Ceclor

Active ingredient: cefaclor

The text below is about the active substance cefaclor


Introductie

Cefaclor behoort tot de cefalosporine-antibiotica. Cefalosporine-antibiotica doden veel soorten bacteriën.

Artsen schrijven het voor bij infecties met bacteriën, zoals luchtweginfecties (onder andere bronchitis, longontsteking, keelpijn door keelontsteking en bijholteontsteking) en middenoorontsteking.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Cefaclor doodt bacteriën (antibioticum). Werkt binnen een paar dagen.
 • Bij infecties van longen, luchtpijp, keel, bijholten en middenoor.
 • Capsules en tabletten: neem in met een half glas water. Drank: schud goed om en meet de hoeveelheid af met een maatbeker of -lepel.
 • Zorg dat tussen elke inname ongeveer 8 uur zit. Dan werkt het medicijn het best.
 • U kunt last krijgen van diarree, misselijkheid en braken. Diarree kunt u ook nog krijgen enkele weken nadat u met cefaclor bent gestopt. Meestal gaat dit na enkele dagen over. Waarschuw bij ernstige diarree een arts.
 • Huiduitslag komt voor. Een enkele keer komt dit door allergie. Ook kunt u benauwd worden, koorts krijgen of flauwvallen. Raadpleeg dan meteen een arts. Als u allergisch bent, mag u dit medicijn niet meer gebruiken. Geef door aan uw apotheker dat u allergisch bent voor cefaclor.
 • Maak de hele kuur af. Ook als de infectie genezen lijkt. Misschien zijn er nog bacteriën over.


Werking

Infecties met bacteriën

Werking
Na inname verspreidt cefaclor zich via het bloed in het lichaam. Het komt in de meeste weefsels terecht en in de urine. Het werkt tegen veel soorten bacteriën.

Behandeling
Artsen schrijven cefaclor voor bij bepaalde infecties met bacteriën.

Bij de meeste infecties komen andere antibiotica eerder in aanmerking, zoals penicillines, doxycycline of nitrofurantoïne.

Cefaclor wordt alleen gebruikt voor infecties, waarbij de eerste-keuze-antibiotica niet goed werken. Bijvoorbeeld omdat de bacterie ongevoelig is geworden voor deze antibiotica. Cefaclor werkt dan vaak wel. Het is een ‘reserve’-antibioticum. Artsen schrijven het zo min mogelijk voor, om te voorkomen dat bacteriën er ongevoelig voor worden (resistent).

Cefaclor is bruikbaar bij veel verschillende soorten infecties, zoals bij infecties van luchtwegen en urinewegen.

Effect
De bacteriedodende werking begint een uur na inname. Eén dosis werkt 8 uur. Na een paar dagen van gebruik merkt u dat de klachten van de infectie afnemen.

Lees meer over infecties met bacteriën . "

Luchtweginfecties

De slijmvliezen van de keel, luchtpijp, longen en bijholtes kunnen geïnfecteerd raken met bacteriën en virussen.

Verschijnselen
Bronchitis is een infectie van de vertakkingen van de luchtpijp (de bronchiën). U moet veel hoesten en soms hoest u slijm op. Ook kunt u koorts hebben.

Een longontsteking is een infectie van het longweefsel. U voelt zich flink ziek, heeft koorts en moet vaak hoesten. Ook kunt u slijm ophoesten. Het ademen kan pijnlijk zijn en u bent vaak benauwd.

Bij een keelinfectie ziet u meestal een rode keelholte met wittige aanslag. De klieren in uw hals zijn opgezet en pijnlijk. Ook kunt u koorts hebben.

Bij een bijholteontsteking ontstaat er pus en vocht in de bijholtes rond de neus. U voelt dan een pijnlijke druk in het voorhoofd of rond de ogen, vooral als u bukt. Ook kunt u pijn bij het kauwen hebben.

