Alvesco

Active ingredient: ciclesonide inhalatie

The text below is about the active substance ciclesonide inhalatie


Introductie

Ciclesonide behoort tot de bijnierschorshormonen of corticosteroïden.

Een inhalatie met ciclesonide werkt ontstekingsremmend en vermindert overgevoeligheidsverschijnselen. Het is een luchtwegbeschermer.

Artsen schrijven het voor bij astma.


Instructiefilmpje

Film 1 - Inhalatoren met en zonder voorzetkamer


Highlight

 • Ciclesonide is een bijnierschorshormoon (corticosteroïd). Het remt ontstekingen. Ciclesonide-inhalatie beschermt de luchtwegen tegen prikkels die benauwdheid veroorzaken.
 • Bij astma.
 • Als u het elke dag gebruikt, bent u minder vaak benauwd. Dit merkt u meestal binnen 10 dagen. Bij sommigen duurt dit enkele weken tot maanden.
 • Als u ook een luchtwegverwijder gebruikt: inhaleer deze eerst en daarna ciclesonide.
 • Inhaleren is niet makkelijk. Laat een apotheekmedewerker het u voordoen. Of bekijk het instructiefilmpje. Laat elk jaar in de apotheek controleren of u nog juist inhaleert.
 • Heeft u moeite met het gebruik? Vraag uw arts of apotheek om een hulpmiddel bij het inhaleren (voorzetkamer).
 • U kunt last krijgen van schimmelinfecties in de mond, heesheid, droge mond, keelpijn en een vieze smaak. Goed inhaleren voorkomt dit. Spoel altijd uw mond na het inhaleren.


Werking

Astma

Verschijnselen
Mensen met astma hebben last van aanvallen en periodes van benauwdheid. Deze aanvallen worden uitgelokt door prikkels, zoals koude lucht, rook, stoffen waar u allergisch voor bent, maar ook inspanning kan een aanval veroorzaken.

Oorzaak
Bij gezonde mensen veroorzaken deze prikkels geen benauwdheid, terwijl mensen met astma hier wel gevoelig voor zijn. Bij hen reageren de slijmvliezen in de luchtwegen als ze met deze prikkels in aanraking komen. Bij deze reactie trekken de luchtwegen samen, waardoor u benauwd wordt.

Werking
Ciclesonide remt ontstekingen en beschermt zo de luchtwegen. Het zorgt ervoor dat uw luchtwegen minder gevoelig worden voor de prikkels die benauwdheid veroorzaken. Het aantal aanvallen van benauwdheid zal dan afnemen. Mogelijk heeft u daardoor minder vaak uw aanvalsmedicatie nodig.

U kunt ciclesonide niet gebruiken om een aanval van benauwdheid direct op te heffen.

Effect
Doordat de conditie van de longen verbetert, merkt u meestal binnen 10 dagen dat het aantal benauwdheidsaanvallen minder wordt. Soms duurt het langer, maar binnen 4 weken merken de meeste mensen effect. Na een aantal maanden is het effect van ciclesonide optimaal. U moet het wel consequent gebruiken, meestal is dat 1 keer per dag.

Lees meer over astma . "


Bijwerkingen

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Schimmelinfectie in de mond en keel. Een schimmelinfectie in de mond merkt u aan een witte aanslag in de mond.

  Deze bijwerking ontstaat als ciclesonide vaak in de mond en keel achterblijft. Raadpleeg in dat geval uw arts.

 • Heesheid, keelpijn en hoest.

  Deze bijwerkingen kunnen komen doordat ciclesonide in de mond en keel achterblijft. Geef de stem rust. Blijven de klachten, neem dan contact op met uw arts.

 • Droge mond, branderig gevoel in de mond, onaangename smaak, misselijkheid.

 • Verslechtering van glaucoom (verhoogde oogboldruk, groene staar) aan één of beide ogen. Er kunnen dan klachten ontstaan zoals wazig zien, minder zien, een rood of opgezwollen oog, hevige pijn aan het oog of aan het gezicht of misselijkheid en braken.

  Neem bij een of meer van deze klachten meteen contact op met uw arts of de Eerste-Hulpdienst. De kans op oogklachten is groter als u dit middel langer dan 3 maanden gebruikt of als er per ongeluk wat medicijn in uw oog komt.

 • Psychische klachten, zoals depressie, rusteloosheid, nerveus zijn, angstig of agressief worden, of last hebben van slapeloosheid.

  Mocht u veel last hebben van deze bijwerkingen, vraag dan uw arts om advies.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan galbulten of jeuk.

  In zeer zeldzame gevallen kunt u last krijgen van gezwollen oogleden, lippen of gezicht of ernstige benauwdheid. Waarschuw dan direct een arts of ga naar de Eerste-Hulpdienst. Als u overgevoelig bent voor dit medicijn, geef dit dan altijd door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

 • Benauwdheid als reactie op de inhalatie.

