Codeïnefosfaat

Active ingredient: codeïne

The text below is about the active substance codeïne


Introductie

Codeïne is een pijnstillend medicijn. Verder heeft het een hoestprikkeldempende werking. Het maakt mogelijk de neiging tot hoesten minder.

Het kan worden gebruikt bij pijn en diarree. Het is ook te gebruiken bij hoest. Artsen raden het af om codeïne bij hoest te gebruiken. 


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Codeïne is een pijnstiller. Het wordt soms ook gebruikt bij hoest. 
 • Bij kriebelhoest, pijn en diarree. Soms samen met de pijnstiller paracetamol.
 • Codeïne werkt binnen een half uur en blijft 3 tot 4 uur lang werken.
 • Diarree: gebruik codeïne tot uw klachten verdwenen zijn, dit is meestal binnen een paar dagen. 
 • Pijn en hoest: gebruik codeïne zo kort mogelijk. U mag dit medicijn niet vaker dan 4 keer per dag innemen. Wacht steeds minimaal 6 uur voordat u de volgende tablet neemt. Heeft u na 2 weken nog steeds kriebelhoest? Ga dan naar uw arts.
 • U kunt verstopping krijgen door codeïne. Drink 1,5 tot 2 liter vocht per dag en eet voedsel met veel vezel zoals groente, fruit en volkorenproducten. U kunt ook een laxeermiddel gebruiken.
 • Ook kunt u slaperig en duizelig worden. Daarom mag u niet altijd autorijden als u dit medicijn gebruikt. Hoe lang u niet mag autorijden hangt af van hoe u dit medicijn gebruikt. Lees de informatie over autorijden in de tekst hieronder.
 • Pas op met alcohol. Dit kan u nog suffer maken.
 • Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.
 • Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn komt in de moedermelk en kan bijwerkingen geven bij de baby.

Download de samenvatting


Werking

Hoest

Codeïne wordt soms gebruikt bij prikkelhoest of kriebelhoest.

Wanneer de keel en longen geprikkeld worden, geven de hersenen een signaal af om te hoesten. Vaak is dit noodzakelijk, omdat er bijvoorbeeld slijm in de luchtwegen zit. Soms is dat niet het geval, maar ontstaat de prikkelhoest doordat de keel en longen geïrriteerd zijn door een verkoudheid zonder slijm of bijvoorbeeld door een verblijf in een rokerige omgeving. De voortdurende kriebel kan erg vervelend zijn, zoals `s nachts en tijdens een concert of lezing.

Behandeling
In dat geval wordt soms codeïne gebruikt om de hoestprikkel te dempen. Het is alleen niet zeker dat dit medicijn werkt tegen hoesten. Codeïne geeft wel bijwerkingen. Daarom wordt door artsen dit medicijn niet meer aangeraden bij hoest. 

Gebruik dit medicijn zeker niet als u veel slijm ophoest. De hoestprikkel is dan juist nodig om het slijm kwijt te raken.

 

Lees meer over hoest . "

Pijn

Pijn bestaat in verschillende vormen. Pijn kan komen door een beschadiging in uw lichaam of als iets niet werkt zoals het hoort. De zenuwen in het beschadigde lichaamsdeel geven een seintje naar uw hersenen en u voelt pijn. Soms heeft pijn geen duidelijke oorzaak en weten we niet waar de pijn vandaan komt.

Werking
Codeïne zorgt ervoor dat de pijnprikkel niet of minder sterk aankomt. U voelt de pijn minder en reageert er rustiger op.

Codeïne wordt soms gebruikt in combinatie met de pijnstiller paracetamol. Meer informatie over deze combinatie vindt u bij paracetamol met codeïne.

Binnen een half uur na inname merkt u dat de pijn minder wordt. Dit medicijn blijft 3 tot 4 uur werken.

Lees meer over pijn . "

Diarree

Diarree kan plotseling opkomen en een paar dagen duren. Diarree ontstaat meestal door een darminfectie. U heeft waterige ontlasting, moet vaak naar het toilet, krijgt last van winderigheid en buikkramp en voelt zich slap. Bij waterdunne diarree verliest uw lichaam veel vocht. Wanneer u meer vocht verliest dan drinkt, kunt u uitdrogen.

