clioquinol om in te nemen

Introductie

Clioquinol werkt tegen infecties met sommige parasieten, zoals amoeben.
Artsen schrijven het voor bij infecties met amoeben die diarree kunnen veroorzaken.


Highlight

 • Clioquinol doodt parasieten.
 • Bij darminfecties met diarree door amoebiasis of dientamoebiase.
 • Drank: goed omschudden voor gebruik. Meet de hoeveelheid drank af met de maatpipet.
 • De kuur duurt meestal 10 dagen. Maak de hele kuur af. Ook als de infectie genezen lijkt, want misschien zijn er nog parasieten over.
 • U kunt na inname misselijk worden en buikpijn krijgen. Ook kan de diarree tijdelijk toenemen. Neem contact op met uw arts als deze klachten niet overgaan.
 • Drink voldoende vocht als u diarree heeft, anders raakt u uitgedroogd.
 • Uw tong, urine en ontlasting kunnen tijdens de kuur een groenige kleur krijgen. Dit is onschuldig en verdwijnt na afloop van de kuur.
 • Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik.
 • Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby.


Werking

Infecties met amoeben

Oorzaak en verschijnselen
Een infectie met amoeben komt vooral in de tropen voor. Mensen kunnen een infectie oplopen door besmet water of voedsel. Clioquinol wordt gebruikt bij de volgende infecties met amoeben

 • Amoebiasis (een andere naam is amoebendysenterie). Deze vorm komt vooral voor in de tropen of subtropen. U kunt de parasiet binnenkrijgen als u water of voedsel gebruikt dat met sporen van ontlasting is vervuild. De parasiet kan zich in de darmen nestelen. Hierdoor ontstaat ernstige diarree met slijm, buikpijn en koorts. Een deel van de parasieten maakt blaasjes  om zich in te ‘verbergen’. Via de ontlasting waar deze blaasjes inzitten, kunnen andere mensen besmet raken De amoeben kunnen vanuit de darmen de lever bereiken. Dit heet leveramoebiasis.
 • Dientamoebiase. Deze vorm komt niet alleen in de tropen voor, maar ook in Nederland. Veel mensen dragen deze amoebe bij zich, zonder er last van te hebben. Een enkele keer krijgen ze hier wel diarree en buikpijn van. Vooral kinderen tussen 5 en 14 jaar zijn dragers van deze amoebe. De ziekte komt dus vooral bij kinderen voor.

Besmetting voorkomen
U kunt infecties met amoeben voorkomen door op reis mineraalwater van hoge kwaliteit te gebruiken en te letten op de hygiëne. Eet in de tropen geen ijs, rauwe bladgroenten of ongeschild fruit.

Behandeling

 • Bij amoebiasis schrijven artsen meestal het medicijn metronidazol voor. Dit doodt de parasiet in de darmwand. Het doodt niet de blaasjes waarin de parasiet zich verbergt. Daarom wordt deze behandeling gevolgd door een kuur met clioquinol. Dit medicijn doodt de parasiet in de blaasjes.
 • Bij ernstige dientamoebiase kan de arts proberen of een behandeling met een parasietdodend medicijn helpt. Meestal schrijven artsen dan het medicijn metronidazol voor, maar ook clioquinol wordt hierbij gebruikt. Clioquinol doodt de parasiet die dientamoebiase veroorzaakt.
Lees meer over infecties met amoeben . "

Diarree

Oorzaak
Diarree kan ontstaan door voedsel of drinken dat met bacteriën of amoeben is besmet, bijvoorbeeld op reis in een warm land, de zogenaamde reizigersdiarree.

Als de diarree gepaard gaat met bloed en slijm in de ontlasting en hoge koorts, kan dit wijzen op een ernstige darminfectie, zoals amoebendysenterie.

Behandeling
Meestal gaat 'reizigersdiarree' na korte tijd vanzelf weer over. Wel moet u voor uitdroging waken door veel te drinken, eventueel een glucose-zoutoplossing (ORS). Dit is speciaal van belang bij kinderen en ouderen, omdat zij gevoeliger zijn voor uitdroging.
U kunt het ongemak door de diarree beperken door loperamide capsules in te nemen, gedurende maximaal enkele dagen. Dit zorgt ervoor dat de darminhoud langer in de darmen blijft en compacter wordt, maar het geneest de infectie niet.

Bij ernstige diarree, zoals bij amoebendysenterie, gewone dysenterie of Salmonella-infectie mag u niet zomaar loperamide gebruiken, maar moet u uw arts raadplegen. In deze gevallen moet de bacterie of parasiet worden bestreden. Bij amoebendysenterie wordt dan vaak ook clioquinol gebruikt.

