U heeft nog geen producten in uw winkelmand

Terug naar medicijninformatie

clobazam

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Vooral de eerste weken van het gebruik: slaperigheid en vermoeidheid

  Hierdoor zijn uw reactie- en concentratievermogen verminderd, waardoor u een grote kans heeft op ongelukken. Ongelukken kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden in het verkeer, bij het beklimmen van een ladder, bedienen van apparaten of bij bewakings- en controlewerkzaamheden. Maar u heeft bijvoorbeeld ook meer kans te vallen als u 's nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Sufheid, trager denken en duizeligheid

  Hierdoor kunt u moeite hebben om u te concentreren of gaat u onduidelijk spreken. Deze klachten kunnen toenemen als u dit medicijn langere tijd gebruikt.

 • Psychische klachten, zoals rusteloosheid, depressie, agressie en prikkelbaarheid. Zeer zelden hallucinaties, psychoses en gedachten aan zelfmoord. Dus tegenovergestelde verschijnselen dan u van dit medicijn zou verwachten. Vooral kinderen en ouderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen.

  Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig. Merkt u psychische klachten? Raadpleeg dan uw arts.

 • Snurken door verslapping van de huig. Heeft u tijdens uw slaap wel eens last dat uw adem korte tijd stilvalt (slaapapneu)? U kunt hier door dit medicijn meer last van krijgen. Neem contact op met uw arts als u dat merkt.

 • Maagdarmstoornissen, zoals misselijkheid, verstopping en diarree, droge mond of juist extra speekselvorming, problemen met slikken en zeer zelden braken en diarree.

 • Minder eetlust

  Merkt u dat u moeite of geen zin heeft om te eten? Neem dan contact op met uw arts.

 • Hoofdpijn en duizeligheid

  Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na enige tijd als u gewend bent geraakt aan het medicijn.

 • Droge ogen. Vooral mensen met contactlenzen kunnen last krijgen van droge ogen.

 • Verminderde werkzaamheid tegen epilepsie

  Het medicijn kan na verloop van enkele weken minder goed werken tegen epilepsie.

 • Geheugenverlies van gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens gebruik van dit medicijn. Bijvoorbeeld gebeurtenissen in de nacht.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Levendige dromen of nachtmerries, meestal in de vroege ochtend

 • Spierzwakte, krachteloos gevoel in spieren. Deze bijwerking kan andere klachten veroorzaken, zoals: wazig zien of dubbelzien, door een tijdelijk effect op de oogspieren. Mensen met myasthenia gravis (een ernstige spierziekte) kunnen meer last krijgen van deze ziekte. Raadpleeg uw arts bij verergering van de klachten (zoals algemene spierzwakte, dubbelzien, dichtvallende oogleden, moeite met slikken, kauwen of ademhalen).

 • Afname gevoelens: dit middel vlakt niet alleen emoties zoals angst en spanning af, maar ook positieve, zoals blijdschap en tevredenheid. Ook uw betrokkenheid bij en inlevingsvermogen in anderen kan verminderen.

 • Vallen, vooral doordat dit medicijn ook de coördinatie vermindert. Vooral ouderen en mensen met spierziekten hebben hier kans op.

 • Toegenomen eetlust

  Merkt u dat u aankomt? Neem dan contact op met uw arts.

 • Huiduitslag en jeuk

  Meestal is dit onschuldig, maar (zeer zelden) kunnen de verschijnselen ernstig zijn. Raadpleeg uw arts als de uitslag er ongewoon uitziet, als u er last van heeft, of als u ook koorts of blaren krijgt.

 • Tekort aan bloedplaatjes. Raadpleeg uw arts bij onverklaarbare blauwe plekken of bloedneuzen.

 • Problemen met ademhalen. Bij mensen met de longziekte COPD kunnen de ademhalingsklachten toenemen.

  Overleg hierover met uw arts.

 • Afhankelijkheid. U kunt last krijgen van ontwenningsverschijnselen als u stopt met het gebruik. Bij kortdurend gebruik is de kans hierop zeer klein. Mensen die dit medicijn langer dan twee maanden achtereen gebruiken hebben hier wel een grote kans op.

  Bouw daarom altijd geleidelijk af als u dit middel langer dan 2 maanden heeft gebruikt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Copyright © 2021 Service Apotheek Beheer. Alle rechten voorbehouden.
IDeal Visa Mastercard
TOP