Zelfzorg
Diarree gaat meestal na korte tijd vanzelf over. Wel moet u zorgen dat u niet uitdroogt door veel te drinken, eventueel een glucose-zoutoplossing (ORS). Dit is vooral belangrijk voor kinderen en ouderen, omdat zij gevoeliger zijn voor uitdroging.

U kunt het ongemak door de diarree minder maken door capsules met loperamide (een diarreeremmer) in te nemen, gedurende maximaal enkele dagen. Dit zorgt dat de darminhoud langer in de darmen blijft en steviger wordt. 

Behandeling
Als loperamide onvoldoende werkt, kan uw arts codeïne voorschrijven.

U merkt binnen een half uur dat u minder last heeft van diarree. Dit medicijn blijft 3 tot 4 uur werken.

Lees meer over diarree . "


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

Hoe vaak de bijwerkingen optreden, is afhankelijk van de dosering. De dosering is bij pijn meestal hoger dan bij hoest.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Verstopping (obstipatie)

  Eet, als dat mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel. Soms schrijven artsen bij dit medicijn een laxerend medicijn voor. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van verstopping.

 • Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen.

  Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem geen risicovolle activiteiten, zeker niet de eerste twee weken van de behandeling, als u nog aan het medicijn moet wennen.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Misselijkheid

  Meestal gaat deze bijwerking over als u na enkele dagen aan dit medicijn gewend bent geraakt. Vaak helpt het om even te gaan liggen als u zich misselijk voelt.

 • Duizeligheid

  Vooral bij het opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als u na een paar dagen gewend bent geraakt aan dit medicijn. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best dan even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

 • Draaierig gevoel

  Neem contact op met uw arts als u er veel last van heeft.

 • Jeuk en galbulten.

  Dit is meestal niet het gevolg van overgevoeligheid. Neem contact op met uw arts als u er veel last van heeft.

 • Moeilijk kunnen plassen.

  Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts als u dit merkt. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.

 • Maskering van andere pijnen.

  Omdat dit medicijn pijnstillend werkt, zult u verwondingen minder snel opmerken. Let daarom extra op verwondingen van met name uw voeten, omdat hier vaak problemen bij ontstaan.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Overgevoeligheid voor codeïne.

  Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor codeïne. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.

 • Bemoeilijkte ademhaling

  Dit treedt alleen op bij hoge doseringen codeïne.

 • Slaapapneu, een kortdurende periode van ademstilstand tijdens de slaap.

  Dit medicijn kan slaapapneu veroorzaken. Als u al eerder last van slaapapneu heeft gehad, kunt u hier meer last van krijgen. Dit treedt alleen op bij hoge doseringen codeïne. Neem contact op met uw arts als u merkt dat u nachtelijke aanvallen van stokkende ademhaling heeft of wanneer deze verergeren.

 • Maagdarmklachten, zoals pijn in de bovenbuik en maagkrampen.

  Deze klachten worden binnen een paar uur minder. 

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?

Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosering. Er ontstaan makkelijk verschijnselen van overdosering, vooral bij ouderen.

Wanneer?

Tabletten of drank
U gebruikt dit medicijn maximaal 4 keer per dag. Zorg dat tussen iedere inname ten minste 6 uur zit.

Codeïne werkt het snelst als u het op een lege maag inneemt, maar u kunt het ook met voedsel innemen. Met voedsel begint dit medicijn later te werken. Heeft u snel last van uw maag? Neem het dan in na een maaltijd.

Hoest
Gebruik dit medicijn als u last heeft van kriebelhoest of dit verwacht te krijgen, zoals tijdens de slaap, een concert of lezing. Neem het voor de nacht een uur van tevoren in, dan heeft u het minste last van kriebelhoest bij het inslapen.

Hoelang?

 • Hoest: gebruik dit medicijn zo kort mogelijk. Meestal gebruikt u codeïne maar een paar dagen. Een normale kriebelhoest hoort binnen 2 weken over te zijn. Is dat bij u niet het geval? Raadpleeg dan uw arts.
 • Pijn: gebruik codeïne zo kort mogelijk.


Vergeten

Een keer vergeten is niet zo erg. De vergeten dosis kunt u alsnog innemen. Tenzij u de volgende dosis over minder dan vier uur moet innemen. Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema. Neem geen dubbele dosis.