Lees meer over diarree . "

Infecties van het maagdarmkanaal

Infecties van het maagdarmkanaal

Clioquinol werkt tegen sommige parasieten, zoals amoeben. Het wordt gebruikt bij de infectieziekten met amoeben, zoals amoebiasis en dientamoebiase.
Kijk voor meer informatie over amoebiasis en dientamoebiase bij infecties door amoeben.
 

 

Lees meer over infecties van het maagdarmkanaal . "


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

Clioquinol werd vroeger veel gebruikt tegen amoebiasis. Tegenwoordig wordt het hiervoor weer toegepast, maar de bijwerkingen zijn niet onderzocht zoals men dat nu gewend is. Daarom zullen niet alle bijwerkingen bekend zijn. Hieronder staan de bekende bijwerkingen van dit medicijn.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn en (toename van de) diarree

  Neem contact op met uw arts als deze klachten niet overgaan.

 • Groene verkleuring van tong, urine en ontlasting

  Dit is onschuldig en verdwijnt na afloop van de kuur.

 • Te snel werkende schildklier. Dit merkt u aan slapeloosheid, toegenomen eetlust, gewichtsverlies, gejaagd gevoel, versnelde hartslag, zenuwachtigheid en trillen.

  Neem dan contact op met uw arts.

 • Krijgt u een bloedonderzoek naar de werking van uw schildklier? Meld dan dat u dit medicijn gebruikt. De test is door dit medicijn tijdelijk niet betrouwbaar.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk, roodheid en zwelling van de huid.

  Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor clioquinol. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit, of soortgelijke medicijnen niet opnieuw krijgt.
  Overleg met uw apotheker als u in het verleden ooit allergisch heeft gereageerd op medicijnen die, net als clioquinol, jodium bevatten. Jodium kan ook zitten in bepaalde huidmiddelen of oogdruppels.

 • Aantasting van het zenuwstelsel. Dit merkt u onder andere aan plotselinge of langer aanhoudende buikpijn en diarree, tintelingen en een doof gevoel in de armen of benen, duizeligheid, concentratiestoornissen, geheugenverlies, problemen met bewegen, wazig zien en blindheid.

  Merkt u een of meer van deze verschijnselen? Stop dan het gebruik en waarschuw meteen uw arts. Deze bijwerkingen komen vooral voor bij gebruik van hoge doseringen of gebruik gedurende langere tijd.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Drank: Schud de fles voor het gebruik. Meet de juiste hoeveelheid af met de bijgeleverde doseerspuit. Neem in en drink een slokje water na. Vraag de apotheek voor te doen hoeveel drank u precies per keer moet gebruiken.
Zorg dat u niet een druppel drank morst op huid, kleding of beddengoed. Hij is sterk geel gekleurd en dat kan vlekken geven op kleding of beddengoed. Deze vlekken zijn vrijwel niet uit te wassen. Ook de huid kan geel verkleuren.

Wanneer?
U kunt de drank zowel voor, tijdens als na het eten innemen. Als u maagdarmklachten krijgt van clioquinol kunt u de drank het beste vlak na het eten innemen.

Hoelang?
Meestal duurt een kuur met clioquinol 10 dagen. Houd er rekening mee dat dit een kuur is die u niet mag onderbreken en geheel moet afmaken. Ook al zijn de infectieverschijnselen al vóór afloop van de kuur verdwenen; dit betekent nog niet dat alle parasieten zijn verdwenen.

Overleg met uw art als u al eerder een kuur met dit medicijn (clioquinol) heeft gebruikt. Er is een grens aan de totale hoeveelheid clioquinol die u veilig per jaar kunt gebruiken.


Vergeten

Als u dit medicijn 3 keer per dag gebruikt: neem de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk, tenzij het minder dan 2 uur duurt voordat u de volgende dosis moet innemen. Sla dan de vergeten dosis over en ga door met uw normale schema. De vergeten dosis neemt u aan het eind van de kuur in. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maakt u wel de volledige kuur af, anders bestaat de kans dat de klachten terugkeren.


Verboden

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Van dit medicijn zijn geen belangrijke wisselwerkingen bekend.


Zwangerschap

Zwangerschap
Overleg met uw arts. Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Bij gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap bestaat er namelijk een risico op bijwerkingen bij het kind. Zoals een vergrootte schildklier of een te langzaam werkende schildklier. Misschien kan uw arts een ander medicijn voorschrijven. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Borstvoeding
Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. Als het in de moedermelk komt kan het bijwerkingen op de schildklier geven bij het kind.
Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.


Stoppen

Als u te vroeg stopt zijn de parasieten waarschijnlijk nog niet volledig verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen. Maak daarom de hele kuur af.

Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, moet u wel stoppen met de kuur. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.


Handelsinformatie

Clioquinol is sinds 1933 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in een drank als het merkloze Clioquinolsuspensie FNA. Het is te ook verkrijgbaar in crème en oordruppels. Deze tekst gaat alleen over de drank.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.