conestat alfa

Introductie

Conestat alfa lijkt op het lichaamseigen C1-esteraseremmer, een eiwit dat betrokken is bij het afweersysteem en bij de bloedstolling. Een tekort aan C1-esteraseremmmer kan zorgen voor zwelling (oedeem).

Conestat alfa vult de hoeveelheid C1-esteraseremmmer aan. Hierdoor verminderen de klachten die ontstaan door een tekort aan C1-esteraseremmmer.

Artsen schrijven Conestat alfa bij hereditair angio-oedeem.


Highlight

 • Conestat alfa vermindert zwellingen in de huid en slijmvliezen.
 • Bij hereditair angio-oedeem.
 • U krijgt meestal 1 injectie met conestat alfa bij een zwellingaanval.
 • U kunt misselijk worden. Andere bijwerkingen zijn hoofdpijn, duizeligheid, zwelling van uw oor en irritatie van uw keel.
 • Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.
 • Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Vraag aan uw arts of u dit medicijn mag gebruiken.


Werking

Oedeem

Conestat alfa wordt gebruikt bij hereditair angio-oedeem om aanvallen van angio-oedeem (zwellingen in de huid en slijmvliezen) te behandelen.

Oorzaak en verschijnselen
Hereditair angio-oedeem is een erfelijke ziekte die komt door een tekort aan het eiwit C1-esteraseremmer. Hierdoor ontstaat plotselinge zwelling (oedeem) in het gezicht, slokdarm, buik, keel en mondholte. Dit is een gevaarlijke situatie, omdat u door de zwelling moeilijk kunt ademhalen.

Werking
Conestat alfa vult de hoeveelheid van C1-esteraseremmer aan en vermindert zo de klachten van een angio-oedeemaanval.

Lees meer over oedeem . "


Bijwerkingen

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Misselijkheid

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn, (draai)duizeligheid

   

  Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt dan het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Blijft u last houden? Bespreek dit dan met uw arts.

 • Buikpijn, diarree 

   

  Deze klachten verdwijnen meestal vanzelf. Blijft u last houden? Neem dan contact op met uw arts.

 • Tintelend, prikkelend of doof gevoel in uw mond of een verminderd gevoel in de huid bij aanraken.

 • Zwelling van of rond uw oor of keelirritatie

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, galbulten en jeuk.

  Ook kunt u flauwvallen of een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel krijgen. U kunt hierbij erg benauwd worden. In zeer zeldzame gevallen ontstaat er een ernstige huidaandoening met blaren op de huid. Waarschuw in al deze gevallen direct een arts.

  Als u overgevoelig bent voor conestat alfa mag u het niet meer gebruiken. Geef dit daarom aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Hoe?
Uw arts of verpleegkundige zal dit medicijn als injectie langzaam in 5 minuten in uw ader spuiten.

Wanneer en hoelang?
U krijgt meestal 1 injectie bij een zwellingaanval. Soms is een tweede injectie nodig als de klachten niet minder worden.


Vergeten

Dit is niet van toepassing. U krijgt dit medicijn alleen bij zwellingaanvallen.


Verboden

Ja, dat kan. U mag autorijden, en u mag eten en drinken zoals u normaal doet.


Wisselwerking

Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.


Zwangerschap

Zwangerschap
U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Soms kan het gebruik van dit medicijn noodzakelijk zijn in gevaarlijke situatie, zoals wanneer u moeilijk kunt ademen door zwellingen in uw keel. Overleg daarom met uw arts over de voor-en nadelen.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kunt u flesvoeding geven.


Stoppen

Dit is niet van toepassing. U krijgt meestal 1 injectie bij zwellingaanvallen. Soms is een tweede injectie nodig als de klachten onvoldoende minder worden.


Handelsinformatie

Conestat alfa is sinds 2010 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in injecties onder de merknaam Ruconest.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.