U heeft nog geen producten in uw winkelmand

Terug naar medicijninformatie

bronchicum extra sterk nieuwe formule stroop

Werkzame stof: codeïne

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof codeïne

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Verstopping (obstipatie)

  Eet, als dat mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel. Soms schrijven artsen bij dit medicijn een laxerend medicijn voor. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van verstopping.

 • Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen.

  Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem geen risicovolle activiteiten, zeker niet de eerste twee weken van de behandeling, als u nog aan het medicijn moet wennen.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Misselijkheid

  Meestal gaat deze bijwerking over als u na enkele dagen aan dit medicijn gewend bent geraakt. Vaak helpt het om even te gaan liggen als u zich misselijk voelt.

 • Duizeligheid

  Vooral bij het opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als u na een paar dagen gewend bent geraakt aan dit medicijn. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best dan even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

 • Draaierig gevoel

  Neem contact op met uw arts als u er veel last van heeft.

 • Jeuk en galbulten.

  Dit is meestal niet het gevolg van overgevoeligheid. Neem contact op met uw arts als u er veel last van heeft.

 • Moeilijk kunnen plassen.

  Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts als u dit merkt. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.

 • Maskering van andere pijnen.

  Omdat dit middel pijnstillend werkt, zult u verwondingen minder snel opmerken. Let daarom extra op verwondingen van met name uw voeten, omdat hier vaak problemen bij ontstaan.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Overgevoeligheid voor codeïne.

  Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor codeïne. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.

 • Bemoeilijkte ademhaling

  Dit treedt alleen op bij hoge doseringen codeïne.

 • Slaapapneu, een kortdurende periode van ademstilstand tijdens de slaap.

  Dit middel kan slaapapneu veroorzaken. Als u al eerder last van slaapapneu heeft gehad, kunt u hier meer last van krijgen. Dit treedt alleen op bij hoge doseringen codeïne. Neem contact op met uw arts als u merkt dat u nachtelijke aanvallen van stokkende ademhaling heeft of wanneer deze verergeren.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Copyright © 2021 Service Apotheek Beheer. Alle rechten voorbehouden.
IDeal Visa Mastercard
TOP