cimetidine

Introductie

Cimetidine is een maagzuurremmer. Het behoort tot de H2-blokkers. Het vermindert de aanmaak van zuur in de maag.

Cimetidine wordt gebruikt bij maagklachten en maag- of darmzweren. Verder wordt het toegepast bij jeuk bij een vorm van kanker, de ziekte van Hodgkin, en bij overmatig zweten bij mensen in de laatste levensfase.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Cimetidine vermindert de aanmaak van maagzuur.
 • Bij maagklachten (brandend maagzuur, pijn door opkomend maagzuur, een opgeblazen gevoel met misselijkheid, maagzweren en darmzweren). En om de maag te beschermen tegen de schadelijke invloed van medicijnen. Ook wordt het toegepast bij jeuk bij de ziekte van Hodgkin (lymfklierkanker). Verder bij overmatig zweten bij mensen in de laatste levensfase (palliatieve zorg).
 • Werkt binnen een half uur en ongeveer 6 uur lang. Binnen een paar dagen beginnen de beschadigingen te genezen. U heeft dan minder snel last van u maag.
 • Tabletten: innemen met een half glas water.
 • Heeft u vooral 's nachts klachten?
 • Hoelang u cimetidine moet gebruiken, hangt af van uw aandoening. Soms moet u het langdurig gebruiken, om terugkeer van uw klachten te voorkomen.
 • In het begin kunt u duizelig of moe worden of krijgt u hoofdpijn, diarree of gewrichtspijn. Heeft u veel last van deze bijwerkingen of zijn ze na enkele weken nog niet over? Raadpleeg dan uw arts. Bij mannen kunnen de borstklieren opzwellen.
 • Er zijn veel wisselwerkingen met andere middelen. Vraag uw apotheker of u cimetidine veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.


Werking

Maagklachten

Er zijn verschillende soorten maagklachten. Het meest komen voor brandend maagzuur, refluxklachten en misselijkheid of een opgeblazen gevoel.

Brandend maagzuur of zuurbranden
Brandend maagzuur of zuurbranden merkt u aan een zeurderige of scherpe pijn. Deze pijn voelt u vooral vlak na het eten, omdat dan de aanmaak van maagzuur het grootst is. Maagzuur is een vloeistof in de maag die nodig is om voedsel te verteren. Bij te veel maagzuur of bij wondjes op het maagslijmvlies kunt u last krijgen van dit zuur.

Refluxklachten
Bij refluxklachten sluit het klepje tussen de slokdarm en de maag niet goed, waardoor maagzuur in de slokdarm komt. Vooral als u ligt of voorover buigt. De slokdarm kan dan geïrriteerd raken. Dit is vooral te merken aan een flinke pijn hoog in de buik of achter het borstbeen.

Misselijkheid en een opgeblazen gevoel
Maagpijn met misselijkheid en een opgeblazen gevoel wordt ook wel dyspepsie genoemd. Hierbij kunt u last hebben van zuurbranden, pijn in de bovenbuik, misselijkheid, een opgeblazen gevoel en snelle verzadiging bij het eten. Er is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen, meestal gaat het om een combinatie van factoren. Eetgewoonten (te veel, te vet, te snel), overmatig gebruik van koffie, alcohol of sigaretten en stress kunnen een rol spelen.

Behandeling
Soms helpt het uw eetgewoonten aan te passen. Neem bijvoorbeeld drie tot vijf kleine maaltijden per dag, in plaats van een of twee grote. Vermijd voedsel en drank waar u snel last van krijgt, zoals alcohol of scherpe kruiden. Ook als u stopt met roken kunnen maagklachten verminderen. Ook medicijnen kunnen maagklachten geven. Overleg met uw arts als u denkt dat uw maagklachten door medicijnen komen.

Mochten deze adviezen onvoldoende helpen, dan schrijft de arts meestal een medicijn voor dat het maagzuur bindt. Werkt dat onvoldoende, dan kan uw arts een maagzuurremmer, zoals cimetidine, voorschrijven.

Werking
Cimetidine remt de aanmaak van maagzuur. De werking begint na ongeveer een half uur. Doordat er minder zuur in de maag komt, kan het maagslijmvlies genezen. U merkt binnen enkele dagen dat u minder last heeft van uw maag.

Lees meer over maagklachten

Maagzweer en darmzweer

Verschijnselen
Mensen met een maag- of darmzweer (ulcus) hebben vaak een zeurende pijn in de bovenbuik. Meestal is de pijn ’s nachts het ergst en neemt de pijn af door wat te eten. Soms treedt de pijn echter juist op vlak na het eten. Ook een opgeblazen gevoel, misselijkheid en braken komen voor.

