carbimazol

Introductie

Carbimazol remt een te snel werkende schildklier af.

Artsen schrijven het voor bij een te snel werkende schildklier.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Werking

Te snelle schildklierwerking

Verschijnselen
Als de schildklier te snel werkt, maakt hij te veel schildklierhormoon aan. Hierdoor ontstaan klachten als hartkloppingen, kortademigheid, transpireren, diarree en vermagering bij een normale eetlust. Een te hoge schildklierwerking wordt ook wel hyperthyreoïdie genoemd. Een te snel werkende schildklier kan verschillende oorzaken hebben.

Werking
Carbimazol remt de aanmaak van schildklierhormoon in de schildklier, waardoor de klachten verminderen of verdwijnen.

Artsen combineren de behandeling met carbimazol vaak met het schildklierhormoon levothyroxine. Op deze manier is de werking van de schildklier beter onder controle te houden. Soms schrijft uw arts u in de eerste weken, als carbimazol nog onvoldoende effect heeft, een hartmiddel voor, zoals propranolol of metoprolol. Deze gaat dan de verschijnselen van de te hoge schildklierwerking, zoals hartkloppingen, tegen.

Effect
Het kan enkele weken duren voor u effect merkt, omdat de schildklier altijd wat hormoon op voorraad heeft en carbimazol de vrijgifte van deze voorraad niet kan tegenhouden.

Hoe snel carbimazol werkt, hangt daarom vooral af van de hoeveelheid schildklierhormoon die nog in uw lichaam en schildklier aanwezig is. Meestal is de schildklierwerking binnen twee tot vier maanden stabiel. De werking van een dosis carbimazol houdt ongeveer een dag aan.
 

Lees meer over te snelle schildklierwerking


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Te traag werkende schildklier, vergroting van de schildklier (struma) en uitpuilende ogen. Overleg dan met uw arts, het kan zijn dat de behandeling moet worden aangepast.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u huiduitslag en jeuk. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor carbimazol. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid. Deze bijwerkingen gaan meestal over als uw lichaam aan het middel gewend is. Als u hier na enkele weken nog steeds last van heeft, raadpleeg dan uw arts.
 • Haaruitval en smaakverlies. Dit herstelt als u stopt met het gebruik. Heeft u hier veel last van, raadpleeg dan uw arts.
 • Koorts, spier- en gewrichtspijn en hoofdpijn. Deze klachten verdwijnen vaak na enige weken. Is dit niet het geval, raadpleeg dan uw arts.
 • Bloedafwijking, namelijk een tekort aan witte bloedlichaampjes. De kans hierop is het grootst in de eerste 3 maanden van de behandeling. Omdat dit medicijn ingrijpt op een belangrijk stofwisselingsproces, zult u regelmatig op controle moeten gaan. Uw arts zal meestal ook uw bloed controleren op eventuele afwijkingen. Als uw schildklier groter wordt of als u ineens koorts, keelpijn of neusbloedingen krijgt, moet u direct contact opnemen met uw arts.
 • Aandoeningen van de alvleesklier. Waarschuw de arts bij pijn boven in de buik, misselijkheid, gele kleur van oogwit en huid en jeuk over het hele lichaam.

Voor vrouwen met een kinderwens geldt een extra waarschuwing: dit medicijn kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Raadpleeg uw arts bij kinderwens en zorg voor goede anticonceptie.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Wanneer?

 • Als u carbimazol 1 keer per dag gebruikt. U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u een vast tijdstip kiezen. Dan vergeet u minder snel een dosis. 's Ochtends is daarvoor vaak het beste tijdstip, zeker wanneer u ook het schildklierhormoon levothyroxine gebruikt.
 • Als u carbimazol verschillende keren per dag gebruikt. Verdeel de doses zo goed mogelijk over de dag voor een continue effect. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen. Dan vergeet u minder snel een dosis.

Hoe lang?
Na zes tot acht weken kan de arts beoordelen of de dosering moet worden veranderd. Na twee tot vier maanden is de werking van dit middel maximaal. Meestal duurt de behandeling daarna een jaar tot anderhalf jaar. De schildklierwerking moet namelijk ten minste twaalf maanden achtereen stabiel blijven. Mogelijk moet u op een gegeven moment ook levothyroxine (schildklierhormoon) gebruiken, om de schildklierwerking beter onder controle te houden.


Vergeten

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

 • Als u dit middel 1 keer per dag gebruik: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel 4 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 1 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 1 uur? Sla de vergeten dosis dan over.


Verboden

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon. Carbimazol kan de werking van de bloedverdunner verminderen. Vertel de trombosedienst dat u carbimazol gebruikt. Ook als de hoeveelheid carbimazol die u gebruikt verandert of als u stopt met carbimazol moet u dit aan de trombosedienst melden.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Als u dit medicijn gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts. Dit middel kan schildklierafwijkingen en andere aangeboren afwijkingen veroorzaken bij het ongeboren kind. Maar een te snel werkende schildklier bij de moeder kan ook schadelijk voor de baby zijn. Overleg daarom met uw arts over de voor-en nadelen. Dit medicijn kan tijdens de zwangerschap alleen gebruikt worden onder uitvoerige controle door een specialist.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt namelijk in de moedermelk terecht. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Als uw arts vindt dat u borstvoeding kunt geven: neem dit medicijn dan verdeeld over de dag direct na het geven van borstvoeding in. Als u daarna weer borstvoeding wilt geven, is nauwelijks meer medicijn in de moedermelk. Zodat de kans op bijwerkingen bij het kind het kleinst is.

In sommige gevallen kan uw arts besluiten de schildklierfunctie van het kind te controleren. Neem als uw kind koorts heeft direct contact op met de arts en vermeld dat u dit medicijn gebruikt.


Stoppen

Nee, u kunt beter niet zomaar stoppen met dit medicijn. De kans is groot dat uw klachten terugkeren. Stop daarom alleen in overleg met uw arts.


Handelsinformatie

Carbimazol is sinds 1951 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten als het merkloze Carbimazol.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.