clomifeen

Introductie

Clomifeen behoort tot een groep geneesmiddelen die de werking van de vrouwelijke oestrogeenhormonen gedeeltelijk nabootsen en gedeeltelijk tegenwerken. Het stimuleert hierdoor de afgifte van hormonen die voor de eirijping en eisprong zorgen.

Artsen schrijven dit middel voor bij verminderde vruchtbaarheid.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Clomifeen zorgt dat eicellen in uw eierstokken beter rijpen en zet de eisprong in gang.
 • Bij vrouwen bij wie het niet lukt om zwanger te raken, bijvoorbeeld door polycysteus ovariumsyndroom (PCOS). Het zorgt voor meer rijpe eicellen, bijvoorbeeld voor IVF-behandeling.
 • Bij ongeveer 8 op de 10 vrouwen zorgt clomifeen voor voldoende rijpe eicellen. Dat is met een echo te controleren. Krijgt u een IVF-behandeling? Dan haalt uw arts de rijpe eicellen uit uw eierstokken om ze buiten het lichaam te laten bevruchten.
 • U heeft meer kans op een tweeling of meerling, omdat meerdere eicellen zich tegelijk kunnen ontwikkelen.
 • Gebruik: meestal vanaf dag 3 tot en met dag 7 van uw menstruatiecyclus.
 • U kunt last krijgen van opvliegers (aanvallen van warmtegevoel, rood hoofd en zweten), misselijk voelen, diarree, buikpijn en gespannen borsten.
 • Ook kunnen uw eierstokken te sterk reageren op het medicijn. Er kunnen zich te veel eicellen ontwikkelen. Waarschuw uw arts bij ernstige buikpijn, diarree, overgeven of kortademig zijn.
 • Het is belangrijk dat u zeker weet dat u niet zwanger bent als u met dit medicijn begint.
 • Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn kan ervoor zorgen dat u minder moedermelk maakt.


Werking

Verminderde vruchtbaarheid

Voor een zwangerschap is een gerijpte eicel nodig. De eicel rijpt in de eierstokken. Als de eicel voldoende is ontwikkeld, komt hij vrij voor bevruchting. Dit heet de eisprong. Een mannelijke zaadcel kan daarna de vrijgekomen eicel bevruchten.

Clomifeen wordt gebruikt bij vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen.

Behandeling
Een veel voorkomende oorzaak van verminderde vruchtbaarheid is als de eicellen zich niet voldoende ontwikkelen of als er geen eisprong optreedt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een vergroeiing van de eierstokken (polycysteus ovarium syndroom, PCOS). Clomifeen wordt in dat geval gebruikt om de eirijping en eisprong te bevorderen.

Mocht de verminderde vruchtbaarheid komen doordat de zaadcellen de eicellen niet makkelijk kunnen bereiken, dan zal de arts de zaadcellen via inseminatie bij de eicellen brengen. Deze behandeling wordt ook wel IUI (intra uteriene inseminatie) genoemd. Clomifeen kan daarbij worden gebruikt om de eirijping te stimuleren.

Bij andere vormen van verminderde vruchtbaarheid kan In Vitro Fertilisatie (IVF) worden toegepast. Hierbij brengt men de eicellen buiten het lichaam in contact met de zaadcellen. Er zijn voor een IVF-behandeling meerdere eicellen nodig. Daarom wordt de eirijping soms gestimuleerd met clomifeen. Na de eisprong haalt de arts de rijpe eicellen uit de eierstokken om ze vervolgens buiten het lichaam te laten bevruchten.

Effect
Clomifeen bevordert de eirijping en eisprong, waarna de eicellen bevrucht kunnen worden door de mannelijke zaadcellen. Ongeveer acht op de tien vrouwen krijgt na stimulering met clomifeen rijpe eicellen. De kans op zwangerschap bij geslachtsgemeenschap is echter kleiner, namelijk bij ongeveer vijf op de tien vrouwen. Bij kunstmatige vruchtbaarheidsbehandelingen ligt deze kans hoger.