Oorzaak
Een maag- of darmzweer kan ontstaan als het slijmvlies dat de maagwand bekleedt onvoldoende beschermt tegen het maagzuur. Hierdoor kan maagzuur inwerken op de maagwand en kunnen zweren ontstaan. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn:

 • Gedurende lange tijd te veel maagzuur in de maag. Dit kan het geval zijn als u rookt.
 • Een infectie met een bacterie (Helicobacter pylori). Deze kan zich in de maagwand nestelen en op den duur het maagslijmvlies zodanig irriteren dat een zweertje ontstaat.
 • Maagbeschadigende geneesmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn de pijnstiller acetylsalicylzuur en ontstekingsremmende pijnstillers van het NSAID-type (zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac en indometacine).
 • Bijnierschorshormonen (corticosteroïden) kunnen bij mensen die eerder een maag- of darmzweer hebben gehad opnieuw een zweer veroorzaken.

Behandeling
Soms helpt het uw eetgewoonten aan te passen. Neem bijvoorbeeld drie tot vijf kleine maaltijden per dag, in plaats van een of twee grote. Vermijd voedsel en drank waar u snel last van krijgt, zoals alcohol of scherpe kruiden. Ook als u stopt met roken kunnen maagklachten verminderen. Sommige medicijnen kunnen maagklachten geven. Overleg met uw arts als u denkt dat uw maagklachten door medicijnen komen.

Mochten deze adviezen onvoldoende helpen, dan schrijft de arts meestal eerst een medicijn voor dat het maagzuur bindt. Werkt dat onvoldoende, dan kan uw arts een maagzuurremmer zoals cimetidine voorschrijven.

Indien u vaker last heeft van een zweer, kan uw arts u langdurig gebruik van cimetidine voorschrijven. Hiermee kunt u een terugkeer van de zweer voorkomen.

Als een infectie met de Helicobacter-bacterie de oorzaak van de zweer is, is een antibioticumbehandeling mogelijk. U kunt daarover overleggen met uw arts.
Als u langdurig maagbeschadigende medicijnen moet gebruiken en u vaker last heeft van een zweer, kan uw arts u gedurende lange tijd cimetidine voorschrijven.  Hiermee kunt u een terugkeer van de zweer voorkomen. U merkt in dat geval niet dat het medicijn werkt. Toch is het belangrijk om dit medicijn consequent te gebruiken om een terugkeer van een zweer te voorkomen.

Werking 
Cimetidine remt de aanmaak van maagzuur. De werking begint na ongeveer een half uur. Doordat er minder zuur in de maag komt, kan het maagslijmvlies genezen. U merkt binnen enkele dagen dat u minder last heeft van uw maag.
Het kan echter vier tot acht weken duren voor een zweer genezen is.

Lees meer over maagzweer en darmzweer

Jeuk

Verschijnselen
Jeuk is een gevoel op de huid dat u aandrang geeft om te krabben of te wrijven. Soms is de jeuk zo erg, dat men tot bloedens toe krabt.

Oorzaak
Jeuk kan voorkomen bij bepaalde soorten kanker. De jeuk kan ontstaan door de kanker zelf, maar ook door de behandeling van kanker met bestraling of chemotherapie.

Behandeling
Cimetidine blijkt soms jeuk bij een vorm van kanker, de ziekte van Hodgkin te verminderen. Hoe dit effect precies tot stand komt, is onduidelijk.

Lees meer over jeuk

Overmatige transpiratie

Sommige ziektes hebben als verschijnsel overmatig zweten. Vooral in de laatste levensfase kan dat extra belastend zijn en kan de patiënt erdoor uitdrogen.

Cimetidine kan soms helpen bij overmatig zweten. Het wordt dan gebruikt bij mensen in de laatste levensfase (palliatieve zorg).