Behandeling
Luchtweginfecties gaan in de meeste gevallen vanzelf over. Een antibioticum is dan niet nodig. Bovendien werkt een antibioticum alleen als de infectie door een bacterie is veroorzaakt. In de meeste gevallen is de veroorzaker een virus.
Als de veroorzaker een bacterie is, schrijven artsen soms een antibioticum voor. Bijvoorbeeld bij mensen met een verminderde afweer of als er sprake is van zeer ernstige ziekteverschijnselen, zoals bij een longontsteking.

Meestal kiest uw arts dan voor penicilline, doxycycline of azitromycine,
Cefaclor wordt alleen gebruikt als de eerste-keuze-antibiotica niet goed werken. Bijvoorbeeld omdat de bacterie ongevoelig is voor deze antibiotica. Cefaclor werkt dan vaak wel.  Het is een ‘reserve’-antibioticum. Artsen schrijven het alleen voor bij zeer ernstige infecties met bacteriën die voor andere antibiotica ongevoelig (resistent) blijken.

Effect
De bacteriedodende werking begint een uur na inname. Eén dosis werkt 8 uur. Na een paar dagen van gebruik merkt u dat de klachten van de infectie afnemen.

Lees meer over luchtweginfecties . "

Acute bronchitis

Zie luchtweginfecties.

Lees meer over acute bronchitis . "

Longontsteking

Zie luchtweginfecties.

Lees meer over longontsteking . "

Keelpijn

Bij keelpijn door keelontsteking (zie luchtweginfecties).

Lees meer over keelpijn . "

Bijholteontsteking

Zie luchtweginfecties.

Lees meer over bijholteontsteking . "

Middenoorontsteking

Verschijnselen
Bij een middenoorontsteking is de binnenkant van het oor ontstoken. Dit is het gedeelte dat zich achter het trommelvlies in het oor bevindt. Dit geeft een drukkende oorpijn, soms met koorts of een loopoor.

Behandeling
Meestal gaat een middenoorontsteking na een paar dagen vanzelf over. Een antibioticum is dan niet nodig. Bovendien werkt een antibioticum alleen als de infectie door een bacterie is veroorzaakt. In de meeste gevallen is de veroorzaker een virus.

Als de veroorzaker een bacterie is, wordt soms een antibioticum gegeven. Bijvoorbeeld als men erg ziek is door de ontsteking of als na 3 dagen de klachten nog even erg zijn.

Meestal kiest een arts dan voor amoxicilline, azitromycine of co-trimoxazol.

Artsen schrijven alleen cefaclor voor als de eerste-keuze-antibiotica niet goed werken. Bijvoorbeeld omdat de bacterie ongevoelig is voor deze antibiotica. Cefaclor werkt dan vaak wel. Het is een ‘reserve’-antibioticum. Artsen schrijven dit medicijn zo min mogelijk voor, om te voorkomen dat bacteriën er ongevoelig (resistent) voor worden.

Effect
De bacteriedodende werking begint een uur na inname. Eén dosis werkt 8 uur. Na een paar dagen van gebruik merkt u dat de klachten van de infectie afnemen.

Lees meer over middenoorontsteking . "


Bijwerkingen

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals diarree, misselijkheid en braken

  De diarree kan ook nog optreden enkele weken nadat u bent gestopt met het medicijn. Het gaat meestal binnen enkele dagen over.
  Zeer zelden ontstaat een ernstige vorm van diarree. Neem contact op met uw arts als u meermalen per dag waterdunne ontlasting heeft en daarbij ook moet overgeven en koorts heeft.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan blaren op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en de geslachtsdelen, koorts, opgezwollen mond, tong, keel of gezicht, ademhalingsproblemen en flauwvallen. Stop dan het gebruik en raadpleeg meteen een arts of Eerste-Hulpdienst.
   

