U heeft nog geen producten in uw winkelmand

Terug naar medicijninformatie

clonazepam

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Slaperigheid, sufheid en vermoeidheid.

  De slaperigheid gaat meestal over als u een week lang dezelfde dosering gebruikt. Uw lichaam went er dan aan. Maar zolang de dosering nog wordt opgebouwd, kunt u last hebben van deze bijwerking.
  Voorkom ongelukken bij activiteiten thuis, op het werk en in het verkeer. Bijvoorbeeld wanneer u een ladder beklimt, apparaten bedient en op het werk iets bewaakt of controleert.
  Zeer zelden ontstaat juist slapeloosheid of andere slaapstoornissen, zoals levendiger dromen of nachtmerries.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Traag of onduidelijk spreken.

 • Moeite met concentreren en de oriëntatie, trager denken en geheugenproblemen.

  Dit kan bij gebeurtenissen van lang geleden als van kort geleden.

 • Verminderde coördinatie

  Hierdoor kunt u onhandig zijn in uw bewegingen en moeite hebben duidelijk te spreken (te articuleren). Na een injectie kan deze bijwerking enkele dagen aanhouden.

 • Dubbelzien, wazig zien, moeilijk scherp kunnen stellen, trillend beeld door kleine oogbewegingen en andere problemen met zien.

 • Spierzwakte, krachteloos gevoel in spieren.

  Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen meer last krijgen van deze ziekte. Raadpleeg dan uw arts.

 • Verslappen van de spieren in de huig.

  Mensen met slaapapneu (stokkende ademhaling tijdens het slapen) kunnen meer last krijgen door verslappen van de spieren in de huig. Raadpleeg dan uw arts.

 • Bewegingsstoornissen, zoals een onzekere gang bij het lopen, evenwichtsproblemen, duizeligheid, neiging tot vallen en moeite met de coördinatie

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, verstopping of diarree.

  U kunt misselijkheid voorkomen door het medicijn met wat voedsel in te nemen.

 • Hoofdpijn

 • De plas niet kunnen ophouden (urine-incontinentie).

 • Ademhalingsproblemen

  Mensen met de longziekte COPD kunnen meer klachten krijgen. Raadpleeg dan uw arts.

 • Huiduitslag, jeuk, galbulten en huidverkleuring.

  In zeldzame gevallen is er sprake van overgevoeligheid voor dit medicijn (zie Zeer zelden Overgevoeligheid). Raadpleeg bij huiduitslag en galbulten uw arts.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn.

  U merkt dit aan huiduitslag of jeuk. Raadpleeg dan uw arts. Ook kunt u duizelig of benauwd worden, of flauwvallen. Waarschuw dan een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.
  Als u overgevoelig bent voor clonazepam, mag u het niet meer gebruiken. Geef dit aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt. Waarschuw dan direct een arts.

 • Minder zin in seks, impotentie.

  Dit gaat weer over als u stopt met het medicijn.

 • Epileptische aanvallen

  Als u last heeft van epileptische aanvallen die niet lijken op de oorspronkelijke. Waarschuw dan meteen uw arts.

 • Psychische klachten

  Psychische klachten, zoals nervositeit, depressieve gevoelens, angstgevoelens, verwardheid, hallucinaties. Zeer zelden onrust, prikkelbaarheid, agressief gedrag, zelfmoordgedachten. Overleg met uw arts, als u dit merkt. Een psychose (ernstige verwardheid) komt vaker voor bij ouderen of bij een hoge dosering.

 • Afhankelijkheid

  U kunt ontwenningsverschijnselen krijgen als u stopt met het gebruik. Mensen die dit medicijn langer dan 2 maanden achtereen gebruiken hebben hier een grote kans op. Bouw daarom altijd geleidelijk af als u dit medicijn langer dan 2 maanden heeft gebruikt.

 • Bloedingen, onverklaarbare blauwe plekken of bloedneuzen.

  Dit komt door ​​​​​minder bloedplaatjes in het bloed. U heeft hierdoor meer kans op bloedingen. Raadpleeg uw arts bij onverklaarbare blauwe plekken of bloedneuzen.

  • Na injectie of infuus in een ader.

   ntsteking op de plaats van de injectie. U merkt dat aan pijn, zwelling en roodheid.

  Uitleg frequenties

  Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
  Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

  Copyright © 2021 Service Apotheek Beheer. Alle rechten voorbehouden.
  IDeal Visa Mastercard
  TOP