Lees meer over overmatige transpiratie


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid. Deze bijwerkingen gaan meestal over als uw lichaam aan het medicijn gewend is. Als u hier na enkele weken nog steeds last van heeft, moet u uw arts raadplegen.
 • Diarree, en spier- of gewrichtspijn. Deze bijwerking gaan meestal over als uw lichaam aan het medicijn gewend is. Als u hier na enkele weken nog steeds last van heeft, moet u uw arts raadplegen.
 • Bij de man: borstvorming (opzwellen van de borstklieren). Dit treedt meestal op als u dit medicijn langer dan een maand gebruikt. Als u met dit medicijn stopt, gaat deze bijwerking meestal weer over.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U kunt dan huiduitslag, galbulten of jeuk krijgen. In zeldzame gevallen ontstaat er koorts of een ernstige huidafwijking. Ook kan het zich uiten in 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan uw apotheker door dat u overgevoelig bent voor cimetidine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Haaruitval, jeuk en roodheid van de huid. Als u met dit medicijn stopt, gaan deze bijwerkingen weer over.
 • Verwardheid bij ouderen. Als u met dit medicijn stopt, gaat deze bijwerking weer over.
 • Ontsteking van de alvleesklier of van de lever en bloedafwijkingen. Waarschuw uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: plotselinge hevige pijn in bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel.
 • Maagdarmklachten, zoals buikpijn, misselijkheid en braken.
 • Seksuele stoornissen, zoals impotentie. Deze bijwerking gaat over als u met dit medicijn stopt. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.
 • Psychische klachten zoals depressie, waandenkbeelden (hallucinaties), irritatie en slaapstoornissen. Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Dubbel zien. Heeft hier erg veel last van, raadpleeg dan uw arts.
 • Meer kans op hartritmestoornissen. U merkt dit soms alleen aan plotselinge duizelingen of als u even wegraakt. Vooral mensen met de aangeboren vorm van de hartritmestoornis verlengd QT-interval hebben hier meer kans op. Gebruik dit medicijn NIET als u deze aangeboren hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?

De tabletten innemen met een half glas water.

Wanneer?

 • Gebruikt u dit medicijn 1 keer per dag? Als u vooral 's nachts klachten heeft, kunt u het middel het best 's avonds na de maaltijd of voor het slapengaan innemen. Bovendien is 's nachts de zuurproductie in de maag het grootst, zodat u dan het meest profijt heeft van de zuurremmende werking.
 • Gebruikt u dit medicijn 2 keer per dag? Neem dit medicijn dan 's ochtends na het ontbijt en 's avonds na de avondmaaltijd of voor het slapengaan in. Op deze momenten is de aanmaak van zuur het grootst, zodat u dan het meest profijt heeft van de zuurremmende werking.
 • Gebruikt u dit medicijn 4 keer per dag? Neem dit medicijn dan na elke maaltijd en voor het slapengaan in. Op deze momenten is de aanmaak van zuur het grootst, zodat u dan het meest profijt heeft van de zuurremmende werking.
 • Heeft u voornamelijk klachten tijdens het eten? Neem dit medicijn dan een uur voor de maaltijd in.

Hoelang?
De duur van het gebruik hangt af van de klachten waarvoor u dit medicijn gebruikt. Een maag- of darmzweer kan in 4 tot 8 weken genezen. Soms schrijft de arts het medicijn langdurig voor om een terugkomst van de zweer te verhinderen.

Als u het medicijn gebruikt om een terugkomst van de zweer te voorkomen die ontstaan bij gebruik van ontstekingsremmende pijnstillers of bijnierschorshormonen, moet u doorgaan zolang u deze medicijnen slikt.


Vergeten

Het is belangrijk dat u dit medicijn gebruikt zoals de arts heeft voorgeschreven. Bent u het medicijn vergeten in te nemen?

 • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt:
  • Duurt het langer dan 8 uur voordat u de volgende tablet moet innemen? Neem de vergeten tablet dan alsnog in.
  • Duurt het korter dan 8 uur voordat u de volgende tablet moet innemen? Sla dan de vergeten tablet over. U mag geen extra tablet innemen.
 • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt:
  • Duurt het langer dan 4 uur voordat u de volgende tablet moet innemen? Neem de vergeten tablet dan alsnog in.
  • Duurt het korter dan 4 uur voordat u de volgende tablet moet innemen? Sla dan de vergeten tablet over. U mag geen extra tablet innemen.
 • Als u dit medicijn 4 keer per dag gebruikt:
  • Duurt het langer dan 1 uur voordat u de volgende tablet moet innemen? Neem de vergeten tablet dan alsnog in.
  • Duurt het korter dan 1 uur voordat u de volgende tablet moet innemen? Sla dan de vergeten tablet over. U mag geen extra tablet innemen.


Verboden

autorijden?
Sommige mensen zijn de eerste dagen duizelig. Na een aantal dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
Alcohol irriteert de maag. Daarom is het gebruik van alcohol af te raden.

alles eten?
U kunt alles wat uw maag verdraagt eten. Bepaalde soorten voedsel zijn echter af te raden als u last heeft van uw maag.
Klik hier voor meer informatie over wat u zelf kunt doen bij maagklachten.


