Cetrotide

Active ingredient: cetrorelix

The text below is about the active substance cetrorelix


Introductie

Cetrorelix hoort tot de groep geneesmiddelen die hypothalamus-hormonen worden genoemd. Het remt de aanmaak van vrouwelijke geslachthormonen.

Artsen schrijven dit middel voor bij een verminderde vruchtbaarheid) bij vrouwen.


Highlight

 • Cetrorelix is een hormoon. Het remt de aanmaak van vrouwelijke geslachtshormonen.
 • Bij vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen. Cetrorelix voorkomt een te vroege eisprong van een nog niet rijpe eicel.
 • Meestal kunnen u of uw partner zelf de injecties toedienen. U krijgt hiervoor instructie van de arts of verpleegkundige.
 • U gebruikt elke dag 1 injectie vanaf de vijfde of zesde dag dat de eicellen rijpen. Zo voorkomt u dat de eisprong te vroeg begint.
 • U gaat door met gebruik tot de arts met een echo heeft vastgesteld dat de eicellen voldoende zijn gerijpt. Daarna krijgt u een injectie om de eisprong in gang te zetten.
 • U kunt pijn roodheid en zwelling op de injectieplaats krijgen. Vooral de eerste dagen.
 • De eierstokken kunnen te sterk reageren op dit medicijn. Er kunnen zich te veel eicellen ontwikkelen. Waarschuw uw arts bij ernstige buikpijn, diarree, braken en kortademigheid.


Werking

Verminderde vruchtbaarheid

Voor een zwangerschap is een eicel nodig, die door een mannelijke zaadcel wordt bevrucht. Bij een IVF-behandeling (In Vitro Fertilisatie) vindt de bevruchting buiten het lichaam plaats.

Een eicel die kan worden bevrucht, heeft zich een paar dagen daarvoor ontwikkeld, dat heet `gerijpt`. Als de eicel voldoende is ontwikkeld, komt hij vrij voor bevruchting. Dit heet de eisprong.

Als de eitjes voldoende zijn gerijpt, haalt de arts ze uit de eierstokken en laat ze buiten het lichaam bevruchten.

Soms vindt de eisprong al plaats voordat de eicel voldoende is ontwikkeld.

Cetrorelix wordt gebruikt om deze eisprong uit te stellen.

Werking
Cetrorelix verhindert de aanmaak van geslachtshormonen die de eisprong in gang zetten.

Lees meer over verminderde vruchtbaarheid . "


Bijwerkingen

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Pijn op de injectieplaats, roodheid, zwelling, jeuk en blauwe plekken, vooral in de eerst dagen van de behandeling.

 • Overreactie van de eierstokken, waardoor zich te veel eicellen ontwikkelen. Dit kan ernstige klachten geven, met onder andere kans op trombose. De verschijnselen van deze overreactie merkt u na de eisprong: ernstige buikpijn, diarree, braken. En plotselinge gewichtstoename van meer dan twee kilo, kortademigheid, niet of heel weinig plassen.

  Waarschuw bij deze verschijnselen meteen uw arts.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Huiduitslag, jeuk en galbulten door overgevoeligheid voor dit middel. Bij ernstige benauwdheid meteen uw arts raadplegen.

  Meld deze bijwerkingen aan uw arts. Deze zal de behandeling stopzetten, en kan soms proberen of u voor een ander preparaat niet overgevoelig bent

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Hoe?

 • Meestal zult u zelf of uw partner injecties onder de huid toedienen. De arts of verpleegkundige zal u precies uitleggen wat u moet doen. Aarzel niet bij onduidelijkheden uitleg te vragen.
 • Voor u de injectie toedient, moet u het poeder eerst oplossen in het bijgeleverde steriele water. Zie hiervoor de instructie op de bijsluiter.
 • Spuit het middel onder de huid van de buikwand in, bij voorkeur in de buurt van de navel. Kies iedere dag een andere plek.

Wanneer?
Vanaf de vijfde of zesde dag dat de eicellen rijpen, is een dagelijks injectie met dit middel nodig. Zo voorkomt u dat de eisprong al begint.

Hoe lang?
In de meeste gevallen moet u dit middel gebruiken tot de arts met een echo heeft vastgesteld dat de eicellen voldoende zijn ontwikkeld. Daarna krijgt u een injectie om de eisprong in gang te zetten.

 


Vergeten

Het is heel erg belangrijk u te houden aan de aanwijzingen van arts of verpleegkundige over de tijden waarop u het hormoon moet spuiten. Als u een toediening vergeet of er komt iets tussen, dan kan een hele zwangerschapspoging verloren gaan! Als u toch een toediening vergeten bent: bedenkt u het zich nog op dezelfde dag? Spuit dan zo snel mogelijk het middel in. Ontdekt u het pas de volgende dag? Raadpleeg dan uw arts.


Verboden

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.


Zwangerschap

Zwangerschap
Gebruik dit middel NIET als u al zwanger bent. Mogelijk beïnvloedt het de ontwikkeling van de baby. Het is belangrijk dat u zeker weet dat u niet zwanger bent als u met dit middel begint.

Borstvoeding
Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Het is namelijk niet bekend of dit middel in de moedermelk terecht komt en of dit schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts.


Stoppen

Als u te vroeg stopt met deze injecties, kan de behandeling mislukken. Raadpleeg uw arts als u stoppen wilt. De behandeling met deze hormonen luistert nauw. En mogelijk is het gezonder als u de behandeling afmaakt of nog andere hormonen er bij gebruikt om de behandeling goed af te ronden.


Handelsinformatie

Ja, u heeft een recept nodig.

Cetrorelix is sinds 1999 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Cetrotide in injecties.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.