Verboden

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder.

Gebruikt u ook andere medicijnen die deze bijwerkingen geven? Let er dan op dat u meer last kunt hebben van deze bijwerkingen.

Nieuwe wet: vanaf 1 juli 2017 kunnen deelnemers aan het verkeer met een speekseltest gecontroleerd worden op drugsgebruik. Daarbij maakt de politie geen uitzondering voor het medicinaal gebruik van codeïne.
Als u codeïne gebruikt, kunt u een positief testresultaat verwachten. Dat betekent dat u risico loopt op een boete of ontzegging van de rijbevoegdheid. Gebruikt u dit medicijn in overleg met uw arts? Vertel dit dan aan de agent. Het Openbaar Ministerie (OM) kan besluiten u niet te vervolgen als dit medicijn door uw arts is voorgeschreven en u als u het gebruikt zoals uw arts het heeft voorgeschreven.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit medicijn. Ook als u hier niets meer van merkt, omdat u gewend bent geraakt aan codeïne, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
U mag alles eten.


Wisselwerking

Gebruik codeïne niet als u ook een hoestmiddel gebruikt dat het ophoesten vergemakkelijkt. Beide middelen werken elkaar tegen.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.
 • Bepaalde sterke pijnstillers, namelijk buprenorfine, nalbufine, nalmefeen en pentazocine. De pijnstillende werking van codeïne kan door deze medicijnen afnemen. U kunt ook last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Neem contact op met uw arts als u dat merkt.
 • Het ontwenningsmiddel naltrexon gaat de werking van codeïne tegen. Hierdoor heeft codeïne minder effect. Als u codeïne langdurig gebruikt, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Gebruik deze combinatie niet.


Zwangerschap

Zwangerschap
Meld het aan uw arts en apotheker als u zwanger bent of dit binnenkort wilt worden.

- Gebruikt u dit medicijn af en toe? U kunt dit medicijn veilig gebruiken tijdens de zwangerschap. Er is redelijk veel ervaring met het gebruik van dit medicijn tijdens de eerste 3 maanden (1e trimester) van de zwangerschap. Gebruik dit medicijn NIET vlak voor de bevalling. Bij gebruik vlak voor de bevalling kan de baby na de geboorte moeite hebben met ademhalen.

- Gebruikt u dit medicijn langer dan 2 weken? U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Misschien kan uw arts een ander medicijn voorschrijven. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Borstvoeding
- Gebruikt u codeïne 2 tot 3 dagen of korter?
Overleg dan met uw arts of apotheker. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het kan bijwerkingen bij het kind geven. Misschien kan de arts u een ander medicijn voorschrijven. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. Of u kunt kunstvoeding geven.

Er is een klein risico op bijwerkingen bij het kind. Dit merkt u doordat uw baby suf wordt en minder goed drinkt. Als uw arts vindt dat u borstvoeding kunt geven: let dan goed op deze bijwerkingen. Als deze bijwerkingen optreden, neem dan contact op met uw arts.

- Gebruikt u codeïne langer dan 2 of 3 dagen
Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het kan bijwerkingen bij het kind geven. Ook neemt de hoeveelheid moedermelk door dit medicijn af.
Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts of apotheker. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Of misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. 


Stoppen

Ja, behalve als u dit medicijn gedurende verschillende weken heeft gebruikt. In dat geval kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Stop dan geleidelijk. Overleg hierover met uw arts.


Handelsinformatie

U heeft geen recept nodig voor de hoestdranken met codeïne.
U heeft wel een recept nodig voor de tabletten met codeïne.

Codeïne is sinds 1884 internationaal op de markt. Het is zonder recept verkrijgbaar in hoestdranken onder de merknaam Bronchicum. Verder is het op recept verkrijgbaar in tabletten als het merkloze Codeïne en Codeïnefosfaat.

Codeïne wordt ook gebruikt in combinatie met paracetamol, onder de naam Paracetamol/codeïne en met acetylsalicylzuur en coffeïne onder de merknaam ACCod en als het merkloze Acetylsalicylzuur/Codeïne/Coffeïne. Sommige hoestmiddelen bevatten behalve andere bestanddelen ook nog een kleine hoeveelheid codeïne.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.