  In dat geval dit medicijn niet meer gebruiken en een arts raadplegen.

 • Longontsteking. Dit is te merken aan meer ademhalingsproblemen zoals hoesten, kortademigheid en een snelle ademhaling, koorts, snelle hartslag, pijn bij diep inademen, slap of lusteloos gevoel en vermoeidheid.

  Neem contact op met uw arts als u dit merkt.

 • Een verhoogde bloeddruk kan ontstaan bij personen die daarvoor gevoelig zijn.

  Overleg voor gebruik met uw arts als u een hoge bloeddruk heeft of hiervoor behandeld wordt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Goed inhaleren is lastig en vergt veel oefening. De werkzame stof moet diep in uw longen terechtkomen.
 • De apotheekmedewerker zal u uitleggen hoe het apparaat werkt en het inhaleren een keer voordoen. Daarna kunt u een keer oefenen en kan de apotheekmedewerker nagaan of u alle handelingen goed uitvoert.
 • Laat regelmatig, bijvoorbeeld elk jaar, in de apotheek controleren of u nog op de juiste manier inhaleert.
 • Lukt het u niet om goed te inhaleren? Vraag uw arts of apotheker om advies. Er zijn verschillende typen inhalatieapparaatjes. Mogelijk is een ander type apparaat geschikter voor u.
 • Een inhalatiespray wordt ook wel dosisaerosol of verstuiver genoemd.
 • Om een inhalatiespray beter of makkelijker te inhaleren, kunt u ook gebruikmaken van een voorzetkamer. Dit is een grote buis, waar u de inhalatiespray inspuit. U kunt dan rustig meermalen via de buis inademen. Controleer van deze voorzetkamer regelmatig of de kleppen nog goed werken. Hoe u dat moet doen, staat beschreven in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Als de kleppen niet meer goed werken, kunt u in de apotheek een nieuwe voorzetkamer krijgen. Hier hoeft u niet voor te betalen als u deze samen met het recept voor de spray ophaalt. Vindt u het lastig de voorzetkamer mee te nemen naar uw werk of een andere plek? Vraag uw arts twee apparaten voor te schrijven. U kunt ze dan op beide plekken achterlaten.

Wanneer?
Gebruik de inhalaties dagelijks op dezelfde tijd, bijvoorbeeld 's avonds voor het tandenpoetsen. Gebruikt u ook regelmatig een luchtwegverwijder? Dan kunt u ciclesonide het best vlak daarna inhaleren. De luchtwegverwijder maakt de luchtwegen 'ruimer', waardoor ciclesonide dieper in de longen kan komen.

Hoe lang?

 • Binnen 10 dagen zult u merken dat u minder erg en minder vaak benauwd bent. Pas na een aantal weken is het effect optimaal.
 • Als de benauwdheidsklachten verdwenen zijn, is het mogelijk dat uw arts u adviseert over te stappen op een lagere dosering of een lagere sterkte.
 • Als er na 3 maanden nog onvoldoende effect is, dan is het mogelijk dat uw arts voor een korte periode een hogere dosering voorschrijft. Ook kan uw arts een medicijn dat de luchtwegen verwijdt erbij adviseren.

 


Vergeten

Het is belangrijk dit medicijn consequent te inhaleren. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

U gebruikt u dit medicijn 1 keer per dag? Gebruikt u dit medicijn 1 keer per dag? En duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende inhalatie normaal gebruikt? Neem hem dan alsnog. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Gebruikt u dit medicijn 2 keer per dag? En duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende inhalatie normaal gebruikt? Neem hem dan alsnog. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.


Verboden

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Ja, dat kan. U mag autorijden, en u mag eten en drinken zoals u normaal doet.


Wisselwerking

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn:

 • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn alleen na overleg met uw arts. Als u zwanger bent of binnenkort wilt worden, kunt u namelijk beter een ander medicijn met dezelfde werking gebruiken, zoals beclometason, budesonide of fluticason. Hiermee is namelijk meer ervaring bij gebruik tijdens zwangerschap. Meestal zal uw arts u (tijdelijk) laten overstappen op dit medicijn.

Borstvoeding
U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Na inhalatie komt het medicijn in zeer kleine hoeveelheden in het bloed.


Stoppen

Het kan 1 tot 2 weken duren voor u effect van de inhalatie merkt. Stop daarom niet te snel als u twijfelt aan het nut van dit medicijn.

Als u dit medicijn al langere tijd gebruikt en u wilt nu stoppen dan kunnen de benauwdheidsklachten terugkomen. Bouw daarom langzaam af in overleg met uw arts.


Handelsinformatie

Ciclesonide is sinds 2004 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Alvesco in inhalatiesprays.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.