Elonva

Active ingredient: corifollitropine alfa

The text below is about the active substance corifollitropine alfa


Introductie

Corifollitropine lijkt op het lichaamseigen follikelstimulerend hormoon (FSH), een hormoon aangemaakt door een orgaan in de hersenen (de hypofyse).

Corifollitropine stimuleert net als FSH de groei en rijping van eicellen. Bovendien stimuleert het de eierstokken om het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen te maken.

Artsen schrijven dit medicijn voor bij verminderde vruchtbaarheid.


Highlight

 • Corifollitropine-alfa lijkt op het vrouwelijk hormoon FSH. Dit hormoon laat eicellen rijpen. En zorgt ervoor dat de eierstokken meer oestrogeenhormoon maken.
 • Bij vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen. Het zorgt voor meer rijpe eicellen, bijvoorbeeld voor IVF-behandeling.
 • U krijgt één keer een injectie met corifollitropine–alfa, op dag 2 of 3 van uw menstruatie. Na een aantal dagen krijgt u meestal ook injecties met andere hormonen.
 • Met een echo is te zien of de eicellen voldoende rijpen. Als u IVF-behandeling krijgt: uw arts haalt de rijpe eicellen uit uw eierstokken om ze buiten het lichaam te laten bevruchten.
 • Bijwerkingen onder meer: hoofdpijn, pijnlijke gespannen borsten, bekkenpijn, buikpijn en misselijkheid.
 • U heeft meer kans op een tweeling of meerling, omdat meerdere eicellen zich tegelijk kunnen ontwikkelen.
 • Uw eierstokken kunnen te sterk reageren op het medicijn. Er kunnen zich te veel eicellen ontwikkelen. Waarschuw uw arts bij ernstige buikpijn, diarree, braken of kortademigheid.


Werking

Verminderde vruchtbaarheid

Voor een zwangerschap is een gerijpte eicel nodig. De eicel rijpt in de eierstokken onder invloed van het hormoon FSH. Als de eicel voldoende is ontwikkeld komt hij vrij voor bevruchting. Dit heet de eisprong. Een mannelijke zaadcel kan daarna de vrijgekomen eicel bevruchten.

Corifollitropine wordt gebruikt bij vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen.

Oorzaken
De vruchtbaarheid kan bijvoorbeeld zijn verminderd als het lichaam onvoldoende FSH aanmaakt (deze vorm van onvruchtbaarheid heet hypogonadotroop hypogonadisme). Er komt dan geen gerijpte eicel vrij.

Verminderde vruchtbaarheid kan ook ontstaan door vergroeiingen van de eierstokken (polycysteus ovarium syndroom, PCOS).

Verder zijn er nog veel andere oorzaken voor verminderde vruchtbaarheid. Deze worden vaak met IVF (In Vitro Fertilisatie) behandeld.

Behandeling
Bij een IVF-behandeling (In Vitro Fertilisatie) vindt een bevruchting buiten het lichaam plaats. Er zijn voor een IVF-behandeling meerdere eicellen nodig. Daarom wordt de eirijping gestimuleerd met corifollitropine. Na de eisprong haalt de arts de rijpe eicellen uit de eierstokken om ze vervolgens buiten het lichaam te laten bevruchten.

Bijkomende behandelingen
Vier of vijf dagen na toediening van corifollitropine krijgt u ook nafareline of triptoreline. Deze medicijnen zorgen ervoor dat corifollitropine meer effect heeft. Als de eicellen zeven dagen na de injectie met corifollitropine nog niet voldoende zijn gerijpt, ontvangt u elke dag een injectie met FSH, tot de eicellen voldoende zijn gerijpt.

Het 'oogsten' van de eicellen moet precies rond de eisprong plaatsvinden. Meestal geeft de arts daarom op het moment dat de eicellen voldoende gerijpt zijn, een injectie met het hormoon HCG (humaan choriongonadotrofine). Dit hormoon stimuleert de eisprong.

Effect
De werking houdt ongeveer een week aan. Als u twee weken na de poging tot bevruchting nog niet ongesteld bent, betekent dat niet dat u zwanger bent. Meestal komt de menstruatie door de hormonen wat later. Ook is een zwangerschapstest niet betrouwbaar door de hormonen die u heeft gebruikt. Daarom kan alleen de arts een eventuele zwangerschap vaststellen.