Wisselwerking

Dit middel heeft wisselwerkingen met veel andere medicijnen. In de tekst hieronder staan meestal alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Het antistollingsmiddel acenocoumarol. Cimetidine versterkt de werking van dit antistollingsmiddel. Gebruik in dat geval geen cimetidine, maar vraag uw arts een andere H2-blokker voor te schrijven die deze wisselwerking niet heeft.
 • Hart- en vaatmiddelen van de groep calciumblokkers, namelijk amlopidine, barnidipine, felodipine, lacidipine, lercanidipine, nicardipine, nifedipine en nimodipine. Deze medicijnen kunnen in combinatie met cimetidine meer bijwerkingen geven, zoals opgezwollen enkels of onderbenen, hoofdpijn, blozen en duizeligheid. Neem in dat geval contact op met uw arts.
 • De hart- en vaatmiddelen diltiazem en verapamil. Deze medicijnen kunnen in combinatie met cimetidine meer bijwerkingen geven, zoals een te sterke daling van de hartslag en bloeddruk. Overleg hierover met uw arts. Mogelijk kan uw arts een ander medicijn tegen het maagzuur voorschrijven of de dosering van diltiazem of verapamil verlagen.
 • Sommige medicijnen tegen depressie zoals amitriptyline, doxepine, imipramine en nortriptyline. De hoeveelheid van deze medicijnen in het bloed kan toenemen. Overleg hierover met uw arts. Wellicht kan deze u een ander medicijn tegen het maagzuur voorschrijven.
 • Bepaalde slaap- en rustgevende medicijnen (midazolam, alprazolam). Cimetidine versterkt de werking en bijwerkingen van deze medicijnen. Hierdoor kunt u meer last krijgen van sufheid. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven hebt gekregen. Misschien kan hij u een ander medicijn voorschrijven dat de wisselwerking niet heeft.
 • Carbamazepine en fenytoïne, onder andere gebruikt bij epilepsie, verdwijnen minder snel uit het lichaam. Hierdoor kan er te veel van in het bloed komen. U zult de hoeveelheid carbamazepine en fenytoïne in uw bloed regelmatig moeten laten controleren. De arts zal de dosering dan eventueel verlagen.
 • Itraconazol en posaconazol (antischimmelmiddelen). Deze medicijnen hebben een zure maaginhoud nodig om in de bloedbaan opgenomen te kunnen worden. Cimetidine vermindert juist de hoeveelheid zuur in de maag, waardoor te weinig van de antischimmelmiddelen in het bloed komen. Neem deze medicijnen daarom in met een zure koolzuurhoudende frisdrank, zoals cola. De inhoud van de maag wordt hierdoor tijdelijk weer zuur, zodat de antischimmelmiddelen opgenomen kunnen worden. Deze wisselwerking is niet van toepassing voor de drank met itraconazol (Trisporal OS) en de tabletten met posaconazol (Noxafil tablet). Hiervoor is geen zure maaginhoud nodig.
 • Ketoconazol, een medicijn tegen de ziekte van Cushing.
 • Cefuroxim (antibioticum). Bij gelijktijdig gebruik met cimetidine wordt dit middel niet voldoende opgenomen en werkt het minder goed. Overleg met uw arts of een ander antibioticum voor u mogelijk is.
 • Het medicijn tegen erectiestoornissen sildenafil. De hoeveelheid sildenafil in het bloed kan door dit medicijn stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Gebruik niet meer dan 25 mg sildenafil per 24 uur als u dit medicijn gebruikt.
 • Theofylline, een medicijn tegen benauwdheidsklachten. De hoeveelheid theofylline in uw bloed kan toenemen. U kunt dan last krijgen van maagklachten, hoofdpijn, duizeligheid en epileptische aanvallen. Gebruik daarom liever geen cimetidine, maar een andere H2-blokker die deze wisselwerking niet heeft, zoals ranitidine. Overleg hierover met uw arts of apotheker.
 • Ulipristal, een morning-afterpil. Cimetidine kan de betrouwbaarheid van deze morning-afterpil verminderen. Overleg hierover met uw arts.
 • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.
 • Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. De werking en bijwerkingen van deze medicijnen kunnen veranderen. Overleg hierover met uw arts.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wil worden. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn dat wel veilig is tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Dit medicijn komt namelijk in vrij grote hoeveelheden in de moedermelk terecht. Het kan bijwerkingen bij het kind geven. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven dat u wel veilig kunt gebruiken.


Stoppen

Als u dit medicijn langer dan acht weken achter elkaar heeft gebruikt, kunt u beter niet in één keer stoppen. Uw maag reageert dan namelijk met de aanmaak van extra veel maagzuur, waardoor uw klachten weer terugkomen. U kunt het gebruik het beste in twee tot drie weken langzaam afbouwen om dit te voorkomen.

Heeft u het korter dan acht weken gebruikt, dan kunt u wel in één keer stoppen. Stop echter alleen als uw arts dat adviseert. Als u eerder stopt, kan het slijmvlies van de maag of darm nog niet voldoende zijn genezen. Uw klachten kunnen later terugkomen. Ga daarom zolang door als uw arts adviseert, ook al zijn uw klachten verdwenen.


Handelsinformatie

Cimetidine is sinds 1976 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als het merkloze Cimetidine in tabletten.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.