Lees meer over verminderde vruchtbaarheid . "


Bijwerkingen

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Opvliegers (aanvallen van warmtegevoel, rood hoofd en zweten)

 • Overreactie van de eierstokken, waardoor zich te veel eicellen ontwikkelen. Dit kan ernstige klachten geven, met onder andere kans op trombose. De verschijnselen van deze overreactie merkt u na de eisprong: ernstige buikpijn, diarree, braken, plotselinge gewichtstoename van meer dan twee kilo, kortademigheid en niet of heel weinig plassen.

  Waarschuw bij deze verschijnselen meteen uw arts.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals diarree, buikkrampen, buikpijn, opgezette buik, misselijkheid en braken.

 • Gewichtstoename

 • Pijnlijke gespannen borsten

 • Hoofdpijn

 • Hevigere menstruaties en tussentijds bloedverlies (doorbraakbloedingen)

 • Tijdelijke verandering van het slijmvlies van de baarmoeder, waardoor zaadcellen moeilijker kunnen passeren.

  Meestal moet u dit middel maar enkele dagen gebruiken en is het slijmvlies weer hersteld op het moment van de geslachtsgemeenschap. Soms zal de arts een medicijn voorschrijven tegen deze bijwerking.

 • Meerlingzwangerschap

  Door gebruik van dit middel kunnen zich meerdere eicellen tegelijkertijd ontwikkelen. Dit kan leiden tot tweelingen of meerlingen.

 • Duizelig zijn.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Psychische klachten, zoals nervositeit, angstgevoelens, vermoeidheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid, een draaierig gevoel en depressie.

 • Oogklachten (wazig zien, kleurvlekken, lichtflikkeringen)

  Raadpleeg uw arts als u hier last van krijgt.

 • Haarverlies

  Dit herstelt zich weer als u stopt met dit middel.

 • Vaker moeten plassen

 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag of galbulten.

  Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor clomifeen. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.

 • Bij gebruik langer dan een jaar is er een verhoogde kans op kanker van de eierstokken.

 • Hartkloppingen of een versnelde hartslag

  Raadpleeg uw arts als u deze bijwerkingen opmerkt.

 • Doof of tintelend gevoel in handen of voeten.

 • Kan een aanval van acute porfyrie uitlokken. Acute porfyrie is een stofwisselingsziekte waarbij u aanvallen krijgt van buikpijn, overgeven, koorts en hartkloppingen.

  Heeft u acute porfyrie? Geef dit dan door aan uw apotheek. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of andere uitlokkende medicijnen niet krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Wanneer?
Meestal moet u dit middel gebruiken vanaf de derde dag na het begin van de menstruatie tot en met dag zeven. De arts houdt met een echo in de gaten of de eicellen voldoende rijpen.

Hoe lang?
U moet dit middel meestal enkele dagen gebruiken.

Als na 6 cycli geen zwangerschap is opgetreden, heeft verder gebruik van dit middel in het algemeen geen zin.


Vergeten

Duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.


Verboden

autorijden
Sommige mensen krijgen tijdelijk oogklachten van dit middel. Rijd in dat geval geen auto. Rijd bij geringe klachten niet bij slecht zicht, zoals in het donker of de schemering.

alcohol drinken of alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Clomifeen heeft een wisselwerking met veel andere hormonen. Hormonen kunnen elkaar tegenwerken of de combinatie kan juist nodig zijn voor een goed effect. Daarom is een deskundige begeleiding door een specialist noodzakelijk om de precieze combinatie van de verschillende hormonen te bepalen.


Zwangerschap

Zwangerschap
U kunt dit medicijn waarschijnlijk veilig gebruiken tijdens de zwangerschap. Maar een klein risico is niet uit te sluiten. Daarom is het belangrijk dat u zeker weet dat u niet zwanger bent als u met dit medicijn begint.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt. Wel is bekend dat dit medicijn de borstvoeding kan verminderen. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. Of u kunt kunstvoeding geven.


Stoppen

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen. Bedenk wel dat als u voortijdig stopt met dit middel, de behandeling kan mislukken.


Handelsinformatie

Clomifeen is sinds 1961 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten als het merkloze Clomifeen.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.