Lees meer over verminderde vruchtbaarheid


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn.
 • Pijnlijke gespannen borsten.
 • Bekkenpijn.
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en zeer zelden braken, diarree, buikkrampen en buikpijn.
 • Opgeblazen uiterlijk, zoals opgezette buik, gewichtstoename.
 • Vermoeidheid en zeer zelden prikkelbaarheid .
 • Overreactie van de eierstokken, waardoor zich te veel eicellen ontwikkelen. Dit kan ernstige klachten geven, met onder andere kans op trombose. De verschijnselen van deze overreactie merkt u na de eisprong: ernstige buikpijn, diarree, braken, plotselinge gewichtstoename van meer dan twee kilo, kortademigheid en niet of heel weinig plassen. Waarschuw bij deze verschijnselen meteen uw arts.
 • Meerlingzwangerschap. Door gebruik van dit medicijn kunnen zich meerdere eicellen tegelijkertijd ontwikkelen. Dit kan leiden tot tweelingen of meerlingen.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Pijn op de injectieplaats, roodheid, zwelling, jeuk en blauwe plekken. Vooral gedurende de eerst dagen van de behandeling.
 • Huiduitslag, jeuk en galbulten door overgevoeligheid voor dit medicijn. Meld deze bijwerkingen aan uw arts. Bij ernstige benauwdheid meteen uw arts waarschuwen of naar de Eerste-Hulpdienst gaan.
 • Opvliegers en rugpijn.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Hoe?
Dit medicijn moet onder de huid worden ingespoten.

Meestal zal een verpleegkundige de injectie inspuiten. Soms zult u zelf of uw partner de injectie toedienen. De arts of verpleegkundige zal u daartoe precies instrueren. Aarzel niet bij onduidelijkheden uitleg te vragen.

Bewaar de injectie in de koelkast, maar niet in het vriesvak.

Wanneer?
De arts start de behandeling op de tweede of derde dag na het begin van de cyclus. U krijgt dan eenmalig een injectie toegediend. Als de eicellen op de zesde dag nog niet voldoende zijn gerijpt, krijgt u dagelijkse injecties met een ander hormoon, namelijk FSH.

Hoe lang?
Het duurt enkele dagen voor de eicellen voldoende zijn gerijpt. De arts houdt dit in de gaten met een echo of bloedonderzoek. Als na een week de eicellen nog onvoldoende zijn gerijpt, gebruikt u iedere dag een injectie met FSH. Deze werkt niet langer dan een dag. Zodra op die manier voldoende eicellen zijn gerijpt, krijgt u een hormoon om de eisprong in gang te zetten. Ongeveer anderhalve dag later kan de arts de eicellen uit de eierstokken halen.


Vergeten

Niet van toepassing. Dit is een eenmalige injectie.


Verboden

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Corifollitropine heeft een wisselwerking met veel andere hormonen. Hormonen kunnen elkaar tegenwerken of de combinatie kan juist nodig zijn voor een goed effect. Daarom is een deskundige begeleiding door een specialist noodzakelijk om de precieze combinatie van de verschillende hormonen te bepalen.


Zwangerschap

Zwangerschap
Het is belangrijk dat u zeker weet dat u niet zwanger bent als u met dit medicijn begint. Mogelijk beïnvloedt het de ontwikkeling van de baby.

Borstvoeding
U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet waarschijnlijk dat dit medicijn in de moedermelk terecht komt. Dit medicijn kan er wel voor zorgen dat de borstvoeding vermindert.


Stoppen

Voor deze injectie is dit niet van toepassing, want het is een eenmalige injectie. Als er echter niet voldoende eicellen zijn gerijpt en u gaat niet door met de dagelijkse injecties, dan kan de behandeling mislukken.

Raadpleeg uw arts als u wilt stoppen. De behandeling met deze hormonen luistert nauw en mogelijk is het gezonder als u de behandeling afmaakt of nog andere hormonen er bij gebruikt om de behandeling goed af te ronden.


Handelsinformatie

Corifollitropine is sinds 2010 internationaal op de markt. Het is in injecties op recept verkrijgbaar onder de merknaam Elonva.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.