspanning? Overleg dan met uw arts wat u kunt doen om stress te voorkomen. Sommige mensen hebben baat bij ontspanningsoefeningen.
Lees meer over koorts


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn de volgende.

Soms, vooral in het begin van het gebruik als u nog niet aan het middel bent gewend

 • Sufheid, slaperigheid. Deze bijwerking is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem geen risicovolle activiteiten, zeker niet de eerste twee weken van de behandeling, als u nog aan het middel moet wennen.
 • Spierzwakte door een te sterke werking van dantroleen.
 • Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen extra last van hun aandoening krijgen. Overleg hierover met uw arts.
 • Vermoeidheid, duizeligheid, ziek gevoel.
 • Maagdarmklachten, met name diarree. Zelden braken, maagpijn, misselijkheid, braken, buikpijn en verlies van eetlust.

Door met een lage dosering te beginnen en de dosering geleidelijk te verhogen heeft u minder last van bovenstaande bijwerkingen.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Zenuw- of gevoelsstoornissen, zoals onduidelijke spraak, smaakstoornissen, dubbelzien, verminderd gezichtsvermogen en een dronkemansgevoel.
 • Psychische stoornissen, zoals overdreven opgewekt zijn, nervositeit, depressiviteit en verwardheid.
 • Huiduitslag, jeuk en acne. Na injectie zeer zelden galbulten of een rode huid.
 • Speekselvloed en overmatig tranen.
 • Spierpijn en pijn in de rug.
 • Moeite met ademhaling, omdat de spieren in de borstkas die nodig zijn bij de ademhaling, verslappen.
 • Minder goed kunnen plassen, de plas niet kunnen ophouden.
 • Erectiestoornissen, bijvoorbeeld impotentie.

Zelden, na gebruik langer dan 3 maanden

 • Leveraandoeningen. U merkt dit aan lichtgele ontlasting, gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken, jeuk, gele verkleuring van huid en slijmvliezen (vooral een gele verkleuring van het oogwit is opvallend). Ook een extreme vermoeidheid en lusteloosheid kunnen op den duur ontstaan. Waarschuw bij deze verschijnselen uw arts. Vooral vrouwen, met name gebruiksters van de anticonceptiepil, mensen boven de 35 jaar en mensen die nog andere leverbeschadigende medicijnen of alcohol gebruiken, kunnen hier last van krijgen. Indien langdurig gebruik nodig is zal de arts de leverwerking elke twee tot drie maanden controleren.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
Verdeel de doses zo goed mogelijk over de dag, voor een continue effect.

Hoe lang?

Spierkrampen
Meestal start u met een lage dosering en verhoogt de arts de dosis geleidelijk. Na 6 tot 8 weken is dan duidelijk of dit middel voldoende werkt. Indien het niet werkt, kunt u na overleg met uw arts stoppen. Werkt het middel wel, dan kunt u het middel doorgebruiken zolang u klachten heeft. Af en toe zal de arts proberen of u misschien met een lagere dosis ook voldoende werking ondervindt.

Maligne hyperthermie
Om koorts en spierkramp te voorkomen na een operatie begint u met innemen 1 tot 2 dagen voor de operatie. Hier gaat u 1 tot 3 dagen na de operatie mee door.


Vergeten

Neem nooit een dubbele dosis. Bij dit geneesmiddel heeft een te hoge dosering snel schadelijke gevolgen.

 • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 6 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 6 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit medicijn 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit medicijn 4 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.


Verboden

autorijden?
Gebruikt u de capsules?
Het kan gevaarlijk zijn deel te nemen aan het verkeer als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, vermoeidheid, duizeligheid en wazig zien. U mag de eerste paar dagen dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto als de dosering omhoog gaat. Pas nadat u gedurende een paar dagen dezelfde dosering gebruikt, mag u weer autorijden.

Na een paar dagen zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Gebruikt u de injectie?
Het kan gevaarlijk zijn deel te nemen aan het verkeer als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, vermoeidheid, duizeligheid en wazig zien. Overleg met uw arts of u of wel of niet mag autorijden.

Let op: ook spasticiteit, ALS, MS of een beroerte kunnen een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u niets van deze bijwerking heeft gemerkt, kunt u door het gebruik van alcohol wel suf worden en kunnen uw coördinatie- en beoordelingsvermogen afnemen. Bovendien kan alcohol de bijwerking op de lever van dantroleen versterken. Gebruik daarom geen alcohol.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is meestal op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.


Zwangerschap

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn NIET tijdens de zwangerschap. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Als u dit medicijn gebruikt en u denkt erover om zwanger te worden, overleg dan met uw arts. Zo mogelijk kunt u tijdelijk overstappen op een ander medicijn .

Borstvoeding
Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Dit medicijn kan in de moedermelk terechtkomen. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, dat u wel veilig kunt gebruiken.


Stoppen

Als u dit medicijn slechts enkele dagen achter elkaar gebruikt heeft, kunt u in één keer stoppen.

Bij langer gebruik kunnen de spierkrampen plotseling weer terugkomen. Stop daarom nooit in een keer, maar bouw de dosering geleidelijk af gedurende een tot twee weken. Raadpleeg hiervoor uw arts.


Handelsinformatie

Dantroleen is sinds 1971 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als Dantrium in capsules en als injecties.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.