  Kreeg u bij eerder gebruik van een cefalosporine-antibioticum een allergische reactie, begin dan niet meteen met de kuur maar raadpleeg eerst uw arts.
  Bent u overgevoelig voor cefaclor, dan is een kans dat u ook overgevoelig bent voor antibiotica van het penicillinetype (dit heet 'kruisovergevoeligheid'). Als u overgevoelig blijkt te zijn, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor cefaclor. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Koorts, gewrichtspijn of gewrichtsontsteking

 • Ontstoken slijmvliezen van mond(hoeken), keelholte, vagina of anus

  Het betreft meestal een candida-infectie (schimmel) van de slijmvliezen. Dit ontstaat doordat het normale evenwicht tussen bacteriën en schimmels is verstoord. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.

 • Tekorten aan bepaalde bloedcellen. Waarschuw uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de keel of neusbloedingen.

 • Leveraandoeningen. Bij pijn in de bovenbuik, een gele verkleuring van de ogen, ontkleurde ontlasting of zeer donkere urine moet u de arts waarschuwen.

 • Nierbeschadiging. Waarschuw uw arts als u binnen enkele dagen in gewicht toeneemt of als u dikke enkels of onderbenen krijgt.

 • Aandoening van de hersenen. U merkt dit aan veranderd bewustzijn, onrust, verwardheid of slaperigheid of juist slapeloosheid, waanvoorstellingen of algehele zwakte.

  Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts.

 • Wazig zien, slecht zien en vermoeide ogen

  Raadpleeg uw arts als u slechter gaat zien.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Capsules en tabletten: innemen met een half glas water.
 • Drank: goed omschudden voor gebruik. Meet de benodigde hoeveelheid af met het maatlepeltje.

Wanneer?
U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Zorg dat er tussen elke inname ongeveer 8 uur zit. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis, bijvoorbeeld om 7 uur, om 15 uur en om 23 uur.

Hoe lang?
Cefaclor gebruikt u altijd als een kuur. Hoelang de kuur duurt hangt af van de aandoening waarvoor u het medicijn gebruikt.

Hou er rekening mee dat u de kuur niet mag onderbreken en geheel moet afmaken. Als u eerder stopt, zijn de bacteriën meestal nog niet volledig verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen.


Vergeten

U gebruikt dit medicijn 3 keer per dag: de vergeten dosis moet u alsnog zo snel mogelijk innemen, tenzij het minder dan 2 uur duurt voordat u de volgende dosis moet innemen. Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema.

De vergeten dosis neemt u aan het eind van de kuur in. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maakt u wel de volledige kuur af, anders bestaat de kans dat de klachten terugkeren.


Verboden

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Antibiotica van het tetracycline-type (zoals doxycycline, minocycline en tetracycline). Deze antibiotica en cefaclor werken elkaar tegen. Een ernstige infectie kan hierdoor minder goed worden bestreden.
 • De antistollingsmiddelen acenocoumarol en fenprocoumon. Cefaclor kan de bloedstolling ontregelen. Vertel de trombosedienst dat u een antibioticum gebruikt of heeft gebruikt.
 • De capsules met buiktyfusvaccin worden door cefaclor onwerkzaam. Dit is geen probleem wanneer er 3 dagen tussen toediening van de verschillende medicijnen zit. Zit er minder dan 3 dagen tussen beide medicijnen, neem dan contact op met uw arts. Het is mogelijk het vaccin via een injectie te krijgen. De wisselwerking treedt dan niet op.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die zwanger zijn of willen worden zonder problemen met de vruchtbaarheid, voor de zwangerschap of voor het kind.

Borstvoeding
U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Het medicijn komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht, maar is niet schadelijk voor het kind.


Stoppen

Als u te vroeg stopt zijn de bacteriën waarschijnlijk nog niet volledig verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen. Maak daarom de hele kuur af.

Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, moet u wel stoppen. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.


Handelsinformatie

Cefaclor is sinds 1979 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Ceclor en als het merkloze Cefaclor in capsules, tabletten en drank.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.